Vårdförbundet

Medlemsbarn

Så hanterar vi dina personuppgifter
Om du är medlem i ett fackförbund eller en organisation har du möjlighet att välja Barn- och ungdomsförsäkring - en bra barnförsäkring med mycket innehåll. Försäkringen kan fås utan hälsoprövning. 

Försäkringen gäller både vid sjukdom och olycksfall.
Kan även tecknas för barnbarn och bonusbarn.
Tillgång till Familjestöd Direkt – ett samtalsstöd om barn och familjeliv
 • Försäkringen gäller dygnet runt – både vid sjukdom och olycksfall
 • Ingen hälsoprövning
 • Tillgång till Familjestöd Direkt – ett samtalsstöd om barn och familjeliv
Du får mycket försäkring till ett bra pris med vår barnförsäkring. Läs mer om vad som ingår i de olika momenten här nedanför.
Det här ingår i vår barnförsäkring Medlemsbarn Stor Medlemsbarn Mellan Medlemsbarn Bas
Försäkringsbelopp 2 865 000 kr 1 432 500 kr 716 250 kr
Upp till 8 595 000 kr Upp till 4 297 500 kr Upp till 2 148 750 kr
Upp till 2 865 000 kr Upp till 1 432 500 kr Upp till 716 250 kr
286 500 kr 143 250 kr 71 625 kr

Vad betyder prisbasbelopp?

 • Prisbasbeloppet ligger till grund för beräkningen av pensioner och andra sociala förmåner. Beloppets storlek bestäms av regeringen ett år i taget och baseras på hur mycket priserna ökat eller minskat i samhället. I år är ett prisbasbelopp 57 300 kronor.
Grundtanken med Medlemsbarn är att alla som vill också ska få vara med. Därför tecknas Medlemsbarn utan hälsodeklaration. Istället har vi infört tids- och åldersgränser vid sjukdom som är lika för alla.

Det betyder att försäkringen har ett begränsat skydd vid sjukdom under det första halvåret men ger ersättning för till exempel läke- och resekostnader. Om du har vår gravidförsäkring med utökat skydd gäller Medlemsbarn utan tidsbegränsning vid sjukdom redan dagen efter du anmält dig till den. En förutsättning är dock att du anmäler dig till Medlemsbarn inom sex månader från barnets födelse.

Har du frågor om barn eller familjeliv? Ring Familjestöd Direkt och få svar direkt från socionomer.

Tjänsten är exklusiv för dig som har vår barnförsäkring och du kan ringa så många gånger du vill. Självklart betalar du ingenting extra.

Detta kan du få hjälp med

 • Rådgivning av socionom om du har frågor om barns utveckling eller frågor som rör dig som förälder
 • Ring så ofta du vill

Kristerapi förebygger psykisk ohälsa
Om ett barn inte mår bra påverkas hela familjen. Om barnet drabbas av psykisk ohälsa efter att exempelvis varit utsatt för mobbning, rån eller att en nära anhörig avlidit, ska det finnas hjälp att få. Barnet erbjuds att tala med en psykolog eller psykoterapeut vid upp till tio tillfällen. Vi lämnar också ersättning för resor och tolk. Det finns ingen självrisk men kostnaderna måste godkännas av oss i förväg. 

Kristerapi för nära anhörig
Vi erbjuder också kristerapi till barnets nära anhöriga om barnet drabbas av en skada eller sjukdom som vi ersätter, eller om barnet avlider. Den anhöriga erbjuds samtal med psykolog eller psykoterapeut vid upp till tio tillfällen. Vi lämnar också ersättning för resor och tolk. Det finns ingen självrisk men kostnaderna måste godkännas av oss i förväg.

Ersättning till barn vid medicinsk invaliditet

Matilda och hennes två kompisar hade jättekul på studsmattan tills Matilda ramlade av och landade med hela sin kroppstyngd på högra armen. Det blev ilfart med ambulansen och operation redan samma dag.

