Hyundai Bilförsäkring

Hej!

Din Hyundai är värd en riktigt bra försäkring. Därför samarbetar vi med Folksam som är ett stabilt försäkringsbolag med lång erfarenhet. De har en försäkring som är utformad speciellt för Hyundaibilar och som bland annat kan ge dig hyrbil om din egen inte kan användas efter en skada.

Folksam är specialister på Hyundai och vet bland annat vilka verkstäder som ska anlitas om din bil skulle få en skada. Därför rekommenderar vi dig att teckna Hyundai försäkring hos Folksam. Kör försiktigt!

Roland Bägén
Marknadschef Hyundai Sverige AB
 • Hyrbilsförsäkring ingår med Bilförsäkring Stor – 75% kostnadsersättning upp till 65 dagar vid skada
 • Extra generös maskinskadeförsäkring för ditt bilmärke – gäller upp till 10 år eller 15 000 mil
 • Ingen självrisk vid glaslagning – max 1 500 kronor i självrisk vid övriga glasskador – 750 kronor om du väljer Bilförsäkring Stor

Viktig och samlad information om försäkringen

Du kan välja mellan Trafikförsäkring (måste du minst ha enligt lag), Bilförsäkring och Bilförsäkring Stor med olika innehåll:
Det här ingår i våra bilförsäkringar Stor Bil­försäkring Trafik
upp till 10 år / 15 000 mil upp till 10 år / 15 000 mil
Valbart Valbart
Valbart
Valbart Valbart
Här kan du läsa mer vad som ingår i bilförsäkringen beroende på om du väljer endast trafikförsäkring, Bilförsäkring och Bilförsäkring Stor.

Bara trafikförsäkring

Endast trafikförsäkring är grundläggande och obligatorisk enligt lag.

Ger ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom. Men du får ingen ersättning för skador på ditt eget fordon eller egendom i fordonet.

Bilförsäkring

Vår bilförsäkring innehåller, förutom trafikförsäkring, också detta:

Om du drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en skadehändelse som är ersättningsbar i denna försäkring, kan du få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog som vi anvisar. Kristerapi gäller utan självrisk.

Ägaren, eller den som kör, kan få betalt för advokat- och rättegångskostnader vid tvister. Det kan vara till exempel vid trafikskada, köp, försäljning eller reparation.

Försäkringen kan också hjälpa dig om du misstänks för vissa trafikbrott. Ersättningen är högst 300 000 kronor.

Försäkringen gäller för skador genom brand, blixtnedslag eller explosion (punkterat däck räknas inte som explosion). Maskin- och elektronikskadeförsäkringen ersätter kortslutning av elektriska kablar. För eftermonterad utrustning gäller vissa begränsningar.

Du får ersättning om ditt fordon skadats vid stöld eller stöldförsök. Blir hela fordonet stulet lämnas ersättning om det inte kommit till rätta inom en månad. Försäkringen gäller inte om någon som har tillgång till fordonet använder det utan lov.

Utrustning ska vara fast monterad eller inlåst i fordonet. Avmonterad fordonsdel eller utrustning ersätts också, om du förvarar den inlåst i enskilt garage eller i annan låst lokal som du ensam har tillgång till. Vid stöld av på fordonet monterade hjul är ersättningen begränsad till 35 000 kronor om inte hjullås monterats. Begränsningen gäller inte vid stöld av hela fordonet.

Bilradio, band- eller cd-spelare, biltelefon eller annan kommunikationsutrustning ersätts om den är fast monterad och konstruerad för att enbart användas i fordonet. Utrustningen ersätts utan beloppsbegränsningar om den är fabriksmonterad. För eftermonterad utrustning gäller vissa begränsningar. Vi ersätter inte dvd-, cd-skivor eller mobiler.

Försäkringen gäller för skada eller fel som påverkar bilens funktion och berör komponenter som till exempel motor eller kraftöverföring. Förutsatt att det handlar om en privat personbil eller lätt lastbil som är högst tio år och som inte körts mer än 15 000 mil.

Du får ersättning för transportkostnaden till närmaste lämpliga verkstad vid driftstopp Beror stoppet på grund av bensinbrist får du inte ersättning.

Om fordonet stulits, skadats eller fått driftstopp betalar vi också kostnaden för resa till hemorten för förare och medresenär.

Om föraren skulle drabbas av akut sjukdom eller olycksfall betalar vi hemresa för medresenär som inte kan fortsätta resan. Vi betalar dock längst till fordonets hemort.

Försäkringen gäller för vind-, sido-, bak- eller siktruta som spräckts eller krossats, till exempel genom stenskott eller skadegörelse.

