Byta barnförsäkring

Att avsluta ditt barns barnförsäkring och teckna en ny försäkring är inget vi rekommenderar. Men funderar du ändå på att byta försäkring har vi samlat tips och råd till dig om hur du ska agera.

Varför vi inte rekommenderar dig att byta barnförsäkring är för att det finns en risk att ditt barn kan få ett sämre försäkringsskydd. När du tecknar en barnförsäkring täcker inte försäkringen för de olyckor ditt barn kan varit med om sedan tidigare eller för sjukdomar som barnet redan kan ha fått.

I vissa bolag finns det dessutom en karenstid innan försäkringen täcker fullt ut. Men under vissa förutsättningar kan det gå bra att byta barnförsäkring. 

Byt inte barnförsäkring om ditt barn har en tidigare skada eller sjukdom

Barnförsäkringens viktigaste syfte är att kunna hjälpa ditt barn vid skador eller sjukdomar som kan ge bestående men, vilket är skador eller sjukdomar som kan påverka ditt barn livet ut.

Om ditt barn blivit allvarligt sjukt eller skadat är det därför aldrig bra att byta till en ny barnförsäkring då det inte går att få ersättning för tidigare sjukdomar eller skador. Skulle det sedan visa sig att ditt barns tidigare anmälda skador eller sjukdomar påverkar barnet även senare i livet kan ni inte få ekonomiskt stöd för det om du byter försäkring.

Vill ni ändå se över er barnförsäkring och byta bolag är det viktigt att ni jämför innehållet i de olika barnförsäkringarna då alla bolag har olika begränsningar i vad som ingår. Exempel på begränsningar kan vara att det finns undantag i vilka sjukdomar som ingår, det kan finnas en tidsbegränsning när du senast måste ha anmält sjukdomen och åldersgränser för barnet som kan påverka möjlighet till ersättning.

Neuropsykiatriska störningar gäller inte efter sex års ålder

Det är viktigt att du tecknar en barnförsäkring så fort barnet är fött för att försäkringen ska kunna ge ett så högt skydd som möjligt. Om du tecknar en barnförsäkring efter att ditt barn fyllt sex år gäller inte försäkringen för neuropsykiatriska störningar, som exempelvis adhd eller autismspektrumtillstånd (AST).

En neuropsykiatrisk störning brukar oftast visa sig i en tidigare ålder men det kan ibland dröja flera år innan barnet får en fullständig diagnos.

Tecknar du barnförsäkringen efter att ditt barn har fyllt sex år och får en diagnos för exempelvis adhd eller autismspektrum tillstånd (AST) kan ni inte få en ersättning.

Karenstid när du byter barnförsäkring

Om du byter en barnförsäkring finns det något som kallas karenstid för vissa sjukdomar. Det innebär att om en sjukdom visar sig inom 12 månader efter att barnförsäkringen tecknats kan ni inte få en ersättning.

Exempel på sjukdomar som har en karenstid är blödarsjuka, cystisk fibros, epilepsi och sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystem.

På vår sida om barnförsäkring har vi i våra villkor samlat en lista på de sjukdomar som har en karenstid.

Här finns en fullständig lista på vilka sjukdomar som har en karenstid

När kan jag byta barnförsäkring?

Är ditt barn fullt friskt och under sex år kan du överväga att byta barnförsäkring om du har fått barnets hälsodeklaration godkänd i ditt nya försäkringsbolag.

Om du byter försäkring behöver du ta reda på om den nya försäkringen har en karenstid för sjukdomar. Läs därför alltid på villkoren för karenstiden innan du byter försäkringsbolag. 

Vi rekommenderar att du alltid väljer att ha kvar ditt barns gamla barnförsäkring under karenstiden på 12 månader. Det innebär att ditt barn blir dubbelförsäkrat men du får en trygghet i att ditt barn är fullt ut försäkrat under övergångsperioden.

Kan jag ha flera barnförsäkringar?

Det finns inget som säger att du inte kan ha två eller fler barnförsäkringar på ditt barn. Många är dubbelförsäkrade utan att veta om det då det ofta ingår en enklare barnförsäkring genom skolan.  

Har ditt barn idag en enklare barnförsäkring med ett lägre försäkringsbelopp kan det vara bra att ha fler än en försäkring då medicinsk eller ekonomisk invaliditet kan ersättas från flera barnförsäkringar för samma händelse.

Våra barnförsäkringar

För barn är hela världen en spännande lekplats. Som förälder vill du skydda dem från allt ont och med en bra barnförsäkring kan du känna dig tryggare.

Om du har din barnförsäkring hos Folksam är det smidigast att göra din skadeanmälan på webben.

Du kan även ringa oss på 0771-950 950 så hjälper vi dig med din skadeanmälan.

Bra att ha till hands när du gör skadeanmälan:

  • Personnummer och kontaktuppgifter till försäkringstagare och skadedrabbad
  • Lista över de vårdinrättningar som du besökt (exempelvis sjukhus eller vårdcentral)
  • Vid sjukdom: Insjuknandedatum och datum för läkarbesök
  • Vid olycksfall: Datum när olyckan inträffade