Barn i bil

För oss på Folksam är det självklart att både barn och vuxna ska åka tryggt i bilen.

Vi tog tidigt initiativ till en gemensam svensk policy för barns säkerhet i bilen och våra tester av bilbarnstolar har fått stor spridning bland Sveriges barnföräldrar. Vi delar gärna med oss av våra rekommendationer.
Sverige är bäst i världen på att skydda barn i trafiken. Bland annat låter vi våra barn åka bil med ryggen mot färdriktningen betydligt högre upp i åldrarna än övriga Europa.

Under början av 2000-talet minskade andelen barn som åkte bakåtvänt. För att hejda utvecklingen tog Folksam 2006 initiativ till en gemensam Svensk policy för barnens säkerhet i bil. Policyn uppdaterades 2017 för att anpassas till säkerhetsutvecklingen och nuvarande riktlinjer.

Bakom rekommendationen står representanter för bilindustrin, Trafikverket, NTF, VTI, barnstolstillverkare, Autoliv och Folksam.

Merläsning: Svenska rekommendationer för barn i bil

Swedish recommendations for protecting children in cars

Rekommendationens främsta syfte är att slå vakt om den svenska ”bilbarnstolskulturen”, som varit så framgångsrik genom åren. Men vi vill också att alla aktörer som kommunicerar med vuxna, som kör små barn i sina bilar, säger samma sak:

Rekommendation små barn (0 år till 4–5 år)

 • Barn åker bakåtvänt
  Grundläggande är att små barn ska åka bakåtvänt åtminstone till och med fyra års ålder, eller så länge det går. Från krocksäkerhetssynpunkt är det lika säkert att placera barnet bakåtvänt i fram- eller baksäte, förutsatt att framsätets krockkudde är urkopplad
 • Ansvar att informera
  Vi har ett ansvar att informera om faran med att placera barn i babyskydd, bakåtvänd bilbarnstol, framåtvänd bältesstol eller bälteskudde på en plats utrustad med en påslagen passagerarkrockkudde
 • Aktiv roll i hantering
  Vi har ett ansvar för att all hantering med avstängning av krockkudden ska ske på ett säkert sätt för att minimera risken för felanvändning
 • Sidokrockkuddar
  Sidokrockkudde och sidokrockgardin utgör ingen fara för barn i bakåtvänd bilbarnstol

Rekommendation större barn (4–5 år till 12 år)

 • Stol eller kudde
  Större barn åker säkrast i bältestol, bälteskudde eller integrerat barnskydd och placeras i främre eller bakre passagerarsätet
 • Minimumlängd
  Barnet ska vara minst 140 cm vid placering framför en aktiv krockkudde om inte biltillverkaren har andra rekommendationer
 • Aktiv roll i hantering
  Vi har ett ansvar att informera om när passagerarkrockkudden ska vara aktiv respektive avstängd och vem som då kan sitta på denna plats
 • Sidokrockkuddar
  Sidokrockkudde och sidokrockgardin utgör ett skydd för barn i bältesstol eller bälteskudde

Bälteslag och barnstolskrav

 • I Sverige är det lag på att alla som åker bil ska använda bilbälte. Alla barn som är kortare än 135 centimeter ska dessutom använda en godkänd barnstolsutrustning
 • Barn i bakåtvända skyddssystem ska inte sitta på en plats utrustad med en passagerarkrock-kudde om inte krockkudden har satts ur funktion

Bilbarnstolars livslängd

Bilbarnstolars livslängd är en fråga som berör många barnfamiljer. Hur länge kan en bilbarnstol användas innan den behöver kasseras? 2021 lanseras en gemensam svensk rekommendation av den nationella expertgruppen för barnsäkerhet (SIS/TK 242). I gruppen ingår förutom Folksam, representanter från bilindustrin och bilbarnstolstillverkare, NTF, VTI, Autoliv och Transportstyrelsen.

Rekommendationen är en riktlinje för när en bilbarnstol bör bytas ut med hänsyn till ålder, slitage och kollision.

Rekommendationer om bilbarnstolars livslängd

Vad påverkar bilbarnstolens livslängd?

