För båtar värda upp till 100.000 kronor

Tilläggsförsäkringen Småbåt

Ring 0771–950 950 för att köpa försäkringen

En trygg försäkring för din båt eller segelbräda:

Du som har en båt eller segelbräda med ett värde upp till 100 000 kronor kan teckna tilläggsförsäkringen Småbåt till din boendeförsäkring. Småbåt ger dig ett omfattande skydd för din fritidsbåt till ett mycket bra pris.

  • Skydd för bland annat stöld och grundstötning
  • Ingen begränsning på storlek
  • Ingen begränsning på motorstyrka

Villkor och information

Tilläggsförsäkringen Småbåt kan bara tecknas av dig som har vår hemförsäkring. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada. Villkoren hittar du i vårt hemförsäkringsvillkor under Småbåt.

Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i försäkringen.

Tilläggsförsäkringen Småbåt

Småbåt, som du enkelt tecknar som ett tillägg på din hem- eller fritidshusförsäkring, innehåller:

  • Sjöskada
  • Brand
  • Uppläggnings- och transportskada
  • Stöld
  • Skadegörelse
  • Ansvars- och rättsskydd

Ingår inte min småbåt i min villaförsäkring?

  • Nej, för den behöver du en separat småbåtsförsäkring som blir ett tillägg till din villahemförsäkring. För att få teckna småbåtsförsäkring som ett tillägg får värdet på båten uppgå till högst 100 000 kronor.

För att slippa tråkigheter som en skada innebär, gäller det förebygga den. Vi ger tips om hur du sjösätter båten och bra säkerhetsprodukter du kan köpa till Folksam-pris.