Barn cyklar

Barns tänder och hur du anmäler tandskada

Barn är aktiva och lekfulla och det är inte ovanligt att råka ut för en olycka som kan skada tänderna. Det första du ska göra är att söka vård för att minska riskerna för permanenta tandskador.

Det är vanligt att barn råkar ut för är tandskador så som sprickor i tänderna eller att barnet slår av eller slår i sina tänder. Om barnet har skadat sig i skolan ska du anmäla det till skolförsäkringen. Anmäl även skadan till din privata barnförsäkring. Visar det sig att tandskadorna ger bestående men kan din barnförsäkring ersätta nödvändiga behandlingar.

Tandskador hos barn

Det finns olika tandskador som ditt barn kan råka ut för. Det vanligaste är att barnet ramlar och får en spricka i tanden eller får några tänder utslagna. Tänderna kan också tryckas in i tandköttet eller vrida sig.

Spricka i tanden

Om ditt barn får en spricka i tanden kan tandläkaren slipa kanten på tanden för att få den slät. Är det en större spricka kan tandläkaren fylla sprickan med fyllningsmaterial.

Har ditt barn otur och sprickan går djupt ner till tandens pulpa, alltså mjukvävnaden inuti en tand krävs det en rotbehandling innan tanden kan lagas.

Intryckta mjölktänder

Skador på mjölktänder läker oftast av sig själva, men det kan ibland finnas en risk att de nya tänderna som kommer under mjölktänderna har tagit skada vid olyckstillfället.

Om ditt barn råkar ut för en olycka runt munnens område kan ibland en tand tryckas in i käken och vara osynlig i munnen (eller delvis synlig). Det kan vara svårt för dig att avgöra om tanden är intryckt eller slagits ut. Därför är det viktig att en tandläkare undersöker och tar röntgenbilder för att planera den fortsatta behandlingen.

Slagit i mjölktand

Hur man ska agera om ditt barn slagit ut en tand är beroende på om det är en mjölktand eller en permanent tand.

Har barnet slagit ut en mjölktand ska den aldrig sättas tillbaka i barnets mun. Det kan skada de permanenta tänderna som finns i käken under tandköttet. Vira in den utslagna tanden i papper och ta med den till tandläkaren.

Slagit i permanent tand

Har barnet slagit ut en permanent tand eller del av en tand ska ni söka vård så fort ni kan. Roten i tandköttet är känslig och behöver skyddas efter att olyckan inträffat, fram tills att barnet får vård.

Det bästa sättet att skydda tandköttet och tanden är att försöka placera den utslagna tanden på sin plats. För att kunna hålla kvar tanden på plats kan du låta barnet bita på en näsduk tills ni träffar tandläkaren. Lyckas ni inte sätta tillbaka tanden kan ni förvara tanden i ett glas komjölk.

Har ni ingen komjölk kan ni alternativt ha tanden i ett glas med koksaltlösning eller under barnets tunga.

Är det en hel tand som har slagits ut ska ni inte förvara den i vatten (då kan roten skadas). Om det endast är en bit av en tand som har slagits ut ska du ha tanden i ett glas med kallt vatten tills ni träffar tandläkaren.

Tandskada i skolan

Har tandskadan skett på skoltid ska du börja med att anmäla skadan till skolförsäkringen. Om du även har en privat barnförsäkring bör du anmäla skadan till ditt försäkringsbolag eftersom ersättning från de olika försäkringsbolagen kan variera. 

Barnförsäkring genom skolan

När bör jag anmäla en tandskada hos barn?

  • Har ditt barn har varit med om en olycka där området runt munnen har blivit skadat ska du alltid besöka vården. Är ditt barn försäkrat hos oss ska du anmäla skadan till oss efter ert vårdbesök.

    Anmäl tandskada

Vi människor har alla olika tänder, i storlek, form och färg. Vissas tänder är vitare medan andras tänder kan vara mörkare eller mer åt det gula hållet. Det som avgör är oftast genetiken, men det kan också bero på hur väl du vårdar ditt barns tänder eller mineraliseringsstörningar i emaljen. Oftast är det inget allvarligt, och det går att behandla hos tandvården. 

Om ditt barn har fått missfärgningar är det viktigt att du hjälper barnet att hålla tänderna extra rena.

Svarta tänder

Har ditt barn fått små mörka fläckar eller svarta prickar på tänderna är det troligtvis missfärgningar av tandsten. Tandsten är en hård yta som kan bildas på tanden när bakterierna på tänderna blandas med salivet. Vill ni ha hjälp med att få bort tandstenen ska du kontakta tandvården. 

Ruttna tänder hos barn

Ruttna tänder beror på karies som orsakar hål i tänderna. Du kan minska risken för att ditt barn drabbas av karies genom att borsta barnets tänder regelbundet, morgon och kväll, och undvika att ge ditt barn sötade mellanmål. Mjölktänder är extra känsliga för att drabbas av karies. 