 • Plasten åldras av solljus och värme. Skydda gärna bilbarnstolen för solen när den inte används så ökar livslängden.
 • Det finns ett antal säkerhetsdetaljer på en bilbarnstol som måste vara hela och funktionella. I rekommendationen listas vilka säkerhetsdetaljer som åsyftas. Om man inte kan åtgärda eller laga dessa brister bör bilbarnstolen bytas ut.
 • I en svårare kollision skall bilbarnstolen självfallet bytas ut. Men i en lindrig krock i låg fart behöver kanske bilbarnstolen inte bytas. Rekommendationen ger exempel på krocksituationer där bilbarnstolen bör bytas ut.

En film om hur du skyddar ditt barn

I Sverige är vi bra på att skydda våra barn. I filmen får du lära dig varför det är så viktigt för barn att åka bakåtvänt.

Se filmen
Hur ska en bra familjebil vara för att erbjuda krocksäkerhet för hela familjen? Grunden till en bra familjebil är bra krocksäkerhet tillsammans med vissa viktiga säkerhetsegenskaper som whiplashskydd och antisladd. Har man dessutom autobroms som standard ger vi märkningen ”Bra val”. En bra familjebil ska därutöver vara utrustad med säkerhetsutrustning speciellt i baksätet, där barn ofta sitter.

Viktig säkerhetsutrustning för framåtvända barn i baksätet

Mindre barn upp till 4–5 år som åker bakåtvänt har ett utökat skydd från bilbarnstolen och är inte lika beroende av de extra skyddssystemen bak. Säkerhetsutrustningen är bältespåminnare, bältesförsträckare, bälteskraftbegränsare, sidokrockgardiner och integrerad framåtvänd bilbarnstol.
 • Bältespåminnare upplyser föraren att det sitter obältade i bilen. Andelen bilmodeller med bältespåminnare har varit relativt hög de senaste 10–15 åren men i lite äldre bilar kan det saknas.
 • Bältesförsträckare drar åt bältet cirka en decimeter i samband med en krock. Det minskar slacket i bältet som man vill undvika i en kollision.
 • Bälteskraftbegränsare släpper kontrollerat ut lite bälte efter att sträckaren löst ut. Bälteskraftbegränsaren syftar till att minska belastningen på kroppen mot bältet.
 • Sidokrockgardiner täcker sidorutorna helt och minskar risken för skallskador i en sidokollision.
 • Med en integrerad bilbarnstol undviks felanvändning genom att bilbarnstolen alltid finns på plats när den behövs.
Om du inte hittar svar på din fråga här nedan, så kan du ställa din fråga direkt till våra forskare på bloggen. Du kan också hitta mer information i broschyren.

Trafiksäkerhetsbloggen

• Välj så höga sidokanter som möjligt, det ger ökat skydd vid krock från sidan.

• Testa så att bilbältet når runt babyskyddet helt och hållet, även i baksätet. 

• Placera skyddet i ett så upprätt läge som möjligt, så att nacken inte belastas för mycket vid en krock.

• Babyskyddet kan spännas fast med antingen bilbältet eller via en basenhet som monteras fast i bilen. Det är ingen säkerhetsskillnad mellan de olika monteringssätten. Det är snarare en fråga om bekvämlighet. Basen gör det möjligt att montera det bärbara babyskyddet, som barnet ligger i, på ett enkelt sätt.

När barnet kan sitta själv utan stöd går det bra att byta från babyskydd till en större bakåtvänd stol. Ofta följer det med en extra babydyna som ger de mindre barnen bättre stöd i den större bakåtvända stolen.

Nej, en barnvagnsinsats är inte anpassad för krock och saknar fastsättning för barnet. Ett babyskydd är ett mycket säkrare alternativ. För tidigt födda barn kan behöva ligga ned i början. För dem finns det speciella skydd där även barnet ligger fastspänt.

Det är helt okej att köpa begagnat, tänk på följande:

• Kontrollera att det inte finns några synliga skador på skyddsutrustningen, bältet eller fästpunkterna. Se till att utrustningen är komplett. Många bakåtvända bilbarnstolar har underförankringssband som ska monteras under bilstolen. Dessa kan lätt försvinna.

• Se till att du får med dig monteringsanvisningen. Man ska självklart inte köpa en stol som varit med om en krock, den bör kasseras.

• Under förutsättning att krockkudden är avstängd, är det ingen större skillnad säkerhetsmässigt mellan fram- och baksätet. Vid en sidokollision är barnet mer skyddat på mittplats bak, än i framsätet. Krockar från sidan är dock mer ovanliga än frontalkrockar. Det finns andra fördelar med att ha barnet i framsätet:

• Föraren störs mindre. Observationer från USA tyder på en ökad olycksrisk när spädbarn eller barn är placerade i baksätet. I en jämförelse distraherades föraren fyra gånger oftare av ett barn i baksätet än av en vuxen medpassagerare. Och nästan åtta gånger mer av ett spädbarn.

