En trygg försäkring för din båt:

Folksams båtförsäkring är till för dig med höga krav på vad en försäkring för fritidsbåten ska innehålla. Den har fördelaktiga ersättningsregler och du kan välja en högre självrisk om du vill minska premien.

Med rätt båtförsäkring kan du känna dig trygg, oavsett om det är bleke eller blåser hård bris. Den gäller året runt, både i sjön och på land.

 • Gäller året runt, i sjön och på land, i hela Norden
 • Ingen förhöjd självrisk vid kappsegling
 • Båtassistans och masthaveri ingår
Jämför våra båtförsäkringar

Jämför båtförsäkring

Har du fritidsbåt har vi båtförsäkringen som ger dig skydd vid de flesta skador som kan drabba din båt. Med den kan du känna dig lugn – både på sjön och på land.
Det här ingår i båtförsäkringen

För att slippa tråkigheter som en skada innebär, gäller det förebygga den. Vi ger tips om hur du sjösätter båten och bra säkerhetsprodukter du kan köpa till Folksam-pris.

Du kan välja till en maskinskadeförsäkring för att anpassa din båts skydd efter dina behov. Har du vår hemförsäkring kan du även skydda din mindre fritidsbåt.

Nu kan du som vill ha en extra bra båtförsäkring välja till ett skydd för maskinskada. Försäkringen ersätter plötslig och oförutsedd skada (så kallad allrisk) på båtens motor.

Försäkringen kan tecknas för nya motorer samt för begagnade motorer som är högst 10 år gamla. Försäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod då motorns åldersgräns på 10 år uppnås.

Med motor menas huvudmotor, dess kraftöverföring samt propeller. Du väljer till maskinskadeförsäkring när du köper båtförsäkringen.

Så mycket kostar maskinskadeförsäkringen

Kostnad:
200 kronor + 15% av försäkringspremien
Självrisk vid skada:
4 000 kronor
Får jag rabatt:
Ja, samlingsrabatten gäller om du har ditt hem försäkrat hos oss*

*Gäller om du själv köpt försäkringen och inte genom till exempel fackförbund

Begränsningar i försäkringen

Maskinskadeförsäkringen gäller vid plötslig och oförutsedd skada. Därför finns också olika situationer när försäkringen inte gäller. Här listar vi några exempel:

 • Leverantör eller annan svarar för enligt lag, garanti eller liknande åtagande
 • Förslitning, ålder, röta, korrosion eller bristande underhåll
 • Felaktigt bränsle
 • Is, snö, frost, vatten, fukt, mögel eller djur oavsett om skadan varit plötslig eller successiv
 • Igenstockade filter

Har du en mindre båt eller segelbräda, med ett värde som understiger 100 000 kronor? Då kan du teckna tilläggsförsäkringen Småbåt till din boendeförsäkring.

Läs mer om Småbåt

Sköna fördelar
 • Omfattande skydd för din småbåt med mycket innehåll
 • Ingen begränsning gällande storlek
 • Inga begränsningar gällande motorstyrka
 • Teckna enkelt som tillägg till villa- eller fritidshusförsäkringen
 • Täcker sjöskada, stöld, brand, skadegörelse, uppläggnings- och transportskada. Ansvars- och rättsskydd ingår.

Skyddas inte min småbåt genom min hemförsäkring?

Nej, för den behöver du en separat småbåtsförsäkring som blir ett tillägg till din hemförsäkring. Småbåt försäkrar båtar till ett värde upp till 100 000 kronor.

Självrisker

Här kan du se vad självrisken blir vid olika typer av skador

Alla skadetillfällen 2 000 kr per tillfälle
Ansvarsförsäkringen 2 000 kr
Rättsskydd 20% av kostnaden, men lägst 2 000 kr
Båtassistans Ingen självrisk
Olika självrisknivåer (högre ger lägre premie) Välj mellan 5 000, 10 000 eller 20 000 kr
Skada med sjölagd båt 1 nov – 31 mars Dubblerad självrisk

Räddad – säsongens sista dag

Jan Malmström hade haft en underbar sista kväll och natt på Ängsö innan han skulle ta upp sin båt för säsongen, men på vägen till upptagningen dog motorn plötsligt.

