bilbarnstol-toppbild

Barn i bil – så använder du bilbarnstolen rätt

Att barn ska åka säkert i bilen är självklart och Folksam har under många år forskat om barns säkerhet i trafiken. Här ger våra forskare sina tips på hur du och familjen kan åka tryggt i bilen.

Du ska låta barnet åkta bakåtvänt i bilen till 4–5 års ålder eller så länge det går. Enligt svensk lag ska alla barn som är kortare än 135 cm använda en godkänd barnstolsutrustning. Tänk därför på att välja en bilbarnstol som är anpassad efter barnet. Det är också viktigt att bältet sitter rätt och nära kroppen – ta av tjocka kläder innan du spänner fast barnet.

Så här åker barnet säkert i bilen

 • Låt barnet åka bakåtvänt i bilen till 4-5 års ålder eller så länge det går.
 • Välj en godkänd bilbarnstol efter barnets ålder och montera enligt anvisningarna.
 • Se till att barnets bälte sitter rätt och nära kroppen, dra till exempel bältet innanför tjocka kläder. Läs mer här om vårt krocktest med vinterkläder.
 • Koppla ur airbagen fram om barnet sitter bakåtvänt eller är kortare än 140 centimeter, om inte biltillverkaren ger andra rekommendationer.
Du bör låta barnet sitta bakåtvänt i bilen upp till 4–5 års ålder. Vid en krock fördelas kraften jämnt över rygg och huvud i en bakåtvänd stol. Belastningen blir dessutom mindre på barnets nacke, vars muskulatur och kotor inte är helt färdigutvecklade.
I filmerna visas skillnaden mellan framåt-och bakåtvänd bilbarnstol vid en krock och barns utveckling av huvud och kotor.
Hur ska jag välja bilbarnstol?
How do I choose a child restraint system?

Fördelar med bakåtvänd bilbarnstol

 • En bakåtvänd bilbarnstol fördelar krockens krafter jämt över rygg och huvud, så att de bromsas upp samtidigt. Den bakåtvända bilbarnstolen skyddar barnets huvud och nacke bättre, i en ålder då det är som känsligast.
 • En bakåtvänd bilbarnstol är tryggare och säkrare då den är mindre känslig för felmontering som att bältet inte är helt åtdraget.
 • Både vid en frontalkollision och sidokollision rör sig barnets kropp och huvud in i bilbarnstolen och skyddas av skalet som även omsluter från sidorna.
 • Frontalkollisioner är vanligast och medför störst risk för allvarliga skador, därför ger den bakåtvända bilbarnstolen bäst skydd.
Belastning på nacke och huvud i en bakåtvänd respektive framåtvänd bilbarnstol

Vad är skillnaden mellan ett barn och en vuxen?

Bilens skyddssystem är i huvudsak anpassat och dimensionerat för vuxna och därför behöver barn särskild skyddsutrustning.
 • Barnets huvud är proportionellt större och tyngre än hos en vuxen samtidigt som nackmuskulatur och nackkotor inte är färdigutvecklade. Belastningen på ett barns nacke blir därför betydligt högre vid en eventuell krock.
 • Barnets höfter är inte färdigutvecklade. Barnets höftbälte behöver därför styras för att inte glida upp över magen.
 • Ett barn har lättare än en vuxen att sitta med böjda ben om det är trångt i bilen. Vänd inte barnet framåt för tidigt även om det i dina ögon ser obekvämt ut.
 • Barnets huvud är proportionellt större och tyngre än hos en vuxen samtidigt som nackmuskulatur och nackkotor inte är färdigutvecklade. Belastningen på ett barns nacke blir därför betydligt högre vid en eventuell krock.
 • Barnets höfter är inte färdigutvecklade. Barnets höftbälte behöver därför styras för att inte glida upp över magen.
 • Ett barn har lättare än en vuxen att sitta med böjda ben om det är trångt i bilen. Vänd inte barnet framåt för tidigt även om det i dina ögon ser obekvämt ut.
Utveckling av huvud och kotor
Det finns fyra olika typer av bilbarnstolar under ett barns uppväxt
2022-illustration-bebisskydd

Babyskydd som används i åldern 0-9 månader alternativt 0-15 månader om bilbarnstolen tillåter det. Bilbarnstolarna är märkta antingen med vikt 0-13 kg eller längd 40-75 cm, alternativt 40-83 cm om bilbarnstolen har lite högre rygg.

