Maskinskadeförsäkring

En maskinskadeförsäkring är värdefull att ha eftersom den ger skydd mot plötsliga och oväntade skador som påverkar fordonets funktion, till exempel fel på motor-, elektronik-, bränsle- eller bromssystem.

Maskinskadeförsäkringen täcker med andra ord skador på tekniska delar inne i bilen, men inte yttre skador som uppkommit genom krock eller annan olyckshändelse.

Hos oss i Folksam kallas den här delen maskin- och elektronikskadeförsäkring eftersom den gäller för olika skador på både maskin- och elektronikdelar.

Hur länge gäller maskinskadeförsäkringen?

Hur länge en maskinskadeförsäkring gäller beror på två saker, bilens ålder och hur många mil bilen har gått. I vår bilförsäkring gäller maskinskadeförsäkringen ända upp till 15 000 mil och till att bilen är max 8 år. Om du väljer du Bilförsäkring Stor förlänger du åldersgränsen till max 10 år. När någon av gränserna överskrids upphör maskinskadeförsäkringen att gälla.

Exempel: Miranda har Bilförsäkring Stor i Folksam. När bilen är 6 år har hon kört över 15 000 mil. Även om maskinskadeförsäkringens åldersgräns är 10 år upphör den att gälla när Mirandas bil har passerat milgränsen.

Ingår maskinskadeförsäkring i min bilförsäkring?

Maskinskadeförsäkring ingår i bilförsäkringens halv- eller helförsäkring och gäller för fordon upp till en viss ålder och antal körda mil. Villkoren varierar hos olika försäkringsbolag.

När du tecknar en bilförsäkring i Folksam ingår maskinskadeförsäkringen ända upp till 15 000 mil och till att bilen är max 8 år. Väljer du att teckna vår Bilförsäkring Stor får du skydd upp till tio år i stället för åtta. Milbegränsningen är densamma.

Är du kund hos oss kan du logga in på Mina Sidor för att kolla vad din försäkring täcker och vad du har för självrisk.

Teckna bilförsäkring

Hur gör jag för att anmäla maskinskada?

 • Om ditt fordon har fått en skada eller ett fel på motor och elektronik och du behöver hjälp med bärgare ringer du oss på 0771-45 00 00 så hjälper vi dig.

  Skadan anmäler du enkelt här på vår webbplats.
  Anmäl maskin- eller elektronikskada

Vad täcker maskinskadeförsäkringen?

Motor och kraftöverföring: Motorn är ofta dyrast att reparera vid skada. Maskinskadeförsäkringen täcker oväntade skador på motorn och delar som kamaxlar, vevaxel och kolvar. Drivlinan och växellådan ingår också i försäkringsskyddet.

Elektroniska system: Moderna fordon har avancerad elektronik och maskinskadeförsäkringen täcker även skador och fel på elektroniska system som bilens generator, huvudstyrenhet, färddator, sensorer och stöldskydd.

Säkerhetssystem: Försäkringen gäller för säkerhetssystem som ABS, airbags och parkeringsassistans inklusive sensorer och kamera.

Kylsystem: Kylsystemet som håller motorn inom säkra temperaturgränser och hjälper till att förebygga större motorfel kan också täckas av försäkringen, till exempel skador på kylaren eller vattenpumpen.

Bränslesystem: Maskinskadeförsäkringen gäller för bränslesystem inklusive insprutningssystem och tankarmatur och givare.

Styrning och bromssystem: Försäkringen gäller för skador på komponenter i styr- och servosystem för bromsar som är avgörande funktioner för att förhindra olyckor.

Är det skillnad på innehållet i maskinskadeförsäkringen för elbil/laddhybrid och för bil med förbränningsmotor?

Maskinskadeförsäkringen har ett omfattande skydd för både elbilar, laddhybrider och fordon med förbränningsmotorer.

Maskinskadeförsäkring för eldrivna fordon och hybrider

 • Elmotor och styrelektronik: Skydd för elmotorn som driver fordonet och fordonets styrelektronik.
 • Mildhybridsystem: Gäller system som har en liten elmotor som komplement till förbränningsmotorn för att förbättra effektiviteten.
 • Högvoltsbatteri: Försäkringen inkluderar batteriet som driver elbilens eller laddhybridens motor (gäller ej för startbatteriet).
 • Laddutrustning: Försäkringsskydd för fordonets laddkabel och laddintag (extern laddenhet ingår inte).
 • Ombordladdsystem (OBC): Gäller laddsystem för batterier.
 • Kylning/värmning till högvoltssystem: Försäkringen täcker system som hanterar temperaturkontroll för högvoltskomponenterna.
 • Värmesystem: Försäkringsskydd för fordonets värmesystem.
 • Strömomvandlare: Gäller även för DC/DC-omvandlare och inverterare som hanterar strömförsörjningen mellan olika delar av elsystemet.

