Krockat med bilen

Att vara med om en krock är en dramatisk upplevelse, oavsett om du har kört på någon eller om det är du som har blivit påkörd. Hur du ska agera beror på om det är en större eller en mindre trafikolycka samt situationen du befinner dig i. Nedan har vi tagit fram en checklista på vad du behöver tänka på om du är inblandad i en bilkrock.

Det första du behöver göra är att se till att alla inblandade i olyckan mår bra. Har någon skadat sig ska du alltid ringa 112. Undvik om det går att flytta på någon som är skadad då skadan kan förvärras men försök hålla den skadade varm med filtar, kläder eller det ni har tillgång till på plats. Placera även en varningstriangel några meter bakom fordonen på körbanan eller vägrenen för att varna andra förare. 

Är det en mindre olycka och ingen som har skadats räcker det med att du och den andra föraren byter kontaktuppgifter och försäkringsinformation. Upplever du att det inte går att komma överens med den andra föraren ringer du polisen på 114 14 som får hjälpa till att assistera.

Om du krockat - gör så här

  • Skriv upp förarens registreringsnummer och telefonnummer.
  • Be att få se körkortet så att du vet vem som har kört bilen. Fotografera gärna körkortet.
  • Ta foton på skadorna på din och den andra bilen.
  • Om det finns vittnen till händelsen ska du be om namn och telefonnummer.
  • Ta telefonnummer och personnummer på de personer som eventuellt skadats i olyckan så att de kan få ersättning.Alla som skadas i trafiken har rätt till ersättning från Trafikförsäkringsföreningen.
  • Gör en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag, alla inblandade behöver göra varsin anmälan.

    Anmäl skada 

Köp bilsäkerhetspaket till Folksampris

Vårt bilsäkerhetspaket innehåller en bogserlina, startkablar, nödhammare, reflexväst, pannlampa och en varningstriangel.

Till vår säkerhetsbutik

Vilka skador din bilförsäkring täcker beror på vilken omfattning du har tecknat. Om du orsakade krocken behöver du ha en helförsäkring för att få hjälp med skadorna på din bil. Om du inte var orsaken till krocken täcker den andra förarens trafikförsäkring skadorna.

Här får du mer information om vad som ingår i en helförsäkring. 

Har du en bil som är i trafik måste du enligt svensk lag teckna en trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är det lägsta skyddet du kan teckna för din bil. Är du orsaken till en krock hjälper din trafikförsäkring dig med ersättning för personskador på alla involverade i olyckan och för skador som du kan ha orsakat på någon annans bil och egendom. Skadorna på din bil eller egendom kan inte ersättas av en trafikförsäkring. 

Vill du veta vad som ingår i en trafikförsäkring får du mer information här.

Vem betalar självrisk vid krock?

Även om din bilförsäkring kan täcka kostnaderna för skadorna efter en krock kan det finnas en självrisk som du behöver stå för. Självrisken är en liten del av kostnaderna för skadorna och betalas av den som orsakade skadorna.

Vad händer om jag krockar med någon annans bil?

Skulle du hamna i en situation där du har lånat en bil och får skador på bilen vid en krock ska du vända dig till försäkringstagaren för bilen. Försäkringstagaren ska kontakta sitt försäkringsbolag och göra en skadeanmälan. Vilka kostnader som försäkringstagaren får hjälp med beror på vilken omfattning bilförsäkringen har.  

Om du skulle bli skadad i krocken ska du anmäla det till bilens trafikförsäkring.

Vad händer om min kompis krockar min bil?

Om du har din bilförsäkring hos oss ska du skicka in en skadeanmälan för skadorna på bilen. Om det är din kompis som har orsakat krocken behöver du ha en helförsäkring för att du ska få hjälp med kostnaderna för bilen.

Har din kompis skadat sig under olyckan ska du anmäla det till din trafikförsäkring.

Om du är med i en större olycka som har lett till skador på dig, annan förare, utomstående eller egendom ska du alltid kontakta polis och räddningstjänst på 112.

Är du med i en mindre olycka med obetydliga skador räcker det med att du och den andra föraren byter telefonnummer och registreringsnummer. Om ni inte kommer överens eller om du av någon anledning inte kan få information från den andra föraren kan du kontakta polisen på 114 14 som kan hjälpa till att assistera. 

