Guide till säkra nya bilar 2023 med låga utsläpp

Folksam väljer nya bilar

Se hela listan
Bilförsäkring hos Folksam
Vad ska man köpa för ny bil 2023? Vi guidar dig och rekommenderar nya bränslesnåla bilar på den svenska bilmarknaden 2023, som klarar Folksams säkerhets- och utsläppskrav.
 • Förutom högsta krocksäkerhet måste en rad säkerhetssystem såsom autobromssystem för både fotgängare och cyklister och filavåkningsvarnare eller filhållningsstöd vara standard
 • Samtliga bilar på listan är laddbara eller drivs med alternativa bränslen
 • Kör du en av de rekommenderade bilarna i vårt urval får du 10 procents rabatt på din bilförsäkring
Titta på listan med de rekommenderade nya bilarna innan du väljer din nästa bil.

Vårt urval

Här hittar du ett urval av nya bilar 2023: miljösmarta bilar med bra säkerhet och lågt utsläpp av koldioxid. Du kan sortera urvalet efter de olika kolumnerna och även jämföra olika modeller med varandra.

Du får 10 % rabatt på bilförsäkringen när du kör en av bilarna i listan.

Uppgifterna är hämtade från JATO Dynamics och bilfabrikanternas generalagenter. Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i data.
Vi är ett kundägt företag - när vi möter en kund möter vi också en ägare. Vi engagerar oss i det som är viktigt för dig och genom att rekommendera säkra bilar med låga koldioxidutsläpp, vill vi bidra till en tryggare tillvaro i en hållbar värld.

Dessutom sänker vi våra kostnader i och med att du förebygger skador. Det är en fördel för våra ägare – det vill säga för dig och mig.
Folksams trafikforskare Anders Ydenius om rekommendationerna

Anders Ydenius, trafiksäkerhetsforskare, varför skapar ni den här guiden av säkra bilar med låga koldioxidutsläpp?

– Eftersom vi engagerar oss i det som är viktigt för våra kunder vill vi spara liv och värna om miljön. Vi vill styra utvecklingen av nya bilar mot högre säkerhet och lägre miljöpåverkan. Vi vill påverka bilvalen både hos bilköpare inom och utanför Folksam.
Eftersom en ny bil rullar i snitt 17 år har det på sikt stor betydelse vilka bilar som köps som nya Anders Ydenius, trafiksäkerhetsforskare

Men varför är det så viktigt?

– Eftersom en ny bil rullar i snitt 17 år, är det framför allt viktigt att påverka de stora inköparna av personbilar - till exempel kommuner och företag. På sikt påverkar det också den begagnade marknaden. Vi kan alltså påverka hur bilflottan ser ut långt efter 2030.

Vilka krav ställer ni på årets urval?

– Det är tuffa krav på säkerhet och miljöprestanda. Eftersom utvecklingen inom de här områdena går snabbt framåt justerar vi kraven varje år. Autobroms för oskyddade trafikanter är givetvis ett standardkrav för att skydda fotgängare och cyklister liksom filvarningssystem.

– Utsläppskraven är tufft satta och siktar mot en utsläppsfri bilflotta till 2030. Redan nu består listan endast av laddbara modeller alternativt med gas-, vätgas- eller etanoldrift. Laddhybridernas utsläpp begränsas så att de största inte klarar utsläppskraven.

Hur använder ni urvalet på Folksam?

– När du som kund väljer en bil från vår lista, ger vi dig en försäkringsrabatt under tre år som tack för att du väljer en säker bil med lågt koldioxidutsläpp. Ungefär hälften av alla biluthyrningar görs till försäkringsbranschen i samband med en bilskada och det är en stor andel bilar. Vi ställer krav på att de måste kunna erbjuda bilar från vårt urval.

– Folksamanställda som väljer personalbil måste välja bland dem som finns på listan.

– Nästan sextio procent av nya bilar köps av juridiska personer som företag, kommuner och landsting som vi kan påverka och vägleda i deras val av stora bilflottor. Externa företag kan fritt använda den här listan som underlag i sina egna fordonspolicyer.
Hur hittar jag en säker bil? Alla bilar vi rekommenderar uppfyller våra säkerhets- och utsläppskrav, som ses över en gång per år. Här kan du läsa mer om vad vi undersöker när det gäller säkra bilar.

