Krockdocka med hjälm i en lokal tillsammans med en bil.

Krocktest mellan cykel och bil

Varje år dör 15 cyklister i Sverige efter att ha kolliderat med ett motorfordon, över 1000 skadas varav var femte allvarligt. Folksam har testat de två vanligaste olyckssituationerna, där cyklisten riskeras att skadas.

Se filmen Krocktest cykel och bil – så gick det

Tips till dig som cyklist

Val av cykelhjälm

Använd en cykelhjälm som sitter på huvudet. Gärna en hjälm som har fått bra betyg i Folksams hjälmtester. Exempel på cykelhjälmar som är ett Bra val:

 • Specialized Align II MIPS
 • Biltema Cykelhjälm Mips
 • Scott Arx Plus MIPS

Fler cykelhjälmar som är Bra val

Andra viktiga tips

 • Använd cykelbelysning när det är mörkt
 • Var extra uppmärksam vid korsningar

Tips till dig som bilist

Begränsa bilens hastighet. Krocktesterna visar att om hastigheten sänktes till 30 km/h i områden där bilar och cyklar mixas, skulle risken att bli påkörd och allvarligt skadas minska med 40 procent.

Köp om möjligt en bil med autobroms med detektion för fotgängare och cyklister. I våra rapporter kan du se vilka bilar som har de här skydden.

 • För att skydda en cyklist i en kollision med personbil behöver hastigheten begränsas till 30 km/h vid mixad trafik.
 • Personbilars utvändiga krockskydd behöver utvecklas för att bättre kunna skydda en cyklist. I dag finns till exempel redan olika skyddssystem i vissa bilmodeller, såsom utvändiga krockkuddar och aktiva motorhuvar som dämpar islag mot huven och rutan.
 • Folksams studier av verkliga olyckor visar också att bilens autobromssystem som kan upptäcka fotgängare och cyklister behöver förbättras.
 • Det behövs tuffare tester av cykelhjälmar. Framför allt behöver de testas vid högre och mer verklighetstrogna hastigheter som är vanliga då en cyklist blir påkörd. I dag testas och certifieras cykelhjälmar i tester där kollisionen motsvarar en hastighet på knappt 20 km/h. Detta speglar framför allt en singelolycka.
 • Folksam har sedan 2012 genomfört tuffare tester än vad som krävs för att få sälja en cykelhjälm på europeiska marknaden. Våra nya krocktester visar att det krävs tuffare tester.

Folksam har genomfört fem krocktester mellan cykel och bil för att driva på utvecklingen inom säkrare infrastruktur, fordon och hjälmar för cyklister. De två vanligaste olyckssituationerna där en cyklist blir påkörd av en personbil har testats.

 1. En av krockarna motsvarar en korsningsolycka där cyklisten blir påkörd av bilisten i sidan i 40km/h.
 2. Den andra situationen motsvarar en olycka på landsväg där cyklisten färdas i 20 km/h och blir påkörd bakifrån i samma riktning av en bil i 70 km/h. Detta motsvarar en påkörningshastighet på 50 km/h.

I båda dessa fall finns det hög risk för att cyklisten skadas allvarligt. Folksams studier av verkliga olyckor visar på relativt låg skyddseffekt av autobromssystem med detektion för oskyddade trafikanter. Därför är bilens utvändiga skyddsegenskaper mycket viktiga för att skydda cyklister vid en krock.

 • Varje år dör 15 cyklister i Sverige efter att ha kolliderat med ett motorfordon, över 1000 skadas och nästan var femte skadas allvarligt.
 • Två av tre huvudskador kan undvikas om cyklisten använder hjälm. 

Cykelhjälmsanvändning i Stockholm

Folksam har mätt hur cykelhjälm används i rusningstrafik i Stockholm under maj–oktober 2021. Totalt observerades över 4 200 cyklister och av dessa använde 79 procent hjälm. De flesta cyklisterna använde traditionell cykelhjälm, men 11 procent av cyklisterna använde huvudskyddet Hövding.

Cykelhjälmsanvändning i hela Sverige

I genomsnitt använder cirka 50 procent av cyklisterna i Sverige cykelhjälm. Tidigare studier har visat att andelen cyklister som använder hjälm är störst i Stockholm och Göteborg och lägst i Malmö där endast 25 procent använder hjälm.

Hövding 3 är ett huvudskydd i form av en krage som du bär runt halsen. Kragen innehåller en krockkudde som blåses upp och skyddar huvudet vid en olycka. Vi har tidigare testat Hövding och hittills är det ingen vanlig cykelhjälm som lyckats lika bra. Trots detta kan vi inte rekommendera Hövding 3 som Bra val då det inte är säkert att den skyddar dig som cyklist fullt ut i en kollision med ett motorfordon. Hövding 3 kommer beroende på vilken hastighet du blir påkörd i eventuellt inte hinna aktiveras och utvecklas fullt ut och därmed inte skydda.

En annan begränsning är att den inte skyddar när huvudet träffas direkt av ett föremål utan att du faller av cykeln. Till exempel om du kör på en gren, skylt eller då en lastbilsdörr öppnas framför dig – dessa olyckor är dock ovanliga. 

Vidare så såg vi vid våra observationer att 16 procent använde Hövding felaktigt, antingen genom att spännet som aktiverar Hövding inte var korrekt använt, eller att batteriindikatorn inte lyste vilket innebär att huvudskyddet är urladdat.

Läs mer i vårt hjälmtest