Folksam guidar:

Säkraste hantverkarbilarna

Nya, säkra och bränslesnåla transportbilar under 3,5 ton

Se hela listan

Välj ett säkert transportfordon med låga utsläpp

Lätta transportbilar (även kallade hantverkarbilar) är ett vanligt inslag i trafiken och används av många företagare. Säkraste hantverkarbilarna är Folksams en guide över alla nya transportfordon med totalvikt under 3,5 ton. Det gör vi för att du som köpare av en transportbil ska kunna välja någon av de säkraste bilarna med lägst utsläpp.

Säkerheten i transportbilar har släpat efter i jämförelse med vanliga personbilar. Genom att göra ett Bra val med hjälp av vår lista, blir bilen en säkrare arbetsplats för dig som använder bilen i arbetet.

Vi anger också utsläppen och vägleder mot bränslesnåla transportbilar – både för att minska miljöbelastningen och för att minska företagets kostnader.
Vi engagerar oss i att göra trafiken säker för alla som vistas i trafiken och för att minska de miljöfarliga utsläppen. Därför är det viktigt för oss att kunna påverka vilka fordon som du som företagare använder, både med hänsyn till säkerhet och utsläpp. Ett transportfordon är ett arbetsredskap och säkerheten i dessa fordon är även en arbetsmiljöfråga.

Transportbilar med en totalvikt upp till 3,5 ton används av många företagare. Det är en fordonstyp som är populär och som i genomsnitt körs mer än en vanlig personbil.

Säkerheten i transportbilar är och har varit eftersatt i jämförelse med vanliga personbilar. Transportbilar är en fordonskategori som inte regelmässigt genomgår konsumentkrocktester vilket medför att säkerhetsutvecklingen inte drivs på.

Även införandet av säkerhetsutrustning går betydligt långsammare än för personbilar. Transportbilar lever i längre levnadscykler än personbilar. Det gör att det dröjer längre tid innan ny teknik förs in i samband med modellernas generationsskifte. Därför är det viktigt att guida dig som fordonsköpare mot de säkraste bilarna och med lägst utsläpp.

Vilka krav ställer vi i transportbilsguiden?

 • Listan innehåller alla nya lätta transportbilar under 3,5 ton som säljs i Sverige. Vissa modeller finns i versioner som har en högre totalvikt upp till 7 ton. De säkraste modellerna märks med Bra val
 • För att uppfylla Bra val-villkoret ska bilen uppnå högsta krocksäkerhetsbetyg i Euro NCAP eller enligt Folksams rating ”Hur säker är bilen?”
 • Säkerhetssystem som ska finnas är antisladdsystem som standard, autobroms och filvarning/filhållningssystem som tillval eller standard och bältespåminnare ska minst finnas på förarplatsen
 • För att kunna göra ett bra miljöval märker vi ut de modeller som har utsläpp under en viss nivå
Alla transportbilar finns med på vår lista oavsett utsläpp. Utsläppsvärdet markeras med grönt om det uppfyller utsläppsvillkoren enligt grafen nedan. Gasdrivna transportbilar blir automatiskt grönmarkerade.

Utsläppsvillkoret är kopplat till bilens tjänstevikt och körcykel enligt följande samband:

 • Utsläppsvärde CO2 (g/km) enligt WLTP: 145+0,06x (Tjänstevikt-1372)
Utsläppsgränser för transportbilar.
För att få märkningen Bra val måste de här kraven vara uppfyllda:

Säkerhetskrav

 • Minst fyrtio procent bättre än medelbilen i Folksams undersökning “Hur säker är bilen?” (samtliga storleksklasser) eller:
 • Minst fem stjärnor i Euro NCAP:s krocktester
 • Krocktestresultat från Euro NCAP måste vara från 2012 eller senare
 • Om uppgifter om krocksäkerheten saknas kan bilmodellen inte få märkningen Bra val

Säkerhetssystem

För att kunna bli ett Bra val måste bilen vara utrustad med de här säkerhetssystemen:

System som krävs

 • Antisladdsystem - bilen måste ha antisladdsystem som standardutrustning
 • Bältespåminnarsystem - bilen måste vara utrustad med bältespåminnarsystem på förarplats och uppfylla funktionskrav motsvarande Euro NCAP
 • Autobroms - bilen ska ha autobroms med fordonsdetektion som standard eller tillval. Autobromssystemet ska åtminstone kunna varna och bromsa automatiskt för personbilar i samma riktning
 • Filvarningssystem - bilen ska ha ett filvarnings- eller filhållningssystem som varnar eller hindrar bilen att oavsiktligt passera körfältslinjerna. Systemet ska vara tillval eller standard.
Hej!

Ställ din fråga direkt till vår trafikforskare Anders Ydenius

En bilförsäkring med högt betyg

Vår bilförsäkring har det du behöver för att vara trygg på vägen och får betyget 4,4 av 5 hos Konsumenternas försäkringsbyrå.

Våra bilförsäkringar

Hur säker är bilen?

Vi har i 35 år undersökt olika bilmodellers krocksäkerhet och presenterat resultaten så att du som kund ska kunna göra ett tryggt och säkert val när du köper bil – ny som begagnad.

Se hela listan