Varför behövs en barnförsäkring?

Det är vanligt att många tror att långtidssjuka eller olycksdrabbade barn får all den hjälp de behöver från samhället. Men sanningen är att den hjälpen är begränsad.

Varför är det viktigt med en barnförsäkring till ditt barn? Med en barnförsäkring kan ditt barn få ekonomiskt stöd även i vuxen ålder om en olycka eller sjukdom inträffar.  

Varför är en barnförsäkring viktig för framtiden?

Om ditt barn råkar ut för en allvarlig olycka eller får en sjukdom erbjuder samhället ekonomisk hjälp från Försäkringskassan genom omvårdnadsbidrag och kostnadsersättning. Problemet är att det är ett begränsat skydd med låga ersättningar. 

Lägre ersättning när barnet blir vuxet

Om ditt barn råkar ut för allvarligare skador eller sjukdomar som påverkar barnet in i det vuxna livet kan ni få ersättning vid ekonomisk och/eller medicinsk invaliditet. Ekonomisk invaliditet innebär att barnet aldrig kommer ut i arbetslivet eller bara kan arbeta halvtid. Vid medicinsk invaliditet har barnet en bestående funktionsnedsättning och kan inte använda kroppen fullt ut.

Försäkringskassan erbjuder ersättning som baseras på tidigare inkomst vilket innebär att unga personer som inte har börjat arbeta får en lägre ersättning från socialförsäkringssystemet.

Om du har en barnförsäkring betalar vi ut det försäkringsbelopp du har valt vilket ger en större ekonomisk trygghet både nu såväl som i framtiden. Det i sin tur hjälper ditt barn att försörja sig.

Räcker inte skolans försäkring för mitt barn?

Kommuner och regioner erbjuder skolförsäkringar till alla barn. Skolförsäkringen ersätter för olycksfallskador som kan hända under skoltid eller under resa till och från förskolan/skolan men den ersätter inte om ditt barn får en allvarlig sjukdom. Vissa kommuner och regioner har även ett skydd som gäller dygnet runt. 

En barnförsäkring ger därför ditt barn ett mer omfattande skydd som gäller dygnet runt och täcker både sjukdom och olycksfall. Utöver det kan du även välja att teckna ett högre försäkringsbelopp som ligger till grund för ersättning.

En annan fördel när du tecknar barnförsäkring för ditt barn i Folksam är att barnet får ett omfattande skydd upp till 25 års ålder.

Täcker barnförsäkringen mig som förälder?

Om du får rätt till omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning om ditt barn blir allvarligt sjukt kan du få ersättning upp till 131 250 kronor per år upp till att ditt barn fyller 19 år. Detta kompletterar det högsta beloppet du kan få från Försäkringskassan per år vilket är 120 750 kronor (2022).  

Sex skäl till skaffa en barnförsäkring:

  • Ditt barn får ett omfattande skydd som gäller vid både olycksfall och sjukdom.
  • Ditt barn blir försäkrat dygnet runt.
  • Barnförsäkringen skyddar din familjs ekonomi när en av er föräldrar inte kan jobba på grund av vård av ert barn.
  • Ni får hjälp med utgifter som exempelvis sjukhusvård och hjälpmedel.
  • Barnförsäkringen ger ett stort stöd och trygghet om ditt barn skulle få en medicinsk eller en ekonomisk invaliditet och inte kan klara av att försörja sig som vuxen.
  • Barnförsäkringen gäller upp till att ditt barn fyller 25 år.

Medlemmar i förbund kan teckna Medlemsbarn

Genom Folksam erbjuder flera av Sveriges största förbund och organisationer barnförsäkringen Medlemsbarn. Medlemsbarn innehåller allt som finns i vår barnförsäkring men med ett lägre pris genom förbundet. En annan fördel är att du inte behöver fylla i en hälsodeklaration för barnet.

Är du medlem i ett förbund eller en organisation? I listan kan du se om ditt förbund erbjuder Medlemsbarn.

Om du har din barnförsäkring hos Folksam är det smidigast att göra din skadeanmälan på webben.

Du kan även ringa oss på 0771-950 950 så hjälper vi dig med din skadeanmälan.

Bra att ha till hands när du gör skadeanmälan:

  • Personnummer och kontaktuppgifter till försäkringstagare och skadedrabbad
  • Lista över de vårdinrättningar som du besökt (exempelvis sjukhus eller vårdcentral)
  • Vid sjukdom: Insjuknandedatum och datum för läkarbesök
  • Vid olycksfall: Datum när olyckan inträffade

Våra barnförsäkringar

För barn är hela världen en spännande lekplats. Som förälder vill du skydda dem från allt ont och med en bra barnförsäkring kan du känna dig tryggare.