Våra säkerhetskrav

De bilar vi godkänner ska uppfylla de här kraven:

Krocksäkerhetskrav
 • Minst fyrtio procent bättre än medelbilen i Folksams undersökning “Hur säker är bilen?” (samtliga storleksklasser) eller:
 • Minst fem stjärnor i Euro NCAP:s krocktester
 • Krocktestresultat från Euro NCAP får inte vara äldre än från 2016

Letar du efter en säker begagnad bil? Titta i vår rapport "Hur säker är bilen?".

Till vår rapport Hur säker är bilen?

Bilen måste ha ett dokumenterat effektivt whiplashskydd, vilket kan uppvisas genom krocktester eller verkliga data. Minst ett av villkoren måste vara uppfyllt:

 • Effektiviteten måste vara i nivå med skydd som visat sig bra både i krockprov och verkliga olyckor.
Resultat från krocktester
 • Betyget "Good” i framsätet i Euro NCAP:s Whiplash protection från testår 2014
 • Tre poäng eller bättre i EuroNCAPS:s Whiplash protection före testår 2014
 • Betyget ”G” i dynamic whiplash rating av amerikanska IIHS.

Bilen måste vara utrustad med bältespåminnare på samtliga platser och uppfylla funktionskrav motsvarande Euro NCAP.

Bilen ska ha autobroms med fordonsdetektion, fotgängardetektion och cykeldetektion som standardutrustning.

Bilen ska antingen ha filavåkningsvarnare eller filhållningsstöd som standard. Filavåkningsvarnare aktiveras när bilen ofrivilligt närmar sig körfältslinjerna. Filhållningsstöd håller bilen i sitt körfält.

Hur ska vi nå biltransporter med nollutsläpp? Omställningen mot fossilfria biltransporter är i full gång. Folksam är unikt i försäkringsbranschen genom sitt medlemskap i Hagainitiativet som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Medlemskapet har ett mål på noll nettoutsläpp av koldioxid från 2030. Läs mer under fliken Bränslesnål bil – vilket drivmedel är bäst för dig?.

Ett viktigt verktyg för att nå det är kriterierna för Folksams personal- och förmånsbilar, vilka formaliseras i våra rekommendationer "När Folksam väljer nya bilar".
Folksam arbetar för ett nollutsläpp av koldioxid till 2030
Utsläppskraven gäller CO2-utsläpp uppmätt enligt körcykeln WLTP. För laddhybrider gäller ett utsläppstak på 50 g/km CO2.

Utsläppskrav för 2023

I grafen och tabellen nedan visas vilka utsläppsgränserna är för olika bilvikter.

Utsläppscertifiering Euro6d

Förutom viktbaserade utsläppskrav, ska motorn uppfylla reningskrav enligt Euro6d.

Euroklass Kolväte milligram per kilometer Kväveoxider milligram per kilometer Partikelmassa milligram per kilometer
Euro 6d bensin 100 85,8 (RDE) 4,5
Euro 6d diesel 170 114,4 (RDE) 4,5
Känner du dig osäker på hur du ska välja en miljösmart och bränslesnål bil vid nästa bilbyte? Från och med 2035 ska enligt ett EU-beslut alla nya bilar som säljs vara utsläppsfria. Det kommer fortfarande att vara möjligt att använda fossilbilar köpta före 2035 till slutet av sin livslängd.

Alternativen till fossildrift finns redan nu men framförallt utbudet av elbilar har växt. Och hur påverkar regeländringar olika typer av bränsle?

Nedan listar vi för- och nackdelar med olika drivmedel.

Miljözoner i Stockholm

 • Miljözon 2
  Miljözon 2 infördes på Hornsgatan i Stockholm 15 januari 2020

  Miljözon 2 gäller personbil, lätt lastbil och lätt buss. 1 juli 2022 krävs Euro 6 (bilar registrerade från 1 september 2015) för dieselbilar och Euro 5 (bilar registrerade 1 september 2011) för bensinbilar.

Drivmedel - fördelar och nackdelar

Vi har listat ett antal egenskaper hos olika drivmedel som kan vägleda dig i valet av ny bil.