Maskinskadeförsäkring för fordon med förbränningsmotor

 • Motor och styrelektronik: I försäkringen ingår ett skydd för fordonets huvudmotor och dess styrelektronik.
 • Motorns kylsystem: Försäkringen gäller för systemet som håller motorn på en optimal temperatur, även oljekylare och värmeelement.
 • Startfunktioner: Gäller för tändlås och startmotor, men inte tändningsnyckeln och startbatteriet.
 • Grenrör och avgasturbo: Skydd för grenröret och komponenter som avgasturbo och laddluftkylare.
 • Avgasreningssystem: Inkluderar partikelfilter och AdBlue-system, men inte ljuddämpare och avgasrör. 
 • Bränslesystem: Skydd för insprutningssystemet och dess reglerfunktioner, inklusive tankarmatur och givare. Ledningar, filter och bränsletank täcks inte av försäkringen.
 • Tändsystem: Försäkringen täcker tändsystemets komponenter och dess reglerfunktioner, men tändstift och startbatteri ingår inte.

Jag har köpt en ny bil, behöver jag verkligen maskinskadeförsäkring?

Maskin- och elektronikskador på en ny bil kan täckas av garantier från tillverkaren. Hur länge garantin gäller varierar mellan olika bilmärken. Nybilsgarantin täcker dock inte alla typer av maskin- och elektronikskador som kan uppstå. Därför är det bra att teckna en halvförsäkring där maskinskadeförsäkring ingår.

Täcker maskinskadeförsäkringen feltankning?

Om du har tankat fel bränsle i din bil och har vår Bilförsäkring Stor ersätter vi dig för bärgning till verkstad och kostnaden för att tömma och göra rent tanken, ledningar och filter. Vi ersätter inte drivmedlet som måste tömmas ur tanken. Om du har fått följdskador på fordonets motor efter en feltankning kan maskinskadeförsäkringen ersätta kostnader för detta.

Tips vid feltankning

Vad täcker inte en maskinskadeförsäkring?

Det finns situationer då maskinskadeförsäkringen inte gäller. Här visar vi några exempel. I bilförsäkringens villkor finns fullständig beskrivning.

Om bilen ändrats för ett annat drivmedel: Om du har konstruerat om bilen så att den till exempel drivs på gas i stället för bensin täcker inte försäkringen skador som uppstår till följd av det, om inte biltillverkaren har godkänt drivmedelsbytet.

Under speciella aktiviteter: Försäkringen gäller inte om bilen får fel eller skador när du använder den i en tävling, under träning, på en uppvisning eller liknande händelser inom ett avstängt område. Den gäller inte heller för skador som uppstår vid körning där hastighetsgränser överskrids, som i streetrace eller körning på bana.

Brand- och vagnskador: Om din bil får brandskador gäller en annan del av din bilförsäkring, den så kallade brandförsäkringen. Om du råkar ut för en olycka och bilen skadas utvändigt täcks det av vagnskadeförsäkringen.

Mer information om vagnskadeförsäkring.

Fel som täcks av garantier eller lagar: Om bilen har ett fel som täcks av garantin eller konsumentköp- eller konsumentjänstlagen betalar vi inte ut någon ersättning från maskinskadeförsäkringen.

Krav på aktsamhet

 • Det finns alltid aktsamhetskrav i en försäkring. Det betyder att du måste ta hand om din bil så att du minskar risken för skador. Annars kan du få lägre ersättning från försäkringen eller ingen ersättning alls. Du ska till exempel följa biltillverkarens anvisningar för service och underhåll och det ska vara fackmannamässigt utfört. Aktsamhetskraven hittar du i bilförsäkringens villkor.

  Villkor bilförsäkring 

Våra bilförsäkringar

Vår bilförsäkring har det du behöver för att vara trygg på vägen. Vi har försäkrat bilar sedan 1925 och har i dag mer än 900.000 bilar trygga hos oss. Välkommen du också!

Publicerad: 15 maj 2024