Stadsjeepar - en falsk trygghet

En större och tyngre bil är inte nödvändigtvis en säkrare bil. Att köra en tung stadsjeep är dessutom inte speciellt solidariskt mot övriga trafikanter, visar vår forskning.

En stor bil väger oftast betydligt mer än en liten. I tvåbilskollisioner har den därför en fördel mot den mindre, som får en våldsammare krock - men till viket pris?
Generellt är en stor bil säkrare för sina egna åkande än en liten. Men man ska också komma ihåg att en stor bil utsätter den bil man kolliderar med för en svårare krock och därmed en högre skaderisk.

De som åker i mindre småbilar riskerar i större utsträckning att råka ut för en skada som leder till död eller invaliditet jämfört med åkande i stora bilar.

Tung bil ingen fördel vid singelolyckor

Skillnaden i skaderisk i singelolyckor, däremot, är mycket mindre. Där har man i de flesta fall ingen fördel alls av den större vikten. Det har man bara i de fall krocken sker mot ett objekt som "ger efter", till exempel vajerräcken eller deformerbara stolpar.

Småbilar blir allt säkrare

Säkerhetsgapet mellan stora och små bilar krymper; nya småbilar blir allt säkrare. Sedan 80-talet har de stora bilarna blivit cirka 25 procent säkrare, medan de mindre småbilarna är 35 procent säkrare. Det är till och med så att de moderna småbilarna har högre säkerhet än de äldre stora bilarna.

 För att visa utvecklingen som skett för småbilarna genomförde vi ett krocktest mellan en ny Toyota Yaris (08) med 5 stjärnor i Euro NCAP och en äldre Volvo 945 (96) - en av de säkrare på sin tid.
Terrängbilen, även kallad stadsjeep eller SUV (Sports Utility Vehicle), har blivit allt mer populär. Men är den verkligen säkrare än en mindre personbil?

Genom sin storlek orsakar SUV tyvärr en kraftigt ökad skaderisk för motpartens passagerare. Stadsjeepar väger ungefär dubbelt så mycket som övriga personbilar, men det är inte bara vikten som gör dem mer "aggressiva".

Den höga fronten bidrar också till att sätta den mindre bilens säkerhetssystem ur spel. Designen ökar dessutom skade- och dödsrisken för oskyddade trafikanter som fotgängare och cyklister.

Väsentligt högre dödsrisk

  • Resultat från verkliga olyckor i USA visar att dödsrisken är drygt tre gånger högre för personer i en vanlig personbil som krockar med en stadsjeep, jämfört med om de krockat med en bil i samma viktklass. Vid frontalkrockar är dödsrisken nästan sju gånger högre.

Falsk säkerhet

Stadsjeepens egensäkerhet är inte högre än för övriga personbilar, snarare tvärtom. I Euro NCAP:s krockprov får stadsjeepar generellt sämre resultat än vanliga personbilar vid frontalkollisioner. Stadsjeepens bättre säkerhet i en kollision uppnås alltså främst på bekostnad av motparten.

Hälften av alla olyckor är singelolyckor

Vid singelolyckor ska bilens egensäkerhet verka. Resultat från USA visar en högre dödsrisk i singelolyckor för stadsjeepar än för övriga personbilar. Det beror till stor del på den ökade risken för voltningsolyckor på grund av biltypens högre tyngdpunkt.
Test i hög fart mellan en stor, 13 år gammal bil med krockkudde (Volvo 945), och en relativt ny småbil av säkraste klass (Toyota Yaris -08). Här ser du resultatet.