Folksam testar

De bästa bilbarnstolarna 2023

Till testresultatet

Att åka i en bakåtvänd bilbarnstol är det säkraste för barn upp till 4–5 år, och gärna längre om det är möjligt. Vi har testat 12 nya bilbarnstolar för barn i åldern 9 månader till cirka 4–5 år eller mer. Två bilbarnstolar, BeSafe Stretch och Axkid One 2, utsågs till Bäst i test och tre till Bra val.

Ta del av testresultatet här!

Rapport: Bilbarnstolar 2023

Filmen visar när Folksams trafikforskare Anders Ydenius och Maria Klingegård berättar om årets testresultat

Sedan 2015 testar vi bilbarnstolar för att du ska kunna välja en så säker bakåtvänd bilbarnstol som möjligt. Att åka bakåtvänt är det säkraste för barn upp till 4–5 år, och gärna längre om det är möjligt.

Dagens lagkrav reglerar endast att en godkänd bilbarnstol ska användas, inte vilken riktning barnet ska sitta. Därför behövs konsumenttester som Folksams som tydliggör vikten av att åka bakåtvänt och främjar stolar som möjliggör detta högt upp i ålder.

Ta gärna del av våra rekommendationer om hur barn åker säkert i bil genom att sitta i bakåtvänd bilbarnstol upp till 4–5 års ålder eller så länge det går.

Så använder du bilbarnstolen rätt

Så här monterar du bilbarnstolen

Filmen visar hur ditt barn åker säkert i bilen
Filmen visar när Folksams trafikforskare Anders Ydenius och Maria Klingegård berättar hur testet går till

Urvalet av testade bilbarnstolar

I vårt urval av bilbarnstolar riktade vi in oss på bakåtvända stolar för barn mellan 9 månader och upp till 4–5 år. Bilbarnstolarna är krocktestade och godkända för den svenska marknaden enligt europiska krav UN R44/04 eller UN R129 (i-Size). Bland de valda bilbarnstolarna i olika prisklasser finns de senaste modellerna, men också äldre storsäljare och ovanligare modeller. Urvalet består både av Isofix-stolar och med bältesmontering.

Så betygssätter vi stolarna

När vi testar bilbarnstolar genomför vi statiska tester. Det innebär att vi inte krocktestar stolarna, utan mäter och granskar de egenskaper som vi bedömer påverkar säkerheten mest.

Vi har utvecklat ett betygssystem där vi poängsätter bilbarnstolarnas egenskaper i tre olika områden och sexton olika moment. De tre områdena fokuserar på bakåtvänt åkande så länge som möjligt, hög krocksäkerhet och att minimera felanvändning. Poängsättningen har gjorts genom mätningar och kontroller av bilbarnstolarna.

Bakåtvänd bilbarnstol är säkrast

Risken att små barn dödas eller skadas svårt är upp till fem gånger så stor i en framåtvänd bilbarnstol jämfört med en bakåtvänd. En stor fördel med bakåtvända bilbarnstolar är att de fördelar krafterna jämt mellan huvud och rygg.

Så skyddar bilbarnstolen

 • En bakåtvänd stol är också säker för flera olika krocksituationer under den period där barnets anatomi är extra känslig.
 • En bakåtvänd bilbarnstol ger ett mycket bra skydd vid olika krockriktningar och voltningsolyckor. Vår rekommendation är att välja en bakåtvänd bilbarnstol som är godkänd till barnet är 125 centimeter eller väger 25–36 kilo. Dessa stolar gör det möjligt att åka bakåtvänt längre upp i åldern. 
 • För att kunna åka bakåtvänt så länge som möjligt är det viktigt att bilbarnstolens ryggstöd är högt. Därför mäter vi och betygssätter rygghöjden.
 • Litet benutrymme kan leda till att föräldrar vänder sina barn framåt just på grund av att de tycker att det ser trångt ut för barnets ben. Böjda ben är ingen säkerhetsrisk utan snarare en fråga om komfort. Vår poängsättning gynnar de bilbarnstolar som ryms i mindre bilar men ändå ger så stort utrymme för barnet som möjligt.

