Hållbarhet i Folksam

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete utgår från vår vision, att våra kunder är våra ägare och att hållbarhet är en god affär. Vi anser att ett hållbarhetsarbete som är integrerat i våra erbjudanden och i vår verksamhet ger bättre förutsättningar för långsiktig framgång. Därför har vi som mål att vara ledande när det gäller hållbarhet.

Forskning & samarbeten

Vi kan göra mycket för att förebygga skador och hjälpa våra kunder att välja rätt för att förhindra att olyckan inträffar. När kunderna förebygger skador bidrar de samtidigt till lägre skadekostnader. Vi jobbar för att öka trafiksäkerheten, vi samarbetar med idrottsrörelsen för att minska idrottsskador och vi genomför en rad olika tester.