– Jag misstänkte att det var dieseln som hade tagit slut. Min tankmätare är inte riktigt kalibrerad, så jag hade inte så mycket diesel kvar som jag först trodde. Den slurpade i sig mycket eftersom jag åkte fort och det blåste ganska friskt, berättar Jan som bor i Stockholm.

– När motorn dog hade jag precis passerat Smådalarö. Jag befann mig i lä och solen sken så det var inga problem.

Jans första reaktion var att han skulle försöka få hjälp av någon förbipasserande, men så slog det honom att han förstås borde ringa Folksam, där han har båten försäkrad. Folksams kundservice informerade honom om att det ingår assistans i hans försäkring. Jan kontaktade Båtassistans och blev snabbt ihopkopplad med assistansskeppare Arne Holmquist, som befann sig i närheten.

– Jag var jättenöjd eftersom jag verkligen behövde hjälp. Assistansskepparen var både trevlig och kunnig. Han kom på plats snabbt trots att det var helg, det var väldigt proffsigt, säger Jan.
Jag var jättenöjd eftersom jag verkligen behövde hjälp. Assistansskepparen var både trevlig och kunnig Jan Malmström, Folksamkund
Eftersom det var sent på säsongen och dessutom lördag fanns det inga bensinmackar öppna i närheten. Arne hade en dunk med 10 liter diesel i sin assistansbåt men det skulle inte räcka som bränsle hela vägen till Lännersta.

Arne luftade upp bränslesystemet innan han fyllde tanken och bogserade sedan Jan ungefär fem distansminuter, sedan tog han sig för egen maskin resten av vägen.

– I det läget kändes det verkligen tryggt att ha en bra försäkring. Det var en positiv överraskning att det gick så smidigt och att jag fick hjälp så snabbt. Det var jag väldigt tacksam för. Dessutom hann jag faktiskt precis i tid till båtupptagningen, skrattar Jan nöjt.

Med vår pålitliga och omfattande båtförsäkring får du båtassistans så att du känna dig trygg på sjön dygnet runt.

Här är några av de förmåner vi erbjuder:

 • Bogsering och lossdragning
 • Rådgivning vid driftstopp
 • Leverans av bränsle, reservdelar, dykare
 • Akut felavhjälpning på plats
 • Hemtransport av förare och passagerare

Vid Sjönöd: Ring 112

 • Om du hamnar i sjönöd och liv är i fara, kontakta alltid SOS Alarm på 112.

Var gäller Båtassistans?

Båtassistansen gäller inom sjöräddningsregionerna i Sverige, Danmark, Finland, Norge och deras territorialvatten söder om polcirkeln, samt i sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Den täcker även hela Östersjön med angränsande vikar och hav, samt Kattegatt och Skagerack öster om linjen Hanstholm – Lindesnes.

Tänk på att att Båtassistans inte gäller om båten är i hemmahamn, vid stadigvarande förtöjningsplats, uppställd eller under transport.

I den här regionen gäller Båtassistans.

Om du drabbas av driftstopp eller liknande problem, ska du omedelbart begära assistanshjälp genom Båtassistans. Vår tjänst är tillgänglig dygnet runt för att säkerställa att du snabbt får den hjälp du behöver, oavsett var du befinner dig på sjön.

Bra att tänka på

Du kan begära assistanshjälp upp till tre gånger per år. För att få ersättning för händelser och kostnader, se till att alltid få godkännande från Båtassistans innan åtgärder utförs, om inte särskilda skäl finns.

Ring båtassistans

020–503 500

Vi har öppet dygnet runt!

Ring båtassistans

Bra att tänka på

Du kan begära assistanshjälp som mest tre gånger per år. Observera även att vi inte, om det inte finns särskilda skäl, ersätter för händelser och kostnader som utförs utan medgivande från Båtassistans.