Bruna fläckar på tänderna

Bruna fläckar på tänderna brukar bero på dålig munhygien och otillräcklig tandborstning. Barn har oftast dålig munhygien och behöver vuxen hjälp för att hålla det rent. Om du hjälper ditt barn med att borsta tänderna så bör du kunna få bort eventuella bruna fläckar. 

Gula eller vita fläckar på tänderna

I en tand finns det tre lager. Det yttersta lagret är emalj, mellanlagret är tandbenet (som också kallas dentin) och tredje lagret är pulpan. Gula eller vita fläckar hos barn kan vara ett tecken på dålig kvalitet på emalj och dentin. Det kan också vara så att barnet har fått karies. 

Har ditt barn fått gula eller vita fläckar på tänderna ska ni besöka tandvården.

Om ditt barn har varit med om en olycka som orsakat skada på tänderna hjälper vi till med ersättning för behandling av tand (eller tandprotes som har skadats i munnen). 

För att ditt barn ska kunna få ersättning behöver behandling och kostnader vara godkända av oss innan behandlingen påbörjas. Anmäl skadan till oss efter barnets tandvårdsbesök och meddela oss vilken slutbehandling tandvården vill genomföra. 

Kommer ni ha behov av att göra nödvändiga resor för barnets tandbehandling kan vi också ersätta kostnaderna för resorna.

Alla kostnader för tandvård som är en följd av olyckan kan vi ersätta inom fem år.

Barn har rätt till kostnadsfri tandvård fram till det år de fyller 23; därför ersätter vi endast för den akuta behandlingen. För att ni ska kunna få ersättning bör behandlingen påbörjas innan ditt barn fyller 25 år och avslutas innan barnet fyller 26.

Vad ingår inte i barnförsäkringen när det gäller tandskador?

Vi ersätter endast skador på tänderna till följd av en olycka. Vi ersätter inte skador från sjukdomar som skadat tänderna, eller tandskador som har uppkommit vid tuggning eller bitning.

De första permanenta tänderna brukar vara framtänderna. De börjar växa ut när barnet är mellan fem och sju år. Barnets utseende kan förändras när de permanenta tänderna växer ut eftersom tänderna är större i jämförelse med barnets ansikte. Tänderna är större för att passa in i ansiktet som fortfarande växer.

Barnets alla permanenta tänder ska ha vuxit ut då barnet är mellan nio och tretton år. Ibland ser de permanenta tänderna ut att växa snett eller inte passa in i käken men tänderna rätar sig med tiden med hjälp av trycket från tungan och från kinder och läppar.

Visdomständerna brukar komma fram när barnet är i tonåren och fram till 25 års ålder. Vissa visdomständer bryter dock aldrig ut, utan blir kvar i tandbenet

Källa 1117

Har din bebis slagit in sina mjölktänder ska ni besöka tandvården. Om en bit av en tand eller en hel tand har lossnat kan du vira papper runt den och ta med till tandvården.

Efter ert besök ska du anmäla skadan till ditt försäkringsbolag.

Anmäl tandskada

Tandsprickning är när en tand bryter igenom käkbenet och tandköttet. När barnet går igenom en tandsprickning blir tandköttet på barnet oftast vitt och kan kännas lite hårt, vilket är ett tecken på att tandkronan är på väg att växa fram. Det tar ungefär åtta dagar för varje tand att titta upp.

En bebis brukar få sina första tänder från sex månader, och sen fortsätter det ett halvår framåt.

Ja, du ska anmäla det till ditt privata försäkringsbolag och kommunens försäkring.  

När ett barn skadar sin permanenta tand kan barnet ibland få följdskador på tanden som kan synas efter slutbehandlingen. Om skadan är anmäld kan du få ersättning för alla följdskador inom fem år.

Det är vanligt att barn gnisslar tänder. För vissa börjar tandgnisslingen redan från ett års ålder, men går oftast över eller minskar i sjuårsåldern. Det brukar bero på att nya tänder växer fram men också på barnets bett – hur överkäken och underkäken har kontakt med varandra när ditt barn biter ihop.  

Oftast är det inget som behöver behandlas. Känner du oro för ditt barn kan du kontakta tandvården.

Barn får oftast sina första tänder från sex månader, och ett halvår framåt. Har ditt barn inte fått sina första tänder vid ett och ett halvt års ålder kan det vara bra att kontakta BVC. 

De flesta barn har fått alla sina mjölktänder vid tre års ålder.

Barnet kan upplevas som mer gnälligt när de första tänderna växer fram. Det kliar i barnets mun, det samlas mer saliv (vilket leder till mer dregel) och tandköttet kan bli irriterat när tanden ska växa fram. En del föräldrar upplever också att deras barn får feber och diarré i samband med nya tänder. 

