Barn och trafik

Barn som går eller cyklar till skolan själva tränar både självständighet och trafikvana. Innan du släpper ut barnen i trafiken är det viktigt att du som förälder känner dig trygg med att de klarar det på egen hand. Öka trafiksäkerheten för ditt barn genom att träna skolvägen tillsammans tills barnet är redo.

Genom att vara en god förebild i trafiken och lära ut trafikregler och öva vid övergångsställen, korsningar och skymd sikt gör du vägen till skolan tryggare för ditt barn. När du går eller cyklar med ditt barn hjälper du samtidigt till att minska biltrafiken vid skolan. Här tipsar vi föräldrar om hur barnen får en säkrare skolväg.

Sju tips för en säkrare skolväg

 • Lär känna skolvägen tillsammans: Gå eller cykla tillsammans med ditt barn flera gånger för att lära känna den säkraste vägen till skolan. Ta reda på var det finns farliga korsningar, övergångsställen eller områden med skymd sikt och visa vad barnet ska tänka på.
 • Vägskyltar och regler: Lär ditt barn grundläggande trafikregler och vad de viktigaste vägskyltarna betyder, till exempel stoppskyltar, väjningsplikt och hastighetsgränser.
 • Använda övergångsställen: Visa hur du stannar på trottoaren och tittar åt vänster-höger-vänster igen, väntar till att trafiken har stannat för att sedan gå över vägen.
 • Säkerhet vid korsningar: Lär barnet att vara extra försiktig vid korsningar och alltid stanna och se både till höger och vänster innan de korsar gatan.
 • Vänta på grönt ljus: Förklara att det är viktigt att vänta på grönt ljus vid trafikljus och att aldrig korsa vägen när det är rött.
 • Säkerhet vid skymd sikt: Lär barnet hur det ska göra vid skymd sikt, till exempel när det finns parkerade bilar eller buskar som blockerar sikten. Visa att det är bäst att stanna och kolla runt innan det fortsätter.
 • Var en god förebild: När du går eller cyklar tillsammans med ditt barn, följ själv trafikreglerna och var noga med att ha cykelhjälm.

När kan barn börja gå själva till skolan?

Det finns ingen lag som styr när barn kan börja gå till skolan på egen hand. Barn utvecklas olika och det är du som förälder som bäst förstår vad just ditt barn klarar av. Det du kan vara säker på är att barnet är impulsivt, saknar din erfarenhet, kunskap och förmåga att bedöma risker eller förstå konsekvenser i trafiken.

Enligt Nationella trafiksäkerhetsförbundet NTF är det först vid 9-10 års ålder som barn är trafikmogna att gå på egen hand.

Det finns ingen exakt åldersgräns, men vid 11-12 års ålder kan vi förvänta oss att barn börjar bli någorlunda mogna för att cykla i trafik själva. Det viktiga är förstås inte åldern utan att de har koll på trafikreglerna och kan reagera på allt som händer runt omkring dem.

Trafikmiljön till skolan bör också vara tillräckligt säker när du släpper iväg ditt barn på cykel, till exempel ha bra cykelbanor, få korsningar, mindre trafik och lägre hastigheter. Ju mer ni övar tillsammans desto tryggare blir barnet i trafiken.

Sänk hastighet utanför skolor

Vid 5-6 år är de flesta barn redo att lära sig cykla på vanlig cykel. Att kunna cykla stärker barnets självständighet och ger goda vanor för att röra på sig. Genom att cykla med ditt barn och vara en god förebild lär sig barnet att förstå trafikregler, hur man agerartrafiksäkert och varför det är viktigt att använda hjälm. 

När får barn cykla själva till skolan?

Många föräldrar undrar när de kan låta barnen cykla i väg på egen hand till skola, kompisar och fritidsaktiviteter. Tumregeln har varit vid 12 års ålder, men åldern är bara en rekommendation. Det är först och främst barnets trafikmognad och hur trafiksituationen på vägen till skolan ser ut som avgör när det är dags.

Du kan kolla med skolan från vilken ålder de rekommenderar cykling på egen hand. Skolan har bra kunskap om hur trafiksituationen ser ut i ditt område. Välj den säkraste vägen till skolan, inte den närmaste och cykla med ditt barn ända till du är säker på att han eller hon är redo. Här är några bra saker att tänka på:

 • Provcykla vägen tillsammans och prata om olika situationer längs med vägen.
 • Cykla inte rätt ut på ett övergångsställe. Lär barnet att kliva av och leda cykeln över gatan i stället.
 • Testa ditt barns kunskaper om trafikregler som cyklist.
 • Var en bra förebild, bär cykelhjälm och cykla aldrig med hörlurar i öronen.
 • Om du inte tror att ditt barn är redo, fortsätt träna tillsammans.