Elbil

 • Nollutsläpp från bilen
 • Låga skatter och driftkostnader kan ge en låg milkostnad trots högt inköpspris
 • Elbilar med längre räckvidd klarar 30-40 mils verklig körning
 • Nödvändigt med hemmaladdning för att hålla ned laddningskostnaden
 • Stora skillnader hur mycket laddeffekt olika elbilar kan ta emot, varierar mellan 50 och 250kW
 • Laddkostnaden på olika publika laddstationer kan variera flera hundra procent
 • Betalning på olika publika laddstationer kan kräva flera typer av laddkort
 • Räckvidden och därmed kostnaden påverkas påtagligt av en rad faktorer som vinterkyla, väglag, släpvagn och högre hastigheter
 • Elbilar har ibland låg dragvikt för släp eller går inte alls att få med dragkrok

Laddhybrid

 • Kan ge nollutsläpp för kortare resor, vanligtvis i kombination med bensindrift
 • Större laddhybrider kan ha hög bränsleförbrukning när batteriet är tomt
 • Förutsätter laddning i bostaden för att ge låga utsläpp
 • Relativt lång laddtid - laddar vanligtvis 3,7-7,4kW dvs två- fyra mil per timme
 • Räckvidd på el vanligtvis 50-90 km för nyare laddhybrider
 • Bra möjligheter att montera dragkrok
 • Lång total räckvidd (el+bensin/diesel)

Elhybrid

 • Har generellt lägre bensinförbrukning jämfört med traditionell bensinbil framför allt i stadskörning
 • Har bensinmotorns fördelar med lägre kväveoxidutsläpp i stadstrafik men fortfarande en låg förbrukning i nivå med en diesel
 • Går inte att köra helt på el mer än någon kilometer
 • Oberoende av laddning utifrån – går ej att ladda
 • Begränsad möjlighet med att montera dragkrok
 • Lång räckvidd

Gas

 • Mycket låga utsläpp av koldioxid och kväveoxider vid gasdrift
 • Begränsat utbud av modeller
 • Cirka 200 tankställen (jämfört med 2700 bensinstationer)
 • Bra räckvidd i kombination med bensin

Bränslecell-vätgas

 • Nollutsläpp från bilen
 • Relativt snabb tankning (cirka fem minuter)
 • Lång räckvidd
 • Mycket få tankställen (fem stycken 2022). 24 nya stationer planeras till 2025
 • Endast två bilmodeller

E85

 • Låga utsläpp av koldioxid, kväveoxid och kolväten
 • Känslig för kyla
 • Hög förbrukning
 • Litet utbud av bilmodeller

Bensin

 • Nya bensinbilar får hög skatt även om motsvarande dieselbil får ännu högre skatt
 • Kör du mycket stadstrafik är bensinmotorn att föredra framför diesel eftersom bensin har lägre utsläpp av kväveoxider
 • Moderna bensinmotorer har partikelutsläpp och saknar oftast partikelfilter
 • Klarar miljözon 2 om motorn minst uppfyller Euro 5
 • Lång räckvidd

Diesel

 • Höga skatter för nya dieselbilar
 • Kör du mycket landsväg och inte så mycket i storstadsmiljö så kan dieseln vara ett bättre alternativ än bensin tack vare lägre koldioxidutsläpp
 • Dieselmotorernas partikelfilter sätter igen vid för mycket stadskörning. Kostsamt att byta
 • Klarar miljözon 2 om motorn minst klarar Euro 6
 • Ofta mycket lång räckvidd
Ett moln det står hej i
Hej!

Ställ din fråga direkt till vår trafikforskare Anders Ydenius

En bilförsäkring med högt betyg

Vår bilförsäkring har det du behöver för att vara trygg på vägen och får betyget 4,4 av 5 hos Konsumenternas försäkringsbyrå.

Våra bilförsäkringar

Bilförsäkring hos Folksam

Du får 10% rabatt på bilförsäkringen

Äger du en av bilarna i vår lista över säkra och bränselsnåla nybilar? Då får du 10% rabatt på din bilförsäkring.

De här bilmodellerna ger rabatt