Säkerhetsegenskaper som skyddar vid en krock

Bilstolens utformning kan ha en direkt inverkan på hur väl den skyddar ditt barn vid en eventuell krock. Det gäller egenskaper och utformning av bilbarnstolens sidokrockskydd, underförankringsband, stödben och stödarm. Om stolen blivit godkänd enligt det frivilliga Plus-testet är stolen extra krocksäker.

Säker montering av bilbarnstol

En bilbarnstols skyddsförmåga utgår från att den är korrekt monterad och att bältessystemet används på rätt sätt. Våra undersökningar visar att bilbarnstolar ibland monteras och används felaktigt. Därför premierar vi funktioner och egenskaper som leder till att felanvändning minskar.

Tänk på det här när du monterar bilbarnstolen

Vändbara så kallade kombistolar, kan användas både framåt- och bakåtvända. Som konsument kan det kännas lockande att köpa en kombistol men risken för att den används fel är stor eftersom du lätt frestas att vända barnet framåt för tidigt. Detta gäller även vridbara bilbarnstolar som går att vrida runt ett halvt varv så att de blir framåtvända.

Däremot är det okej med vridbara stolar som bara går att vrida 90 grader för att underlätta när barnet ska lyftas i och ur bilen. För att klassas som Bra val krävs att stolen går att använda enbart bakåtvänd. Risken för små barn att skadas i en framåtvänd bilbarnstol är upp till fem gånger högre än i en bakåtvänd. Vid en kollision ger en bakåtvänd bilbarnstol stöd för huvud och nacke som bromsas upp tillsammans med resten av kroppen. Belastning på huvud, nacke och ryggrad blir därför betydligt lägre jämfört med i en framåtvänd bilbarnstol.

Testresultat

Så här betygsätter vi stolarna

 • Axkid One 2

  Pris cirka: 7 990 kronor
  Godkänd längd/vikt: 61-125 cm/0-23 kg
  Typgodkännande: UN R129
  PlusTest: Ja, 125 cm
  Montering: Isofix
  Testår: 2023
  Kommentar:
  + Mycket rymlig, låg stolsvikt, hög rygg, Isofixstol med hög godkännandevikt, justerbart benutrymme
  Betyg: 4
 • Besafe Stretch

  Pris cirka: 6 995 kr
  Godkänd längd/vikt: 61-125 cm/36 kg
  Typgodkännande: UN R129
  PlusTest: Ja, 125 cm
  Montering: Bältesmontering
  Testår: 2023
  Kommentar:
  + Mycket rymlig, hög rygg, godkänd upp till 36 kg, justerbart benutrymme, lätt att spänna underförankringsband
  Betyg: 4
 • Axkid Minikid 3/Minikid 4

  Pris cirka: 4.995 kronor/6.500 kronor
  Godkänd längd/vikt: 61-125 cm/36 kg
  Typgodkännande: UN R129
  PlusTest: Ja, 125 cm
  Montering: Bältesmontering
  Testår: 2023
  Kommentar:
  + Mycket rymlig, hög rygg, godkänd upp till 36 kg, lätt att spänna underförankringsband
  Betyg: 4
 • Avionaut Sky 2.0

  Pris cirka: 4.999 kronor
  Godkänd längd/vikt: 40-125 cm/0-25 kg
  Typgodkännande: UN R129
  PlusTest: Ja, 125 cm
  Montering: Bältesmontering
  Testår: 2023
  Kommentar:
  + Tar lite utrymme
  - Kort benutrymme
  Betyg: 3
 • Klippan Opti 129 Freestyle

  Pris cirka: 4 590 kr
  Godkänd längd/vikt: 61-125 cm/32 kg
  Typgodkännande: UN R129
  PlusTest: Ja, 125 cm
  Montering: Bältesmontering
  Testår: 2023
  Kommentar:
  + Hög rygg
  - Saknar yttre sidokollisionsskydd, kort benutrymme, saknar integrerad interbältesjustering
  Betyg: 3
 • Joie i-Prodigi

