Tips för att hoppa studsmatta säkert

Att hoppa studsmatta är roligt för både stora och små, men det finns även risk för skador. Vi har samlat bra tips till dig om hur du kan hoppa studsmatta säkert.

Det vanligaste för de flesta familjer är att ha studsmattan utomhus i trädgården. Här är våra tips för en säker placering av studsmattan:

Säker placering av studsmattan:

 • Placera studsmattan på en plan mark så att den står stadigt. Om studsmattan lutar kan det öka risken att den som hoppar landar snett.
 • För att studsmattan ska hålla sig stabil ska den vara omgiven av mjukt underlag, till exempel sand eller gräs.
 • Vi rekommenderar att studsmattan ska vara placerad med minst två meters avstånd till träd, stenar, byggnader eller andra fasta föremål.  
 • Håll ytan under studsmattan fri från andra föremål.

För att vara säker på att studsmattan håller hög säkerhet så är det bra att du regelbundet kontrollerar att allt är i skick.

Tre tips för säkrare hoppning:

 • Studsmattan ska ha ett stabilt och vadderat ramskydd. Ramskyddet som också kallas för kantskydd är det som täcker fjädrarna och spänner upp studsmattan.
 • Ha alltid ett skyddsnät. Skyddsnätet är till för att inget barn ska ramla av mattan och för att förhindra att något annat barn ska krypa in.
 • Var noga med att du har förankrat din studsmatta inför starka vindar, oväder, blåst och stormar. Det gör du genom att fästa studsmattan med markankare.

Skapa regler tillsammans med barnen

Det är bra att involvera barnen med att ta fram gemensamma förhållningsregler för hur studsmattan ska användas för alla i familjen men också för vänner som är på besök. 

De största orsakerna till skador är att något barn ramlar av för att det saknas ett nät runt studsmattan eller att många barn hoppar samtidigt. Det är bra om ni kan att begränsa antal hoppare. Helst ska ett barn hoppa i taget men max 2 barn samtidigt. 

Yngre barn under 6 år har större risk att råka ut för skador då de inte har lika utvecklat balanssinne som äldre barn, därför ska yngre barn aldrig hoppa utan tillsyn av en vuxen. De ska även undvika att hoppa med äldre barn då äldre barn är tyngre, tyngden hos de äldre barnen ökar risken för att de yngre barnen landar snett eller blir trampade på.

Ha aldrig skor på när ni hoppar och håll alla lösa föremål borta från studsmattan.

De vanligaste skadorna från studsmattehoppning

De vanligaste skadorna är frakturer av olika slag, framförallt i handleder, fingrar, armbågar och fotleder.

Det kan inträffa att en fot fastnar i studsmattans kant och det kan ibland kräva en operation. Du kan även få nackskador vid misslyckade volter och hopp.

Ovanliga skador som kan inträffa är hjärnskakning eller att ett organ brister och detta inträffar oftast om studsmattan saknar skyddsnät så att barn landar utanför studsmattan.

Innebär det att du ska sluta hoppa studsmatta? Nej, du behöver inte sluta roa dig på studsmattan men följ alla våra tips och råd för att minimera alla risker för skador.

Nej, det är ingen skillnad mellan en trampolin och en studsmatta. Det är vanligare att använda begreppet trampolin för de som utövar sporten gymnastik.

Desto större studsmattan är ju säkrare blir den men det finns ingen riktlinje för hur stor studsmattan ska vara.

Valet av storlek beror på hur stor plats du har. Det viktigaste är att du har ett stabilt och vadderat ramskydd och ett säkerhetsnät.

En studsmatta måste säljas med ett skyddsnät enligt gällande EU-regler.

Det finns inget krav att använda ett skyddsnät men det minskar riskerna för allvarliga skador och är rekommenderat att alltid använda. 

Nej, det finns inga lagar att följa. Däremot finns det riktlinjer för att minska risken för skador när du hoppar studsmatta.

Det är viktigt att du placerar studsmattan på en plan och mjuk yta långt ifrån andra fasta föremål och att den är utrustad med ett stabilt vadderat kantskydd. Det viktigaste skyddet för att minska risken för fallolyckor är att ha ett skyddsnät runt studsmattan.

En nedgrävd studsmatta gör att fallhöjden blir lägre och det minskar risken för allvarligare skador. Men det främsta skyddet är att ha ett säkerhetsnät.

Om du önskar att gräva ner studsmattan så är det viktigt att tänka ut en säker placering med minst 2 meters avstånd från fasta föremål. Du kan gräva gropen med en mindre grävmaskin eller anlita någon.

Ja, vi rekommenderar att du tar in studsmattan under vintern. Duken och fjädrarna tål kyla men kommer hålla längre om de monteras ned under vintern. Fjädrarna kan sträckas ut om studsmattan utsätt för ett kraftigt snöfall.

Om du följer alla tips och råd för att hoppa på studsmattan säkert så minskar du riskerna för att du eller någon annan ska göra sig illa. 

Det finns ingen åldergräns men rekommendationen är att man helst är 6 år innan man börjar hoppa. Det går att hoppa studsmatta innan dess men då ska det vara under tillsyn av en vuxen. 

Småbarn kan hoppa studsmatta men de bör aldrig hoppa utan tillsyn av en vuxen. Barn som är under 6 år har större risk att råka ut för skador då de inte har lika utvecklat balanssinne som äldre barn. 

Hopp och studs ska inte vara farligt för fostret men om du har en försvagad livmoderhals kan det triggas av hoppandet på studsmatta och orsaka missfall.

Rekommendationen är att du som är gravid ska ta det lugnt med övningar som involverar hopp och studs och ta bort dem helt från vecka 20.

De vanligaste skadorna som kan inträffa när du hoppar studsmatta är frakturer av olika slag, framförallt i handleder, fingrar, armbågar och fotleder. Det kan hända att en fot fastnar i studsmattans kant och det kan ibland kräva en operation. Du kan även få nackskador vid misslyckade volter och hopp.

Väldigt ovanliga skador som kan inträffa är hjärnskakning eller att ett organ brister och detta inträffar oftast om studsmattan saknar skyddsnät så att barn landar utanför studsmattan.

Ja, att hoppa på studsmattan är bra träning. När du hoppar på studsmattan utvecklar du din koordination, kondition och styrka.

När du hoppar på en trampolin eller studsmatta når du en höjd på minst 3 meter, det är därför viktigt att takhöjden är minst 4 meter. Vi rekommenderar också att ni hoppar en i taget.

Om du har din barnförsäkring hos Folksam är det smidigast att göra din skadeanmälan på webben.

Du kan även ringa oss på 0771-950 950 så hjälper vi dig med din skadeanmälan.

Bra att ha till hands när du gör skadeanmälan:

 • Personnummer och kontaktuppgifter till försäkringstagare och skadedrabbad
 • Lista över de vårdinrättningar som du besökt (exempelvis sjukhus eller vårdcentral)
 • Vid sjukdom: Insjuknandedatum och datum för läkarbesök
 • Vid olycksfall: Datum när olyckan inträffade

Våra barnförsäkringar

För barn är hela världen en spännande lekplats. Som förälder vill du skydda dem från allt ont och med en bra barnförsäkring kan du känna dig tryggare.