Säker i bilen med förarstödsystem

Dagens fordon blir allt mer avancerade och är utrustade med ett flertal tekniska system som ökar tryggheten och minskar risken för olyckor i trafiken. Med rätt tillval i bilen kan du öka säkerheten för dig och dina passagerare.

Det finns system som informerar, varnar och system som aktivt går in och ingriper genom att justera körningen eller hastigheten. Vissa system är bara tillgängliga under eller över en viss hastighet och på vissa vägsträckor, till exempel vid synliga körfältslinjer.

Sensorernas förmåga att uppfatta omgivningen kan påverkas av många faktorer som snö, dimma, mörker, smuts och kvalitet på körfältslinjer och då är det inte säkert att systemen aktiveras.

Kartläggning av självrapporterad upplevelse av förarstödssystem

Tänk på att:

  • Det är alltid du som förare som är ansvarig för körningen. Förarstödssystemen kan inte ersätta dig.
  • Läsa manualen och få en genomgång av funktionerna av säljaren.
  • Funktionerna fungerar inte alltid på grund av väder, trafik och trafikmiljö.
  • Använda förarstödssystemet så ofta det går.
Här kan du läsa om de viktigaste förarstödssystemen.
Att köra på något vid parkering är en vanlig olyckssituation. En fjärdedel av olyckorna skulle kunna undvikas om bilarna var utrustade med backsensorer.

Som stöd finns backkamera och sensorer som varnar när du riskerar att backa på något. Vissa bilar har även automatisk nödbroms för att helt undvika kollision vid backning.
Informerar om vyn bakåt
Kamera eller radarenhet som visar en vy bakåt. Vissa system visar visuella stödlinjer och andra illustrationer och ljudindikationer.
Varnar för hinder
Bygger på ultraljud och radarsensorer som med ljud eller visuell illustration visar hur nära saker du befinner dig.

Radarsystem kan även varna när fordon eller fotgängare närmar sig körområdet.
Nödbroms ingriper vid backning
Slår på bromsar för att undvika kollision när du backar. Kan känna av föremål och människor
Varnar vid urstigning
Varnar för omkörande trafik bakifrån (till exempel cykel) när bilen står still och bildörren öppnas.
Parkeringsassistans
Parkeringsassistansen hjälper dig att hitta och styra in till lämpliga parallella eller vinkelräta parkeringsplatser. Det finns även system som kan gasa och hjälpa dig in eller ut från en parkeringsplats.
Om alla höll hastighetsbegränsningen skulle cirka 80 liv per år kunna räddas. Och att hålla tillräckligt avstånd till bilen framför minskar olycksrisken avsevärt. Det finns hastighets- och avståndsfunktioner som hjälper dig med det.
Informerar om skyltad hastighet
Läser av hastighetsskylten och visar den gällande hastighetsgränsen.
Begränsar hastigheten
Begränsar maxhastigheten och eliminerar risken för att du överskrider den tillåtna hastigheten. I vissa system anger du själv hastigheten, andra varianter läser av hastighetsskyltar och reglerar själv hastigheten.
Farthållare
En funktion som håller den hastighet du anger.
Adaptiv farthållare
Håller inställd hastighet men kan sänka den för att behålla avståendet till bilen framför. Funktionen kombinerar den traditionella farthållaren med kamera eller radarbaserat system som känner av bilen framför. En ”stop and go”-funktion gör att hastigheten kan sänkas till stillastående för att sedan automatiskt fortsätta när bilen framför kör.
Att bli påkörd bakifrån är en vanlig olycka. Folksams forskning visar att nödbroms i den påkörande bilen vid bakändeskollisioner har en positiv effekt för bilen framför. Det kan mer än halvera olycksrisken vid farter upp till 50 km/h.
Kollisionsvarningssystem med nödbroms
Bromsar bilen automatiskt om det finns risk för kollision. Funktionen baseras på kamera eller radarsensorer.

Automatisk nödbroms för bil är numera ofta standard för nyare bilmodeller. Nödbroms för fotgängare och cyklister finns som standard eller tillval till många modeller. Nödbroms för vilt och korsande samt mötande trafik är fortfarande relativt ovanligt.
Undanmanöversystem
Förstärker styrningen för att undvika kollision både vid upphinnande och mötande trafik.
Att köra över i mötande riktning innebär en allvarlig risk. Det finns ett antal olika system som hjälper dig att hålla dig säker i filen genom att varna eller aktivt styra bilen så att den håller sig inom körfältslinjerna.
Dödavinkelvarnare
Varnar för bilar som befinner sig i döda vinkeln. Om en bil befinner sig eller passerar döda vinkeln får föraren en varning i form av en blinkande lampa eller ljudindikation. Vissa system även bromsar.
Trötthetsvarnare
Varnar när föraren visar tecken på trötthet eller distraktion som gör att föraren inte riktar sin uppmärksamhet på vägen. Genom ljud eller visuell ikon föreslås föraren att ta en paus.
Filavåkningsvarnare
Övervakar bilens position och varnar när bilen oavsiktligt passerar, eller precis innan man passerar sidolinjen. Varningar till föraren kan ske via instrumentbrädan, ljud eller vibrationer (lätt styrning) i ratt eller säte.

Funktionen benämns allmänt LDW (Lane departure warning).
Filhållningsstöd
Ger ett kontinuerligt styrningsstöd till föraren och håller bilen i filen. Detta kan kännas i ratten. Detta system kommer ofta tillsammans med adaptiv farthållare (se Assisterad körning).

Funktionen kan benämnas LKAS (Lane keeping assistance) på engelska.
Assisterad körning
Stödjer förarens styrning och justerar hastighet efter framförvarande fordon. Hastigheten kan sänkas till stillastående för att sedan automatiskt fortsätta när bilen framför kör. Fungerar vid olika farter och på vissa vägsträckor när du till exempel är omgiven av bilar. I vissa fall kan farthållaren anpassas till gällande hastighetsbegränsning. Systemet kan även innefatta nödbromsning för bil och i vissa fall även för fotgängare och cyklister.

Vanliga namn är kö-körningsassistans, adaptive cruise assist, co-pilot 360, active distance assist, distronic with active steering assist, ProPilot, eller Pilot assist.

Krocksäkerhetssystem

  • Det som menas med ett krocksäkerhetssystem är vad som tidigare kallades passiva säkerhetssystem. Dit räknas till exempel bilbälte, olika typer av krockkuddar, bältessträckare eller inbyggda whiplashskydd i bilstolen. Dessa system syftar till att reducera risken för personskador när krocken väl inträffar.

Förarstödssystem

  • Förarstödssystemens funktion är att minska allvarlighetsgraden av en olycka eller helt undvika den. De kallades förr aktiva säkerhetssystem. Beroende på typ av förarstödssystem kan de ingripa vid olika skeenden innan olyckan är på väg att ske.

    Filvarningssystem eller trötthetsvarnare varnar exempelvis relativt tidigt innan risken för en olycka blivit stor. Ett kollisionsvarningssystem varnar när kollisionen är nära och ett nödbromssystem aktiveras bara någon sekund innan kollisionen. Beroende på situation kan därför nödsystemen lindra kollisionen eller bromsa helt och undvika kollisionen.

Föraren av bilen har det yttersta ansvaret för säkerheten ombord. I de fall föraren är ansvarig för skada, måste bilen ha en vagnskadeförsäkring.

Trafikförordningen (1998:1276) 4 kap 10 e § säger: ”Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen.”

Den sista meningen tillkom 1 februari 2018 enligt SFS 2017:1284.

Vi engagerar oss i att göra trafiken säker för alla som vistas i trafiken. Vår vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld.