Att köra med släp

Är du ovan vid att köra med släp eller är det kanske första gången du kopplar en vagn bakom bilen? Det kan gå långt mellan gångerna om du tillhör dem som hyr en släpvagn de få gånger du behöver köpa en större möbel eller köra sopor till återvinningen.

Vill du känna dig säker kan du öva släpkörning på mindre trafikerade vägar innan du ger dig ut i tät trafik. Här berättar vi vilka regler som gäller för släpvagnar, husvagnar och andra släp som kopplas efter bilen.

7 tips när du ska köra med släp

 1. Se till att montera kopplingshandsken korrekt på dragkroken så att den sitter fast säkert.
 2. Veva upp stödhjulet ordentligt och säkra det så att det inte lossnar under körning.
 3. Säkra lasten med spännband och förankra banden i släpets krokar. Lasten ska inte kunna röra sig framåt, bakåt, uppåt eller åt sidorna.
 4. Dra åt handbromsen på släpvagnen när du parkerar eller lämnar släpet.
 5. Om du inte ska använda släpvagnen under längre tid – säkra den på annat sätt än med handbromsen för att inte skada släpets mekanik.
 6. Kontrollera och justera påskjutsbromsen regelbundet så minskar du risken att få sladd när du bromsar.
 7. När du kör med släp krävs annan körteknik än vanligt. Öva gärna att backa på en mindre väg innan du lastar släpet, så att du får en känsla för hur släpet rör sig. Börja med små rörelser.

Hur fort får jag köra med släp?

Det finns olika typer av släp, bromsat eller obromsat släp. Hur fort du får köra beror på vilket av dessa släp du har, vad bilen väger och hur tung lasten är.

Hastighet för bromsat och obromsat släp

Den högsta tillåtna hastigheten för bromsad släpvagn är 80 km/h. Om du kör med en obromsad släpvagn, där totalvikten med last eller enbart tjänstevikten utan last överstiger bilens halva tjänstevikt, får du inte köra fortare än 40 km/h. Transportstyrelsen har en släpvagnskalkylator som du kan använda om du är osäker på hur fort du får köra med din släpvagn.

På Transportstyrelsens webbplats finns mer information.

Tillåten hastighet med släp

Vem får köra med släpvagn?

Det är inte lätt att ha koll på vilket släp du får köra med bilen, speciellt om du inte gör det så ofta. Med Transportstyrelsens släpvagnskalkylator kan du ta reda på vad din bil och din körkortsbehörighet tillåter. Där knappar du in registreringsnumret på bilen, släpet och vilken körkortsbehörighet du har.

Om du har ett vanligt B-körkort får du köra en personbil (eller lätt lastbil) med totalvikt på högst 3 500 kg. B-körkortet tillåter att du drar en lätt släpvagn med totalvikt på 750 kg. Du får också dra en släpvagn där totalvikten är över 750 kg, om bilen och släpvagnen tillsammans inte väger mer än 3 500 kg.

Du måste också ta hänsyn till vilken maximal släpvagnsvikt som bilen du kör får dra. Kolla vad som gäller för just din bil!

Hur gäller försäkringen?

Om du hyr ett släp så omfattas släpvagnen av dragbilens trafikförsäkring, ifall att du orsakar skador på någon annans egendom. Däremot omfattas inte släpet av dragbilens försäkring när det gäller stöld eller skador på själva släpet. Det täcker i så fall uthyrarens släpvagnsförsäkring. Kolla med uthyraren hur försäkring och självrisker gäller!

Viktigt att veta om släpvagnslås

Om du har en släpvagnsförsäkring hos oss ska du alltid låsa din vagn med släpvagnslås för att din försäkring ska gälla fullt ut. Du hittar mer information om aktsamhetskravet i det fullständiga villkoret.

Stöldskyddsföreningens lista på rekommenderade lås

Att backa med släp

Det kan var lite knepigt att backa med personbil och släp om du inte är van. Här är några tips för att underlätta backningen:

 • Vägledning – Du kan be en person hålla koll vid släpets bakre del och ge dig instruktioner under tiden du backar.
 • Ta det lugnt och försiktig – Backa långsamt och ratta med små rörelser för att styra släpet åt rätt håll.
 • Öva på en öppen plats – På så sätt lär du dig släpets och bilens rörelser innan du backar in på trånga platser.
 • Använd speglarna – Back- och sidospeglar ger dig översikt över både bilen och släpets position så att du kan undvika hinder och hålla avstånd.
 • Stressa inte – Att backa med släp kan vara utmanande i början. Ta det lugnt så lär du dig hur det fungerar utan att göra onödiga misstag.