Försäkringen gäller för skador som uppstår på bilen vid trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse, till exempel kollision, dikeskörning, fallande träd eller vid transport på annat fordon som till exempel bilfärja, tåg med mera.

Begränsningar

Det finns vissa begränsningar för eftermonterad utrustning som till exempel navigering, bilradio med mera. Du kan läsa mer om dessa under villkor och självrisker.

Det här gäller vid:
 • Har du valt till vagnskada betalar du ingen självrisk vid kollision med djur
 • Har du fyllt 24 år* och valt vagnskada betalar du ingen vagnskadesjälvrisk vid kollision utomlands

*För förare under 24 år finns en särskild självrisk. Läs mer under villkor och självrisker.

Ersättning vid uppsåtlig skadegörelse av utomstående ingår i:
 • Bilförsäkring Stor eller bilförsäkring med tillvald vagnskada – du betalar bara halva din vagnskadesjälvrisk, resten står vi för
 • Bilförsäkring utan tillvald vagnskada men med vagnskadegaranti – vi betalar den del av självrisken som överstiger 3 000 kronor

Bilförsäkring Stor

Med paketet Bilförsäkring Stor ingår – förutom allt som ingår med bilförsäkring – även delarna nedan. Tänk på att vagnskada är ett tillval även för Bilförsäkring Stor.

Med vår Bilförsäkring Stor ingår hyrbilsförsäkring så att du kan undvika att din vardag plötsligt störs av att du står utan bil. Vi ersätter 75 procent av kostnaden under hyrtiden.

Därför väljer du till Hyrbil
 • Du får tillgång till ersättningsbil upp till 65 dagar vid skada
 • Gör ett bra miljö val – avstå hyrbil och få 150 kronor per dygn i ersättning
 • Utomlands står vi för hela dygns- och kilometerkostnaderna
Johan slapp betala 1.807 kronor i hyreskostnad

Johan och en annan bilist krockar i en korsning. Kollisionen är så pass våldsam att Johans bil inte längre är i körbart skick. När bärgaren anländer kan han konstatera att bilen inte kommer att kunna lagas och kör sedan bilen direkt till skroten.

Under den tid det tar för Folksam att reglera skadan och Johan att skaffa en ny bil, får han utnyttja hyrbil i två veckor.

Folksam står för 75 procent av kostnaden under hyrtiden och Johan slipper lägga ut 1 807 kronor i hyreskostnad.

Kan jag få hyrbilsersättning om min bil blir stulen?

Ja, vid stöld lämnas dessutom ersättning för den tid bilen varit borta. Om den inte återfinns lämnas i stället ersättning för den tid som är rimlig för att skaffa annan likvärdig bil.

Läs mer om vår hyrbilsförsäkring

Försäkringen ersätter bärgning och rengöring av tanken, ledningar och filter

Försäkringen ersätter ny nyckel eller omkodning om du förlorar nyckeln eller om den blivit förstörd.

Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador på bilens inredning i kupé- och lastutrymme, eller på takboxen och lasthållaren.

Försäkringen gäller för skador som uppstår på bilen vid trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse, till exempel kollision, dikeskörning, fallande träd eller vid transport på annat fordon som till exempel bilfärja, tåg med mera.

Begränsningar

Det finns vissa begränsningar för eftermonterad utrustning som till exempel navigering, bilradio med mera. Du kan läsa mer om dessa under villkor och självrisker.

Det här gäller vid:
 • Har du valt till vagnskada betalar du ingen självrisk vid kollision med djur
 • Har du fyllt 24 år* och valt vagnskada betalar du ingen vagnskadesjälvrisk vid kollision utomlands

*För förare under 24 år finns en särskild självrisk. Läs mer under villkor och självrisker.

Ersättning vid uppsåtlig skadegörelse av utomstående ingår i:
 • Bilförsäkring Stor eller bilförsäkring med tillvald vagnskada – du betalar bara halva din vagnskadesjälvrisk, resten står vi för
 • Bilförsäkring utan tillvald vagnskada men med vagnskadegaranti – vi betalar den del av självrisken som överstiger 3 000 kronor
I paketet Bilförsäkring Stor ingår Hyrbil. Du kan välja till det till paketet Bilförsäkring. Assistans kan du välja till båda paketen.

Strejkar din bil? Ring Assistans och hjälpen är hos dig inom en timme.

Därför väljer du till Assistans
 • Hjälp på platsen inom en timme
 • Reparation, låsöppning, hotellrum
 • Ingen självrisk

* Samtliga moment ovan gäller för tre tillfällen per år.

