Lufttryck och mönsterdjup på däcken

Visste du att något så enkelt som att hålla koll på lufttrycket och mönsterdjupet i dina däck kan göra stor skillnad? Inte bara för din säkerhet på vägen, men också för din ekonomi och vår miljö.

Låt oss titta närmare på varför däckens mönsterdjup och lufttryck är så viktiga!

Därför är det viktigt att ha rätt lufttryck i däcken

  • Säkerhet – Korrekt lufttryck ger bästa möjliga väggrepp och kortare bromssträcka.
  • Ekonomi – Däcken håller längre eftersom de slits mindre. Jämnare rullning sparar bränsle.
  • Miljö – Lägre bränsleförbrukning bidrar till lägre utsläpp av växthusgaser.
Däckens lufttryck och mönsterdjup har stor betydelse för ditt väggrepp och din körsäkerhet på vägarna. Om du varje månad kollar att lufttrycket är rätt kan du förbättra både prestanda och livslängd på däcken. Korrekt lufttryck minskar slitaget på däcken och gör att bilen inte förbrukar onödigt mycket drivmedel.

Du ska helst kontrollera lufttrycket i däcken när bilen inte har körts eller bara körts lite grann. När du kör blir däcken varma, trycket ökar och det kan ge bilden av att däcken är för hårt pumpade. Tänk också på att däcktrycket på en bil som står i ett uppvärmt garage är högre än om bilen har stått utomhus på vintern.

Det är bäst att hålla det lufttryck som tillverkaren rekommenderar.

Hur mäter jag däcktrycket?

Många kontrollerar bara lufttrycket vid däckbytet inför varje säsong. Genom att kontrollera dina däck en gång i månaden kan du förebygga de problem som uppstår av att köra med fel lufttryck, som till exempel snabbare slitage.

Du kan kontrollera lufttrycket i däcken själv på bensinstationer i samband med att du tankar bilen. Vill du ha en egen tryckmätare finns de att köpa i webbutiker eller affärer som säljer biltillbehör.

Kontrollera alltid lufttrycket på kalla däck. Om du mäter trycket efter en längre körning är däcken för varma. Så här gör du:

  • Ta bort locket på däckventilen och placera mätaren på ventilöppningen.
  • Kontrollera lufttrycket på varje däck.
  • Om lufttrycket i något av däcken avviker från rekommendationen är det dags att justera trycket.

Vikten av att kontrollera lufttrycket

Otillräckligt lufttryck kan leda till att dina däck slits ojämnt. Om du kör med ett lågt lufttryck drar bilen mer energi med försämrad bränsleeffektivitet som resultat. Har du för högt lufttryck minskar väggreppet och däcket blir mer studsigt.
Mönsterdjupet påverkar däckens förmåga att leda bort vatten och slask på våta vägar. Djupare mönster minskar risken för vattenplaning och ger bättre grepp på is.

Svensk lag har olika krav på minsta mönsterdjup för sommardäck respektive vinterdäck.

Mönsterdjup på vinterdäck

I Sverige är det lag på att ha minst 3 millimeters mönsterdjup på bilens, A-traktorns och lätta släpvagnens vinterdäck.

Tunga bilar ska ha 5 millimeter och tunga släpvagnar 1,6 millimeters mönsterdjup vid vinterväglag.

Det är lag på att ditt fordon ska ha vinterdäck från 1 december till 31 mars om det är vinterväglag.

Mönsterdjup på sommardäck

Enligt lag ska bilens sommardäck ha ett mönsterdjup på minst 1,6 millimeter. Vi rekommenderar dock att mönsterdjupet på sommardäcken är minst 3 millimeter för att kunna ge bra friktion vid fuktig vägbana.

Hur mäter jag mönsterdjup på däcken?

Du mäter enkelt mönsterdjupet på däcket med en vanlig tumstock, mätsticka eller linjal. Stick ner tumstocken och mät mönsterdjupet på det mest slitna stället i däckets huvudmönster och kontrollera att det minst uppfyller det krav som finns och har ett säkert mönsterdjup.

När bör jag byta däck?

Däcktillverkare brukar rekommendera att du inte använder däck fem till sex år efter att de producerades. Det finns också rekommendationer som säger max 6 år från att däcken börjar användas och max 10 år från produktionsdatum. Du hittar produktionsdatumet på däcket i form av fyra siffror i en oval, där de första två siffrorna är veckonumret och de två sista året. Om det står "3022" tillverkades däcket i den 30:e veckan år 2022

Passa gärna på att kontrollera däckens skick när du byter från sommardäck till vinterdäck och tvärtom. Om däcken har sprickor eller otillräckligt mönsterdjup är det dags för däckbyte så att du inte riskerar körsäkerheten.

Datum, tips och råd för däckbyte

Om du sköter om dina däck kan de hålla i flera år. Genom att ha rätt lufttryck, justera hjulinställningen och balansera däcken minskar du slitaget på däcken.

För att förlänga däckens livslängd och förbättra prestandan kan du också byta plats på hjulen så att de slits jämt. Du kan även tänka på att förvara däck som inte används på en sval, torr och mörk plats.

Lufttryck

Att ha rätt lufttryck i däcken är avgörande för din säkerhet. Lufttrycket påverkar däckens kontakt med vägbanan och på så sätt fordonets stabilitet och bromsförmåga. Bra lufttryck minskar också energiåtgången för att köra bilen.

Vi rekommenderat är du kontrollerar lufttrycket en gång i månaden och alltid före långa resor. Det är också klokt att kontrollera trycket när temperaturen ute förändras.

Det är enkelt att använda en lufttrycksmätare. Se till att dina bildäck är kalla, ta bort ventilkåpan och anslut mätaren till däckventilen. Läs av mätaren för att se det aktuella lufttrycket.

Det optimala lufttrycket varierar beroende på vilket fordon du kör. För att veta vad vilket lufttryck just din bil ska ha kan du titta efter en märkning på tanklocket eller vid förardörren. Annars kan du se efter i bilens instruktionsbok.

Mönsterdjup

Ju mindre mönsterdjup på däcken desto sämre väggrepp har bilen. De lagliga minimikraven för mönsterdjup finns till för att öka säkerheten på vägarna och undvika riskerna för vattenplaning och halka.

Vi rekommenderar att du kontrollerar mönsterdjupet på dina däck en gång i månaden eller åtminstone var tredje månad. Då får du en uppfattning om mönsterdjupet närmar sig minimigränsen för säker körning, kan upptäcka ojämnt slitage och byta däck i god tid.

Du kan mäta mönsterdjupet på däcket själv, till exempel med en tumstock eller mätsticka. Mät mönsterdjupet på det mest slitna stället i däckets huvudmönster för att se om det har ett säkert mönsterdjup. Minimikravet för bilens sommardäck är 1,6 millimeter. För vinterdäcken gäller minst 3 millimeter.

Våra bilförsäkringar

Vår bilförsäkring har det du behöver för att vara trygg på vägen. Vi har försäkrat bilar sedan 1925 och har i dag mer än 900.000 bilar trygga hos oss. Välkommen du också!


Publicerad:
12 februari 2024