Vad är en skolförsäkring?

I stort sett alla barn som går i förskola och skola har en skolförsäkring genom kommunen. Det är en olycksfallsförsäkring som kan ge ersättning för skada i skolan, och ibland även på fritiden. Skolförsäkringen ersätter däremot inte skador till följd av sjukdom. Här förklarar vi vad en skolförsäkring är och varför ditt barn även behöver en barnförsäkring.

Skolförsäkringen bör inte vara det enda försäkringsskydd ditt barn har eftersom den enbart täcker skador efter olycksfall. Med en egen barnförsäkring får barnet ett mer omfattande skydd som gäller för både olycksfall och sjukdom, dygnet runt. Det är dessutom vanligare att en sjukdom kan ge upphov till allvarliga, bestående problem än skador efter ett olycksfall.

Vi rekommenderar!

  • Vi rekommenderar att föräldrar kompletterar skolans försäkring med en barnförsäkring. Ju tidigare du tecknar en barnförsäkring desto bättre. Barnförsäkringen gäller ända fram till 25 års ålder.

När gäller skolförsäkringen?

En skolförsäkring täcker olycksfall och skador som inträffar under skoltid, på väg till och från skolan samt under aktiviteter som skolan arrangerar. Det är oftast en gruppförsäkring som tecknas av kommun/region och som gäller för alla elever.

Skolförsäkringen ska ge barnen ett försäkringsskydd när de är i skolan, men i vissa kommuner och regioner gäller den även under fritiden och dygnet runt.

Trafiksäkerhet för barn på väg till skolan

Vad täcker skolans försäkring?

Försäkringen genom skolan är en slags olycksfallsförsäkring för skador. Med olycksfallsskada menar vi i försäkringsbranschen att någon råkar ut för en plötslig och oförutsedd händelse som leder till kroppsskada. Skolans försäkring kan då täcka allt från skadade tänder, ärr, läkekostnader eller invaliditet.

Sjukdom ingår inte

Skolförsäkringar täcker inte sjukdomar som ditt barn kan drabbas av, eftersom de främst är till för att skydda elever vid olyckor och skador som kan inträffa under skoltid.

Skolans försäkring ger lägre ersättning

Skolförsäkringen ger oftast betydligt lägre ersättning vid olycksfall än vad en barnförsäkring gör. I barnförsäkringen kan du själv välja vilket försäkringsbelopp barnets skydd ska beräknas på om något händer

Därför behöver ditt barn även en barnförsäkring

En egen barnförsäkring innehåller försäkringsskydd för sjukdomar och långvariga hälsoproblem som inte täcks av skolförsäkringen. Det innebär att barnförsäkringen kan erbjuda ekonomiskt stöd och hjälp med rehabilitering om ditt barn drabbas av en sjukdom som leder till en bestående funktionsnedsättning. Det kan ha stor betydelse för den som har oturen av att drabbas av sjukdom tidigt i livet.

Dessutom har en barnförsäkring oftast högre ersättningsnivåer jämfört med en skolförsäkring och täcker bättre de kostnader och utgifter som kan uppstå vid en olycka eller sjukdom.

Ditt barn får också ett heltäckande skydd som gäller ända upp till 25 års ålder och inte bara under de år som ditt barn går i skolan.

Här berättar vi mer om varför ditt barn behöver en barnförsäkring

Så här länge är det bra att behålla barnförsäkringen

Du kan få ersättning både från barnförsäkringen och skolförsäkringen

Om ditt barn har skadat sig under en olyckshändelse i skolan och har en egen barnförsäkring kan barnet få ersättning från både barnförsäkringen och skolförsäkringen. Du behöver då anmäla skadan två gånger, både till det försäkringsbolag där skolförsäkringen finns och till det bolag där du tecknat barnförsäkring.

Har olyckan skett utanför skoltid bör du ta reda på om barnets skolförsäkring även gäller på fritiden.

Hur vet jag om mitt barn har en skolförsäkring

Alla kommuner har någon form av skolförsäkring som gäller för de barn som går i skola och förskola. Försäkringen via skolan har ett begränsat skydd och bör ses som ett komplement till en egen barnförsäkring.

Kontakta kommunen ditt barn är folkbokfört i för att ta reda på när skolförsäkringen gäller och vad den täcker. Ofta har kommunen information om skolförsäkringen på sin webbplats.
Här hittar du försäkringsbesked om du har skolbarn som bor i någon av nedanstående kommuner/regioner.

I försäkringsbeskedet finns information om försäkringens olika delar, när försäkringen gäller på dygnet och vilket skydd som finns för ditt barn.

Region Norrbotten

Våra barnförsäkringar

För barn är hela världen en spännande lekplats. Som förälder vill du skydda dem från allt ont och med en bra barnförsäkring kan du känna dig tryggare.