Autobroms – teknik som räddar liv

Autobromssystem, även kallad automatisk nödbroms, är en teknologi inom fordonssäkerhet som kan minska risken för kollisioner dramatiskt och på så sätt rädda liv.

Folksam har i många år engagerat sig i utvecklingen av autobromssystem genom flera olika studier. Sedan 2016 är autobroms ett av kraven för att en bil ska få vår märkning Bra val och komma med i vår lista över de mest säkra bilarna på marknaden.

Vad innebär autobroms?

Autobroms är ett säkerhetssystem som automatiskt aktiverar bilens bromsar för att förhindra en kollision eller göra kollisionen mindre allvarlig. Systemet använder sensorer som radar, kamera eller lidar för att övervaka fordonets omgivning och upptäcka potentiella hinder framför bilen. 

Om systemet bedömer att en kollision är sannolik och föraren inte reagerar i tid, kan det antingen varna föraren eller bromsa fordonet automatiskt.

Olika autobromssystem varierar i komplexitet och funktionalitet. De enklaste kan endast detektera framförvarande bil. De mer avancerade kan detektera fotgängare, cyklister, motorcyklister och till och med djur. Mer avancerade system fungerar också i fler situationer såsom mot korsande eller mötande fordon och motsatt vänstersvängande trafik samt i mörker.

Vissa system är endast utformade för att fungera vid låga hastigheter och kan helt undvika kollisioner i stadstrafik. Andra fungerar vid högre hastigheter och är utformade för att minska konsekvenserna av en kollision snarare än att helt undvika dem. 

Autobromsens funktion bidrar till ökad trafiksäkerhet och kan hjälpa till att skydda både förare, passagerare och oskyddade trafikanter.

Om alla bilar hade de bästa autobromssystemen som standard skulle många fler liv kunna räddas i trafiken. 2018 analyserade vi på Folksam dödsolyckor för cyklister och studien visade att mer än 90 procent av alla dödsolyckor där andra fordon varit inblandade hade kunnat undvikas med hjälp av autobroms med detektion av cyklister och genom separerade cykelbanor, säkra cykelpassager och användning av cykelhjälm.

Potentialen att rädda liv med autobroms är högre på statliga vägnätet än på det kommunala vägnätet, trots att det är högre hastigheter. Det beror på att dagens standard på autobroms ger en högre effekt på vägar där det inte finns lika många hinder att ta hänsyn till som i stadstrafik. Många liv kan dock även räddas i gatutrafik i tättbebyggda områden.

Befintliga autobromssystem med detektion av cyklister är än så länge inte tillräckligt effektiva, och det kommer sannolikt att ta lång tid innan alla autobromssystem har samma höga effekt och finns implementerade på majoriteten av personbilar. Studier från Folksam tillsammans med Karlstads universitet visar att endast 20 procent av alla olyckor med påkörda cyklister hade kunnat undvikas med dagens system och de har sannolikt lägre effekt i mörker.

Mer om säkerhet på cykel

Visa filmer med krocktest mellan cykel och bil

Ladda ned vår studie - analys av dödsolyckor med cyklister

Varje år dör mellan 30-40 fotgängare i trafiken. Är 2020 genomförde vi på Folksam en studie för att se hur dödsolyckor med fotgängare kan undvikas i framtiden. Studien visar att det vanligaste olycksscenariot var att en fotgängare blev påkörd av en bil när personen korsade vägen.

Påkörningshastighet och synlighet är avgörande

Analysen i studien visar att en stor del av olyckorna skulle kunna mildrats eller undvikits om fordonet hade haft autobromsande system som bromsade ned farten, men även att autobromsens prestanda behöver öka för att även fungera i mörker och dåliga siktförhållanden.

Nästan hälften av olyckorna med fotgängare skedde i mörker (39 procent på kommunala vägar och 62 procent på statliga) och 19 procent då fotgängaren till viss del skymd på grund av andra fordon eller objekt.

Dagens autobroms är begränsad till bra förhållanden

En stor del av olyckorna inträffade vid dåliga sikt- eller väderförhållanden. Därför behöver framtidens fordonssystemen fungera bättre i sämre förhållanden som kraftigt regn, lågt stående sol, mörker och dimma eller vid skymd sikt. 

För att säkerställa att fordonssystemen klarar dessa förhållanden ingår mörker och skymd sikt som moment sedan 2018 i Euro NCAP:s testprocedur.

Ta del av studien

Ladda ned studien i PDF

I Sverige inträffar mellan 5 000 och 6 000 älgolyckor årligen och i genomsnitt dör runt fem personer varje år. Folksams forskning visar att utvecklingen av ett mörkerseende autobromssystem skulle kunna rädda upp till 45 procent från dödsfall.

"Den vanligaste dödsolyckan med älg sker på en rak väg i mörker, där hastigheten har varit över 70 kilometer i timmen vid tiden för kollisionen och föraren inte har hunnit bromsa innan kollisionen. Sedan tidigare vet vi att om en krock mot en älg sker under 70 kilometer per timme ökar sannolikheten att överleva väsentligt", säger Anders Ydenius som är trafikforskare på Folksam.

