Hur monterar du bilbarnstolen bäst? Vår trafikforskare Anders Ydenius visar hur du ska göra för att det ska bli rätt och säkert.

Så monterar du bilbarnstolen rätt

Att välja och installera en bilbarnstol för ditt barn är en viktig del av att skydda det under färden. Anders Ydenius, trafikforskare på Folksam, förklarar varför det är så viktigt att montera en bakåtvänd bilbarnstol korrekt för barn upp till fem år eller längre.

När du köper en bilbarnstol väljer du antingen en Isofix-monterad stol eller en bältesmonterad stol. Båda monteringssätten anses lika säkra. Risken för felmontering är dock lite högre med en bältesmonterad stol eftersom det är fler steg att genomföra när du fäster den.

Kan jag montera bilbarnstol i framsätet?

Ska du montera bilbarnstolen i framsätet måste du säkerställa att krockkudden är urkopplad. Dessutom ska stolen placeras nära eller mot instrumentbrädan. Kontrollera vad som gäller för din specifika bilbarnstol.

Montera bilbarnstol med bilbälte

När du ska montera en bilbarnstol med bilbälte, är det extra viktigt att du drar bältet genom stolen och låser fast det ordentligt. Enligt våra undersökningar är det 4 av 10 som gör detta felaktigt. En korrekt monterad bältesstol är lika säker som en Isofix-stol.

Montera underförankringsband

De flesta bakåtvända bilbarnstolar kommer med underförankringsband. I vissa bilar finns det färdiga fästöglor på passagerarstolens skenor där du kan fästa underförankringsbanden på bilbarnstolen. Finns det inga fästöglor i passagerarstolen kan du fästa underförankringsbandet runt skenorna under passagerarstolen. I vår instruktionsfilm visar vi hur det går till. Ta ändå alltid reda på vad som gäller för just din bilbarnstol.

Kontrollera stödben

Se till att stödbenet står stadigt mot golvet och efterspänn genom att dra åt underförankringsbanden eller spänna eventuell stödbygel mot bilens ryggstöd. Det är viktigt att en bilbarnstol inte rör på sig för mycket vid en kollision.

Att montera bilbarnstolen rätt är en av de viktigaste sakerna du kan göra för att skydda ditt barn i händelse av en krock. Anders Ydenius, trafikforskare på Folksam

Montera bilbarnstol med Isofix

Se till att båda Isofix-fästena låser fast i bilen och att stödbenet står stabilt. Hos en Isofix-stol finns inga underförankringsband utan ersätts av en stödbygel som spänns mot bilens ryggstöd. Du vet att stolen är korrekt monterad när bilbarnstolens indikatorer slår om till grönt.

Vad är vanligaste felet vid montering av bilbarnstol?

2022 genomförde Folksam en studie där vi gjorde 180 kontroller utanför förskolor i Stockholm. Studien visade att det finns flera brister när det gäller just montering av bilbarnstolar. Endast 41 procent hade monterat sin bältesmonterade bilbarnstol helt korrekt.

Det vanligaste felet var att underförankringsbanden inte var tillräckligt spända. En stol som inte sitter fast ordentligt ökar risken för skador vid en kollision.

Ett annat vanligt fel var att bältet var draget utanför barnets tjocka ytterkläder. Bältesbanden ska sitta så nära kroppen som möjligt för att ge bästa skydd.

Ladda ned studien om felanvändning av bilbarnstolar

Är det säkert att spänna fast mitt barn med vinterkläderna på?

Vi har genomfört krocktester där bältet drogs utanpå tjocka ytterkläder på krockdockan. Resultatet visade att belastningen på barnet ökar om bältet sitter utanpå tjocka ytterkläder. Det beror på att bältet inte får samma kontakt med kroppen vid en kollision.

Se till att barnet är fastspänt med bältet, nära kroppen och innanför eventuella ytterkläder, framför allt på vintern. Våra undersökningar visar att ungefär hälften av föräldrarna gör fel och sätter bältet utanpå tjocka vinterkläder.

Mer om vårt krocktest med vinterkläder

Tips vid montering av bilbarnstol

  • Ta dig tid att läsa bruksanvisningen för att kunna montera stolen på rätt sätt.
  • När du har en bältesmonterad bakåtvänd stol är det viktigt att du drar bältet genom stolen på rätt sätt och låser fast bältet ordentligt.
  • Se till att stödbenet står stadigt mot golvet och att eventuella underförankringsband eller stödarm är ordentligt spända.
  • Ska du montera bilbarnstolen i framsätet måste du se till att bilens krockkudde är avstängd.
  • När bilbarnstolen monterats, känn på stolen och försäkra dig om att den sitter stadigt. Kontrollera gärna stolen vid jämna mellanrum. Banden kan bil lösa över tid.
  • Spänn fast bältet nära kroppen innanför eventuella ytterkläder.

Mer om bilbarnstolar

När du ska köpa en begagnad bilbarnstol är vår rekommendation att välja en som fått bäst i test eller märkningen Bra val av oss.

Folksams test av bilbarnstolar 2023

Ska du köpa en begagnad bilbarnstol? Här berättar vår trafikforskare Maria Klingegård om hur du väljer rätt och vad du ska titta på.

Så väljer du begagnad bilbarnstol

Våra barnförsäkringar

För små busiga barn är hela världen en spännande lekplats. Som förälder vill du skydda dem från allt ont och med en bra barnförsäkring kan du känna dig tryggare.