• Den sociala kontakten blir bättre mellan barn och förare, vilket har betydelse när man åker ensam med barnet.

Har din bil nyckelavstängning kan du själv stänga av och sätta på krockkudden. Nyckelavstängning är tillförlitlig, men risken finns att den mänskliga faktorn gör att krockkudden är påslagen när den absolut inte får vara det. För bilar som inte har nyckelavstängning krävs det att krockkudden kopplas ur på en auktoriserad märkesverkstad.

Det finns inga studier som visar att varken sidokrockkuddar eller krockgardiner är farliga för barn i babyskydd eller i bakåtvänd bilbarnstol. Tidigare har man varit orolig för att sidokrockkuddarna skulle ha negativ effekt, men amerikanska studier visar att barn snarare skulle ha en positiv effekt av ökad sidokrockskydd.

Krockkuddarna är testade enligt en rekommenderad standard framtagen i USA. Sidokrockkuddar innehåller betydligt mindre luft än frontalkrockkudden och är därmed mindre aggressiva. Dessutom är de sidokrockkuddar som sitter i baksätet mycket "snällare" än de som sitter i framsätet.

Något som påverkar barns säkerhet i bil, lika mycket som vuxnas säkerhet, är bilens egen säkerhetsstandard. Speciellt viktigt blir detta i mindre bilar, där säkerhetsnivån varierar stort. Bara mellan den säkraste och den farligaste småbilen skiljer det cirka tio gånger i risk för att bli dödad eller invalidiserad.

Välj helst en bil enligt följande:

- Utsedd till ”Säkrast val” i rapporten ”Hur säker är bilen?”
- Kraftbegränsare* och bältesförsträckare** i baksätet
- Sidokrockgardin även för baksätet
- Bältespåminnare för baksätet

*Kraftbegränsare: släpper efter bältet kontrollerat under krockfasen för att minska belastningen på kroppen.
**Bältesförsträckare: i samband med krock dras bältet åt för att ta bort det bältesslack som alltid finns och därmed minska kroppens rörelse framåt.

Vissa bilfabrikanter erbjuder bakåtvända bilbarnstolar som tillval längst bak i sina kombimodeller. Många föräldrar känner en viss oro att sätta sina barn där. Ofta för att barnen känns utsatta vid en kollision bakifrån. På grund av att påkörning bakifrån sker i relativt låga hastigheter blir bilen vanligtvis lite deformerad. Därför är skaderisken trots allt väldigt liten.

Om biltillverkare erbjuder bakåtvända bilbarnstolar i kombiutrymmen måste lösningen vara godkänd, vilket betyder att stolarna är utprovade för just den bilmodellen. Vår rekommendation är att i första hand använda ordinarie sätesplatser, men som extrasäten är de acceptabla.

I våra studier från verkliga olyckor ser vi att påkörningar bakifrån är avsevärt mildare än frontalkollisioner. Risken att råka ut för en kraftig påkörning bakifrån är liten då dessa är mycket ovanliga. Se till att minibussen även har sidokrockgardiner på sista sätesraden.

Det är ett standardiserat fästsystem som ska underlätta bilbarnstolens montering i bilen. I stort sett erbjuder alla biltillverkare dessa fästen (standard sedan 2004). De är avsedda för barn upp till fyra års ålder.

Det är ingen större säkerhetsmässig skillnad på dessa stolar, men de kan underlätta monteringen. ISOFIX-stolar för bakåtvänt bruk är oftast tyngre och dyrare än stolar utan ISOFIX-fästen.

För att ge ditt barn ett bra skydd dygnet runt bör du ge barnet en egen barnförsäkring. En sådan försäkring ger ersättning oberoende av om skadan ger bestående men eller inte. Och den ökar dina möjligheter att hjälpa ditt barn till ett bra liv i framtiden.

Om du inte hittar svar på din fråga här nedan, så kan du ställa din fråga direkt till våra forskare på bloggen. Du kan också hitta mer information i broschyrerna.

Trafiksäkerhetsbloggen

• Välj en stol som är avsedd för bakåtvänt bruk för barn upp till fyra till fem års ålder.

• Välj så höga sidokanter som möjligt, det ger ökat skydd vid krock från sidan.

