Släpvagnsförsäkring

Om du ofta behöver frakta tunga saker, eller har turen att leva tillsammans med hästar, kan du behöva en släpvagn eller hästsläp. Med vår släpvagnsförsäkring färdas du tryggare på vägen.
  • Ersätter till exempel vid brand och stöld
  • Ersättning vid yttre olyckshändelser om du har helförsäkring
  • Samlingsrabatt på 10 procent om du har hemmet försäkrat hos oss

Viktig och samlad information om försäkringen

Du kan försäkra släpvagnar och hästsläp med en totalvikt på högst 2 999 kilo. Har du en hästtransport ska släpet vara registrerat för att transportera hästar.
Det här ingår i våra försäkringar för släpvagn Halv Hel
Stöld
Brand
Glas
Rättsskydd
Kris
Vagnskada
Här kan du läsa mer om vad som ingår i våra släpvagnsförsäkringar.

Halvförsäkring

I halvförsäkringen för släpvagn ingår följande:

Om ditt fordon blir stulet och inte kommer tillrätta inom en månad får du ersättning. Vi betalar också för skador som uppstått vid stöld eller stöldförsök.

Högsta ersättning vid stöld av elektronisk utrustning är 5 000 kronor. Däremot ersätter vi inte kassettband, cd- eller dvd-skivor och mobiltelefoner.

Försäkringen gäller för skador genom brand. Vi ersätter också skada på elektriska kablar genom kortslutning.

Försäkringen gäller för vind-, sido-, bak- eller siktruta som spräckts eller krossats, till exempel genom stenskott eller skadegörelse.

Ägaren, eller den som kör, kan få betalt för advokat- och rättegångskostnader vid tvister, till exempel vid trafikskada, köp, försäljning eller reparation. Försäkringen kan också hjälpa dig om du misstänks för vissa trafikbrott.

Ersättningen är högst 200 000 kronor.

Om du eller dina anställda drabbas av till exempel inbrott, rån, hot eller överfall ger försäkringen rätt till behandling hos psykolog. Försäkringen omfattar högst tio behandlingstillfällen per person och ska ha samband med en skada som vi ersätter.

Helförsäkring

I helförsäkringen för släpvagn ingår - förutom allt som ingår i halvförsäkring - även detta:

Försäkringen gäller för skador som uppstår på släpvagnen vid trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse eller andra olyckshändelser, till exempel kollision, vältning, fallande träd eller då släpvagnen transporteras på ett annat fordon.

Vi ersätter också skador på hästsläpet som uppstår på grund av att hästen får panik i släpet och som kräver hjälp av räddningstjänsten.

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Det du behöver du göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Hämta villkor

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Villkor släpvagnsförsäkring 2016

Villkor släpvagnsförsäkring 2015

Viktig och samlad information om försäkringen

Självrisker

Här kan du se vad självrisken blir vid olika typer av skador.

Händelse Självrisk
Brand 1 200 kr
Stöld 1 500 kr
Glas 35% av kostnaden, men lägst 500 kr
Rättsskydd 20% av kostnaden, men lägst 1 500 kr
Krisförsäkring Ingen självrisk.
Vagnskada 1 500 eller 3 000 kr

Vi äger Folksam tillsammans

Det är du som äger Folksam, tillsammans med våra andra kunder. Vi ser till att tryggheten följer med i livets alla skeden. Det är vårt jobb.

Vi är kundägda

Den här försäkringen ger dig återbäring

Det är du som äger Folksam. Det över­skott som inte behövs för att förbättra våra kund­erbjudanden, går tillbaka till dig i form av återbäring.

Din återbäring