2022-illustration-bakatvand

Bakåtvänd bilbarnstol används i åldern 9 månader upp till 4-5 år eller så länge det går. Bilbarnstolarna är märkta antingen med vikt 9-18 kilo alternativt 9-25 kg, eller längd 61-105 alternativt 61-125 cm.

2022-illustration-baltesstol

Bältesstol med både sitt- och ryggdel används i åldern från 4-5 år till cirka 7 år. Bältesstolarna är märkta med vikt 15-36 kg eller längd 100-150 cm.

2022-illustration-balteskudde

Bälteskudde, sittkudde utan ryggdel används i åldern 6-12 år. Bälteskuddarna är märkta med vikt 15-36 kg.

Filmen visar hur du väljer rätt bilbarnstol

Folksams stora test av bilbarnstolar

Vi har testat 32 populära bilbarnstolar för barn från nio månader upp till 4-5 år. Upptäck vilka som har fått märkningen Bra val och vilken stol som är testvinnare.

Folksams test av populära bilbarnstolar

Kan jag köpa en begagnad bilbarnstol?

Ja, och för att du ska känna dig trygg i ditt beslut och att ditt barn ska åka säkert ska du välja en bilbarnstol som har godkänd märkning för användning i Sverige, finnas med bland våra rekommendationer och inte ha några sprickor eller skador.

Vår trafikforskare Maria Klingegård berättar om hur du väljer en begagnad bilbarnstol

Babyskydd - används 0-9 månader alternativt 0-15 månader om bilbarnstolen tillåter det
1. Babyskydd som används i åldern 0-9 månader alternativt 0-15 månader om bilbarnstolen tillåter det. Bilbarnstolarna är märkta antingen med vikt 0-13 kilo eller längd 40-75 centimeter, alternativt 40-83 centimeter om bilbarnstolen har lite högre rygg.
Bakåtvänd bilbarnstol - från 9 månader upp till 4-5 år

2. Bakåtvänd bilbarnstol används i åldern 9 månader upp till 4-5 år eller så länge det går. Bilbarnstolarna är märkta antingen med vikt 9-18 kilo alternativt 9-25 kilo, eller längd 61-105 alternativt 61-125 centimeter.

Bältesstol - med både sitt- och ryggdel från 4-5 år till cirka 7 år
3. Bältesstol med både sitt- och ryggdel används i åldern från 4-5 år till cirka 7 år. Bältesstolarna är märkta med vikt 15-36 kilo eller längd 100-150 centimeter.
Bälteskudde - sittkudde utan ryggdel i åldern 6-12 år
4. Bälteskudde, sittkudde utan ryggdel används i åldern 6-12 år. Bälteskuddarna är märkta med vikt 15-36 kilo.

Två olika sätt att montera bilbarnstolen i bilen

Bältesmontering

Bilens trepunktsbälte används för att förankra bilbarnstolen. En bakåtvänd bilbarnstol använder ett eget internbälte för att sätta fast barnet. En framåtvänd bilbarnstol använder bilens bälte både för bilbarnstol och barnet.

ISOFIX

ISOFIX är ett snabbfäste med en låsanordning på bilbarnstolen som sätts fast i bilens uppmärkta ISOFIX-byglar som vanligtvis finns på sidoplatserna i baksätet. En bilbarnstol med ISOFIX kan vara i en enhet eller uppdelad i en separat basenhet eller basplatta som bilbarnstolen sedan placeras på.
Det finns bilbarnstolar som har både bältesmontering och ISOFIX. Det ger en större valfrihet när det gäller val av var barnet kan sitta i bilen.

Tänk på vid köp – några allmänna råd

 • Välj en bilbarnstol med hög rygg, då passar den barnet under längre tid.
 • Provmontera bilbarnstolen så att den passar i din bil.
 • Bältesmontering är lika säkert som ISOFIX.
 • Tänk på att ISOFIX-montering av bilbarnstolar oftast endast går att göra på sidoplatserna i baksätet. Bältesmontering kan göras på alla passagerarplatser som har bilbälte.
 • Bilbarnstol ska vara godkänd enligt ECE R129 (i-Size), ECE R44/03 eller ECE R44/04.

Tänk på vid köp – några allmänna råd

 • Välj en bilbarnstol med hög rygg, då passar den barnet under längre tid.
 • Provmontera bilbarnstolen så att den passar i din bil.
 • Bältesmontering är lika säkert som ISOFIX.
 • Tänk på att ISOFIX-montering av bilbarnstolar oftast endast går att göra på sidoplatserna i baksätet. Bältesmontering kan göras på alla passagerarplatser som har bilbälte.
 • Bilbarnstol ska vara godkänd enligt ECE R129 (i-Size), ECE R44/03 eller ECE R44/04.