• Vissa så kallade kombistolar, kan användas för både framåt och bakåtvänt bruk. Vi avråder att dessa används för framåtvänt bruk för barn under fyra år. När stolen är för liten för en bakåtvänd stol, byt i stället till en bältesstol.

Det är helt okej att köpa begagnat, tänk på följande:

• Kontrollera att det inte finns några synliga skador på skyddsutrustningen, bältet eller fästpunkterna. Se till att utrustningen är komplett. Många bakåtvända bilbarnstolar har underförankringssband som ska monteras under bilstolen. Dessa kan lätt försvinna.

• Se till att du får med dig monteringsanvisningen. Man ska självklart inte köpa en stol som varit med om en krock, den bör kasseras.

Under förutsättning att krockkudden är avstängd, är det ingen större skillnad säkerhetsmässigt mellan fram- och baksätet. Vid en sidokollision är barnet mer skyddat på mittplats bak, än i framsätet. Krockar från sidan är dock mer ovanliga än frontalkrockar. Det finns andra fördelar med att ha barnet i framsätet:

• Framsätet kan ge barnet mer benutrymme än baksätet. Det större benutrymmet gör att barnet kan åka bakåtvänt upp till ett år längre än i baksätet.

• Föraren störs mindre. Observationer från USA tyder på en ökad olycksrisk när spädbarn eller barn är placerade i baksätet. I en jämförelse distraherades föraren fyra gånger oftare av ett barn i baksätet än av en vuxen medpassagerare. Och nästan åtta gånger mer av ett spädbarn.

• Den sociala kontakten blir bättre mellan barn och förare, vilket har betydelse när man åker ensam med barnet.

För att skapa mer benutrymme kan man räta upp barnstolen. Placera helst stolen i framsätet.

Säkerhetsmässigt är det ingen fara att barnet åker med böjda ben. Det är sällan barnet som klagar, utan istället vi vuxna som tycker det ser obekvämt ut.

Barn bör sitta bakåtvänt så länge som möjligt. Åtminstone till och med fyra års ålder. Inte förrän cirka en tredjedel av huvudet sticker upp ovanför kanten av stolen är det dags att vända.

I en frontalkrock löper ett framåtvänt barn betydligt högre risk (upp till fem gånger) för framför allt nack- och skallskador, jämfört med ett bakåtvänt barn.

Har din bil nyckelavstängning kan du själv stänga av och sätta på krockkudden. Nyckelavstängning är tillförlitlig, men risken finns att den mänskliga faktorn gör att krockkudden är påslagen när den absolut inte får vara det. För bilar som inte har nyckelavstängning krävs det att krockkudden kopplas ur på en auktoriserad märkesverkstad.

Det finns inga studier som visar att varken sidokrockkuddar eller krockgardiner är farliga för barn i babyskydd eller i bakåtvänd bilbarnstol. Tidigare har man varit orolig för att sidokrockkuddarna skulle ha negativ effekt, men amerikanska studier visar att barn snarare skulle ha en positiv effekt av ökad sidokrockskydd.

Krockkuddarna är testade enligt en rekommenderad standard framtagen i USA. Sidokrockkuddar innehåller betydligt mindre luft än frontalkrockkudden och är därmed mindre aggressiva. Dessutom är de sidokrockkuddar som sitter i baksätet mycket "snällare" än de som sitter i framsätet.

Något som påverkar barns säkerhet i bil, lika mycket som vuxnas säkerhet, är bilens egen säkerhetsstandard. Speciellt viktigt blir detta i mindre bilar, där säkerhetsnivån varierar stort. Bara mellan den säkraste och den farligaste småbilen skiljer det cirka tio gånger i risk för att bli dödad eller invalidiserad.

Välj helst en bil enligt följande:

- Utsedd till ”Säkrast val” i rapporten ”Hur säker är bilen?”
- Kraftbegränsare* och bältesförsträckare** i baksätet - Sidokrockgardin även för baksätet
- Bältespåminnare för baksätet

*Kraftbegränsare: släpper efter bältet kontrollerat under krockfasen för att minska belastningen på kroppen.

**Bältesförsträckare: i samband med krock dras bältet åt för att ta bort det bältesslack som alltid finns och därmed minska kroppens rörelse framåt.

