Hållbarhet i Folksam

Miljö

Miljö- och klimatfrågan är viktig för oss. Det blir allt dyrare att försäkra sig i framtiden om vi inte hjälps åt att bromsa klimatförändringarna. Vi har höga miljökrav och våra bil-, villa- och fritidshusförsäkringar är märkta med Bra Miljöval. Det innebär till exempel att vi enbart arbetar med hållbart material vid renoveringar och reparationer.

Forskning & samarbeten

Vi kan göra mycket för att förebygga skador och hjälpa våra kunder att välja rätt för att förhindra att olyckan inträffar. När kunderna förebygger skador bidrar de samtidigt till lägre skadekostnader. Vi jobbar för att öka trafiksäkerheten, vi samarbetar med idrottsrörelsen för att minska idrottsskador och vi genomför en rad olika tester.