  Pris cirka: 4 995 kr
  Godkänd längd/vikt: 40-125 cm/22,5 kg
  Typgodkännande: UN R129
  PlusTest: Ja, 125 cm
  Montering: Isofix
  Testår: 2023
  Kommentar:
  + Låg stolsvikt, hög rygg, justerbart benutrymme
  – Kort benutrymme
  Betyg: 3
 • Beemoo Reverse I-Size

  Pris cirka: 2 699 kronor
  Godkänd längd/vikt: 40-105 cm/18 kg
  Typgodkännande: UN R129
  PlusTest: Nej
  Montering: Isofix
  Testår: 2023
  Kommentar:
  + Tar litet utrymme.
  – Saknar yttre sidokollisionsskydd, kort benutrymme
  Betyg: 2
 • Besafe Izi Twist I-Size

  Pris cirka: 6 499 kr
  Godkänd längd/vikt: 61-105 cm/18 kg
  Typgodkännande: UN R129
  PlusTest: Ja, 105 cm
  Montering: Isofix
  Testår: 2023
  Kommentar:
  – Låg rygghöjd
  Betyg: 2
 • Britax Römer Swingfix M I-Size

  Pris cirka: 3 990 kr
  Godkänd längd/vikt: 61-105 cm/18 kg
  Typgodkännande: UN R129
  PlusTest: Ja, 105 cm
  Montering: Isofix
  Testår: 2023
  Kommentar:
  - Saknar yttre sidokollisionsskydd, låg rygghöjd, grunt huvudstöd
  Betyg: 2
 • Bugaboo Owl by Nuna

  Pris cirka: 7 490 kr
  Godkänd längd/vikt: 40-105 cm/18kg
  Typgodkännande: UN R129
  PlusTest: Nej
  Montering: Isofix
  Testår: 2023
  Kommentar:
  - Låg rygghöjd, tillåter framåtvänt åkande.
  Betyg: 2
 • Joie i-Spin Safe

  Pris cirka: 3 795 kr
  Godkänd längd/vikt: 61-105 cm/18,5kg
  Typgodkännande: UN R129
  PlusTest: Ja, 105 cm
  Montering: Isofix
  Testår: 2023
  Kommentar:
  + Tar litet utrymme
  – Kort benutrymme
  Betyg: 2
 • Maxi-Cosi Emerald

  Pris cirka: 4 289 kr
  Godkänd längd/vikt: 40-105 cm/17,5 kg
  Typgodkännande: UN R129
  PlusTest: Nej
  Montering: Isofix
  Testår: 2023
  Kommentar:
  + Tar litet utrymme, hög rygg
  - Saknar yttre sidokollisionsskydd, kort benutrymme, tillåter framåtvänt åkande
  Betyg: 2

Testresultat

Så här sätter vi betyg på stolarna

 • BeSafe iZi Plus X1 (SIP+)

  Pris cirka: 4.500 kronor
  Vikt/längd: 25 kg
  Typgodkännande: ECE R44-04
  PlusTest: Ja
  ISOFIX: Nej
  Testår: 2019
  Kommentar:
  + Hög rygg medger bakåtvänt åkande längre. Godkänd till 25 kg. Långt stödben, bra för minibussar.
  - Kräver mycket bälte vid montering.
  Betyg: 4
 • Axkid Minikid (ASIP)

  Pris cirka: 3.000 kronor
  Vikt/längd: 0-25 kg
  Typgodkännande: ECE R44-04
  PlusTest: Ja
  ISOFIX: Nej
  Testår: 2019
  Kommentar:
  + Godkänd till 25 kg. Hög rygg medger bakåtvänt åkande längre. Underförankringsband lättjusterat.
  - Tar stort utrymme i bilen. Kan vara svårt med utrymme till bildörren för sidokrockskyddet.
  Betyg: 4
 • BeSafe iZi Kid X2 i-Size (SIP+)