Vi har samlat tips för att hoppa säkert på studsmattan

Så ersatte barnförsäkringen på 25 prisbasbelopp:

Skadade kläder (tröja som klipptes upp) 400 kr
Akutersättning för sjukhusvistelse över natt 600 kr
Sjukhusvistelse 4 dagar 2 000 kr
Bestående minskad rörlighet i armen (medicinsk invaliditet 4%) 57 300 kr
Ärr 5 500 kr
Summa ersättning 65 800 kr

Ersättning till barn vid diabetes

När lilla Morton började kissa och dricka allt oftare anade pappa Calle oråd och efter undersökningen visade det sig att Morton hade fått diabetes. En stor omställning följde för familjen och det var inte bara i början som barnförsäkringen hjälpte till ekonomiskt.

Ersättning från barnförsäkringen i första skedet:

Akutersättning för sjukhusvistelse över natt 600 kr
Sjukhusvistelse 14 dagar 7 000 kr
Ersättning på kort sikt 7 600 kr
Ersättning på längre sikt med barnförsäkring på 50 prisbasbelopp:  
Omvårdnadsbidrag 143 250 kr
Bestående nedsättning av funktionsförmåga (medicinsk invaliditet) 429 750 kr
Total ersättning 573 000 kr
Här har vi samlat vanliga frågor och svar gällande vår Barn- och ungdomsförsäkring

Kommunens försäkringar gäller sällan för sjukdom, vilket är den vanligaste orsaken till invaliditet.

Många olyckor sker också på fritid då många kommunförsäkringar inte gäller.

En barnförsäkring är ett viktigt komplement till samhällets skydd och kan göra stor skillnad för familjens ekonomi. Den ser till att ditt barn är försäkrat dygnet runt för både sjukdom och olycksfall.

Barnförsäkringen ger ersättning vid t ex vårdkostnader, invaliditet och vissa diagnoser och fungerar också som ett viktigt ekonomiskt stöd för ett barn som i framtiden har begränsade möjligheter att jobba på grund av en funktionsnedsättning.

Som vuxen kan barnet få ekonomisk hjälp som gör stor skillnad för livskvalitén. En barnförsäkring kan alltså hjälpa barnet både i dag och i framtiden. Dessutom kan den ge familjen ekonomisk hjälp om en förälder beviljas vårdbidrag för att hand om barnet.

Ja, du kan teckna försäkring för henne innan hon fyller 18 år. Den gäller sedan ända till slutet av det kalenderår då hon fyller 25 år.

Ja, men med begränsad omfattning vid vissa sjukdomar. Exempel på sådana sjukdomar är autism, Aspergers syndrom, epilepsi och ADHD. Du kan läsa mer i försäkringsvillkoret under Inskränkningar i försäkringens giltighet.

Det finns också regler för vid vilken ålder försäkringen tecknades. Om försäkringen tecknas efter barnets 6-årsdag gäller den inte för exempelvis utvecklingsförsening. Inte heller för vissa sjukdomar som visar sig under det första försäkringsåret.

Försäkringen täcker skador som uppstår genom olycksfall och i vår försäkring ingår dessutom skador vid idrottsutövning. Din sons ersättning beräknas bland annat för sjukhusvistelse, ärr och eventuell medicinsk invaliditet.

Prata även med fotbollsklubben, de kanske också har en försäkring. Om den är i ett annat bolag än Folksam, löser vi ersättningsfrågorna tillsammans med dem.

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Viktig och samlad information om försäkringen

Försäkringsvillkor barnförsäkring för medlemmar 2024

Försäkringsvillkor barnförsäkring för medlemmar 2023

Nytt i villkoren under 2024

Nyheter i villkoren för dig som redan har vår barnförsäkring. Förändringarna gäller från 1 januari 2024.

Nyheter i barnförsäkringen

Vår grundtanke är att alla som vill också ska få vara med. Därför tecknas försäkringen utan hälsoprövning. Istället för hälsoprövning har vi infört tids- och åldersgränser vid sjukdom som är lika för alla.

Nedan kan du läsa om sådant som är viktigt att tänka på gällande försäkringen.

Försäkringen gäller inte för sjukdom eller kroppsfel och inte heller för följder av sådana tillstånd om symtomen visat sig före försäkringens teckningsdag.

Ett räkneexempel

Niklas tecknar barnförsäkring för sin 3-åriga dotter Lisa. Lisa har innan Niklas tecknar försäkringen fått diagnosen diabetes. Ersättning kan inte lämnas från barnförsäkringen eftersom sjukdomen fanns före tecknandet.

