Folksams rapport

Hur säker är bilen 2019?

Se hela listan

Toyota i topp för fjärde gången

Vinnarbilen 2019 i ”Hur säker är bilen?” är Toyotas modell RAV4 13-18. Den bedöms som 52 procent säkrare än medelbilen. Det är fjärde gången som Toyota står som vinnare. Tidigare har modellen Avensis 03-08 tre gånger utsetts till den säkraste bilen.

Gör ett bra val med hjälp av vår lista

Vi på Folksam har i 35 år undersökt olika bilmodellers krocksäkerhet och presenterat resultaten. Det gör vi för att du som kund ska kunna göra ett tryggt och säkert val när du köper bil – ny som begagnad.

Om du gör ett Bra val med hjälp av vår lista nedan så bidrar du till ökad trygghet på vägarna, färre trafikskador, lägre kostnader för skador och därmed lägre trafikförsäkringspremier. Bra för oss – och bra för våra kunder.

Länk till vårt pressmeddelande om rapporten

Så har vi kommit fram till resultatet

How we achieved our results

PS: Du vet väl att alla våra bilförsäkringar är certifierade som ett Bra Miljöval?
Toyota RAV4 2013-2018 blev vinnarbilen i årets rapport.

Vinnarbilen Toyota - 52 procent bättre än den genomsnittliga bilen

Bäst resultat i årets rapport får Toyota RAV4 13-18, 52 procent säkrare än genomsnittet. Tätt efter ligger Mercedes E-klass 09-16, Volvo XC90 02-15, BMW 5-serie 04-09 och Volvo XC60 08-17 som alla är 48-50 procent säkrare än den genomsnittliga bilen.

Bilmodellen har betydelse

Grattis till dig som äger och kör en av de säkraste bilarna i listan - men också till dig som har en av de 155 andra bilar som är tillräckligt krocksäkra, för att få vår bedömning ”Bra val” i rapporten. Vår forskning visar att bilmodellen har en avgörande betydelse för konsekvenserna av en olycka.

Du bidrar till ökad trygghet på vägarna, färre trafikskador, lägre kostnader för skador och därmed också lägre trafikförsäkringspremier. Du kan känna dig stolt!
Den största framtida säkerhetsvinsten kommer sannolikt med nyare effektiva säkerhetssystem som mildrar eller helt undviker krockar Anders Kullgren, chef trafikforskningen på Folksam

Fortsatta förbättringar av krocksäkerheten

Årets rapport ställer än hårdare krav för att en bilmodell ska tillhöra de bästa, till exempel eftersom vi kräver autobroms för att en bil ska bli ett Bra val. Det gör också att det är svårt att jämföra årets resultat med tidigare år, även om vi konstaterar att bilar fortsätter att bli allt mer krocksäkra.

– Bilarnas krocksäkerhet kommer att fortsatt öka som det ser ut. Men den största framtida säkerhetsvinsten kommer sannolikt med nyare effektiva säkerhetssystem som mildrar eller helt undviker krockar, som exempelvis olika autobromssystem, filbytesvarnare och autostyrning, säger Anders Kullgren, forskningschef på Folksam.

– Om vi jämför bilar lanserade 1980-84 med bilar lanserade 2015-19 så har risken för en invalidiserande skada minskats med 70-75 procent och dödsrisken med 80-90 procent.
Krocksäkerhet – dödsrisk genom åren
Krocksäkerhet – risk för invaliditet genom åren
Informationen som vi baserar säkerhetsbedömningarna på, kommer från flera olika källor och många olika parametrar ingår, för att vi ska få ett så bra resultat som möjligt.

Vi tittar på varje bilmodells säkerhetssystem, resultat från krocktester och hur passagerarna klarat sig vid en olycka.

Här kan du läsa mer om hur vi kommit fram till våra resultat.

Värdering av krocksäkerhet

När vi arbetar med "Hur säker är bilen?" är första steget att analysera alla polisrapporterade bil mot bil-krockar i Sverige, som ingår i den nationella trafikolycksdatabasen STRADA. Då får vi reda på hur stor andel som skadas i en viss bilmodell jämfört med motpartsbilarna. Redan efter ett ganska lågt antal krockar, motsvarar de medelbilen när det gäller vikt och storlek.

Näste steg är att ta reda på vilka skador personerna i bilen får. Också i det här fallet hämtar vi fakta från den nationella trafikolycksdatabasen STRADA, där sjukvårdsrapporter med information om personskador analyseras för varje bilmodell.

Vi har under lång tid byggt upp kunskaper om hur stor risk det är att olika typer av personskador leder till bestående besvär. Till exempel är risken för invaliditet klart större för en skallskada jämfört med en revbensfraktur. Därför får en bilmodell sämre resultat om antalet skallskador är högt i förhållande till antalet revbensbrott.

