Säkerhet till fots

Gör dig synlig i mörkret

Som fotgängare är det tre gånger högre risk att bli påkörd och dödad av en bil i mörker, än i dagsljus. De flesta dödsolyckorna sker i mörker, många i tätbebyggda områden med gatubelysning.

Trots gatubelysningen kan det vara mycket svårt för en bilist att upptäcka en fotgängare. Som fotgängare kan du enkelt minska risken att skadas genom att bära reflex. Reflexen gör att du syns på ungefär 125 meters håll i mörker om du möter en bil med halvljus.

Tips för ökad säkerhet i trafiken

  • Använd reflexer när du vistas i trafiken – även i tätbebyggda områden med gatubelysning. 
  • Säkrast och synligast är hängande prisma-reflexer med SIS- eller CE-märkning.
  • Reflexer syns bäst när de är i rörelse - fäst reflexerna långt ner på armar och ben för ökad synlighet.
  • Klä dina barn i reflexkläder så kan du vara säker på att barnen alltid är synliga i trafiken.
  • Även djur behöver reflexer - använd reflexhalsband eller reflexväst under kvällspromenaderna.
  • Många olyckor med fotgängare är halkolyckor, använd skor med halkskydd vintertid.

Använd reflexer

När en bra reflex träffas av ljuset från en bils strålkastare i mörker eller vid dålig sikt, reflekterar den ljuset tillbaka. Detta sker eftersom reflexen återspeglar det kraftiga ljusskenet från strålkastaren.

Om du som fotgängare är mörkt klädd och saknar reflex upptäcker en bilförare med halvljus dig först när du är 20-30 meter bort. En bilförare med helljus kan se dig när du är 150 meter bort. Om du däremot bär reflex kan en bil med helljus upptäcka dig på ett avstånd av 450 meter. Utrusta dig själv, barnen och djuren med reflexer så att ni syns ordentligt i mörkret.

Det finns många olika former av reflexer, bäst synlighet har en så kallad prisma-reflex som hänger och är i rörelse. Kontrollera att dina reflexer är CE-märkta eller SIS-märkta för att säkra god kvalitét. Tänk på att reflexer är en färskvara som normalt har en livslängd på 2-3 år. Ta därför för vana att med jämna mellanrum se över dina och familjens reflexer, framför allt inför den mörka årstiden.

Reflexkläder till barnen

Barn rör sig ofta snabbt och oförutsägbart, genom att klä ditt barn i kläder med reflexmaterial eller reflexdetaljer behöver du inte sätta på barnet separata reflexer och oroa dig för att reflexerna ska ramla av. Det finns även väskor i reflekterande material. Det är ett enkelt sätt att se till att reflexerna alltid är på.

Som fotgängare är det tre gånger högre risk att bli påkörd och dödad av en bil i mörker, än i dagsljus.

Fallolyckor

Årligen skadas cirka 3 500 gående allvarligt i fallolyckor i trafikmiljön och knappt 100 gående i kollisionsolyckor med motorfordon. Det innebär att det är mer än 35 gånger fler gående som skadas allvarligt i fallolyckor än i kollisionsolyckor med motorfordon.

Fallolyckor drabbar oftare kvinnor och äldre personer och de flesta sker vintertid när det är halt ute. Som fotgängare kan du minska risken att falla genom att välja skor som är anpassade för halka.

Påkörningshastighet och synlighet är avgörande

Vi har studerat fotgängares risk när det gäller bilens hastighet vid kollisionen. Det visade sig vara den faktor som har störst inverkan på om en fotgängare skadas.

Nollvisionens riktlinjer för att undvika personskador är att fordons hastighet bör begränsas till 30 km/h i områden där främst fotgängare vistas. På så vis ska risken för kollision mellan oskyddade trafikanter och motorfordon minimeras.

Både risken att upptäcka en fotgängare för sent och risken att denna skadas är låg vid 30 km/h. Risken att dö ökar markant vid hastigheter över 40km/h.

Automatiska bromsar är framtiden

Folksam har studerat ett stort antal dödsolyckor med fotgängare i trafiken. Cirka 40% av dessa olyckor skulle kunna ha undvikits med nya avancerade fordonssystem, såsom autobroms med detektion av fotgängare och cyklister.

Ska du köpa en ny bil, köp helst en bil med autobroms för att göra det säkrare för fotgängare i trafiken.

Analys av dödsolyckor med fotgängare

Mer information om autobroms