Bra Miljöval

Vi är stolta över att kunna erbjuda försäkringar som är märkta med Bra Miljöval!

Därför är miljömärkta försäkringar bra för dig

Våra villa-, fritidshus- och bilförsäkringar är märkta med Bra Miljöval.

Varje år köper vi byggreparationer för cirka en miljard kronor och bilreparationer för över två miljarder kronor. Det ger oss en ekonomisk styrka och möjligheter att ställa tuffa krav.

Du tjänar på att vi har Bra Miljöval-märkta försäkringar

  • Avfallsminskning – vi ställer krav på bilmekaniker att reparera med återbrukade bildelar från den etablerade andrahandsmarknaden där det är möjligt och lämpligt. På så sätt bidrar vi till att minska uppkomsten av avfall.
  • Miljövänliga ersättningsprodukter – som du kan känna dig trygg med.
  • Besparingar – när vi använder begagnade reservdelar vid bilreparationer spar vi pengar som vi i stället kan lägga på förbättringar för dig som är kund.

Som första sakförsäkringsbolag – fick vi 2010 försäkringar märkta med världens tuffaste miljömärkning. Det är därför vi stolt kan presentera en bil- och en småhusförsäkring (villa- och fritidshus-)  märkta med Bra Miljöval enligt Naturskyddsföreningens högt ställda kriterier.

Det gör att du bland annat kan vara säker på att vi använder oss av miljövänliga material när vi reparerar skador, att vi ställer hårda krav på våra leverantörer och att vi inte investerar pengar i exempelvis kolkraft, kärnkraft eller uran.

Vi vässar oss för framtiden och vill inte bara prata om miljöengagemang. Vi vill leva som vi lär – och med Bra Miljöval-märkningen har vi fått ett kvitto på att vi faktiskt gör det.

Vår bolagsform är ömsesidig (vi ägs av våra kunder) och därför är det naturligt för oss att arbeta med tuffa miljökrav. Vi bryr oss om vad som påverkar våra kunder, deras barn och framtida generationer.

Exempel på krav för försäkringar märkta med Bra Miljöval

  • Återbruk och miljövänliga reparationer
  • Ansvarsfulla investeringar
  • Miljömärkt el
  • Hållbara och säkra ersättningsbilar
  • Miljövänliga inköp
  • Sparsam körning-utbildning
Kraven för att något ska få märkningen ett Bra Miljöval bygger på insikten att vi måste spara på naturresurserna, den biologiska mångfalden och att människans hälsa inte får hotas.

Material ska kunna återföras till naturens kretslopp, användas på nytt eller återvinnas. Så här uppfyller vi kriterierna:

Återanvändning och miljövänlig reparation

Varje år köper vi byggreparationer för cirka en miljard kronor och bilreparationer för över två miljarder kronor. Därför kan vi också ställa höga miljökrav på de leverantörer som reparerar våra kunders skador. Med vår bilförsäkring blir reparationerna miljövänliga med hög andel av återanvänt material. Vi ställer också hårda miljökrav på alla våra leverantörer, från byggmaterial till sortering av avfallet.

Hållbara och säkra ersättningsbilar

Vi erbjuder mer miljövänliga – och säkra – ersättningsbilar vid skador. Kriterierna för säkerhet är tagna från vår årliga rapport ”Hur säker är bilen?” som bygger på statistik från verkliga olyckor i trafiken och ligger till grund för vår världsunika forskning.

Rapporten Hur säker är bilen

Ansvarsfulla investeringar

För att en försäkring ska få certifieringen Bra Miljöval ställs också krav på ansvarsfulla investeringar. Vår förvaltning av försäkringskapitalet styrs av våra kriterier för miljö, mänskliga rättigheter och korruption. Folksam arbetar aktivt med att påverka de företag vi investerar i för att ta ansvar för dessa frågor. Folksam Sakförsäkring investerar inte i företag som producerar tobak, vapen, alkohol, kol, uran eller kärnkraft.

Våra placeringskriterier

All vår el är märkt med Bra Miljöval

I Folksam är vi noggranna med vår resursförbrukning och använder miljövänliga leverantörer av tjänster och produkter. Dessutom klimatkompenserar vi för den mängd koldioxid vår verksamhet och vårt fastighetsinnehav ger upphov till. Sedan 2004 köper vi uteslutande ursprungsmärkt, förnyelsebar el och sedan 2009 endast från el märkt med Bra Miljöval.

Klimatkompensation

Årlig granskning

Kraven för att få certifieringen är hårda men inte omöjliga att nå. Varje år granskas de företag som fått Bra Miljöval-märket av auktoriserade revisorer som Svenska Naturskydds- föreningen godkänt. Kraven skärps löpande för att produkterna ska utvecklas successivt och bli mindre skadliga för miljön. Det betyder att vi inte kan luta oss tillbaka – vi måste bli ännu bättre!

Ett viktigt val för miljön

Se gärna Naturskyddsföreningens film om varför dina försäkringar är ett viktigare val för miljön än vad man kan skulle kunna tro.

Bil-, villa- och fritidshusförsäkringar märkta med Bra Miljöval

Svenska Naturskyddsföreningen är Sveriges största oberoende natur- och miljöorganisation. Föreningen arbetar för att rädda hotade djur, växter och naturtyper. Men det räcker inte att skydda naturen i reservat eller stoppa enskilda förorenare. Det behövs också medvetna konsumenter som väljer det som är bäst för miljön. Bra Miljöval-märket hjälper dig välja de produkter som är minst skadliga för miljön, till exempel när du ska försäkra din bil eller ditt hus.

Läs mer på Naturskyddsföreningens webb

Våra Bra Miljöval-märkta försäkringar

Här nedan kan du klicka dig vidare för att se pris och teckna våra försäkringar som är märkta med Bra Miljöval: Villa-, fritidshus- eller bilförsäkring.

Du kan också ringa vår kundservice så hjälper vi dig.

Våra Bra Miljöval-märkta försäkringar