Försäkringen gäller för den fritidsbåt som anges i försäkringsbrevet samt för utrustning och tillbehör som hör till båten och som normalt används ombord på båten. Med utrustning/tillbehör menar vi till exempel kompass, flytvästar, brandsläckare och GPS.

Försäkringen gäller för personligt lösöre upp till 5 000 kronor (kan höjas mot tilläggspremie). Som personligt lösöre räknas till exempel fiske- och dykutrustning, kläder, kamera, teve/video och liknande.

Viss stöldbegärlig egendom, såsom smycken, vin, sprit samt pengar och värdehandlingar omfattas inte av försäkringen. Försäkringen omfattar också en släpjolle (högst 4 meter lång med högst 10 kvadratmeter segel och/eller en motor med högst 10 hästkrafter=7,36 kilowatt).

Bockar, vaggor, trailer/släpvagn (dock inte registreringspliktig), täcknings- och ställningsmateriel omfattas bara då det används för sitt ändamål under uppläggningstiden. Annars är det endast försäkrat mot brand. Högsta ersättningsbelopp är 15 000 kronor

Vår båtförsäkring gäller inom Norden och i de nordiska ländernas territorialvatten, i Östersjön med angränsande hav och vikar samt på internationellt vatten.

Var gäller tjänsten Båtassistans?
Observera att Båtassistans endast gäller inom svensk sjöräddningsregion och i Sverige, Danmark, Finland och Norge samt dessa länders territorialvatten söder om polcirkeln. Även Östersjön med därtill angränsande vikar och hav. Kattegatt och Skagerack öster om linjen Hanstholm-Lindesnes ingår.

Nej. Då behöver du en separat småbåtsförsäkring som blir ett tillägga till din villahemförsäkring. För att teckna Småbåt får värdet på båten inte överstiga 100 000 kronor.

Det är viktigt att du följer aktsamhetskraven, annars kan du få avdrag på ersättningen eller ingen ersättning alls – mer finns även att läsa i de fullständiga villkoren

Exempel på aktsamhetskrav

 • Godkänd brandsläckare (minst 2 kg) är ett krav om din båt har någon anordning där öppen låga förekommer eller en motor med mer än 20 hästkrafter.
 • Kontrollera att dyvika/bottenplugg är rätt monterad innan sjösättning, kontrollera också att båten inte läcker när den är sjösatt.
 • När båten ligger i sjön måste du se till att den är i sjövärdigt skick, ordentligt förtöjd och att den hålls länsad.
 • För att förhindra stöldskador måste utombordsmotorn vara fastbultad eller låst med ett lås som är godkänt av oss.
 • När båten är upplagd på land ska den vara ordentligt uppallad, stöttad och täckt, och du får inte förvara lös utrustning eller tillbehör i båten.
 • Motorbåt med utombordsmotor ska låsas fast i bryggan med av oss godkänd utrustning (stävögla, kätting och hänglås, klass 3). Låskravet gäller endast när båten ligger i hemmahamnen.

Begränsningar

 • Ersättning lämnas inte för sjö-, uppläggnings- eller transportskador som orsakats av självförstörelse till exempel självsprickor eller korrosion, konstruktions- eller materialfel.
 • Vid stöldskador lämnas ingen ersättning om någon i ditt hushåll tar båten och använder den utan lov eller vid bedrägeri och/eller förskingringsbrott.
 • Försäkringen gäller inte heller om du använder båten i förvärvsverksamhet eller hyr ut den yrkesmässigt.

Har du råkat ut för något?

Anmäl din skada direkt

Behöver du hjälp?

0771–950 950

måndag-torsdag 8–19
fredag 8–17
helger 9–16

Samla dina försäkringar - få rabatt

Med hemmet försäkrat hos oss kan du få 10% i samlings­rabatt på flera av våra för­säkringar – vår ordinarie bilförsäkring till exempel.

Vilka rabatter får du?

Den här försäkringen ger dig återbäring

Det är du som äger Folksam. Det över­skott som inte behövs för att förbättra våra kund­erbjudanden, går tillbaka till dig i form av återbäring.

Din återbäring