Släpvagnsförsäkring

Om du ofta behöver frakta tunga saker, eller har turen att leva tillsammans med hästar, kan du behöva en släpvagn eller hästsläp. Med vår släpvagnsförsäkring färdas du tryggare på vägen.
  • Ersätter till exempel vid brand och stöld
  • Ersättning vid yttre olyckshändelser om du har helförsäkring
  • Samlingsrabatt på 10 procent om du har hemmet försäkrat hos oss

Viktig och samlad information - förköpsinformation

Viktig och samlad information - produktfaktablad

Du kan försäkra släpvagnar och hästsläp med en totalvikt på högst 2 999 kilo. Har du en hästtransport ska släpet vara registrerat för att transportera hästar.
Det här ingår i våra försäkringar för släpvagn Hel Halv
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Det du behöver du göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Hämta villkor

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Villkor släpvagnsförsäkring 2021

Villkor släpvagnsförsäkring 2020

Viktig och samlad information om försäkringen

Självrisker

Här kan du se vad självrisken blir vid olika typer av skador.

Händelse Självrisk
Brand 1 200 kr
Stöld 1 500 kr
Glas 1 500 kr
Rättsskydd 20% av kostnaden, men lägst 1 500 kr
Kristerapi Ingen självrisk.
Vagnskada 1 500 eller 3 000 kr

Viktigt att veta om släpvagnslås

När vagnen lämnas ska den vara låst med ett släpvagnslås - rekommenderade lås kan hittas genom länken nedan. Nyckel får inte lämnas kvar eller förses med uppgifter om namn, adress eller registreringsnummer.

Om du bryter mot aktsamhetskravet sker ett avdrag på ersättningen alternativt att självrisken höjs beroende på vagntyp. Du kan läsa mer om detta i de fullständiga villkoren ovanför.

Godkända släpvagnslås enligt SBSC

Tillsammans äger vi Folksam

Du äger Folksam tillsammans med våra andra kunder. Många av er gillar också vårt arbete vilket gett oss flera utmärkelser och goda omdömen.

Vi är kundägda

Den här försäkringen ger dig återbäring

Det är du som äger Folksam. Det över­skott som inte behövs för att förbättra våra kund­erbjudanden, går tillbaka till dig i form av återbäring.

Din återbäring