Så länge gäller barnförsäkringen

Funderar du på hur länge din barnförsäkring gäller och när det är dags att avsluta den? Som förälder vill du så klart ge ditt barn det bästa skyddet och tryggheten under hela uppväxten. Här har vi samlat tips och råd på vad du ska tänka på.

Vi rekommenderar dig att behålla barnets försäkring så länge den gäller. När det är dags att gå över till en vuxenförsäkring kan du stötta och vägleda ditt barn så att den passar för den nya livssituationen.

Hur länge kan man ha en barnförsäkring?

Om du har ditt barn försäkrat hos oss gäller barnförsäkringen fram till det avtalsår som barnet fyller 25 år. Barnförsäkringen gäller långt upp i vuxen ålder och innehållet i försäkringen är detsamma oavsett barnets ålder. 

Behåll barnförsäkringen så länge som du har möjlighet, även om priset på försäkringen ökar ju äldre barnet blir är det svårt att hitta en lika omfattande vuxenförsäkring till samma pris.  

Barnförsäkringen ger ett bättre skydd än en vuxenförsäkring

Innehållet i en barnförsäkring har oftast ett större skydd än i en försäkring för vuxna vid sjukdomar, olyckor och funktionsnedsättningar. Ett exempel på det är att i en försäkring för vuxna finns det ingen ersättning för neuropsykiatriska störningar som adhd om diagnosen ges i vuxen ålder. 

En barnförsäkring skyddar alltså för fler händelser som ditt barn kan råka ut för och bli påverkad av under hela uppväxten fram till 25 års ålder.

Unga vuxna har ett dåligt skydd

Ytterligare en viktig anledning till att behålla barnförsäkringen så länge som möjligt är att unga personer, som ännu inte har kommit ut i arbetslivet, har ett begränsat skydd från samhället. 

Vid en allvarlig olycka eller sjukdom i äldre ålder som gör att ditt barn inte kan arbeta, ger Försäkringskassan endast en ersättning på garantinivå. Exakta beloppet kan du hitta på Försäkringskassans hemsida. 

Har ni kvar barnförsäkringen kan det göra en betydande ekonomisk skillnad. Vi kan betala ut ett engångsbelopp för medicinsk och ekonomisk invaliditet samt en månadsersättning genom aktivitetskapital. Månadsersättningen betalar vi ut om ditt barns arbetsförmåga är nedsatt och Försäkringskassan väljer att betala ut en halv aktivitetsersättning.

Kan mitt barn ta över betalningen av barnförsäkringen?

När du tycker att ditt barn har blivit tillräckligt självständigt och ekonomiskt ansvarstagande kan du låta barnet sköta betalningen. Kontakta vår kundservice på 0771–950 950 så hjälper vi dig. 

Vilken försäkring ska mitt barn välja i vuxen ålder?

När ditt barn har blivit äldre och kommit ut på arbetsmarknaden kan försäkringsbehoven förändras. Det är då bra att se över innehållet i försäkringen och eventuellt övergå till en vuxenförsäkring.

Har ditt barn fyllt 25 år och kommit ut på arbetsmarknaden kan ni teckna en gruppolycksfallsförsäkring via ett fackförbund eller en privat försäkring. 

Även vid arbetslöshet behövs minst en olycksfallsförsäkring. Den försäkringen fungerar som ett komplement till socialförsäkringssystemet. Har barnet ingen egen tecknad olycksfallsförsäkring kan ersättningen bli låg om det sker en olycka.

Här kan du få mer information om vår Olycksfallsförsäkring

Här kan du få mer information om vår Sjukförsäkring

Här kan du få mer information om vår Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Våra barnförsäkringar

För barn är hela världen en spännande lekplats. Som förälder vill du skydda dem från allt ont och med en bra barnförsäkring kan du känna dig tryggare.

Om du har din barnförsäkring hos Folksam är det smidigast att göra din skadeanmälan på webben.

Du kan även ringa oss på 0771-950 950 så hjälper vi dig med din skadeanmälan.

Bra att ha till hands när du gör skadeanmälan:

  • Personnummer och kontaktuppgifter till försäkringstagare och skadedrabbad
  • Lista över de vårdinrättningar som du besökt (exempelvis sjukhus eller vårdcentral)
  • Vid sjukdom: Insjuknandedatum och datum för läkarbesök
  • Vid olycksfall: Datum när olyckan inträffade