Vissa bilfabrikanter erbjuder bakåtvända bilbarnstolar som tillval längst bak i sina kombimodeller. Många föräldrar känner en viss oro att sätta sina barn där. Ofta för att barnen känns utsatta vid en kollision bakifrån. På grund av att påkörning bakifrån sker i relativt låga hastigheter blir bilen vanligtvis lite deformerad. Därför är skaderisken trots allt väldigt liten.

Om biltillverkare erbjuder bakåtvända bilbarnstolar i kombiutrymmen måste lösningen vara godkänd, vilket betyder att stolarna är utprovade för just den bilmodellen. Vår rekommendation är att i första hand använda ordinarie sätesplatser, men som extrasäten är de acceptabla.

I våra studier från verkliga olyckor ser vi att påkörningar bakifrån är avsevärt mildare än frontalkollisioner. Risken att råka ut för en kraftig påkörning bakifrån är liten då dessa är mycket ovanliga. Se till att minibussen även har sidokrockgardiner på sista sätesraden

Det är ett standardiserat fästsystem som ska underlätta bilbarnstolens montering i bilen. I stort sett erbjuder alla biltillverkare dessa fästen (standard sedan 2004). De är avsedda för barn upp till fyra års ålder.

Det är ingen större säkerhetsmässig skillnad på dessa stolar, men de kan underlätta monteringen. ISOFIX-stolar för bakåtvänt bruk är oftast tyngre och dyrare än stolar utan ISOFIX-fästen.

För att ge ditt barn ett bra skydd dygnet runt bör du ge barnet en egen barnförsäkring. En sådan försäkring ger ersättning oberoende av om skadan ger bestående men eller inte. Och den ökar dina möjligheter att hjälpa ditt barn till ett bra liv i framtiden.

Om du inte hittar svar på din fråga här nedan, så kan du ställa din fråga direkt till våra forskare på bloggen. Du kan också hitta mer information i broschyren.

Trafiksäkerhetsbloggen

• Det ska finnas tydliga ordentliga bältesomlänkare (horn) på kudden så att höftbältet leds bort från barnets mage.

• Fördelen med bältesstol jämfört med bälteskudde är att stolen ger sidostöd om barnet somnar och håller därför barnet på plats i bältet. Det är också lättare att få bältet att löpa rätt över axeln och inte hamna utanför axeln.

• För barn i skolåldern som kanske är lite känsliga för att det är barnsligt med bilstol, är en kudde ett utmärkt alternativ. Då är barnet i allmänhet så storväxt att bältet löper bra över axeln.

Barnet ska vara minst 140 cm. För barn över 140 cm är det viktigt att tänka på att diagonaldelen på bilbältet ligger över axeln. En vanlig felanvändning är att barn har bältet under armen, vilket medför en ökad skaderisk, speciellt framför en krockkudde.

Om krockkudden inte är urkopplad på passagerarplatsen är det baksätet som gäller ända tills barnet är över 140 cm.

En framåtvänd bilbarnstol eller bältesstol kan placeras på alla platser med 3-punktsbälte.

Med bälteskudde kan både 3- och 2-punktsbälte användas, men 3-punktsbälte ger bättre skydd.

Risken för att barnet skadas är nästan dubbelt så stor med ett midjebälte jämfört med ett 3-punktsbälte.

Bilbältets midjedel styrs bort från barnets mage och placeras ner över låren. Hjälp barnen att sträcka bältet rätt. Bältet ska sitta nära halsen, över bröstbenet och över låren. Inte över magen.

Det är viktigt att tänka på att diagonaldelen på bilbältet ligger över axeln. En vanlig felanvändning är att barn har bältet under armen, vilket medför en ökad skaderisk, speciellt framför en krockkudde. 

Försök att lätta på tjocka ytterplagg och dra bältet under kläderna. Ju närmare kroppen desto bättre skydd. Vi har genomfört krocktest med vinterkläder – se våra resultat här.

Vissa biltillverkare tillhandahåller integrerade framåtvända bilbarnstolar. Studier visar att felanvändningen i dessa stolar är betydligt lägre om barnet placeras i en integrerad bilbarnstol jämfört med en bältesstol. Om Du har möjlighet att välja en integrerad bilbarnstol är det självklart att föredra.

Det är helt okej att köpa begagnat, tänk på följande:

• Kontrollera att det inte finns några synliga skador på skyddsutrustningen, bältet eller fästpunkterna. Se till att utrustningen är komplett. Många bakåtvända bilbarnstolar har underförankringssband som ska monteras under bilstolen. Dessa kan lätt försvinna.