Autobroms ser älgen – så länge det är ljust

Vissa autobromssystem kan upptäcka älg och andra objekt och bromsa ned hastigheten så länge som det finns ljus. Det kan dock inte se i komplett mörker eller mycket svagt ljus. Hur många liv skulle ett kommande nattseende autobromssystem kunna rädda?

Folksam har genomfört en studie där vi analyserat alla dödsolyckor där personbilar krockat med älg mellan 2005 och 2016. I varje olycka kontrollerades förutsättningarna för om ett mörkerseende autobromssystem kunnat räddat livet på de omkomna, genom att bromsa ned hastigheten till överlevnadsbara 70 kilometer i timmen.

Synfältet hos en mörkerseende autobroms vid möte med älg

Vi baserade studien på att ett mörkerseeende autobromssystem skulle ha ett siktfält som i figuren ovan. Hur många dödsolyckor skulle kunna undvikas om systemet kunde detektera en älg i systemets siktfält? Studien visar att 21 av 47 omkomna vid kollision mellan personbil och älg, skulle kunnat räddas med ett mörkerseende autobromssystem genom att kollisionshastigheten sänkts. Övriga olyckor hade för hög kollisionshastighet eller skedde med helt eller delvis skymd sikt.

Utveckling av mörkerseende autobroms kan rädda liv vid älgolycka

Volvo är ett av få bilmärken som har ett autobromssystem avsett för att detektera älg och andra större djur även under begränsade ljusförhållanden. På Folksam driver vi på utvecklingen genom vår granskning av bilars säkerhet. Mörkerseende autobroms räddar inte bara liv vid älgolyckor utan kan bidra till att minska antalet dödsfall i andra trafikolyckor.

"Med en modern bil med ett mörkerseende autobromssystem skulle en stor del av dödsolyckorna kunna förhindras, just eftersom många olyckor sker i mörker. Än så länge används inte teknik med till exempel värmekamera för autobroms, men vi engagerar oss i att utvecklingen påskyndas så att våra kunder har möjlighet att välja en säker bil, även om man åker i områden med mycket älg", säger Anders Ydenius.

Ta del av hela studien i PDF-format

Du kan minska risken för trafikolyckor genom att köra en bil utrustad med antisladdsystem och autobroms. Bilbälten, krockkuddar och whiplashskydd minskar också skadeeffekterna i de olyckor som ändå inträffar.  

I rapporten "Hur säker är bilen?" presenterar vi bilars krocksäkerhet. För att få utmärkelsen Bra val måste bilarna ha högsta betyg för whiplashskydd samt antisladdsystem och autobroms som standard. 

Vad är ett Bra val?

  • För att få omdömet ”Bra val” ska en bil ha säkerhetsbetyg 5 baserat på verkliga olyckor eller fem stjärnor i Euro NCAP, godkänt whiplashskydd, antisladd och autobroms för bil som standard. Betyg från verkliga olyckor är viktigare än resultat från Euro NCAP om dessa resultat är motstridiga. En bilmodell som får 3 eller sämre i verkliga olyckor kan inte få Bra val.

Därför är autobroms ett krav

Automatisk nödbroms, så kallad autobroms, är ett säkerhetssystem som bromsar bilen automatiskt och hjälper bilföraren att mildra eller helt undvika påkörningar av framförvarande fordon. Vissa systemet kan även detektera fotgängare eller cyklister. Vår studie visar att autobroms har stor betydelse för bilsäkerhet, speciellt i stadsmiljön.

För att få omdömet Bra val på vår lista över säkra bilar är ett av kraven att autobroms ska vara standard på bilen. Även om bilen har höga poäng på säkerhetsaspekter som whiplashskydd eller antisladdsystem blir den inte godkänd om autobroms är ett tillval eller saknas helt.
Den största framtida säkerhetsvinsten kommer sannolikt från olika autobroms- och filhållningssystem Anders Kullgren, forskningschef på Folksam

Många nya säkerhetssystem lanseras för att mildra eller helt undvika krockar. 

"Bilarnas krocksäkerhet kommer fortsätta att bli bättre. Den största framtida säkerhetsvinsten kommer dock sannolikt med nyare effektiva säkerhetssystem som mildrar eller helt undviker krockar, till exempel olika autobroms- och filhållningssystem", säger Anders Kullgren, forskningschef på Folksam.

Vår guide för bilköpare

När du köper bil finns det flera aspekter att tänka på. Vi har samlat flera guider där vi tittar på krocksäkerhet, utsläpp, laddprestanda, räckvidd med mera, allt för att du ska kunna göra ett genomtänkt val inför bilköpet.

Hur säker är bilen? Vår rapport om krocksäkra bilar - Folksam

Guide - Säkra och bränslesnåla nya bilar 2024

Laddhybrider och elbilar - Tips när du ska köpa en laddbar bil - Folksam

Säkraste familjebilarna 2021 - rapport - Folksam

Köpa bil - Guide för bilköpare - Folksam

Rabatt på bilförsäkringen

Du som kör en bil som har autobroms och omdömet Bra val får rabatt på vår bilförsäkring. 


Publicerad:
16 maj 2024