Att bromsa med släp

Tänk på att bromssträckan blir längre när du kör med släp och att du behöver hålla extra koll på fordon framför dig så att du hinner bromsa i tid. Här kommer några tips om vad du kan tänka på när du bromsar med släp:

 • Rätt bromsteknik – När du bromsar med ett släp ska du undvika plötsliga och hårda inbromsningar som kan leda till sladd. Kör hellre så att du kan sakta in i god tid genom att bara släppa på gasen eller bromsa lätt i jämn takt.
 • Kontrollera bromsarna regelbundet – Se till att bromssystemet på både bilen och släpet är i gott skick.
 • Lasta rätt – Lastar du fel riskerar du att få sladd. Fördela lasten så jämnt som möjligt på släpet och placera tunga föremål mitt över axeln.
 • Öva på säker bromsning – Innan du ger dig ut med full last, öva på att bromsa på en öppen och säker plats så att du får en känsla för hur det fungerar med släpet kopplat till bilen.

Att svänga med släp

När du har ett släp påkopplat behöver du ta ut svängen ordentligt för att inte riskera att släpet går ner i diket eller åker upp på trottoarkanter. Träna innan du ger dig ut i trafiken, så att du får koll på hur det fungerar i praktiken.

Köra med hästsläp

En häst kan väga många hundra kilo och när den ska transporteras gäller det att ha koll på hur tungt släp dragbilen kan dra, hästtransportens vikt och din körkortsbehörighet. Det är släpets och bilens totalvikt som bestämmer körkortsbehörighet och det räcker inte alltid med B-behörighet om du kör en väldigt tung hästtransport.

När du transporterar din häst på ett släp, tänk på att det är en levande last och att du bör göra resan behaglig för hästen. Ta det lugnt vid inbromsningar eller i kurvor, så att hästen kan parera rörelser och svängar.

Viktigt att ha koll på vid hästtransporter

Om du har B-körkort får du köra en personbil eller lätt lastbil med en totalvikt på högst 3,5 ton, och en släpvagn med en totalvikt på högst 750 kg eller en släpvagn med en totalvikt som är högre än 750 kg, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte är över 3,5 ton.

Hos Transportstyrelsen finns information om vilka fordon du får köra beroende på din ålder och körkortsbehörigt.

Till Transportstyrelsen

Ja, du behöver ha vinterdäck på släpvagnen när du ska köra bil med släp på vintern. Om du har dubbade vinterdäck på bilen, måste släpvagnen också ha dubbade vinterdäck. Har bilen odubbade vinterdäck får släpvagnen ha antingen odubbade eller dubbade vinterdäck.

Släp som får köras högst 40 km/tim får inte köras på motorväg. Du får åka på motorväg med släp som får köras i 80 km/tim. Har du ett släp som får köras högst 40 km/tim får du däremot inte ta motorvägen.

Om släpvagnen har körförbud får du bara köra kortast lämpliga väg till en besiktningsstation.

En lätt släpvagn besiktar du första gången senast fyra år efter att den tagits i trafik. Sen behöver du besikta släpvagnen vartannat år.

Du som har B-körkort får köra en personbil (eller lätt lastbil) med totalvikt på högst 3 500 kg. B-körkortet tillåter också att du drar en lätt släpvagn med totalvikt på 750 kg. Du får dra en släpvagn där totalvikten är över 750 kg, om bilen och släpvagnen tillsammans inte väger mer än 3 500 kg. Se bara till att du inte överskrider den maximala släpvagnsvikt som din bil får dra.

Transportstyrelsen har en släpvagnskalkylator där du enkelt kan ta reda på vad din bil och din körkortsbehörighet tillåter.

Till Transportstyrelsens släpvagnskalkylator

Så här förklarar Transportstyrelsen vad de olika begreppen för vikter betyder:

 • Tjänstevikt – sammanlagd vikt av ett fordon utan passagerare och last.
 • Maxlast – tyngsta last som en bil eller släpvagn är konstruerad för. Passagerare räknas som last.
 • Totalvikt – summa av tjänstevikt och maxlast. Släpvagnsvikt – sammanlagd vikt av släpvagn och last.
 • Tågvikt – begränsar hur mycket en fordonskombination får väga tillsammans vid färd.

Våra bilförsäkringar

Vår bilförsäkring har det du behöver för att vara trygg på vägen. Vi har försäkrat bilar sedan 1925 och har i dag mer än 900.000 bilar trygga hos oss. Välkommen du också!

Källa: Transportstyrelsen

Publicerad: 30 april 2024