Husvagnsförsäkring

Husvagnsförsäkring hos Folksam
Att kunna slå upp sitt hem ute i naturen ger en härlig känsla av frihet. Men en husvagn är också extra utsatt för väder och vind. Med vår försäkring blir det enklare att koppla av och njuta av resan.
  • Ersätter till exempel vid brand, stöld och glasskador
  • Du kan få ersättning om du måste avbryta semestern
  • Skydd för vissa interiörer, till exempel hushållsmaskiner

Viktig och samlad information om försäkringen

Välj mellan halv- eller helförsäkring. Här ser du vad som ingår i våra försäkringar.
Det här ingår i försäkringen för husvagn Halv Hel
Stöld
Brand
Glas
Maskin och elektronik
Rättsskydd
Kristerapi
Semesteravbrott
Miljögodkända verkstäder
Skadejour dygn runt - året om
Vagnskada
Här kan du läsa mer om vad som ingår i husvagnsförsäkringen.

Husvagn halvförsäkring

I halvförsäkringen för husvagn ingår följande:

Om din husvagn blir stulen får du ersättning om den inte kommit tillrätta inom en månad. Du får också ersättning för skador som uppstått vid stöld eller stöldförsök. Husvagnen måste vara försedd med släpvagnslås.

Om du drabbas av inbrott i fordonet, måste det vara låst för att du ska få full ersättning för tillbehör och personligt lösöre. För personligt lösöre kan du få ersättning upp till 80 000 kronor.

Utvändigt monterade tillbehör som till exempel förtält ersätts alltid. Avmonterad fordonsdel eller utrustning ersätts om du förvarar den i låst garage eller i annan låst lokal som du ensam har tillgång till.

Bilradio, band- eller CD-spelare, telefon eller annan kommunikationsutrustning ersätts om den är fast monterad och konstruerad för att enbart användas i fordonet. Utrustning ersätts utan beloppsbegränsning om den är fabriksmonterad. För eftermonterad utrustning gäller vissa begränsningar.

Smycken, vapen, vin och sprit ersätts endast vid stöld under resa utanför hemorten och om fordonet inte lämnats obebott mer än ett dygn. Du får ersättning med högst 5 000 kronor. Försäkringen gäller inte om någon som har tillgång till fordonet använder det utan lov.

Försäkringen gäller för skador genom brand, blixtnedslag eller explosion (punkterat däck räknas inte som explosion). Vi ersätter också skada på elektriska kablar genom kortslutning.

Försäkringen gäller för vind-, sido-, bak- eller siktruta som spräckts eller krossats, till exempel genom stenskott eller skadegörelse.

Försäkringen gäller för boendedelen, om fordonet är högst åtta år gammalt räknat från den första registreringsdagen. Den ger ersättning för skador på fabriksmonterade komponenter inom chassi, interiör och hushållsmaskiner.

Ägaren, eller den som kör, kan få betalt för advokat- och rättegångskostnader vid tvister, till exempel vid trafikskada, köp, försäljning eller reparation. Försäkringen kan också hjälpa dig om du misstänks för vissa trafikbrott.

Ersättningen är högst 300 000 kronor.

Om du drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en skadehändelse som är ersättningsbar i denna försäkring, kan du få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog som vi anvisar. Kristerapi gäller utan självrisk.

Du kan få avbrottsersättning om du har påbörjat en semesterresa och råkar ut för en skada som husvagnsförsäkringens egendomsskydd ersätter. Dragbilen måste också vara försäkrad i Folksam.

Om du inte kan använda fordonet, kan du få ersättning med 200 kronor per dag i upp till tre veckor.

Du får ersättning för bärgning och bogsering om dragbilen har räddningsförsäkring i Folksam. Självrisk, se bilens försäkringsbesked.

Husvagn helförsäkring

I helförsäkringen för husvagn ingår - förutom allt som ingår i halvförsäkring - även detta:

Försäkringen gäller för skador som uppstår på husvagnen vid trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse eller andra olyckshändelser, till exempel kollision, dikeskörning, fallande träd eller då husvagnen transporteras på ett annat fordon, till exempel på bilfärja eller tåg.

Om husvagnen inte är äldre än åtta år ersätter vi dessutom skador vid vattenläckage från fordonets fasta tank eller ledningssystem. Vi ersätter däremot inte skador av frysning eller kondens. Inte heller skador av läckage från lösa dunkar, avloppssystem, taklucka, fönster, karosseriskarvar eller på grund av frysning.

Med hänsyn till slitage och åldersförändringar bör du tänka på att årligen kontrollera tankar, ledningssystem inklusive slangar och slangklämmor samt tankanslutningar.

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Viktig och samlad information om försäkringen

Villkor husvagnsförsäkring 2017

Villkor husvagnsförsäkring 2016

Självrisker

Här kan du se vad självrisken blir vid olika typer av skador.

Händelse Självrisk
Brand 1 200 kronor.
Stöld 1 500 kronor.
Glas 1 500 kronor vid byte av glasruta.
Maskin och elektronik i boendedelen 2 000 kronor.
Rättsskydd 20% av kostnaden, men lägst 1 500 kronor.
Kristerapi Ingen självrisk.
Vagnskada 2 000 kronor.
Semesteravbrott Ingen självrisk.
Räddning Se dragbilens försäkringsbrev.

Samla försäkringar och förebygg skada – 10 % rabatt

Med hemmet försäkrat hos oss kan du få 10 procent i samlings­rabatt på många för­säkringar. När du före­bygger skador får du mer rabatt.

Vilka rabatter får du?

Ingår alltid med våra försäkringar - dina förmåner

Vi ger dig noggrant utvalda förmåner genom våra försäkringar som du får tillgång till som kund hos oss.

Dina förmåner