Hämtat ur verkligheten

Dominika är på väg mot semester i fjällen när hon plötsligt får motorstopp på en enslig lantväg - hon blir stående vid vägrenen. Men tack vare assistansförsäkringen får hon snabbt hjälp med problemet av en bärgare som forslar bilen till närmaste verkstad.

Verkstaden kan inte åtgärda felet direkt utan måste behålla bilen under minst två dagar. Med assistansförsäkringen får hon en hyrbil att använda, de närmaste tre dagarna. Bärgning och hyrbil hade kostat 2 500 kronor som nu i stället täcks av försäkringstillägget.

Gäller Assistans utomlands och kan jag använda tillägget hur många gånger som helst?

Försäkringen gäller även när du är utomlands med din bil. Du kan använda dig av Assistans vid tre tillfällen per försäkringsår.

Läs mer om vår Assistansförsäkring

Med den här tilläggsförsäkringen kan du undvika att din vardag plötsligt störs av att du står utan bil. Vi ersätter 75 procent av kostnaden under hyrtiden.

Därför väljer du till Hyrbil
 • Du får tillgång till ersättningsbil upp till 65 dagar vid skada
 • Avstår du från hyrbil får du 150 kronor per dygn i ersättning och gör samtidigt ett bra miljöval
 • Utomlands står vi för dygns- och kilometerkostnaderna
Hämtat ur verkligheten

Johan och en annan bilist krockar i en korsning. Kollisionen är så pass våldsam att Johans bil inte längre är i körbart skick. När bärgaren anländer kan han konstatera att bilen inte kommer att kunna lagas och kör sedan bilen direkt till skroten.

Under den tid det tar för Folksam att reglera skadan och Johan att skaffa en ny bil, får han utnyttja hyrbil i två veckor.

Folksam står för 75 procent av kostnaden under hyrtiden och Johan slipper lägga ut 1 807 kronor i hyreskostnad.

Kan jag få hyrbilsersättning om min bil blir stulen?

Ja, vid stöld lämnas dessutom ersättning för den tid bilen varit borta. Om den inte återfinns lämnas i stället ersättning för den tid som är rimlig för att skaffa annan likvärdig bil.

Läs mer om vår Hyrbilsförsäkring

Tilläggstjänsten Köra Säkert är en tjänst där du genom en indikator får hjälp att hålla hastighetsgränsen och samtidigt förbättra din miljöpåverkan. Genom att hålla hastigheten minskar du inte bara din olycksrisk och sparar liv, du får rabatt på din bilförsäkring med upp till 20 %.

Rabatten ser du genom en mobil app där du även kan se din körhistorik och få tips från våra trafikforskare.

Med Folksams Köra Säkert får du:
 • En indikator som ger dig direkt återkoppling
 • Hjälp att hålla rätt hastighet - sänkt hastighet sparar liv
 • Din körhistorik i en app
 • Möjlighet till 20 % rabatt på din bilförsäkring

Läs mer om Köra Säkert

Här laddar du ner försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Villkor bilförsäkring Hyundai 2017

Villkor bilförsäkring Hyundai 2016

Viktig och samlad information om försäkringen

Här nedan listar vi några av de självrisker du står för vid en skada, beroende på om du valt paketet bilförsäkring eller Bilförsäkring Stor.

Bilförsäkring Bilförsäkring Stor
Trafik 1 000 kr – är föraren under 24 år dubblas självrisken. 1 000 kr – är föraren under 24 år dubblas självrisken.
Brand 1 500 kr 750 kr
Stöld 1 500 kr 750 kr
Glas 1 500 kr, vid lagning ingen självrisk 750 kr, vid lagning ingen självrisk
Maskin och elektronik 1 500 kr – höjs till 3 000 kr om bilen körts mer än 100 000 kilometer 750 kr – höjs till 1 500 kr om bilen körts mer än 100 000 kilometer
Räddning 1 500 kr – med vår Assistansförsäkring slipper du självrisken vid upp till tre tillfällen per år 750 kr – med vår Assistansförsäkring slipper du självrisken vid upp till tre tillfällen per år.
Kristerapi Ingen självrisk Ingen självrisk
Rättsskydd 20% av skadekostnaden – men lägst 1 500 kr 20% av skadekostnaden – men lägst 1 500 kr
Vagnskada (tillval) – ordinarie Om föraren fyllt 24 år: 3 000 eller 6 000 kr – är föraren under 24 år: 4 000 eller 7 000 kr Om föraren fyllt 24 år: 3 000 eller 6 000 kr – är föraren under 24 år: 4 000 eller 7 000 kr
Vagnskada (tillval) – kollision med annat fordon utomlands Om föraren fyllt 24 år: ingen självrisk – är föraren under 24 år: 1 000 kr Om föraren fyllt 24 år: ingen självrisk – är föraren under 24 år: 1 000 kr
Uppsåtlig skadegörelse av utomstående Halva självrisken gäller vid vagnskada – vid vagnskadegaranti ersätter vi belopp som överstiger 3 000 kronor Halva självrisken gäller vid vagnskada – vid vagnskadegaranti ersätter vi belopp som överstiger 3 000 kronor
Kupéskada Ingår inte 750 kr
Feltankning Ingår inte 750 kr
Nyckeförlust Ingår inte 750 kr
Hyrbil Ingår inte Utan kostnad under tre dagar, därefter 25% av kostnaden