I det tredje steget kombineras till slut skaderisken – första steget – och risken för att en skada ska leda till bestående men – steg två – för att beräkna den relativa risken att få en skada som leder till död eller invaliditet i en given bilmodell jämfört med medelbilen.

Bilar i trafiken körs av levande människor med olika körstilar. Dessutom visar en annan av våra studier att personer med en viss körstil tenderar att köra vissa typer av bilar.

I Folksams "Hur säker är bilen?" tittar vi på den relativa risken att skadas i en olycka bil mot bil. Körstilarnas inverkan på utfallet av olyckan elimineras av det faktum att när två bilar krockar – oavsett om de kör i olika hastighet - delar de på den sammanlagda rörelseenergin.

Det är framför allt bilarnas vikt och respektive krocksäkerhet som avgör hur allvarligt passagerarna skadas.

En krocksäker bil bör ha bra resultat i alla kategorier i listan, men det skiljer en del i vilken vikt man lägger på resultaten som vi visar i rapporten.

För att få omdömet Bra val med tillhörande symbol, ska en bil ha högsta betyg i vår undersökning av olyckor eller i Euro NCAP:s krocktester och även högsta betyg för whiplash. Den ska dessutom ha antisladd som standard och autobroms som standard eller tillval.

Välj rätt bil
En krocksäker bil bör ha bra resultat både från verkliga olyckor och i krockprov. Men i vissa fall kan resultatet vara motstridiga. Vi rekommenderar då att i första hand välja en bil som har fått bra resultat i verkliga olyckor, i andra hand välja efter krocktestresultat. Det bästa är så klart att välja en bil med bra resultat i alla kategorierna.

I listan kan du se de säkraste valen markerade med Bra val, det vill säga bilar som uppfyller alla våra krav på säkerhet.

För att kunna bedöma nyare bilar har vi kompletterat undersökningen från verkliga olyckor med resultat från Euro NCAP – en sammanslutning av europeiska myndigheter och organisationer inom trafikområdet. Ca 600 bilmodeller har hittills krocktestats.

Genom att räkna ihop poängen från olika moment kan de testade bilarna få maximalt fem stjärnor. Det handlar om frontal- och sidokollisionsprov på hela bilen men också om krocktest av stolar för att bedöma whiplashskyddet.

Viktiga förändringar i Euro NCAP tester
  • 2001 – de bilar som har bältespåminnare får extra poäng
  • 2009 – bilarna bedöms enligt nya kriterier som uppdateras kontinuerligt. Nu får bilmodellen ett sammanfattande resultat för skydd för de åkande i bilen, fotgängarskydd och ett nytt bedömningsområde, olycksförebyggande system. Poäng för skydd mot whiplashskada samt om bilen har antisladdsystem införs
  • 2014 – autobromssystemens prestanda poängsätts och autobroms blir mer eller mindre en förutsättning för att uppnå fem stjärnor – whiplashbetyg anges även för baksäte

Maxbetyget är alltid fem stjärnor men villkoren för de olika poängbetygen ändras från år till år. Det är därför stjärnbetyget för de senare teståren bara jämföras mellan bilar med samma testår.

Whiplashskador utgör cirka sextio procent av alla personskador som orsakas av bilkrockar. Välfungerande whiplashskydd införs i allt snabbare takt i nya bilar och det är viktigt att kunna göra en bedömning av hur bra de skyddar bilens passagerare.

För en del nyare bilmodeller finns resultat från verkliga olyckor, men oftast får vi använda resultat från krocktester för att bedöma deras skyddsförmåga.

För att få godkänt whiplashskydd i vår rapport krävs något av nedanstående:
  • Att skyddet visat god effektivitet i verkliga olyckor – det vill säga är i nivå med skydd som visat sig bra – såsom de från Volvo, Saab och Toyota
  • Att bilstolen fått bästa resultat i minst en av tre oberoende bilstolstester. Dessa är genomförda av Folksam och Vägverket, IIWPG (en internationell sammanslutning inom försäkringsbranschen) eller Euro NCAP med syfte att spegla risk för whiplashskada

Här kan du läsa mer om whiplashskydd

Tillsammans med Trafikverket har vi gjort studier som visar att antisladdsystem halverar risken för svåra och dödande skador vid halt väglag. Det är alltså ett mycket effektivt system för att förhindra svåra olyckor.

Antisladdsystem går aktivt in och stabiliserar bilen när den till exempel är på väg att börja sladda. En vanlig olyckstyp är att föraren  väjer för små djur och det kan snabbt leda till svårbemästrade sladdar. Antisladdsystemet går då in och bromsar enskilda hjul och stryper motorn vid behov.

