Säker förtöjning

En sjösäker båt med bra utrustning är en första förutsättning för att ge sig ut på sjön. Men lika viktigt är sjövett och kunskap. Här får du råd och praktiska tips i säkerhetsfrågor.

Förtöj alltid för storm

Förr eller senare blir det storm. Tågvirke som används till förtöjning ska ha hög draghållfasthet, stor motståndskraft mot solljus och nötning, samt hålla för ryck. Bäst är långfibrigt tågvirke i polyester eller polyamid. Tabellen visar vilken dimension som passar din båt. Fästbeslag på båten – pollare, knapar etc – ska vara så stora att förtöjningslinorna kan göras fast ordentligt. För att klara dragkrafter och ryck måste de vara monterade med förstärkningar under däck och genomgående bult. Halkipar och lingenomföringar ska vara så stora att lina och linskydd (t.ex plastslang) kan röra sig.

Förtöjning vid din båtplats

Förtöjning vid din båtplats ordnar du bäst genom att ha anpassade, fasta förtöjningsanordningar så att båten alltid ligger säkert. Två korta linor med ryckfjädring är en bra lösning. Kedjan är en säkerhetsdetalj som behövs om fjädern skulle brista. Förtöjer du aktern vid boj – använd då en smidd hake. Kontrollera också att förtöjningsringarna på bryggan är i fullgott skick.

Folksam har som försäkringskrav att båt med utombordsmotor ska vara fastlåst i bryggan med en av oss godkänd låsanordning, då den ligger i hemmahamnen.

Om du har en tung motor monterad i aktern, eller båten ligger väldigt utsatt för svall, rekommenderar vi att båten förtöjs med aktern mot bryggan. Annars är det lätt hänt att det slår in så mycket sjö i båten att den sjunker!

Förtöjning vid boj

Förtöjning vid boj kräver att bojtyngden har rätt vikt och bra grepp i botten, så att den inte flyttas ur sitt läge vid storm och sjöhävning. Kättingen mellan bojtyngd och boj utsätts för slitage och annan påverkan. Kontrollera den före varje båtsäsong. Lämplig kvalitet på kättingen är klass 2 eller klass 3. Klass 3 är starkast. Tabellen visar vilken dimension du bör välja.

Tillfällig förtöjning

Tillfällig förtöjning i en naturhamn kan kräva att du har gott om extra tågvirke ombord för att förtöja och ligga säkert. Du bör ha minst två ankare på båten - ett större s k lättankare och en s k blyplätt som fäster bra i mjuk botten. Några meter kätting närmast ankaret, före ankarlinan, gör att den griper bättre.

Fendrar

Fendrar skyddar din båt - och andras båtar. Du bör ha minst tre fendrar på varje sida. Vilken typ och storlek som är lämplig avgörs av båtens storlek och fribordens höjd och profil.

Förtöjningsgods

Båtens vikt (ton) Tågvirke (mm) Bojtyngd (vikt i vatten, kg) Kätting (godsdimens. mm)
0,2 12 200 8
0,5 14 200 8
1,0 16 300 11
2,0 18 300 11
3,0 20 450 13
4,0 22 600 16
6,0 22 900 16
8,0 24 1 200 19

Bojvikter

Bojtyngdens (mått, mm) Betongsten (vikt i vatten, kg) Betongsten (vikt i luft, kg) Natursten (vikt i vatten, kg) Natursten (vikt i luft, kg)
75x75x30 200 370 290 450
80x80x40 300 560 430 690
90x90x40 380 710 550 870
90x90x50 480 890 680 1 100
100x100x50 590 1 100 850 1 350
Tågvirket i tabellen avser långfibrig polyester. Bojtyngdens öglebult ska vara svetsad och ha dubbla godsdiametern mot kedjan. Öglebulten får dock aldrig vara klenare än 25 mm.

Tänk på!

  • Se över allt tågvirke vid säsongens början och byt ut linor som är slitna, nötta eller skadade.

    Kontrollera också schacklar och övriga förtöjningsdetaljer.

Båtförsäkring

Med vår båtförsäkring kan du känna dig trygg, både i lä och när det blåser kuling. Har du en mindre fritidsbåt och din boendeförsäkring hos oss väljer du tillägget Småbåt.