Feltankning

Att råka tanka fel bränsle i bilen kan hända den bästa, speciellt om du bytt bil eller kör en bil du inte är van vid att tanka. Det bästa du kan göra för att minimera skadan vid en feltankning är att inte starta motorn.

Det räcker med en liten mängd bensin i en dieseltank eller omvänt för att bränslesystem eller motor ska skadas. Har du otur kan feltankningen orsaka totalt motorhaveri vilket är väldigt dyrt att reparera. Här berättar vi vad du ska göra om du har tankat fel drivmedel i bilen och om bilförsäkringen täcker feltankning.

Hur vet jag om jag tankat fel?

Det finns några olika kännetecken på att du tankat fel bränsle. Så här kan du märka att du har tankat fel:

Tankat bensin istället för diesel (eller tvärtom)

 • Om bilen plötsligt förlorar kraft och har svårt att accelerera.
 • Om du märker att bilen börjar kasta ut svarta rökmoln från avgasen.
 • Om motorn börjar låta ovanligt eller ryckigt.
 • Om du märker att bensin- eller dieseldoften är fel.

Om du misstänker att du har tankat fel ska du absolut inte starta bilen. Försöker du köra bilen kan du få stora skador på bränslesystemet och motorn. Kontakta i stället ditt försäkringsbolag eller en verkstad på direkten för att minska skaderisken och reparationskostnader. Har du börjat köra ska du stanna så fort du märker att du har tankat fel.   

Täcker bilförsäkringen feltankning?

 • Om du har valt Bilförsäkring Stor ingår hjälp vid feltankad bil. Vi ersätter dig för bärgning till verkstad och kostnad för att tömma och rengöra tanken, ledningar och filter. Drivmedlet som måste tömmas ur tanken ersätter vi inte.

  Om det uppstått skador på fordonets motor så måste du ha en maskinskadeförsäkring för att få ersättning för dessa kostnader.

Så här anmäler du feltankning till oss

Anmäl skadan till oss så fort du kan, antingen digitalt via länken nedan eller genom kontakt med Folksam jour. Därefter sköter vi kontakterna med verkstaden.

Här anmäler du feltankning av fordon

Vad gör jag om jag tankat med fel bränsle?

 1. Starta inte fordonet!
 2. Kontakta märkesverkstad för konsultation.
 3. Beställ bärgning till verkstad - Folksam jour: 0771-45 00 00.
 1. Om du tankar en bil som du inte brukar köra, till exempel en hyrbil eller en bil du lånat, dubbelkolla innan du tankar. Det är lätt att tanka samma bränsle av gammal vana. Denna information finns oftast i bilens instruktionsbok eller på bränslelocket. Var noga med att kontrollera om det är bensin, diesel eller något annat bränsle bilen behöver. 
 2. På de flesta bensinstationer är bensinslangarna och dieselmunstyckena färgkodade. Bensinslangar brukar vara gröna medan dieselmunstycken vanligtvis är svarta. Se till att matcha rätt färg på slangen med bilens bränsletyp för att undvika felaktig tankning.
 3. När du är på en bensinstation, var uppmärksam och koncentrerad på tankningsprocessen. Undvik att vara distraherad av mobilen eller andra aktiviteter. Felaktig tankning kan lätt undvikas genom att vara fokuserad.
 4. Om du har en dieselbil finns det feltankningsskydd du kan använda, så minskar du risken för att råka tanka bilen med bensin.
 5. Om fler personer använder din bil, se till att alla i hushållet eller de som har tillgång till bilen är medvetna om vilken typ av bränsle den tar. Det kan hjälpa till att undvika felaktig tankning. 

Starta inte motorn om du tankat fel. Om du inte hunnit starta bilen räcker det oftast att verkstaden tömmer bränslesystemet.

Det är svårt att uppskatta hur mycket en feltankning kostar att åtgärda. Det beror till stor del på om bilen har hunnit köras efter feltankningen eller inte.

Om du inte har kört bilen behöver verkstaden oftast bara tömma och göra ren tanken. Har du kört bilen efter feltankning kan du behöva byta ut bränslesystemkomponenter eller, i olyckliga fall, råka ut för ett totalt motorhaveri. Därför kan kostnaden variera från några tusen kronor till tiotusentals kronor.

Det är viktigt att snabbt kontakta en professionell bilreparatör eller verkstad för att få en exakt kostnadsuppskattning och åtgärda problemet så snart som möjligt. Om du har en försäkring som täcker feltankning, som vår Bilförsäkring Stor, betalar du bara självrisken.

Din bilförsäkring kan täcka kostnaderna för åtgärder och reparation efter feltankning, men det beror på vilken omfattning du har valt på försäkringen. Om du har Bilförsäkring Stor hos oss ingår hjälp om du råkar tanka fel. Det är inte en ren "drulleförsäkring", men tanken är densamma.

Om du har tankat din bil med fel drivmedel behöver bilen bogseras till en verkstad. Det går inte att åtgärda misstaget på plats.

Hur lång tid rengöringen eller reparationen tar beror på skadans omfattning och hur snabbt din verkstad kan hjälpa dig.

Bogsering till verkstad och hjälp att åtgärda feltankning ingår i Bilförsäkring Stor.

Tankning av fel bränsle i din bil kan orsaka allvarliga skador. Det kan skada bränslesystemet, motorn och katalysatorn. Om du märker att du har tankat fel, starta inte bilen och kontakta en verkstad omedelbart för att minimera följdskador. En snabb åtgärd kan vara avgörande för att undvika kostsamma reparationer.

Om du råkar åka iväg med pumphandtaget (tankpistolen) i bilen och det blir skador på pumpen eller delar av pumpen ska du informera någon hos bensinstationen, så kan ni göra en skadeanmälan tillsammans på plats. Det är trafikförsäkringen i din bilförsäkring som ersätter skadorna på pumpen.

Om du har fått skador på bilen kan du får ersättning för dem om du har vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti.


Publicerad:
22 november 2023