Har försäkringen tecknats efter fyllda sex år gäller försäkringen inte för neuropsykiatrisk störning (till exempel utvecklingsförsening) oavsett när symtom på sjukdomen visade sig, och inte för nedanstående sjukdomar om symtomen visat sig innan försäkringen varit gällande minst ett år i en följd.

Om försäkringen gäller för nedanstående sjukdomar lämnas ersättning vid medicinsk invaliditet med högst 10 procent av försäkringsbeloppet men ersättning lämnas inte för aktivitetskapital, ekonomisk invaliditet, omvårdnadsbidrag eller tillfällig föräldrapenning vid allvarligt sjukt barn.

Psykiska sjukdomar, blödarsjuka, cystisk fibros, epilepsi, sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystem, sensorineural hörselnedsättning, missbildning och kromosomavvikelse samt obesitas.

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, för ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

För att få rätt till ersättning vid sjukdom utöver läkekostnader, resekostnader och kostnader för kristerapi gäller att sjukdomen eller symtom på sjukdomen har visat sig tidigast efter det att försäkringen varit gällande i minst sex månader.

Det betyder att försäkringen har ett begränsat skydd vid sjukdom under det första halvåret men ger ersättning för till exempel läke- och resekostnader. Om du har vår gravidförsäkring med utökat skydd gäller Medlemsbarn utan tidsbegränsning vid sjukdom redan dagen efter du anmält dig till den. En förutsättning är dock att du anmäler dig till Medlemsbarn inom sex månader från barnets födelse.

Ingen ersättning: Karin tecknar barnförsäkring för Olle. När Olle efter tre månader började kissa och dricka allt oftare anar hon oråd. Efter en undersökning visar det sig att Olle fått diabetes. I detta fall har försäkringen begränsad omfattning vid sjukdom eftersom försäkringen inte varit gällande i minst sex månader. Ersättning lämnas dock för läke- och resekostnader över självrisken och kristerapi.

Ersättning: Karin tecknar barnförsäkring för Olle. Efter ett år framkommer att Olle drabbats av diabetes. En stor omställning väntar familjen men eftersom kvalificeringstiden på sex månader passerat kan ersättning utbetalas. Olle har en sjuk- och olycksfallsförsäkring med 25 prisbasbelopp, 1 432 500 kronor, och kan få 294 300 kronor i ersättning som du kan i detalj se nedan.

Ersättning för och utbetalt belopp
 • 200 kronor — läke- och resekostnader över självrisken
 • 600 kronor — akutersättning för sjukhusvistelse över natt
 • 7 000 kronor — sjukhusvistelse 14 dagar
 • 71 625 kronor — halvt omvårdnadsbidrag i 1 år
 • 214 875 kronor — bestående nedsättning av funktionsförmåga (medicinsk invaliditet)
 • Totalt ersatt belopp — 294 300 kronor

Olles familj kan även få hjälp från försäkringen i form av kristerapi.

Begränsningar vid vissa sjukdomar

För nedanstående sjukdomar eller tillstånd kan ersättning inte lämnas från Ekonomisk invaliditet, Aktivitetskapital, Omvårdnadsbidrag eller Tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn. Ersättning lämnas för medicinsk invaliditet med högst 10 procent av försäkringsbeloppet. Övriga moment ersätts enligt villkoret.

 • Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar (F00-F99), till exempel utvecklingsförsening, ADHD, Aspergers syndrom eller autism
 • Blödarsjuka (D66-D67)
 • Cystisk fibros (E84)
 • Epilepsi (G40)
 • Sjukdomar inom centrala nerv- och muskelsystem (G11-G12, G60, G71, G80 och G91)
 • Sensorineural hörselnedsättning (H90)
 • Missbildning och kromosomavvikelse (Q00-Q99)
 • Obesitas, fetma (E66).
Särskilda regler

Har försäkringen tecknats efter det att den försäkrade fyllt sex år gäller försäkringen inte för följande sjukdomar, tillstånd eller följder av dem:

 • ICD F70-F99, oavsett när symtom visade sig.
 • ICD F00-F69 om samband föreligger med F70-F99.
 • ICD F00-F69, D66-D67, E84, G40, G11-G12, G60, G71, G80, G91, H90, Q00-Q99 och E66, om symtom på sjukdomen har visat sig innan försäkringen varit gällande i ett år.