Delkasko

Delkasko, även kallat delskaskoförsäkring, är det utökade skyddet inom din halvförsäkring som täcker upp ett antal olika händelser.

Ordet delkasko kommer från det spanska ordet casco som betyder skeppskrov. I en bilförsäkring är innehållet i delkasko de delar som försäkringen täcker utöver den obligatoriska trafikförsäkringen för din bil.

Vad innebär en delkaskoförsäkring?

Delkasko är ett samlingsnamn inom försäkringsbranschen för de olika delarna som ingår i din halvförsäkring, om man bortser från den obligatoriska trafikförsäkringen.

Det betyder att du kan ha rätt till ersättning om ditt fordon råkar ut för stöld-, glas-, brand- eller maskinskador. Vid en tvist kan ägaren av bilen även få både räddningshjälp och rättshjälp.

Vad täcker delkaskoförsäkringen?

  • Brandskada – gäller för skador som uppkommit genom brand, blixtnedslag eller explosion.
  • Glasskada – när fordonets rutor har spräckts eller krossats, exempelvis genom stenskott eller skadegörelse.
  • Stöldsskada – om ditt fordon skadats vid stöld eller stöldförsök.
  • Maskinskada – vid skada eller fel som påverkar bilens funktion och berör komponenter som exempelvis motor eller kraftöverföring.
  • Räddning – ger dig ersättning för transportkostnaden till närmsta lämpliga verkstad vid ett driftstopp.
  • Rättsskydd – ersätter kostnader för advokat- eller rättegångskostnader vid tvister.
Om du vill läsa mer om vad halv- och delkaskoförsäkringen täcker upp och jämföra med andra bilförsäkringar kan du göra det under jämför bilförsäkring på vår sida om halvförsäkring.

Försäkra din bil hos oss!

Vår bilförsäkring har det du behöver för att vara trygg på vägen. Varje år hanterar vi över 50 000 trafikskador och nära 840 000 bilar är försäkrade hos oss. Vår Bilförsäkring Stor topprankas också i konsumenternas jämförelse.

Folksams bilförsäkring

Ford bilförsäkring

Honda bilförsäkring

Hyundai bilförsäkring

Lexus bilförsäkring

Mazda bilförsäkring

Mitsubishi bilförsäkring

Suzuki bilförsäkring

Kia bilförsäkring

Opel bilförsäkring

Peugeot bilförsäkring

Saab bilförsäkring

Skoda bilförsäkring

Toyota bilförsäkring

Volkswagen bilförsäkring

Volvo bilförsäkring

Samla dina försäkringar

Med vår hemförsäkring får du tio procent rabatt på din bilförsäkring och ytterligare rabatt om du försäkrar mer än en bil. Utöver det kan du också få samlingsrabatt på våra övriga fordonsförsäkringar.