Bra Miljöval

Vi är stolta över att kunna erbjuda försäkringar som är märkta med Bra Miljöval!

Därför är miljömärkta försäkringar bra för dig

Våra villa-, fritidshus- och bilförsäkringar är märkta med Bra Miljöval.

Vi köper byggmaterial för 800 miljoner och bilreparationer för 1,2 miljarder. Varje år. Det ger oss en ekonomisk styrka och möjligheter att ställa tuffa krav.

Du tjänar på att vi har Bra Miljöval-märkta försäkringar

  • Avfallsminskning – under 2012 kunde ett avfallsberg på 1 330 ton undvikas och vi sparade drygt 100 miljoner kronor vid reparation av skadade bilar
  • Miljövänliga ersättningsprodukter – som du kan känna dig trygg med
  • Besparingar – hittills 633 miljoner – som vi i stället kan lägga på förbättringar för dig som är kund
Som första sakförsäkringsbolag – fick vi 2010 försäkringar märkta med världens tuffaste miljömärkning. Det är därför vi stolt kan presentera en bil- och en småhusförsäkring (villa- och fritidshus-)  märkta med Bra Miljöval enligt Naturskyddsföreningens högt ställda kriterier.

Det gör att du bland annat kan vara säker på att vi använder oss av miljövänliga material när vi reparerar skador, att vi ställer hårda krav på våra leverantörer och att vi inte investerar pengar i exempelvis kolkraft, kärnkraft eller uran.

Vi vässar oss för framtiden och vill inte bara prata om miljöengagemang. Vi vill leva som vi lär – och med Bra Miljöval-märkningen har vi fått ett kvitto på att vi faktiskt gör det.

Vår bolagsform är ömsesidig (vi ägs av våra kunder) och därför är det naturligt för oss att arbeta med tuffa miljökrav. Vi bryr oss om vad som påverkar våra kunder, deras barn och framtida generationer.

Kriterier för försäkringar som är Bra Miljöval

  • Återbruk och miljövänliga reparationer
  • Ansvarsfulla investeringar
  • Miljömärkt el
  • Hållbara och säkra ersättningsbilar
  • Miljövänliga inköp
  • Sparsam körning-utbildning
Kraven för att något ska få kallas ett Bra Miljöval bygger på insikten att vi måste spara på naturresurserna, den biologiska mångfalden och att människans hälsa inte får hotas.

Material ska kunna återföras till naturens kretslopp, användas på nytt eller återvinnas. Så här uppfyller vi kriterierna:

Återanvändning och miljövänlig reparation

Vi köper byggmaterial för 800 miljoner per år och bilreparationer för 1,2 miljarder. Därför kan vi också ställa höga miljökrav på de leverantörer som reparerar våra kunders skador. Med vår bilförsäkring blir reparationerna miljövänliga med hög andel av återanvänt material. Vi ställer också hårda miljökrav på alla våra leverantörer, från byggmaterial till sortering av avfallet.

Vårt miljöarbete

Hållbara och säkra ersättningsbilar

Vi erbjuder mer miljövänliga – och säkra – ersättningsbilar vid skador. Kriterierna för säkerhet är tagna från vår årliga rapport ”Säkert och Hållbart” som bygger på statistik från verkliga olyckor i trafiken och ligger till grund för vår världsunika forskning.

Rapporten om säkra och hållbara bilar

Ansvarsfulla investeringar

För att en försäkring ska få certifieringen Bra Miljöval ställs också krav på ansvarsfulla investeringar. Vår förvaltning av försäkringskapitalet styrs av våra kriterier för miljö, mänskliga rättigheter och korruption. Folksam arbetar aktivt med att påverka de företag vi investerar i för att ta ansvar för dessa frågor. Folksam Sakförsäkring investerar inte i företag som producerar tobak, vapen, alkohol, kol, uran eller kärnkraft.

Investeringskriterier för Bra Miljöval

All vår el är märkt med Bra Miljöval

Sedan 2006 är Folksam ett klimatneutralt bolag. Det betyder att vi är noggranna med vår resursförbrukning och använder miljövänliga leverantörer av tjänster och produkter. Dessutom planterar vi träd motsvarande den mängd koldioxid vi producerar. Hittills har Folksam planterat över 400.000 träd! Som del i klimatneutraliteten köper vi sedan 2004 uteslutande ursprungsmärkt, förnyelsebar el och sedan 2009 endast från el märkt med Bra Miljöval.

Folksam - ett klimatneutralt bolag

Årlig granskning

Kraven för att få certifieringen är hårda men inte omöjliga att nå. Varje år granskas de företag som fått Bra Miljöval-märket av auktoriserade revisorer som Svenska Naturskydds- föreningen godkänt. Kraven skärps löpande för att produkterna ska utvecklas successivt och bli mindre skadliga för miljön. Det betyder att vi inte kan luta oss tillbaka – vi måste bli ännu bättre!

Ett viktigt val för miljön

Se gärna Naturskyddsföreningens film om varför dina försäkringar är ett viktigare val för miljön än vad man kan skulle kunna tro.

Våra bilförsäkringar – märkt med Bra Miljöval

Vår bilförsäkring är inte bara märkt med Bra Miljöval. Du får också en försäkring med mycket innehåll till ett bra pris. Med våra bilförsäkringar slipper du vagnskadesjälvrisk vid djurkollisioner eller kollision utomlands och får tillgång till fina rabatter.

Vår Villa- och Fritidshusförsäkring – märkt med Bra Miljöval

Förutom att vara märkt med Bra Miljöval är vår villa- och fritidshusförsäkring både omfattande och billig. I Villaförsäkringen kan du få upp till 25% rabatt och i både Villa- och fritidshusförsäkringen kan du få ett larmpaket värt 6 165 kronor utan extra kostnad!

Svenska Naturskyddsföreningen

Svenska Naturskyddsföreningen är Sveriges största oberoende natur- och miljöorganisation. Föreningen arbetar för att rädda hotade djur, växter och naturtyper. Men det räcker inte att skydda naturen i reservat eller stoppa enskilda förorenare. Det behövs också medvetna konsumenter som väljer det som är bäst för miljön. Bra Miljöval-märket hjälper dig välja de produkter som är minst skadliga för miljön.

Läs mer på Naturskyddsföreningens webb

Här nedan kan du klicka vidare för att se pris och teckna våra försäkringar som är märkta som ett Bra Miljöval och teckna en klimatsmart Villa- Fritidshus- eller Bilförsäkring.

Du kan också ringa vår kundservice så hjälper vi dig.