• Se till att du får med dig monteringsanvisningen. Man ska självklart inte köpa en stol som varit med om en krock, den bör kasseras.

Barn bör sitta bakåtvänt så länge som möjligt. Åtminstone till och med fyra års ålder. Inte förrän cirka en tredjedel av huvudet sticker upp ovanför kanten av stolen är det dags att vända.

I en frontalkrock löper ett framåtvänt barn betydligt högre risk (upp till fem gånger) för framför allt nack- och skallskador, jämfört med ett bakåtvänt barn.

Har din bil nyckelavstängning kan du själv stänga av och sätta på krockkudden. Nyckelavstängning är tillförlitlig, men risken finns att den mänskliga faktorn gör att krockkudden är påslagen när den absolut inte får vara det. För bilar som inte har nyckelavstängning krävs det att krockkudden kopplas ur på en auktoriserad märkesverkstad.

Något som påverkar barns säkerhet i bil, lika mycket som vuxnas säkerhet, är bilens egen säkerhetsstandard. Speciellt viktigt blir detta i mindre bilar, där säkerhetsnivån varierar stort. Bara mellan den säkraste och den farligaste småbilen skiljer det cirka tio gånger i risk för att bli dödad eller invalidiserad.

Välj helst en bil enligt följande:

- Utsedd till ”Säkrast val” i rapporten ”Hur säker är bilen?”
- Kraftbegränsare* och bältesförsträckare** i baksätet
- Sidokrockgardin även för baksätet
- Bältespåminnare för baksätet

*Kraftbegränsare: släpper efter bältet kontrollerat under krockfasen för att minska belastningen på kroppen.

**Bältesförsträckare: i samband med krock dras bältet åt för att ta bort det bältesslack som alltid finns och därmed minska kroppens rörelse framåt.

Vissa bilfabrikanter erbjuder bakåtvända bilbarnstolar som tillval längst bak i sina kombimodeller. Många föräldrar känner en viss oro att sätta sina barn där. Ofta för att barnen känns utsatta vid en kollision bakifrån. På grund av att påkörning bakifrån sker i relativt låga hastigheter blir bilen vanligtvis lite deformerad. Därför är skaderisken trots allt väldigt liten.

Om biltillverkare erbjuder bakåtvända bilbarnstolar i kombiutrymmen måste lösningen vara godkänd, vilket betyder att stolarna är utprovade för just den bilmodellen. Vår rekommendation är att i första hand använda ordinarie sätesplatser, men som extrasäten är de acceptabla.

I våra studier från verkliga olyckor ser vi att påkörningar bakifrån är avsevärt mildare än frontalkollisioner. Risken att råka ut för en kraftig påkörning bakifrån är liten då dessa är mycket ovanliga. Se till att minibussen även har sidokrockgardiner på sista sätesraden.

Det är ett standardiserat fästsystem som ska underlätta bilbarnstolens montering i bilen. I stort sett erbjuder alla biltillverkare dessa fästen (standard sedan 2004). De är avsedda för barn upp till fyra års ålder.

Det är ingen större säkerhetsmässig skillnad på dessa stolar, men de kan underlätta monteringen. ISOFIX-stolar för bakåtvänt bruk är oftast tyngre och dyrare än stolar utan ISOFIX-fästen.

För att ge ditt barn ett bra skydd dygnet runt bör du ge barnet en egen barnförsäkring. En sådan försäkring ger ersättning oberoende av om skadan ger bestående men eller inte. Och den ökar dina möjligheter att hjälpa ditt barn till ett bra liv i framtiden.

I Sverige är vi bra på att skydda våra barn i bilen bland annat tack vare våra bakåtvända bilbarnstolar.

I filmen nedan kan du lära dig mer om varför det är viktigt för dina barn att åka bakåtvänt. Grundläggande är att små barn ska åka bakåtvänt åtminstone till och med fyra års ålder, eller så länge det går.
I Sverige är vi bra på att skydda våra barn i bilen bland annat tack vare våra bakåtvända bilbarnstolar. Se filmen om hur du skyddar ditt barn.
ENGLISH. In Sweden, we are good at protecting children in cars thanks to rear-facing car seats. In this video we show the best way in how to protect your child.
ARABIC. In Sweden, we are good at protecting children in cars thanks to rear-facing car seats. In this video we show the best way in how to protect your child.
Hej!

Ställ din fråga direkt till vår forskare Helena Stigson