Folksam guidar:

Säkraste hantverkarbilarna

Nya, säkra och bränslesnåla transportbilar under 3,5 ton

Se hela listan

Välj ett säkert transportfordon med låga utsläpp

Lätta transportbilar (även kallade hantverkarbilar) är ett vanligt inslag i trafiken och används av många företagare. "Säkraste hantverkarbilarna" är Folksams guide över alla nya transportfordon med totalvikt under 3,5 ton. Vi gör guiden för att du som köpare av en transportbil ska kunna välja någon av de säkraste bilarna med lägst utsläpp.

Säkerheten i transportbilar har släpat efter i jämförelse med vanliga personbilar. Genom att göra ett Bra val med hjälp av vår lista, blir bilen en säkrare arbetsplats för dig som använder den i arbetet.

Vi anger också utsläppen och vägleder mot bränslesnåla transportbilar – både för att minska miljöbelastningen och för att minska företagets kostnader.

Vi engagerar oss i att göra trafiken säker för alla som vistas i trafiken och för att minska de miljöfarliga utsläppen. Därför är det viktigt för oss att kunna påverka vilka fordon som du som företagare använder, både med hänsyn till säkerhet och utsläpp. Ett transportfordon är ett arbetsredskap och säkerheten i dessa fordon är även en arbetsmiljöfråga.

Transportbilar med en totalvikt upp till 3,5 ton används av många företagare. Det är en fordonstyp som är populär och som i genomsnitt körs mer än en vanlig personbil.

Säkerheten i transportbilar är och har varit eftersatt i jämförelse med vanliga personbilar. Transportbilar är en fordonstyp som inte regelmässigt genomgår konsumentkrocktester vilket medför att säkerhetsutvecklingen inte drivs på som för personbilar.

Även införandet av säkerhetsutrustning går betydligt långsammare än för personbilar. Transportbilar lever i längre levnadscykler än personbilar. Det gör sammantaget att det dröjer längre tid innan ny teknik förs in i samband med modellernas generationsskifte. Därför är det viktigt att guida dig som fordonsköpare mot de säkraste transportbilarna och med lägst utsläpp.

Alla transportbilar finns med på vår lista oavsett utsläpp. Utsläppsvärdet markeras med grönt om det uppfyller utsläppsvillkoren enligt grafen nedan. Gasdrivna eller etanoldrivna transportbilar blir automatiskt grönmarkerade.

Folksams utsläppsgräns för transportbilar är kopplat till fordonets tjänstevikt. Folksams utsläppsvillkor ligger som jämförelse mellan Upphandlingsmyndighetens basnivå och avancerad nivå för lätta transportbilar. Upphandlingsmyndighetens avancerade nivå innebär att villkoret för klimatbonus ska uppfyllas, det vill säga max 50 g/km. Med spjutspetsnivån gäller ett utsläppstak på 290 gram för vätgas eller fordonsgas samt rena elfordon.

Folksams utsläppsgräns ligger t.ex på 112 g/km för en 1500 kg tung bil och 172 g/km för en 2500 kg tung bil.

Utsläppsvillkoret är kopplat till bilens tjänstevikt:

  • Utsläppsvärde CO2 (g/km) enligt WLTP: 104+0,06x (Tjänstevikt-1372)
Utsläppskriterier - gram (CO2/100km) för olika tjänstevikter.

För att få märkningen Bra val måste de här kriterierna vara uppfyllda:

Säkerhetskriterier för Bra val

  • Minst fyrtio procent bättre än medelbilen i Folksams undersökning “Hur säker är bilen?” eller:
  • Minst fem stjärnor i Euro NCAP:s krocktester.
  • Krocktestresultat från Euro NCAP måste vara från 2015 eller senare.
  • Godkänt whiplashskydd.
  • Antisladdsystem - bilen måste ha antisladdsystem som standardutrustning.
  • Bältespåminnarsystem - bilen måste vara utrustad med bältespåminnarsystem på förarplats. och uppfylla funktionskrav motsvarande Euro NCAP.
  • Autobroms - bilen ska ha autobroms med detektion av bil, fotgängare och cykel som standard. 
  • Filvarningssystem - bilen ska ha ett filvarnings- eller filhållningssystem som varnar eller hindrar bilen att oavsiktligt passera körfältslinjerna. Systemet ska vara tillval eller standard.
  • Om uppgifter om krocksäkerheten saknas kan bilmodellen inte få märkningen Bra val.
Ett moln det står hej i
Hej!

Ställ din fråga direkt till vår trafikforskare Anders Ydenius

En bilförsäkring med högt betyg

Vår Bilförsäkring Stor har det du behöver för att vara trygg på vägen och får betyget 4,6 av 5 hos Konsumenternas försäkringsbyrå.

Våra bilförsäkringar

Hur säker är bilen?

Vi har i 35 år undersökt olika bilmodellers krocksäkerhet och presenterat resultaten så att du som kund ska kunna göra ett tryggt och säkert val när du köper bil – ny som begagnad.

Se hela listan