Försäkrad genom skolan

Har du frågor? Ring 0771–950 950 så hjälper vi dig.

Olycksfallsförsäkring hos Folksam
Försäkringen gäller för barn, elever och övriga grupper under skoltid/verksamhetstid, eller dygnet runt.
Skolbarnsförsäkring är en olycksfallsförsäkring som din kommun/landsting eller region tecknat genom Folksam. Den ger ditt barn ett skydd under skoltid och i vissa fall även dygnet runt.

Om du omfattas av den här försäkringen kan du läsa mer om när din olycksfallsförsäkring gäller under fliken ditt försäkringsbesked.
Försäkringen gäller för barn, elever och övriga grupper under skoltid/verksamhetstid, eller dygnet runt.
Med skoltid och verksamhetstid avses:
Försäkringen gäller under ordinarie verksamhet i skola, barnomsorg eller motsvarande samt resa till och från. Försäkringen gäller för andra aktiviteter anordnade av skolan/verksamheten såsom skolresor och praktik med mera och som är godkända av rektor eller motsvarande.

Med dygnet runt avses:

Försäkringen gäller under skoltid/verksamhetstid, fritid och lov under inskrivningstiden.

Är ditt barn rätt försäkrat?

Om du vill bygga ut skyddet, så att du också är försäkrad under hela din fritid, rekommenderar vi att du kompletterar med vår olycksfalls- eller barnförsäkring. Kontakta oss så hjälper vi dig att bli rätt försäkrad. Ring 0771-950 950

Läs mer om vår barnförsäkring

Här kan du hitta ditt försäkringsbesked för din kommun, landsting eller region. I försäkringsbeskedet kan du mer specifikt läsa mer om försäkringens olika delar, när försäkringen gäller på dygnet och vilket skydd som finns för ditt barn.

Gagnefs kommun

Region Norrbotten

Överkalix kommun

Vid olycksfall är det viktigt att du gör enligt följande:

Gör så här

  • Uppsök läkare eller tandläkare
  • Anmäl skadan till oss. Du kan använda skadeanmälan till höger eller ringa oss på 0771-950 950
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton
  • Tänk på att alla taxiresor till eller från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Folksam innan resan påbörjas.

Tillsammans äger vi Folksam

Du äger Folksam tillsammans med våra andra kunder. Många av er gillar också vårt arbete vilket gett oss flera utmärkelser och goda omdömen.

Vi är kundägda

För en hållbar framtid

Genom att placera pengar ansvarsfullt vill vi påverka de företag vi investerar i att ta ett aktivt ansvar. Så här jobbar vi med ansvarsfullt ägande.

Ansvarsfull kapitalförvaltning