En singelolycka innebär att du har varit med om en krock utan att någon annan har varit inblandad. Det kan vara att du kör in i en stolpe, ner för ett dike, eller mot någon annans egendom. En krock är alltid obehagligt och det kan vara bra att börja med att samla dig och ta några djupa andetag. 

För att inte din olycka ska orsaka en seriekrock eller andra olyckar behöver du undanröja så mycket som det går från vägen. När ingen annan är inblandad i krocken och om du inte har kört på ett djur så behöver du inte kontakta polisen. Det räcker att du anmäler krocken till ditt försäkringsbolag. Om din bil är i så pass dåligt skick att det inte går att köra ska du ringa bärgningshjälp. 

Här får du information om assistansförsäkring.

För att försäkringen ska ge dig ersättning för dina skador på bilen i en singelolycka behöver du ha en helförsäkring på bilen, har du blivit skadad i olyckan kan du få hjälp av din trafikförsäkring. 

Anmäl skada

Om du har oturen att vara med om en viltolycka finns det några saker du behöver tänka på. Det första du behöver göra är att placera en varningstriangel bakom din bil och sedan ringa 112 för att göra en polisanmälan. Markera även ut platsen för olyckan. 

Det vilt som du har krockat med kan antingen ligga dött på plats eller ha gått vidare mer eller mindre skadat och måste omhändertas av polisen.

Du måste alltid göra en polisanmälan om du krockar med några av följande djur, björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn. Om du inte gör en anmälan kan du straffas med böter. Vid krock med övriga djur är du inte skyldig att göra en anmälan. 

Har du en helförsäkring för din bil hos oss hjälper vi dig med kostnaderna för all djurkollision och du behöver inte betala någon vagnskadesjälvrisk.

Anmäl djurkollision

Med pappas bil?

Har du körkort och är en giltig förare så gäller din pappas bilförsäkring för dig och för skadorna på bilen. Har du tagit bilen utan att fråga kan det vara så att försäkringen inte ersätter alla kostnader. 

Om din pappa har sin bilförsäkring hos oss och du är under 24 år gammal och orsakat krocken får ni betala mer i vagnskadesjälvrisk. 

Här kan du få mer information om vagnskadeförsäkring

Med en avställd bil?

En avställd bil får inte köras i trafiken, den enda sträckan som är tillåten för en avställd bil att köras är kortaste möjliga vägen till och från besiktningen. För att du ska kunna få ersättning för en eventuell krock till och från besiktningen måste du ha en avställningsförsäkring.

Om bilen har en avställningsförsäkring och har dragits med ett släp i trafiken kan vi ersätta eventuella skador vid en krock. 

Visar det sig att du krockar med en annan bil som är avställd i registret kan du anmäla det till Trafikförsäkringsföreningen som kan hjälpa dig att ersätta dina skador på bilen.

Här kan du få mer information om avställningsförsäkring

Med en obesiktad bil?

Om din bil är obesiktad får bilen automatiskt körförbud. Det innebär att du då bara får köra bilen kortaste vägen till en verkstad för reparation och till besiktningsföretag för en kontrollbesiktning. 

Är din bil obesiktad vid en krock gäller endast din trafikförsäkring för bilen, vilket innebär personskador, skador på andra fordon och annan egendom som du har orsakat med din bil. 

Med oförsäkrad bil?

Om du blir påkörd eller kör på en oförsäkrad bil får du hjälp av Trafikförsäkringsföreningen. Den som kör en oförsäkrad bil är skyldig att betala ungefär en hundralapp för varje dag som går som bilen är oförsäkrad. 

Har du orsakat olyckan och din bil är oförsäkrad kommer du behöver betala en självrisk för skadorna till Trafikförsäkringsföreningen. Att teckna en trafikförsäkring skyddar dig från dagliga böter från trafikförsäkringsföreningen och från skyhöga självrisker om du krockar med bilen. 

Med oskattad bil?

Det är olagligt att köra med en oskattad bil och det kan leda till att du får böter och blir av med din registreringsskylt. Visar det sig att din bil är oskattad vid en krock gäller inte bilförsäkringen för skador på din bil.

Våra bilförsäkringar

Vår bilförsäkring har det du behöver för att vara trygg på vägen. Vi har försäkrat bilar sedan 1925. Välkommen du också!