Trafikförsäkring

Bilförsäkring hos Folksam

Vad är en trafikförsäkring?

En trafikförsäkring är obligatoriskt enligt svensk lag, alla bilar som är i trafik måste ha en trafikförsäkring redan från första dagen som du blir bilägare. Trafikförsäkringen är alltså det lägsta försäkringsskydd du kan välja till din bil.

Vad händer om jag inte har en trafikförsäkring?

Om du som bilägare inte har en trafikförsäkring kommer du att bli skyldig att betala en avgift till Trafikförsäkringsföreningen för varje dag som bilen står oförsäkrad, och ifall du är med om en olycka som oförsäkrad är det du själv som kommer att stå för ersättning av skadorna.

Avgiften kostar många gånger betydligt mer än vad en bilförsäkring skulle ha gjort från första början och är ett måste för din och andras säkerhet i trafiken.

Vad täcker trafikförsäkringen?

En trafikförsäkring täcker endast skador som ditt fordon orsakar, det vill säga personskador eller skada på andras egendom. Med andra ord har du inget eget försäkringsskydd för din egna bil utan endast skador som du kan ha orsakat på en annan person eller ett annat fordon.

Om någon skulle krocka med din bil så är det vållande förares trafikförsäkring som ersätter skadorna. Är du vållande ersätts alltså inte din bil. Halvförsäkringen innehåller en mängd andra skydd vid skadehändelser på den egna bilen, du kan läsa mer om dessa under "Jämför bilförsäkring". En helförsäkring innehåller även, och ger ersättning vid, vagnskada.

När ska du endast välja en trafikförsäkring?

Det är svårt att avgöra när det är lämpligt att enbart ha en trafikförsäkring. Även om din bil är gammal kan ett halvförsäkringsskydd vara värt den extra premiekostnaden så att du inte blir helt ersättningslös vid en olycka i trafiken.

Vem ska teckna försäkringen?

Trafikförsäkringen ska alltid vara tecknad på ägaren av bilen eller på personen som använder bilen mest.

När kan jag säga upp försäkringen?

Du kan säga upp din trafikförsäkring om du skulle sälja ditt fordon eller om du ställer av det, då kan du teckna en avställningsförsäkring istället.

Läs mer om helförsäkring och halvförsäkring

Här kan du läsa mer om skillnaden mellan helförsäkring och halvförsäkring eller se alla våra bilförsäkringar
Bilförsäkring och Bilförsäkring Stor har olika innehåll - välj den som passar dig. Trafikförsäkring måste du ha enligt lag.
Det här ingår i våra bilförsäkringar Stor Bil­försäkring
Trafik
Tillval Tillval
Tillval
Tillval
* Beroende på bilens ålder och körsträcka
** Tillval för vissa bilmärken