Läs mer om antisladdsystem här

Automatisk nödbroms, så kallad autobroms, är ett säkerhetssystem som hjälper bilföraren att mildra eller helt undvika en kollision genom att bromsa bilen automatiskt när kollisionen är oundviklig.

En studie Folksam genomfört visar att autobroms för påkörning bakifrån har stor betydelse för bilsäkerhet i stadsmiljön. Resultatet visar stora effekter på vägar upp till totalt sett 50 km/h minskar bilisternas personskador med hela 57 procent vid påkörningar bakifrån.

I cirka 40 procent av fallen inträffade kollisionen ändå men utan några personskador till följd, medan i cirka 25 procent av fallen beräknas olyckorna ha undvikts helt.

Det finns också autobromssystem för högre hastigheter och de som även kan identifiera och bromsa för fotgängare och cyklister. Studier visar på stora betydelser av dessa system.

Värdering av bilsäkerhet

Det finns två sätt att förhindra personskador i trafiken; att minimera antalet olyckor och minimera skadeeffekterna i olyckor. Den ena tar inte ut den andra och vår forskning inriktar sig på båda.

Risken för att olyckor inträffar minimeras exempelvis med antisladdsystem och autobroms. Dessutom kan man förbättra sitt körsätt så att det blir säkrare. Med förbättrad krocksäkerhet minskas skadeeffekterna i de olyckor som ändå inträffar. Det vill säga bilars konstruktion, bilbälten, krockkuddar, whiplashskydd med mera.

I rapporten "Hur säker är bilen?" presenterar vi bilars krocksäkerhet, men eftersom antisladdsystem och autobroms så effektivt minskar risken för skada, finns även de med som egenskap för att ge en mer fullständig bild av bilars säkerhet.

När man ska bedöma en bils krocksäkerhet finns det i huvudsak två metoder, analys av verkliga olyckor och krocktester. Det finns fördelar och nackdelar med båda.

Krocka med docka

Begränsningen med krocktester är att de inte alltid stämmer överens med verkligheten. De utförs under mycket kontrollerade former, i utvalda situationer och med en krockdocka istället för en riktig människa. Dockan motsvarar en fullt frisk man i sina bästa år.

Ytterligare en begränsning med krockprov är att resultaten bara kan jämföras inom den egna storleksklassen. Fördelen med krockprov jämfört med resultat från verkligheten är att krocktesterna snabbt kan ge en indikation om nya bilars säkerhetsnivå.

Kontroller av överensstämmelse mellan krockprov och utfall i verkliga olyckor visar också att krockproven väl beskriver den verkliga krocksäkerheten.

Krocka på riktigt

Studier av verkliga bilkrockar kan inte användas på nya bilar eftersom de måste rulla på vägarna ett par år och vara inblandade i tillräckligt många olyckor för att kunna utvärderas.

Men fördelarna med metoden överväger ändå, eftersom den bland annat ger ett mer heltäckande resultat. Verkliga olyckor sker när, var och hur som helst. De drabbar män, kvinnor, unga och gamla. De sker ur alla tänkbara vinklar och mellan alla typer av fordon och föremål.

Det är flera gånger högre dödsrisk i de minst säkra bilarna jämfört med de säkraste. Nyare bilar har vanligen en betydligt högre säkerhetsstandard och därför färre skadade. En ny liten bil kan därför vara lika säker eller säkrare, än en gammal stor bil – men skillnaderna mellan olika märken och modeller är stor.

Eftersom våra resultat från verkliga olyckor bygger på en jämförelse med medelbilen som rullar på våra vägar, kan du jämföra resultat från olika storleksklasser.

Se krocktestet Stor mot liten bil

Så påverkar vi

Mycket har hänt sedan den första ”Hur säker är bilen?” presenterades första gången. En modern bil är betydligt säkrare än en bil från 80-talet – en utveckling som vår trafikforskning har bidragit till.

Till exempel genom att skyddet mot wiplashskador blivit bättre, att autobroms finns i fler bilmodeller och genom våra samarbeten med olika biltillverkare.

Hej!

Ställ din fråga direkt till vår trafikforskare Anders Kullgren

En bilförsäkring med högt betyg

Vår bilförsäkring har det du behöver för att vara trygg på vägen och får betyget 4,4 av 5 hos Konsumenternas försäkringsbyrå.

Våra bilförsäkringar

Försäkring märkt med Bra Miljöval

Vår bilförsäkring är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval – världens tuffaste miljömärkning.

Se filmen om varför det är viktigt – för dig och för oss