Här har vi samlat mer information om säkerhet på cykel.

Elsparkscykel och kickbike i trafiken

Elsparkcyklar omfattas av samma trafikbestämmelser som vanliga cyklar. Det betyder att det inte är tillåtet att köra elsparkcykel på gångbanor och trottoarer. De ska i första hand köras på cykelbana. Barn upp till åtta år har dock rätt att köra elsparkcykel på gångbana om cykelbana saknas.

Elsparkcykeln ska vara utrustad med broms och ringklocka. Om den används i mörker ska fordonet ha reflexer fram, bak och på sidorna samt belysning fram och bak.

Barn under 15 år måste använda hjälm när de kör elsparkcykel. Det är inte heller tillåtet att skjutsa någon på en elsparkcykel. Källa:Transportstyrelsen.

Personer som åker en vanlig (ej eldriven) sparkcykel eller kickbike räknas som gångtrafikanter och ska använda gångbana. Finns det ingen gångbana går det bra att använda cykelbana.

Även om det inte är ett lagkrav så är det precis lika viktigt att skydda huvudet och använda hjälm när du åker hoverboard (airboard), inlines, skateboard eller liknande. 

Vi förklarar skillnaden mellan elsparkcykel och elmoped

Lagar och regler för cyklister

 • Alla barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de cyklar. Här finns information om vilka hjälmar som är ett Bra val i vårt cykelhjälmstest.
 • Cykeln måste ha belysning och reflexer vid färd under mörker.
 • Det är lagkrav på att cykeln ska ha ringklocka och broms.
 • Som cyklist har du nästan alltid väjningsplikt när du ska korsa en väg.
 • Om det saknas cykelbana får barn cykla på gångbana/trottoar till och med det år de fyller åtta.

När barn är mogna att åka buss, tåg eller tunnelbana till skolan själva varierar beroende på mognad och självförtroende. De flesta barn kan vara redo när de når mellanstadieåldern, runt 10-12 år.

Om ditt barn känner sig bekvämt med att börja åka kollektivtrafik själv är det bra att öva tillsammans först. Gå igenom den planerade resvägen till skolan. Visa barnet hur det hittar till rätt hållplatser och stationer, hur man köper biljetter och läser tidtabeller.

Diskutera hur ditt barn ska hantera eventuella ändringar i resvägen om resan inte går som planerat. Se även till att barnet har nödvändiga kontaktuppgifter i mobiltelefonen.

Om det är möjligt kan det kännas tryggt för ditt barn att åka med en kompis, särskilt i början.

Säkerhet i och runt bussen

 • Lär barnet att varaförsiktig vid av- och påstigning, att bilar kör fort förbi och inte ser barnet framför eller bakom bussen.
 • När barnet kliver av bussen, ska det vänta på att bussen kör i väg innan det går över vägen.
 • Låt det bli en vana att även använda säkerhetsbälte på bussen om den är utrustad med bälten.

Kom ihåg reflexerna så fort årstiden går mot mörka morgnar och eftermiddagar. Reflexer behövs både i tätort, stad och på landet. Tänk på att det inte bara är barn som behöver reflexer utan även du som är vuxen!

Värt att veta om reflexer

 • Om du som fotgängare inte har någon reflex och är mörkklädd ser en bilförare dig först på 20-30 meters avstånd.
 • En reflex gör att du syns på ungefär 125 meters håll i mörker om du möter en bil med halvljus.
 • Bäst synlighet har en så kallad prisma-reflex.
 • Reflexer är en färskvara som normalt har en livslängd på ett par år.
 • En reflexväst gör att du syns ännu bättre, både som fotgängare och cyklist.

Vill du veta mer om reflexer och hur viktigt det är att synas i mörkret så att bilister kan se dig på långt håll? Här finns information om hur du ökar säkerheten för fotgängare. 

Våra barnförsäkringar

För barn är hela världen en spännande lekplats. Som förälder vill du skydda dem från allt ont och med en bra barnförsäkring kan du känna dig tryggare.

Publicerad 17 augusti 2023.