  Pris cirka: 4.500 kronor
  Vikt/längd: 105 cm/18 kg
  Typgodkännande: UN R129 (i-Size)
  PlusTest: Ja
  ISOFIX: Ja
  Testår: 2019
  Kommentar:
  + Långt stödben, bra för minibussar.
  - Minsta stödbenslängd 29 cm, nackdel mittplats bak.
  Betyg: 4
 • BeSafe iZi Kid X3 i-Size (SIP+)

  Pris cirka: 5. 900 kronor
  Vikt/längd: 105 cm/18 kg
  Typgodkännande: UN R129 (i-Size)
  PlusTest: Ja
  ISOFIX: Ja
  Testår: 2019
  Kommentar:
  + Långt stödben, bra för minibussar.
  - Minsta stödbenslängd 29 cm, nackdel mittplats bak.
  Betyg: 4
 • BeSafe iZi Plus

  Pris cirka: 3.800 kronor
  Vikt/längd: 0-25 kg
  Typgodkännande: ECE R 44
  PlusTest: Ja
  ISOFIX: Nej
  Testår: 2015
  Kommentar:
  + Godkänd till 25 kg. Hög rygg medger bakåtvänt åkande länge. Långt stödben, bra för minibussar.
  - Kräver mycket bälte vid montering.
  Betyg: 4
 • BeSafe iZi Modular RF

  Pris cirka: Stol 4.200 kr, stol + basenhet 6.700 kr
  Vikt/längd: 61-105 cm (18 kg)
  Typgodkännande: UN R129 (I-Size)
  PlusTest: Ja
  ISOFIX: Ja
  Testår: 2015
  Kommentar:
  + Långt stödben, bra för minibussar.
  - Minsta stödbenslängd 28 cm, nackdel mittplats bak.
  Betyg: 4
 • Britax Römer Max-Way Plus (SICT)

  Pris cirka: 3.000 kronor
  Vikt/längd: 9-25 kg
  Typgodkännande: ECE R44-04
  PlusTest: Ja
  ISOFIX: Nej
  Testår: 2016
  Kommentar:
  + Godkänd till 25 kg. Hög rygg medger bakåtvänt åkande längre. Låg vikt på stolen.
  Betyg: 4
 • Axkid Minikid

  Pris cirka: Utgående
  Vikt/längd: 9-25 kg
  Typgodkännande: ECE R 44
  PlusTest: Ja
  ISOFIX: Nej
  Testår: 2015
  Kommentar:
  + Godkänd till 25 kg. Hög rygg medger bakåtvänt åkande länge. Underförankringsband lättjusterat.
  - Tar stor plats i bilen.
  Betyg: 3
 • Axkid Modukid (ASIP)

  Pris cirka: Stol 3.500 kr, stol + basenhet 5.480 kr
  Vikt/längd: 105 cm/18 kg
  Typgodkännande: UN R129 (i-Size)
  PlusTest: Nej
  ISOFIX: Ja
  Testår: 2019
  Kommentar:
  + Långt stödben, bra för minibussar. 
  - Minsta stödbenslängd 27 cm, nackdel mittplats bak.
  Betyg: 3
 • Axkid Rekid

  Pris cirka: 3.500 kronor
  Vikt/längd: Montering bälte 9-25 kg. Montering ISOFIX 9-18 kg.
  Typgodkännande: ECE R 44
  PlusTest: Ja
  ISOFIX: Ja
  Testår: 2015
  Kommentar:
  + Godkänd till 25 kg. Hög rygg medger bakåtvänt åkande längre. Både ISOFIX och bältesmontering. Underförankringsband lättjusterat.
  - Tar stor plats i bilen.
  Betyg: 3
 • Axkid Wolmax

  Pris cirka: 2.500 kronor
  Vikt/längd: 9-25 kg
  Typgodkännande: ECE R 44
  PlusTest: Nej
  ISOFIX: Nej
  Testår: 2016
  Kommentar:
  + Godkänd till 25kg. Hög rygg medger bakåtvänt åkande längre.
  - Tar stort utrymme i bilen.
  Betyg: 3
 • BeSafe iZi Kid X1 i-Size