Våra köpråd för respektive bilbarnstol och ålder

0 till 9-15 månader: Babyskydd

 • Bakåtvänt och anpassat till de minsta barnen.
 • Vid bilbältesmontering, kontrollera att bilbältet är tillräckligt långt för att monteras, speciellt i baksätet.
 • När barnet kan sitta själv utan stöd går det bra att byta från babyskydd till en större bakåtvänd bilbarnstol.
 • i-Size ingår i ECE R129 och är en garant för att ISOFIX-stolar passar i bilen med avseende på fastsättning men också krav på tillgängligt utrymme.

9 månader till minst 4-5 år: Bakåtvänd bilbarnstol

 • Välj en bilbarnstol med Folksams utmärkelse Bra val eller Bäst i test.
 • Köp en bakåtvänd bilbarnstol som är så stor och med hög rygg att barnet kan åka bakåtvänt till 4-5 års ålder eller så länge det går.
 • Störst utrymme för bakåtvänd bilbarnstol finns oftast i bilens framsäte. Tänk bara på att koppla ur krockkudden.
 • Välj gärna en bakåtvänd bilbarnstol som godkänts i ett så kallat Plustest. Plustestet är ett frivilligt test som speciellt testar förmågan att ge låga nackkrafter i en frontalkollision. Plustestet finns i två varianter, max 18 kilo med ISOFIX eller max 25 kilo för bältesmonterade bilbarnstolar.
 • i-Size ingår i ECE R129 och är en garant för att ISOFIX-stolar passar i bilen när det gäller fastsättning men också krav på tillgängligt utrymme och golvets utformning om det behövs stödben.
 • Det är inte farligt att sitta med böjda ben.
 • Bilbarnstolen är urvuxen när huvudet sticker upp så mycket att öronens övre kant närmar sig bilbarnstolens överkant.

4-5 till 12 år: Framåtvänd bältesstol eller bälteskudde

 • Bältesstolen används från 4-5 år upp till cirka 7 år. Bältesstolen styr diagonalbältet så att det löper rätt över axeln och bröstkorgen. På så sätt undviks att bältet glider ut över axeln.
 • Kontrollera att det finns tydliga bältesguider på bältesstolen eller bälteskudden så att midjebältet hamnar mot höften och inte glider upp mot magen.

När du monterar bilbarnstolen

 • Montera bilbarnstolen enligt tillverkarens anvisningar
 • ISOFIX är ett fastsättningssystem som kan användas i bilar med ISOFIX-fästen. De finns vanligtvis på sidoplatserna bak och i vissa fall i framsätet. Platserna är markerade med en ISOFIX-symbol.
 • Kontrollera att eventuella ISOFIX-indikatorer visar grönt, att fästena är låsta.
 • Kontrollera att bältesbanden är ordentligt åtdragna.
 • Det har ingen betydelse för säkerheten vilken av passagerarplatserna du väljer förutsatt att bilbarnstolen kan monteras där.
 • I framsätet ska krockkudden alltid kopplas bort när en bakåtvänd bilbarnstol placeras där.
 • Framåtvända barn under 140 centimeter ska inte sitta på plats med aktiverad airbag om inte biltillverkaren har andra rekommendationer.

0 till 9-15 månader: Bakåtvänt babyskydd

 • Placera babyskyddet så att avståndet till instrumentbrädan eller passagerarstolen framför följer bilbarnstolstillverkarens anvisningar
 • Studera manualen noga så att babyskyddet blir korrekt monterat.
 • Se till att krockkudden är urkopplad när den monteras i framsätet.

9 månader till minst 4-5 år: Bakåtvänd bilbarnstol

 • Studera manualen noga så att bilbarnstolen blir korrekt monterad.
 • I framsätet placeras en bakåtvänd bilbarnstol säkrast så att dess rygg placeras nära instrumentbrädan eller i direkt kontakt mot instrumentbrädan. Kontrollera vad som gäller för din bilbarnstol.
 • Om det krävs stödben, kontrollera att stödbenet har kontakt med golvet. Ibland finns en indikator som hjälp.
 • Kontrollera att bilbarnstolens underförankringsband är riktigt förankrade och spända.
 • Se till att krockkudden är urkopplad om bilbarnstolen monteras i framsätet.

