Tips när du ska tvätta bilen själv

För miljöns skull är det allra bäst om du tvättar bilen i en miljöanpassad biltvätt eller tvätthall. Här ger vi dig tips och råd om vad du ska tänka på för att minska påverkan på miljön när du vill tvätta bilen själv.

Det finns inte någon lag som säger att du inte får tvätta bilen hemma på gatan, garageuppfarten eller på asfalterad och stensatt mark, men enligt Miljöbalkens hänsynsregler bör du välja ett sätt som påverkar miljön så lite som möjligt. Det kan också finnas särskilda föreskrifter för att skydda sjöar, vattendrag och källor där du bor. Kolla vad som gäller i just din kommun.

3 tips för dig som ska tvätta bilen själv

  1. Tvätta helst i en biltvätt eller tvätthall där miljöskadliga ämnen tas om hand.
  2. Om du måste tvätta hemma, gör det på en gräsmatta eller grusad yta så att vattnet inte rinner ner i en dagvattenbrunn, men kolla först vad som gäller i din kommun.
  3. Använd alltid miljömärka rengöringsmedel som bryts ner snabbare.

Varför ska jag inte tvätta bilen på gatan?

När du tvättar bilen med rengöringsmedel och tvättvattnet rinner av så tar det med sig rester från asfalt och däck. Det följer också med olja, kemikalier, rengöringsmedel och tungmetaller. Det är riktigt dåligt för naturen eftersom resterna når både växter och djur. Om det även hamnar i vattendrag, sjöar och källor kan det påverka vårt dricksvatten.

Att det regnar på bilen ibland är inte samma sak, då är det mest vägdamm och pollen som rinner av.

Tvätta bilen hållbart och med tanke på miljön

Miljöbalkens hänsynsregler säger att du är skyldig att göra vad som krävs och är rimligt för att undvika att skada miljön. När du tvättar bilen, ska du därför välja ett sätt som påverkar miljön så lite som möjligt.

Det bästa alternativet är att tvätta bilen i en miljöanpassad biltvätt eller tvätthall så att du undviker att förorenat vatten rinner ner i gatubrunnen och ut i våra vattendrag.

Tvättar du bilen själv, använd alltid miljömärka rengöringsmedel och bilvårdsprodukter. Om du måste tvätta hemma, se till att du håller dig på gräsmattan eller en grusad yta. Eftersom det inte är säkert att du får tvätta bilen hemma ska du första kolla vad som gäller i din kommun.

Årlig biltvättarhelg i april

  • Varje år arrangerar branschorganisationen Svenskt Vatten Biltvättarhelgen i slutet av april. Syftet med Biltvättarhelgen är att informera och inspirera fler till att tvätta bilen på en biltvätt. 2024 ägde Biltvättarhelgen rum den 27–28 april.

    Mer information om Biltvättarhelgen

Bäst för miljön är att tvätta bilen i biltvätt eller tvätthall där det finns oljeavskiljare och reningsanläggningar som tar bort föroreningar och tvättmedel innan det släpps ut i avloppet.

Om du inte har möjlighet att åka till en tvätthall, undvik att tvätta bilen på gatan eller på uppfarten där vattnet rinner rakt ut i dagvattnet. Ställ i så fall bilen på gräsmattan och se till att du använder miljömärkta bilvårdsprodukter.

Det finns ingen lag som säger att du inte får tvätta bilen hemma, däremot bör du inte göra det med tanke på att det är dåligt för miljön. Det kan också vara så att kommunen har utfärdat föreskrifter för att skydda sjöar, vattendrag och källor, så kolla vad som gäller i din kommun.

Oavsett om du använder regnvatten eller kranvatten om du tvättar bilen hemma, så påverkar det din närmiljö på ett dåligt sätt när vattnet rinner av bilen och för med sig olja, kemikalier och tungmetaller ut i naturen.

Miljömärkta bilvårdsprodukter är så klart bättre än de som inte är det. Det du ska tänka på är att de är gjorda för att brytas ner i reningsverk, inte ute i våra sjöar och vattendrag. Där tar det mycket längre tid och kan skada eller störa vattenlevande djur och växter i miljön.

Våra bilförsäkringar

Vår bilförsäkring har det du behöver för att vara trygg på vägen. Vi har försäkrat bilar sedan 1925 och har i dag mer än 900.000 bilar trygga hos oss. Välkommen du också!

Publicerad: 19 april 2024