Människor som kommer fram till en bil på parkeringen

Parkeringsskada

Att vara med om en parkeringsskada är både stressande och trist, särskilt om den som orsakat skadan har smitit från platsen. Mitt i eländet är det flera saker du behöver göra direkt för att få ersättning från bilförsäkringen.

Här får du veta vad du ska göra när du har råkat ut för en parkeringsskada och hur du kan få hjälp och ersättning för skadan.

Vad räknas som en parkeringsskada?

För att det ska räknas som en parkeringsskada måste din bil ha stått parkerad, skadan måste har orsakats av ett annat fordon i Sverige och det är ingen person som har tagit på sig ansvaret för skadan. Det kan till exempel handla om att ditt parkerade fordon har blivit påkört eller fått ett dörruppslag av ett annat okänt fordon som sedan smitit från platsen.

Det räknas inte som en parkeringsskada om ditt fordon fått en buckla eller repad lack av till exempel en kundvagn eller en person. Då handlar det om en vagnskada. Om din parkerade bil har fått en skada av en annan bil och den andra föraren är kvar på plats räknas det inte heller som en parkeringsskada, utan som kollision med annat fordon.

Gör så här om du råkat ut för en parkeringsskada

  • Vittnen - Har någon sett vad som hänt? Kan någon intyga att skadorna inte fanns när du parkerade bilen och att du upptäckte dem när du kom tillbaka till parkeringsplatsen? Ta eventuella vittnens kontaktuppgifter inför din anmälan till polis och försäkringsbolag.
  • Fotografera - Dokumentera med foton från platsen. Ta fotona från olika vinklar och även på nära håll. Bilderna hjälper oss att se om skadan orsakats av ett annat fordon eller något annat.
  • Polisanmälan - Gör en polisanmälan på polisens webbplats eller på 114 14 om att du råkat ut för en parkeringsskada.
  • Anmäl skada - Gör sedan en skadeanmälan på vår webbplats. Ha med ditt diarienummer från polisen och foton på bilen och från platsen så kan vi hantera ditt ärende så snabbt som möjligt.

Måste jag polisanmäla parkeringsskada?

Det är alltid en smitning inblandad i en parkeringsskada. Eftersom smitning är ett brott ska du alltid polisanmäla händelsen först så att vi sen kan hantera din skada.

Du ringer antingen 114 14 och gör din anmälan över telefon eller genom polisens egen webbanmälan för parkeringsskada.

Polisens webbsida för att anmäla parkeringsskada

Om du själv orsakat skada på en parkerad bil ska du inte göra en polisanmälan. Du ska i första hand stanna kvar på platsen för att inte själv bli misstänkt för smitning eller i andra hand lämna dina kontaktuppgifter väl synliga för föraren till den skadade bilen.

Om vittne saknas till parkeringsskadan

När du anmäler en parkeringsskada är vittnesuppgifter till god hjälp. Ett vittne behöver inte alltid vara någon som såg när och hur skadan skedde. Det kan också vara en medpassagerare som intygar att skadorna som uppstått är nya.

Om vittne saknas kommer vi att granska skadorna och bedöma hur de har uppkommit. Kan vi fastställa att skadorna är orsakade av ett annat motorfordon klassar vi det som en parkeringsskada.

Jag har kört på en parkerad bil, vad gör jag?

Om du orsakar en skada på ett annat parkerat fordon ska du göra precis som vid en olycka. Du ska stanna på platsen, byta kontaktuppgifter med föraren till den bil du kört på och dokumentera skadorna. Sen anmäler du skadan till oss som kollision med annat fordon. Du behöver inte kontakta polisen.

Anmäl kollision med annat fordon

Om du av någon anledning inte kan stanna kvar på platsen ska du lämna dina kontaktuppgifter på en tydlig plats till ägaren av den skadade bilen. Försvinner du från platsen utan att ha lämnat dina kontaktuppgifter räknas det som smitning och du riskerar att bli polisanmäld och misstänkt för brott.

Självrisk parkeringsskada

Om du råkar ut för en parkeringsskada behöver du betala självrisk för en del av reparationskostnaden. Självrisken är fem procent av prisbasbeloppet för det år skadan skedde. I år är självrisken 2 865 kronor.

Så gäller bilförsäkringen för parkeringsskada

Det är Trafikförsäkringsföreningen (TFF) som betalar och står för ersättningen av parkeringsskadan oavsett om du har en trafik-, halv- eller helförsäkring på din bil. Ditt försäkringsbolag har ansvar för att besiktiga skadan, sköta handläggningen och kontakten med TFF om ditt ärende.

Parkeringsskada och smitning

Det är tyvärr vanligt att den som har orsakat en skada på en annan parkerad bil smiter från platsen, trots att smitning är straffbart och kan ge upp till sex månaders fängelse om den är grov.

Om du är skyldig till en skada ska du därför ta hand om det direkt och inte åka därifrån förrän du fått kontakt med ägaren av fordonet du har skadat. Om motparten hinner polisanmäla skadan innan du har gett dig till känna blir du misstänkt för smitning.

Du ska sedan anmäla skadan som skett till oss genom vår skadeanmälan för kollision med annat fordon

Anmäl kollision med annat fordon

Hur undviker jag att få en parkeringsskada?

Ibland är det en utmaning att parkera smidigt och skadefritt. Alla parkeringsplatser är inte anpassade för stora bilar och vissa saknar bra svängrum för att öppna och stänga dörrar. Några av de vanligaste skadorna som inträffar på en parkeringsplats är just dörruppslag eller att man backar på en annan bil eller stolpe.

Fem tips för att undvika parkeringsskador

  1. Parkera en bit bort från entrén där det är glesare mellan bilarna och finns fler tomma parkeringsplatser.
  2. Backa in när du parkerar bilen så blir det lättare att åka därifrån utan att köra in i någon som passerar bakom bilen.
  3. Öppna bildörren försiktigt så att du inte slår i grannbilen. Hjälp barnen att öppna dörrarna utifrån när de ska kliva ur.
  4. Håll rutorna rena och sikten fri inne i bilen så att inget är i vägen och stör sikten på parkeringsområdet.
  5. Tänk på att barn som rör sig bakom och mellan bilarna är svåra att upptäcka.

Vår bilförsäkring

Vår bilförsäkring har det du behöver för att vara trygg på vägen. Vi har försäkrat bilar sedan 1925 och har i dag mer än 900.000 bilar trygga hos oss. Välkommen du också!


Publicerad:
6 december 2023