Barn börjar tappa sina första mjölktänder när de är mellan fem och sju år gamla. Barnet blir kallat till tandvården regelbundet och tandläkaren undersöker om mjölktänderna lossnar som de ska och räknar att alla nya permanenta tänder finns. 

När barnets vuxentänder börjar växa fram är ytan inte färdigbildad vilket gör tänderna känsligare mot karies. Kindtänderna är ofta gropiga och där kan det lätt samlas mer bakterier som kan skada de permanenta tänderna. Borsta noggrant så att alla bakterier försvinner.

Så fort ditt barn får sin första tand kan du börja med tandborstning. Ju tidigare ni börjar borsta regelbundet desto lättare är det att skapa den vanan hos barnet. 

Försök skapa rutinen i samband med att barnet vaknar och inför nattning på kvällen.

Få mer tips om barn och sömn 

Om ditt barn vägrar att borsta tänderna kan det vara bra att försöka göra tandborstningen till en rolig aktivitet.  

Är det ett litet barn kan ni prova med att låta barnet ligga ner i sängen, vagnen eller på soffan. Är ditt barn äldre kan du låta barnet hjälpa till med tandborstningen. Det kan även vara kul för barnet att få välja sin egen tandborste och tandkrämstub. 

Oftast sker tandborstningen i badrummet vilket gör att du behöver vara vaksam då klättrande kan leda till exempelvis fallolyckor.

Minska risken för fallolyckor

Barnsäkra badrummet

Fram till att barnet är elva–tolv år gammalt är det bra att du hjälper till med tandborstningen. Innan dess är barnets motorik inte tillräckligt utvecklad för att kunna borsta grundligt.  

Om ditt barn skadade sina tänder genom en olycka kan du anmäla det till din försäkring och få hjälp med ersättning.  

Vi ersätter akutvård av de skadade tänderna, eventuella resor till och från behandling och följdskador som kan uppstå på tänderna inom fem år.

Det första tecknet du kan upptäcka kring om ditt barn börjar få hål i tanden är en vit och ibland skrovlig rand längs kanten på tandköttet.  

Hål i tänderna beror på karies, som är en tandsjukdom. Du kan få bort ytlig karies genom att borsta barnets tänder noga, varje morgon och kväll. Genom att ge barnet bra matvanor i tidig ålder och att undvika sötade mellanmål kan du bidra till bättre munhälsa och därmed mindre risk för karies. 

Om karies hinner sprida sig i tanden bildas ett litet hål som kan vara svårt för dig att upptäcka. Om hålet har nått till tandbenet behöver tandläkaren laga tanden eller slipa bort den skadade delen av tanden.

Kontakta alltid tandvården om du misstänker hål i barnets tänder. 

Ja, du kan stärka barnets munhälsa genom att införa goda matvanor.  

Det finns livsmedel som hjälper till att rengöra tänderna och ökar salivproduktionen i munnen. Dessa livsmedel är frukt och grönsaker som äpple, morot och grönsallad samt mejeriprodukter som mjölk, ost och naturell yoghurt. Mejeriprodukter är basiska, vilket neutraliserar syra. 

Det går också att öka salivens mängd och kvalité genom att äta mat som bidrar till att tänderna får tugga.  

Du stärker också ditt barns tänder och munhälsa genom att minska på sockerintaget. Undvik sötade mellanmål och låt barnets mun få vila från att äta några timmar mellan målen.

Bulimi är en ätstörning där barnet på olika sätt vill göra sig av med maten som hen har ätit. Ett sätt är att frammana kräkningar.

När kräkningarna upprepas belastas munhälsan och tänderna. Magsyran som kommer upp vid kräkningar kan leda till frätskador, muntorrhet och karies.

Om din son eller dotter har bulimi är det viktigt att ditt barn borstar tänderna morgon och kväll, två minuter åt gången. Komplettera tandborstningen med tandtråd, tandstickor eller mellanrumsborstar.

Har barnet nyligen kräkts är det viktigt att vänta en timme med att borsta tänderna. Magsyran fräter på tänderna och sänker munnens pH-balans; om barnet borstar tänderna då kan det luckra upp tandens yta vilket gör att tandborstningen nöter bort tandens emalj. Låt barnet istället skölja munnen med munskölj som innehåller fluor.

Om du har din barnförsäkring hos Folksam är det smidigast att göra din skadeanmälan på webben.

Du kan även ringa oss på 0771-950 950 så hjälper vi dig med din skadeanmälan.

Bra att ha till hands när du gör skadeanmälan:

  • Personnummer och kontaktuppgifter till försäkringstagare och skadedrabbad
  • Lista över de vårdinrättningar som du besökt (exempelvis sjukhus eller vårdcentral)
  • Vid sjukdom: Insjuknandedatum och datum för läkarbesök
  • Vid olycksfall: Datum när olyckan inträffade

Våra barnförsäkringar

För barn är hela världen en spännande lekplats. Som förälder vill du skydda dem från allt ont och med en bra barnförsäkring kan du känna dig tryggare.