4-5 till 12 år: Framåtvänd bältesstol eller bälteskudde

 • Studera noga manualen för korrekt montering av bältesstolen/bälteskudden
 • Använd de styrningar av bilbältet som finns på bältesstolen/bälteskudden
 • Använd alltid endast bilens bälte för att spänna fast barnet i den framåtvända bältesstolen/bälteskudde.

När du sätter fast barnet i bilbarnstolen

 • Se till att bilbältet är åtdraget och sitter nära kroppen.
 • Om barnet har tjocka ytterkläder, dra åt bältet innanför kläderna.
 • Bältesbanden i babyskyddet ska löpa över bröstkorgen och axlarna.
 • Diagonalbältet i trepunktsbältet ska löpa över bröstkorgen och över axeln.
 • Midjebältet ska löpa över höften, inte upp mot magen.
 • Kontrollera att barnet är riktigt fastspänt. Lita inte alltid på att barnet själv klarar att sätta på sig bältet.
 • Det är förarens ansvar att passagerare under 15 år är bältade.
 • Se till att passagerarkrockkudden är urkopplad om barnet är kortare än 140 centimeter om inte biltillverkaren har andra rekommendationer.
Sverige är ett föregångsland när det gäller barnsäkerhet. För att värna om vår säkerhetskultur har vi flera nationella rekommendationer som riktar sig till föräldrarna som ett komplement till lagkraven angående barn i bil.

Vad säger lagen?

I Sverige är det lag på att alla som åker bil ska använda bilbälte. Alla barn som är kortare än 135 centimeter ska dessutom använda en godkänd barnstolsutrustning.

Barn i bakåtvända skydd ska inte sitta på en plats som har en passagerarkrockkudde om inte denna har satts ur funktion.
I vår svenska lagstiftning finns bestämmelser om barn i bil i Trafikförordningens 4 kapitel paragraf 10 samt i Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2014:52. De svenska bestämmelserna utgår ifrån de harmoniserade kraven i direktiv 91/671/EEC och innebär i korthet att:

• Barn som är kortare än 135 centimeter ska använda en särskild skyddsanordning (babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/kudde) som är godkänd enligt UNECE Reglemente 44 eller Reglemente 129.

• Barn i bakåtvända skyddssystem ska inte sitta på en plats utrustad med en passagerarkrockkudde om inte krockkudden har satts ur funktion.

Typgodkännanden för bilbarnstolar

Bilbarnstolar som används och säljs i Sverige och Europa måste vara godkända, antingen enligt UN R44 eller UN R129. I R44 typgodkänds bilbarnstolarna efter barnets vikt och i R129 efter barnets längd.

Godkända bilbarnstolar enligt R44 håller på att slussas ut ur marknaden och kommer inom kort helt ersättas av R129. Utöver de europeiska testerna finns det frivilliga Plustestet. Plustestet säkerställer att nackkrafterna inte blir för höga i en frontalkollision.

Nationella rekommendationer: Svenska rekommendationer för barn i bil

Under början av 2000-talet minskade andelen barn som åkte bakåtvänt. För att hejda utvecklingen tog Folksam 2006 initiativ till en gemensam svensk rekommendation för barns säkerhet i bil. Den nationella rekommendationen har sedan dess uppdaterats för att anpassas till säkerhetsutvecklingen och nuvarande riktlinjer.

Bakom rekommendationen står representanter för bilindustrin, Trafikverket, NTF, VTI, barnstolstillverkare, Autoliv och Folksam.

Rekommendationer i korthet

• Små barn ska åka bakåtvända åtminstone till och med fyra års ålder, eller så länge det går.
• Från krocksäkerhetssynpunkt är det lika säkert att placera barnet bakåtvänt i fram- eller baksätet, förutsatt att framsätets krockkudde är urkopplad. Däremot finns bättre plats för benen i framsätet, vilket gör att barnet kan åka bakåtvänt högre upp i åldern.
• Större barn åker säkrast i bältestol, bälteskudde eller integrerat barnskydd som placeras i fram- eller baksätet.
• Barnet ska vara minst 140 centimeter om det sitter framför en aktiv krockkudde om inte biltillverkaren har andra rekommendationer.

Mer läsning
Svenska rekommendationer för barn i bil
Swedish recommendations for protecting children in cars

Svenska rekommendationer om bilbarnstolars livslängd

Hur länge kan en bilbarnstol användas innan den behöver kasseras? För att ge ett entydigt och tydligt svar kring detta har vi en gemensam svensk rekommendation för när en bilbarnstol bör bytas ut med hänsyn till ålder, slitage och kollision. Rekommendationen är framtagen av den nationella expertgruppen för barnsäkerhet (SIS/TK 242) där Folksam liksom representanter från bilindustrin och bilbarnstolstillverkare, NTF, VTI, Autoliv och Transportstyrelsen ingår.