  Pris cirka: Utgående
  Vikt/längd: 61-105 cm (18 kg)
  Typgodkännande: UN R129 (I-Size)
  PlusTest: Ja
  ISOFIX: Ja
  Testår: 2015
  Kommentar:
  + Långt stödben bra för minibussar,
  - Minsta stödbenslängd 27 cm, nackdel mittplats bak.
  Betyg: 3
 • Britax Römer Hi-Way II

  Pris cirka: 2.000 kronor
  Vikt/längd: 0-25 kg
  Typgodkännande: ECE R 44
  PlusTest: Ja
  ISOFIX: Nej
  Testår: 2015
  Kommentar:
  + Godkänd till 25kg. Låg vikt på stol.
  - Ej justerbar rygg.
  Betyg: 3
 • Britax Römer MAX-WAY

  Pris cirka: 2.400 kronor
  Vikt/längd: 9-25 kg
  Typgodkännande: ECE R 44
  PlusTest: Ja
  ISOFIX: Nej
  Testår: 2016
  Kommentar:
  + Godkänd till 25 kg. Hög rygg medger bakåtvänt åkande längre. Låg vikt på stol.
  Betyg: 3
 • Britax Römer Multi-Tech III (SICT)

  Pris cirka: 2.400 kronor
  Vikt/längd: 9-25 kg
  Typgodkännande: ECE R44-04
  PlusTest: Nej
  ISOFIX: Nej
  Testår: 2019
  Kommentar:
  + Godkänd till 25 kg. Hög rygg medger bakåtvänt åkande längre.
  - Vändbar stol - risk för felanvändning! Tar stor plats i bilen.
  Betyg: 3
 • Klippan Century Freestyle

  Pris cirka: 3.900 kronor
  Vikt/längd: 9-25 kg
  Typgodkännande: ECE R44-04
  PlusTest: Ja
  ISOFIX: Nej
  Testår: 2019
  Kommentar:
  + Godkänd till 25kg. Hög rygg medger bakåtvänt åkande längre.
  - Tar stor plats i bilen. Kort benutrymme.
  Betyg: 3
 • Klippan Kiss 2 Plus

  Pris cirka: 4.000 kronor
  Vikt/längd: 0-18 kg
  Typgodkännande: ECE R 44
  PlusTest: Ja
  ISOFIX: Ja
  Testår: 2016
  Kommentar:
  + Hög rygg medger bakåtvänt åkande längre. Både ISOFIX och bältesmontering. Löstagbart babyskydd.
  - Relativt tung.
  Betyg: 3
 • Maxi-Cosi Mobi XP

  Pris cirka: 2.800 kronor
  Vikt/längd: 9-25 kg
  Typgodkännande: ECE R 44
  PlusTest: Nej
  ISOFIX: Nej
  Testår: 2015
  Kommentar:
  + Bra benutrymme. Godkänd till 25 kg. Hög rygg medger bakåtvänt åkande längre
  - Tar stor plats i bilen.
  Betyg: 3
 • Maxi-Cosi Pearl XP

  Pris cirka: Stol 2.600 kr, stol+basenhet 4.900 kr
  Vikt/längd: 67-105 cm (18,5kg)
  Typgodkännande: UN R129 (I-Size)
  PlusTest: Ja
  ISOFIX: Ja
  Testår: 2015
  Kommentar:
  + Tar liten plats i bilen. Långt stödben, bra för minibussar.
  - Kort benutrymme. Minsta stödbenslängd 30 cm, nackdel mittplats bak.
  Betyg: 3
 • Axkid Duofix

  Pris cirka: Utgående
  Vikt/längd: Montering bälte 9-25 kg. Montering ISOFIX 9-18 kg
  Typgodkännande: ECE R 44
  PlusTest: Nej
  ISOFIX: Ja
  Testår: 2015
  Kommentar:
  + Godkänd till 25 kg med bälte. Hög rygg medger bakåtvänt åkande längre. Både ISOFIX och bältesmontering. Underförankringsband lättjusterat.
  - Risk för felanvändning – Vändbar stol! Tar stor plats i bilen.
  Betyg: 2
 • Biltema Bilbarnstol