Ersättning för eftermonterad utrustning

Bilradio, band/cd-spelare, biltelefon eller annan liknande utrustning, informations- och kommunikationssystem för data, navigering, teve och video ersätts högst med nedan angivet belopp.

Stöld 25 000 kr
Brand och vagnskada 25 000 kr
Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen.

Bilförsäkringen gäller i de flesta europeiska länder. Tänk bara på att i en del länder krävs att du har med dig ett Grönt kort.

Det beror på om du ska importera från ett EU-land eller till exempel USA och Kanada.

Transportstyrelsens hemsida finns information och anvisningar om hur du går tillväga.

Om du har vårt paket Bilförsäkring Stor eller bilförsäkring med tillvalet vagnskada – betalar du bara halva din vagnskadesjälvrisk, resten står vi för. Har du endast paketet bilförsäkring men vagnskadegaranti betalar vi den del av självrisken som överstiger 3 000 kronor.

Med Bilförsäkring Stor betalar du ingen självrisk för skador på din bil eller om du har valt bilförsäkring och har valt till vagnskada.

I Bilförsäkring ingår trafik-, stöld-, brand-, glas-, maskin, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. Om du vill kan du välja till vagnskadeförsäkring*. Du kan också välja till Hyrbil och Assistans.

I Bilförsäkring Stor ingår förutom ovan också Hyrbil, Assistans och försäkring mot otursmoment som till exempel feltankning och nyckelförlust. Om du vill kan du välja till vagnskadeförsäkring*.

*Vagnskadeförsäkring ersätter skador på det egna fordonet när du själv är vållande till exempel om du kör i diket men också vid skadegörelse. När du köper en ny bil, ingår ofta vagnskadegaranti och då kan du välja att köpa bilförsäkringen utan vagnskademomentet.

Du måste själv anmäla ägarbyte och teckna försäkring. Ägarbytet måste du anmäla till Bilregistret inom en vecka. Försäkring måste du teckna senast på och från och med ägarbytesdagen. För att försäkringen ska gälla måste försäkringstagaren och ägaren till bilen vara samma person.

Bilfirman anmäler ägarbytet och tecknar försäkring åt dig.

 • Börja med att sätta ut en varningstriangel. Märk ut platsen där du körde på djuret.
 • Särskilda markeringsremsor finns hos Bilprovningen, men en vit plastpåse eller liknande fungerar också. Anmäl till polisen på telefon 112.
 • Lämna en så noggrann platsbeskrivning som du kan. Om du är osäker var du är, kan du nollställa trippmätaren och köra till en plats där du känner igen dig.
 • Kom ihåg att du har anmälningsplikt. Om du inte anmäler till polisen blir böterna minst 2 000 kronor.

Laga skadan så fort det går innan det blir en lång spricka och du måste byta hela vindrutan. När du lagar vindrutan slipper du självrisken. När du byter vindrutan betalar du ordinarie självrisk.

Enligt trafikskadelagen måste alla fordon som används i trafiken ha en trafikförsäkring. Om du inte tecknar trafikförsäkring behöver du betala en straffavgift. Den är mycket högre än priset på försäkringen.

Enligt trafikskadelagen måste alla fordon som används i trafiken ha en trafikförsäkring. Om du inte tecknar trafikförsäkring behöver du betala en straffavgift. Den är mycket högre än priset på försäkringen.

I en halvförsäkring ingår alla delar som skydd förutom vagnskada som ingår i helförsäkring. Vagnskada täcker även skadan på din egen bil vid trafikolycka eller annan olyckshändelse.

Samla försäkringar och förebygg skada – 10 % rabatt

Med hemmet försäkrat hos oss kan du få 10 procent i samlings­rabatt på många för­säkringar. När du före­bygger skador får du mer rabatt.

Vilka rabatter får du?

Försäkring som är märkt med Bra Miljöval

Den här försäkringen är certifierad enligt Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval – världens tuffaste miljömärkning.

Se filmen om varför det är viktigt – för dig och för oss