Rekommendationer i korthet

 • Bilbarnstolar på marknaden idag kan generellt sett sägas ha en livslängd på cirka tio år från inköpsdagen.
 • Slitage, ovarsam hantering, solljus och värme kan minska livslängden men om du hanterar den varsamt kan den användas längre.
 • Vid en svårare kollision ska bilbarnstolen självfallet bytas ut.
 • Vid en mindre krock i låg fart på till exempel en parkeringsplats behöver bilbarnstolen inte bytas ut om den är oskadad.
Mer läsning

Svenska rekommendationer om bilbarnstolars livslängd.

Något som påverkar barns säkerhet i bil, lika mycket som vuxnas säkerhet, är bilens egen säkerhetsstandard. Speciellt viktigt blir detta i mindre bilar, där säkerhetsnivån varierar stort. Bara mellan den säkraste och den farligaste småbilen skiljer det cirka tio gånger i risk för att bli allvarligt skadad eller dödad.

Välj helst en bil från ”Säkraste familjebilarna”. Där finns de säkraste bilarna från vår undersökning ”Hur säker är bilen”. Dessa bilar har viktig säkerhetsutrustning speciellt för barn i bil.

• Välj en bilbarnstol som är avsedd för att användas bakåtvänd för barn upp till fyra till fem års ålder.

• Välj så höga sidokanter som möjligt, det ger ökat skydd vid krock från sidan.

• Vissa så kallade kombistolar, kan användas både framåt- och bakåtvända. Vi avråder från att dessa används framåtvända för barn under fyra år. När bilbarnstolen är för liten för en bakåtvänd bilbarnstol, byt i stället till en bältesstol. Om du redan köpt en kombistol som är godkänd att användas både bakåt- och framåtvänd ska kombistolens internbälte tas bort när den vänds framåt, och bilens bälte ska användas till barnet och stolen.

Det är helt okej att köpa begagnat, tänk på följande:

• Den generella livslängden hos en bilbarnstol är cirka tio år, se rekommendation.

• Kontrollera att det inte finns några synliga skador på skyddsutrustningen, bältet eller fästpunkterna. Se till att utrustningen är komplett. Många bakåtvända bilbarnstolar har underförankringssband som ska monteras under bilstolen. Dessa kan lätt försvinna.

• Se till att du får med dig monteringsanvisningen.

• Köp inte en bilbarnstol som varit med om en krock, den bör kasseras.

• Ta del av vår trafikforskare Maria Klingegårds tips och rekommendationer om du ska köpa en begagnad bilbarnstol.

Barnet ska vara minst 140 centimeter om det placeras framför en aktiv krockkudde om inte biltillverkaren har andra rekommendationer. För barn över 140 centimeter är det viktigt att tänka på att diagonaldelen på bilbältet ligger över axeln. Ett vanligt fel är att barn har bältet under armen, vilket medför en ökad skaderisk, speciellt framför en krockkudde.

Det finns inga studier som visar att varken sidokrockkuddar eller krockgardiner är farliga för barn i babyskydd eller i bakåtvänd bilbarnstol. Tidigare har man varit orolig för att sidokrockkuddarna skulle ha negativ effekt, men amerikanska studier visar att sidokrockkuddar och krockgardiner är positiva för barns säkerhet.

Har din bil nyckelavstängning kan du själv stänga av och sätta på krockkudden. Nyckelavstängning är tillförlitlig, men risken finns att den mänskliga faktorn gör att krockkudden är påslagen när den absolut inte får vara det. För bilar som inte har nyckelavstängning krävs det att krockkudden kopplas ur på en auktoriserad märkesverkstad.

• Att åka obältad eller att inte använda en lämplig bilbarnstol.
• Sitta bakåtvänt mot en aktiv krockkudde.
• Vända barnet framåtvänt för tidigt.
• Att sitta fler än en i samma bilbälte.

När barnet kan sitta själv utan stöd går det bra att byta till en större bakåtvänd bilbarnstol. Ofta följer det med en extra babydyna som ger de mindre barnen bättre stöd i den större bakåtvända bilbarnstolen.

Barn bör sitta bakåtvänt så länge som möjligt. Åtminstone till och med fyra-fem års ålder. 