  Pris cirka: Utgående
  Vikt/längd: 0-18 kg
  Typgodkännande: ECE R 44
  PlusTest: Ja
  ISOFIX: Nej
  Testår: 2015
  Kommentar:
  + Låg vikt på stol.
  - Kort ryggstöd, medför att barnet snabbare växer ur stolen. Tar stor plats i bilen.
  Betyg: 2
 • Brio Zento

  Pris cirka: Utgående
  Vikt/längd: 0-25 kg
  Typgodkännande: ECE R 44
  PlusTest: Nej
  ISOFIX: Nej
  Testår: 2015
  Kommentar:
  + Godkänd till 25 kg. Bra benutrymme.
  - Saknar stödben! Kort ryggstöd, medför att barnet snabbare växer ur stolen. Tar stort utrymme i bilen.
  Betyg: 2
 • Britax Römer Dualfix

  Pris cirka: 4.100 kronor
  Vikt/längd: 0-18 kg
  Typgodkännande: ECE R 44
  PlusTest: Nej
  ISOFIX: Ja
  Testår: 2015
  Kommentar:
  + Långt stödben, bra för minibussar.
  - Stolen är liten och vändbar. Minsta stödbenslängd 30 cm, nackdel mittplats bak.
  Betyg: 2
 • Britax Römer MAX-FIX II

  Pris cirka: 3.800 kronor
  Vikt/längd: 0-18 kg
  Typgodkännande: ECE R 44
  PlusTest: Ja
  ISOFIX: Ja
  Testår: 2016
  Kommentar:
  + Tar liten plats i bilen. Hög rygg, möjliggör bakåtvänt åkande längre.
  - Kort benutrymme.
  Betyg: 2
 • Britax Römer Multi Tech II

  Pris cirka: 2.200 – 3.600 kronor
  Vikt/längd: 9-25 kg
  Typgodkännande: ECE R 44
  PlusTest: Nej
  ISOFIX: Nej
  Testår: 2015
  Kommentar:
  + Godkänd till 25 kg. Hög rygg, möjliggör bakåtvänt åkande länge.
  - Risk för felanvändning - Vändbar stol! Kort stödben gör att den inte kan monteras på alla platser i till exempel minibussar.
  Betyg: 2
 • Concord Reverso i-Size

  Pris cirka: 3.200 kronor
  Vikt/längd: 40-105 cm (23kg)
  Typgodkännande: UN R129 (I-Size)
  PlusTest: Ja
  ISOFIX: Ja
  Testår: 2015
  Kommentar:
  + ISOFIX-stol godkänd upp till 23 kg. Långt stödben, bra för minibussar.
  - Tar stor plats i bilen. Kort benutrymme. Minsta stödbenslängd 29 cm, nackdel mittplats bak.
  Betyg: 2
 • Cybex Sirona M2 i-Size (L.S.P)

  Pris cirka: 3.400 kronor
  Vikt/längd: 40-105 cm
  Typgodkännande: UN R129 (I-Size)
  PlusTest: Nej
  ISOFIX: Ja
  Testår: 2016
  Kommentar:
  + Långt stödben, bra för minibussar. Vinnare i TestFaktas krocktest 2016.
  - Stolen är vändbar vilket ger risk att barnet vänds framåt för tidigt. Minsta stödbenslängd 27 cm, nackdel mittplats bak.
  Betyg: 2
 • Klippan Triofix Maxi

  Pris cirka: 3.700 kronor
  Vikt/längd: 9-18 kg
  Typgodkännande: ECE R44-04
  PlusTest: Nej
  ISOFIX: Ja
  Testår: 2019
  Kommentar:
  + Hög rygg, medger bakåtvänt åkande längre. Både ISOFIX och bältesmontering.
  - Risk för felanvändning - vändbar. Minsta stödbenslängd 27 cm, nackdel mittplats bak.
  Betyg: 2
 • Klippan Triofix Recline

