Trafikförsäkring

En trafikförsäkring är obligatoriskt enligt svensk lag, alla bilar som är i trafik måste ha en trafikförsäkring redan från första dagen som du blir bilägare. Trafikförsäkringen är alltså det lägsta försäkringsskydd du kan välja till din bil.

Vad händer om jag inte har en trafikförsäkring?

Om du som bilägare inte har en trafikförsäkring kommer du att bli skyldig att betala en avgift till Trafikförsäkringsföreningen för varje dag som bilen står oförsäkrad, och ifall du är med om en olycka som oförsäkrad är det du själv som kommer att stå för ersättning av skadorna.

Avgiften kostar många gånger betydligt mer än vad en bilförsäkring skulle ha gjort från första början och är ett måste för din och andras säkerhet i trafiken.

Vad täcker trafikförsäkringen?

En trafikförsäkring täcker endast skador som ditt fordon orsakar, det vill säga personskador eller skada på andras egendom. Med andra ord har du inget eget försäkringsskydd för din egna bil utan endast skador som du kan ha orsakat på en annan person eller ett annat fordon.

Om någon skulle krocka med din bil så är det vållande förares trafikförsäkring som ersätter skadorna. Är du vållande ersätts alltså inte din bil. Halvförsäkringen innehåller en mängd andra skydd vid skadehändelser på den egna bilen, du kan läsa mer om dessa under "Jämför bilförsäkring". En helförsäkring innehåller även, och ger ersättning vid, vagnskada.

När ska du endast välja en trafikförsäkring?

Det är svårt att avgöra när det är lämpligt att enbart ha en trafikförsäkring. Även om din bil är gammal kan en halvförsäkring vara värt den extra premiekostnaden så att du inte blir helt ersättningslös vid en olycka i trafiken.

Läs mer om vår halvförsäkring

Vem ska teckna försäkringen?

Trafikförsäkringen ska alltid vara tecknad på ägaren, som också är den huvudsakliga brukaren.

När kan jag säga upp försäkringen?

Du kan säga upp din trafikförsäkring om du skulle sälja ditt fordon eller om du ställer av det, då kan du teckna en avställningsförsäkring istället.

Det här är en avställningsförsäkring

Alla våra bilförsäkringar är märkta med Bra Miljöval. Bilförsäkring och Bilförsäkring Stor har olika mycket innehåll. Trafikförsäkring måste du ha enligt lag.
Det här ingår i Folksam Bilförsäkring Stor Bilförsäkring hos Folksam Bil­försäkring
bilförsäkring Trafik
Tillval Tillval
Tillval
Tillval
Teckna bilförsäkring direkt Köp Köp Köp
* Beroende på bilens ålder och körsträcka
** Tillval för vissa bilmärken

Enligt trafikskadelagen måste alla fordon som används i trafiken ha en trafikförsäkring. Om du inte tecknar trafikförsäkring behöver du betala en straffavgift. Den är mycket högre än priset på försäkringen.

Enligt trafikskadelagen måste alla fordon som används i trafiken ha en trafikförsäkring. Om du inte tecknar trafikförsäkring behöver du betala en straffavgift. Den är mycket högre än priset på försäkringen.

I en halvförsäkring ingår alla delar som skydd förutom vagnskada som ingår i helförsäkring. Vagnskada täcker även skadan på din egen bil vid trafikolycka eller annan olyckshändelse.

Det din bilförsäkring täcker beror på vilken försäkringsnivå som du valt. Du har möjligheten att välja mellan den obligatoriska trafikförsäkringen, halvförsäkringen med ett ökat skydd eller en helförsäkring som täcker allt som ingår i trafik- och halvförsäkringen samt vagnskador.

Nedan går vi igenom samtliga typer av försäkringar men för en tydligare översikt se vår tabell under innehåll och jämförelse för att hitta den som passar just dina behov.

Trafikförsäkring För att du ska få köra med din bil på svenska vägar måste du minst ha en trafikförsäkring enligt lag. Trafikförsäkringen är den billigaste typen av försäkring och ersätter alla personskador, både för dig som förare, dina passagerare eller andra utanför bilen om en olycka skulle inträffa.
Läs mer om trafikförsäkringar

Halvförsäkring I en halvförsäkring ingår också den grundläggande trafikförsäkringen som är ett måste för alla bilägare. Den ger dig även ett skydd mot skador som kan ske på din egen bil såsom glas-, stöld- eller brandskador.
Läs mer om halvförsäkringar

Helförsäkring Utöver de delar som ingår i en trafik- och halvförsäkring är helförsäkringen det bredaste skyddet som även ger dig ett skydd för vagnskador eller andra yttre olyckshändelser. Här har du nämligen en vagnskadeförsäkring.
Läs mer om helförsäkringar

Bilförsäkringen gäller i de flesta europeiska länder. Tänk bara på att i en del länder krävs att du har med dig ett Grönt kort.