I en frontalkrock löper ett framåtvänt barn betydligt högre risk (upp till fem gånger) för framför allt nack- och skallskador, jämfört med ett bakåtvänt barn.

• Under förutsättning att krockkudden är avstängd, är det ingen större skillnad för säkerheten mellan fram- och baksätet. Vid en sidokollision är barnet mer skyddat på mittplats bak, än i framsätet. Krockar från sidan är dock mer ovanliga än frontalkrockar. Det finns andra fördelar med att ha barnet i framsätet:

• Om krockkudden inte är urkopplad på passagerarplatsen är det baksätet som gäller ända tills barnet är över 140 centimeter.

• Framsätet kan ge barnet mer utrymme för benen än baksätet. Det större benutrymmet gör att barnet kan åka bakåtvänt upp till ett år längre än i baksätet.

• Föraren störs mindre. Observationer tyder på en ökad olycksrisk när spädbarn eller barn är placerade i baksätet. I en jämförelse distraherades föraren fyra gånger oftare av ett barn i baksätet än av en vuxen medpassagerare. Och nästan åtta gånger mer av ett spädbarn.

• Den sociala kontakten blir bättre mellan barn och förare, vilket har betydelse när man åker ensam med barnet.

För att skapa mer benutrymme kan man räta upp bilbarnstolen. Placera helst bilbarnstolen i framsätet.

Säkerhetsmässigt är det ingen fara att barnet åker med böjda ben. Det är sällan barnet som klagar, utan i stället vi vuxna som tycker det ser obekvämt ut.

Bilbältets midjedel styrs bort från barnets mage och placeras ner över låren. Hjälp barnen att sträcka bältet rätt. Bältet ska sitta nära halsen, över bröstbenet och över låren. Inte över magen.

Det är viktigt att tänka på att diagonaldelen på bilbältet ligger över axeln. En vanlig felanvändning är att barn har bältet under armen, vilket medför en ökad skaderisk, speciellt framför en krockkudde.

Försök att lätta på tjocka ytterplagg och dra bältet under kläderna. Ju närmare kroppen desto bättre skydd. Vi har genomfört krocktest med vinterkläder – se våra resultat här.

Nej, en barnvagnsinsats är inte anpassad för krock och saknar fastsättning för barnet. Ett babyskydd är ett mycket säkrare alternativ. För tidigt födda barn kan behöva ligga ned i början. För dem finns det speciella skydd där även barnet ligger fastspänt.

Vissa biltillverkare tillhandahåller integrerade framåtvända bilbarnstolar. En integrerad bilbarnstol är inbyggd i bilen och avsedd för att åka framåtvänt, oftast från cirka sex års ålder. Fördelen med en integrerad bilbarnstol är att den är utvecklad och testad för den aktuella bilen och alltid finns på plats.

I våra studier från verkliga olyckor ser vi att påkörningar bakifrån är avsevärt mildare än frontalkollisioner. Risken att råka ut för en kraftig påkörning bakifrån är liten då dessa är mycket ovanliga. Se till att minibussen även har sidokrockgardiner på sista sätesraden

• i-Size ingår i reglementet ECE R129 där bilbarnstolarna är godkända efter barnets längd.

• I-Size är det mest uppdaterade godkännandet för bilbarnstolar och innehåller till skillnad från tidigare också ett moment med sidokollision. I godkännandet anges en övre viktgräns.

• i-Size är också en garant för att ISOFIX-stolar passar i bilen med avseende på fastsättning men också krav på tillgängligt utrymme och golvets utformning för eventuellt stödben.

Det är ett standardiserat fästsystem som ska underlätta bilbarnstolens montering i bilen. I stort sett erbjuder alla biltillverkare dessa fästen (standard sedan 2004). De är avsedda för barn upp till fyra års ålder.

Det är ingen större säkerhetsmässig skillnad på dessa bilbarnstolar, men de kan underlätta monteringen. ISOFIX-stolar för bakåtvänt bruk är oftast tyngre och dyrare än bilbarnstolar utan ISOFIX-fästen.

Ett Plustest är ett frivilligt krocktest av de större bakåtvända bilbarnstolarna vars syfte är att försäkra sig om att belastningen på nacken inte blir livshotande i en frontalkollision. En Plustestad ISOFIX-stol får ett godkännande på 18 kilo och motsvarande för bältesmonterade bilbarnstolar 25 kilo.

Ett moln det står hej i
Hej! helena-stigson-email

Ställ din fråga direkt till någon av våra trafikforskare