  Pris cirka: Stol 2.800 kr, stol+basenhet 3.900 kr
  Vikt/längd: 9-18 kg
  Typgodkännande: ECE R 44
  PlusTest: Nej
  ISOFIX: Ja
  Testår: 2015
  Kommentar:
  + Hög rygg, möjliggör bakåtvänt åkande länge. Tar liten plats i bilen. Både ISOFIX och bältesmontering.
  - Risk för felanvändning i och med vändbar stol. Kort benutrymme. Minsta stödbenslängd 29 cm, nackdel mittplats bak.
  Betyg: 2
 • Cybex Pallas

  Pris cirka: 2.600 kronor
  Vikt/längd: 9-36 kg
  Typgodkännande: ECE R 44
  PlusTest: Nej
  ISOFIX: Nej
  Testår: 2015
  Kommentar:
  - Undvik! Ren framåtvänd stol som är olämplig för både mindre och större barn.
  Betyg: 1
 • Kiddy Guardianfix Pro 2

  Pris cirka: 2.700 – 2.800 kronor
  Vikt/längd: 9- 36 kg
  Typgodkännande: ECE R 44
  PlusTest: Nej
  ISOFIX: Ja
  Testår: 2015
  Kommentar:
  - Undvik! Ren framåtvänd stol som är olämplig för både mindre och större barn.
  Betyg: 1
Vi fick en pratstund med vår trafiksäkerhetsforskare Anders Ydenius om Folksams senaste test av bilbarnstolar.

Varför testar Folksam bilbarnstolar?

– Folksam jobbar för att minska skaderiskerna för barn i trafiken. Folksam har forskat om barnsäkerhet i bilen i mer än 40 år. Under 80- och 90-talet utvecklade Folksam egna bilbarnstolar som satte en ny säkerhetsstandard på marknaden. Vi har lärt oss om skaderisker för barn i bilen genom att kartlägga olyckor där barn omkommer eller skadas allvarligt och informerar kontinuerligt konsumenter hur säkerheten för barnen kan bli så bra som möjligt.

För vilken ålder passar bilbarnstolarna ni har testat?

– Vi har testat bakåtvända bilbarnstolar som passar barn från nio månader upp till fyra-fem år eller längre.

Har ni krocktestat bilbarnstolarna i detta test?

– Nej, alla bilbarnstolar som ingår i testet är redan krocktestade utifrån de europeiska lagkraven. Vi granskar egenskaper som påverkar stolens skyddsförmåga och minimerar risken för felanvändning. Den absolut viktigaste egenskapen som kännetecknar en säker bilbarnstol är hur länge ett barn kan sitta bakåtvänt. Detta speglas inte i lagkraven utan här utgör konsumenttester som Folksams ett viktigt komplement.

Testet medverkar till att vi i Sverige behåller vår position som världsledande i barnsäkerhet! Anders Ydenius

Är det tillåtet att köpa en bilbarnstol som är godkänd enligt UN R44?

– UN R44-godkännandet kommer att fasas ut och ersättas helt av UN R129, vilket innebär att det inte kommer vara tillåtet för butiker att sälja R44-godkända bilbarnstolar från och med september 2024. Däremot kommer det fortsättningsvis vara tillåtet att använda redan inköpta bilbarnstolar godkända enligt UN R44.

Vad är bäst – framåtvänt eller bakåtvänt?

– Risken för små barn att skadas i en framåtvänd bilbarnstol är upp till fem gånger högre än i en bakåtvänd. Fördelen med en bakåtvänd bilbarnstol är att den vid en frontalkollision ger stöd för huvud och nacke och de bromsas upp tillsammans med resten av kroppen. Belastning på huvud, nacke och ryggrad blir därför betydligt lägre då barnet är placerat i en bakåtvänd bilbarnstol jämfört med en framåtvänd.

Jämfört med att ett barn sitter utan skydd i bilen så minskar en bakåtvänd bilbarnstol risken att omkomma eller skadas allvarligt med 90–95 procent. Motsvarande siffra för en framåtvänd stol är 60–70 procent.

Hur står sig Sverige när det kommer till säkerheten för barn i bil?

