Säkerhet till fots

Visa dig i mörkret

Som fotgängare är det tre gånger högre risk att bli påkörd och dödad av en bil i mörker, än i dagsljus. De flesta dödsolyckorna sker i mörker, många i tätbebyggda områden med gatubelysning.

Trots gatubelysningen kan det vara mycket svårt för en bilist att upptäcka en fotgängare. Som fotgängare kan man enkelt minska risken att skadas genom att bära reflex. Reflexen gör att man syns på ungefär 125 meters håll i mörker om man möter en bil med halvljus.

I korthet:

  • Använd reflex då du vistas i trafikmiljö
  • Ska du köpa ny bil, köp helst en med autobroms för fotgängare
  • Många olyckor med fotgängare är halkolyckor vintertid, använd skor med halkskydd vintertid.

Helst med en prisma-reflex

Om man inte har någon reflex och är mörkklädd ser bilföraren fotgängaren först på 20-30 meters avstånd. Motsvarande avstånd för en bilist med helljus att upptäcka en fotgängare på är 450 meter med reflex jämfört med 150 meters utan reflex.

Tänk på att det finns många olika typer av reflexer. Bäst synlighet har en så kallad prisma-reflex. Men tänk på att reflexer är en färskvara som normalt har en livslängd på ett par år. Ta därför för vana att med jämna mellanrum se över dina och familjens reflexer, framförallt inför den mörka årstiden.
Som fotgängare är det tre gånger högre risk att bli påkörd och dödad av en bil i mörker, än i dagsljus.

Fallolyckor

Årligen skadas cirka 3 500 gående allvarligt i fallolyckor i trafikmiljön och knappt 100 gående i kollisionsolyckor med motorfordon. Det innebär att det är mer än 35 gånger fler gående som skadas allvarligt i fallolyckor än i kollisionsolyckor med motorfordon. Fallolyckor drabbar oftare kvinnor och äldre personer och de flesta sker vintertid när det är halt ute. Som fotgängare kan man minska risken att falla genom att välja skor anpassade för halka.

Påkörningshastighet och synlighet är avgörande

Vi har studerat fotgängares risk när det gäller bilens hastighet vid kollisionen. Det visar sig vara den faktor som har störst inverkan på om fotgängaren skadas.

Nollvisionens riktlinjer för att undvika personskador är att fordons hastighet bör begränsas till 30 km/h i områden där främst fotgängare vistas. På så vis ska risken för kollision mellan oskyddade trafikanter och motorfordon minimeras.

Både risken att upptäcka en fotgängare för sent och risken att denna skadas är låg vid 30 km/h. Risken att dö ökar markant vid hastigheter över 40km/h.

Automatiska bromsar är framtiden

Folksam har studerat ett stort antal dödsolyckor med fotgängare i trafiken. Cirka 40% av dessa skulle kunna undvikits med nya avancerade fordonssystem, såsom autobroms med detektion av fotgängare och cyklister.

Analys av dödsolyckor med fotgängare

Mer om autobroms