Säker vinteruppläggning

Vinteruppläggning av båten kräver en del förberedelser. Tyvärr händer det inte sällan att båtar välter på land.
Vanligaste orsaken till detta är att båten lagts upp eller ställts upp på ett bristfälligt vis – och att hård vind välter den. När det händer kan också båtar som ligger intill skadas. Planera därför noggrant i förväg hur båten ska ställas upp.

Båten får aldrig stå direkt på marken utan måste vila på en konstruktion eller bockar av trävirke eller stål.

Bästa sättet att vinterförvara båten är i en vagga

Genom att vaggan är en komplett konstruktion med fasta lägen för stödpunkterna så vet du att båten varje vinter ligger med bästa möjliga stöd. Vaggan ska bestå av en stabil bottenram som är minst lika bred som båten. Den ska ha balkar som stöd under kölen.

I bottenramen ska stöttorna vara fästa med rejäla bult-, skruv- eller spikförband såväl tvärs som långskepps. På så sätt blir hela konstruktionen en sammanhängande enhet. Stödpunkterna på skrovet bör ligga vid båtens tvärskeppsförstyvningar – dvs skotten. Stödet mot skrovet bör ha så stor anliggningsyta som möjligt.

Använd gärna väl fastsatta plattor som följer skrovets form. Mellan plattorna och båten är det lämpligt att placera något skyddande material – till exempel bitar av heltäckningsmatta eller ett gammalt liggunderlag.

Bra att veta

  • Från många båttillverkare kan du få ritningar på hur en vagga ska vara konstruerad. Det finns också färdiga vaggor att köpa eller hyra.
  • En del båtar kan kräva extra stöttning. Segelbåtar med överhäng i fören eller aktern bör ha extra pallning under överhänget. Motorbåtar med kraftiga motorer bör ha extra stöttning av motorn. Tänk på att en tung motor i aktern gör båten extra känslig för sidovindar!
  • Ligger din båt på en yttersida av uppläggningsplatsen bör du vara extra nogrann med stöttningen, eftersom vinden kan vara starkare där.
  • Ställ inga stöttor direkt på marken. Pressa inte heller upp dem mot avvisarlisten eller underkanten av bordsklinken. Tjäle i marken kan trycka upp stöttorna så att de skadar båten. Vid tjällossning kan stöttorna sjunka igen och falla omkull.
  • Små öppna båtar förvaras ofta upp och ned på bockar med anliggning mot relingslisten. På grund av sin konstruktion är relingslisten dock den svagaste delen på en plastbåt. Man bör därför använda minst tre bockar – varav en i mitten som ska stötta mot toften eller durken. Ett alternativ är att öka bärytorna på två bockar med skivor av t ex kraftig plywood.

Täckning av båten

Täckning av båten är absolut nödvändigt för att skydda den mot väta, snö och nedsmutsning. Välj pressening av god kvalitet och tillräcklig tjocklek för att motstå tyngden från is och snö – och påfrestningar från hårda vindar.

Täck båten så att det inte blir några fickor där snö och is kan ligga kvar. Detta är speciellt viktigt när täckningen vilar direkt på båten. Täckning som står monterad på båtens däck ökar vindpressen på skrovet.

Fäst aldrig pressening eller annan täckning direkt i båtens stöttor. Tänk på att inte göra täckningen för tät, det är mycket viktigt med ventilation annars kan du lätt få fuktskador i båten.

Kom ihåg

  • Se till båten regelbundet när den ligger på land, både före och efter blåsiga nederbördsrika dagar.

Båtförsäkring

Med vår båtförsäkring kan du känna dig trygg, både i lä och när det blåser kuling. Har du en mindre fritidsbåt och din boendeförsäkring hos oss väljer du tillägget Småbåt.