– Testet medverkar till att vi i Sverige behåller vår position som världsledande i barnsäkerhet! Vi låter våra barn åka bil med ryggen i färdriktningen betydligt högre upp i åldrarna än övriga Europa. Plus-testet är ett svenskt frivilligt krocktest där godkända bilbarnstolar uppvisar låga nackkrafter i en frontalkollision.

Europeiska tester utvärderar framför allt vändbara kombistolar och till och med rent framåtvända bilbarnstolar för små barn (1–4 år). I och med en ökad näthandel finns risken att dessa även får inflytande på de bilbarnstolar som erbjuds på den svenska marknaden. Med Folksams test hjälper vi konsumenterna att göra ett bra val när de köper bilbarnstol som också gör det möjligt för barnet att åka bakåtvänt högre upp i ålder.

Ett moln det står hej i
Hej!

Ställ din fråga direkt till vår trafikforskare Anders Ydenius

Med Isofix låses stolen fast i bilen. Det finns inga underförankringsband utan den ersätts av en stödbygel som spänns mot bilens ryggstöd och när stolen är korrekt monterad slår bilbarnstolens indikatorer om till grönt.

Bältesmontering har fler manuella steg, men monterar du den korrekt är den lika säker som en Isofix-stol. Det viktigaste är att låsa fast stolen ordentligt med säkerhetsbälte och att stödbenen står stadigt mot golvet.

Att montera bilbarnstolen

En bilbarnstol har en livslängd på cirka 10 år eftersom material åldras och slits. Därför är det bra om bilbarnstolen inte är äldre än 4-5 år för att ditt barn ska kunna använda den så länge som möjligt.

Viktigast är att kontrollera att bilbarnstolen är hel, framförallt infästningspunkter och frigolit. Finns det sprickor eller inbuktningar kan det vara ett tecken på att den varit med om en olycka och bör inte användas.

Välja begagnad bilbarnstol

Risken för små barn att skadas i en framåtvänd bilbarnstol är upp till fem gånger högre än i en bakåtvänd. Fördelen med en bakåtvänd bilbarnstol är att den vid en frontalkollision ger stöd för huvud och nacke och de bromsas upp tillsammans med resten av kroppen. Belastning på huvud, nacke och ryggrad blir därför betydligt lägre då barnet är placerat i en bakåtvänd bilbarnstol jämfört med en framåtvänd.

Jämfört med att ett barn sitter utan skydd i bilen så minskar en bakåtvänd bilbarnstol risken att omkomma eller skadas allvarligt med 90–95 %. Motsvarande siffra för en framåtvänd stol är 60–70 %.

Under förutsättning att krockkudden är avstängd, är det ingen större skillnad för säkerheten mellan fram- och baksätet. Vid en sidokollision är barnet mer skyddat på mittplats bak, än i framsätet. Krockar från sidan är dock mer ovanliga än frontalkrockar. Det finns andra fördelar med att ha barnet i framsätet:

• Framsätet kan ge barnet mer utrymme för benen än baksätet. Vilket gör att barnet kan åka bakåtvänt upp till ett år längre än i baksätet.

• Föraren störs mindre. Observationer tyder på en ökad olycksrisk när spädbarn eller barn är placerade i baksätet.

Barn i bilen

Bilens säkerhet kan avgöra utfallet vid en eventuell krock. Funktioner som autbroms, anstisladd, och whiplashskyddande egenskaper är en fördel för alla i bilen. Funktioner i baksätet som bältespåminnare, bältesförsträckare, bälteskraftbegränsare, sidokrockgardin och integrerad bilbarnstol ökar säkerheten för passagerarna bak i bilen.

Säkra familjebilar

Skaffa en barnförsäkring

Skydda det bästa du har med en barnförsäkring. Vår gäller alla dagar, dygnet runt!

Läs mer om vår barnförsäkring

Skaffa en gravidförsäkring

Vår gravidförsäkring går att teckna redan tidigt i graviditeten. Gör graviditeten tryggare med vår gravidförsäkring.

Se pris och köp gravidförsäkring