Viltolycka – så gäller bilförsäkringen

Om du har oturen att vara med om en viltolycka finns det några saker du behöver göra direkt på plats. I fall att du, en passagerare eller bilen har blivit skadad vid krocken är det olika delar i bilförsäkringen som kan täcka skada. Här berättar vi mer om vad som gäller om du har kört på ett djur.

Det första du ska göra vid en viltolycka är att ta hand om skadade och varna andra trafikanter genom att placera en varningstriangel bakom din bil.

Enligt lag är du även skyldig att rapportera viltolyckan till polisen på 112. Som vilt räknas till exempel älg, rådjur, hjort, vildsvin och örn.

Polisen kommer att kontakta en jägare för att spåra det påkörda djuret. Du ska därför markera ut platsen för viltolyckan så att eftersöksjägaren hittar dit. Om djuret inte finns kvar på platsen ska markeringen vara på den sida av vägen där djuret försvann. Använd en markeringsremsa, plastpåse eller liknande för att visa var olyckan skedde.

Så här ska du agera vid en viltolycka:

 • Se efter om någon i bilen har blivit skadad
 • Sätt ut varningstriangel bakom bilen
 • Polisanmäl viltolyckan - ring eller använd appen 112 
 • Märk ut olycksplatsen
 • Anmäl eventuell skada till ditt försäkringsbolag

Anmäla skada till Folksam

Anmäl skadan för "Fordon" på vår webb och välj skadetypen "Djurkollision". Du loggar in med ditt bank-id.

När du gör din anmäl är det bra att vara förbered med:

 • Försäkringstagarens personnummer eller kundnummer
 • Fordonets registreringsnummer
 • Namn- och kontaktuppgifter till alla inblandade
 • Polisens händelsenummer på din viltolycksanmälan 
 • Kvitto, kontoutdrag eller andra dokument 

Anmäl kollision med djur

Vad händer om jag inte anmäler viltolycka till polis?

Att inte anmäla en viltolycka är straffbart och kan ge böter. Om du är med om en viltolycka ska du anmäla den till polisen direkt och inte i efterhand. För att få ersättning från bilförsäkringen behöver du även lämna uppgift om polisanmälan till oss.
Om du råkar ut för en viltolycka behöver du ha en en helförsäkring eller en halvförsäkring med vagnskadeförsäkring eller gällande vagnskadegaranti för att få ersättning för skador på din bil. Hos oss i Folksam betalar du ingen självrisk vid kollision med djur.

Om du eller någon annan som åker med i bilen blir skadad vid kollisionen får du även ersättning för personskador genom bilens trafikförsäkring.

Om du väjer för ett djur och undviker kollision men kör av vägen som en följd av detta, räknas det inte som viltolycka. Då behöver du betala självrisk för vagnskadan.
Enligt lag är du skyldig att anmäla en viltolycka till polisen om du har kört på älg, rådjur, kronhjort, dovhjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn eller mufflonfår. Om du inte anmäler viltolyckan klassas det som en förseelse mot anmälningsplikten enligt jaktlagstiftningen och kan ge böter.

Du ska också anmäla ifall du har kört på en ren, även om renar inte räknas som vilt.

Djur du inte behöver anmäla till polisen

Du behöver inte göra en polisanmälan om du har kört på en hare, vildkanin, grävling eller räv.

Om du kört på en katt

 • Om du har kört på en katt har du ingen anmälningsplikt, men polisen rekommenderar ändå att du anmäler olyckan, oavsett om katten är skadad eller avliden.

  Har katten ett halsband med telefonnummer, ring gärna till kattens ägare. Får du inte tag på ägaren kan du försöka se till att katten kommer till en veterinär. Veterinären kan sedan ta kontakt med ägaren genom kattens ID-märkning.
Ta viltvarningsskyltar på allvar och sänk hastigheten längs viltstråk utan viltstängsel. Typiska områden där vilt förekommer är öppna sädesfält, skogsområden med vattendrag på ena sidan av vägen, skogskanter och kalhyggen.

När du kör – svep med blicken längs sidoområdena, speciellt i mörker. Viltets ögon reflekterar billjuset och kan vara ett sätt att upptäcka djur som är vid vägen.

Var särskilt uppmärksam i skymning och gryning då många djur rör sig för att leta mat och vatten. Många djur är dessutom flockdjur – springer ett över vägen kan fler dyka upp.

Älgolyckor är vanligast under september till januari

Älgar är mest aktiva under vissa perioder - fjolårskalvar förekommer under vår och sommar och älgarnas brunstperiod september till oktober. Älgolyckor är ändå vanligast i från september till januari med en topp i september till oktober under brunstperioden. Orsaken är i första hand att de ljusa timmarna blir färre på senhösten och att älgarna är svåra att upptäcka i gryning, skymning eller mörker.

Meddela Trafikverket om du ser vilt nära väg

Om du som trafikant upptäcker större vilt nära eller på vägen eller på fel sida av viltstängslet kan du göra en viktig insats om du meddelar Trafikverket. Kontakta Trafikverkets kundservice på telefonnummer 0771-921 921 så ser de till att din observation når rätt personer för vidare åtgärder.
I Sverige inträffar cirka 6 000 älgolyckor varje år. Dessutom dör i genomsnitt fem personer årligen efter krock med älg.

En modern bil kan klara en älgkollision upp till cirka 70 kilometer i timmen – en större bil med längre avstånd mellan ditt huvud och framrutan eller taket är generellt sett säkrare. Den vanligaste dödsolyckan med älg sker på en rak väg i mörker, i en hastighet över 70 kilometer i timmen, där föraren inte hunnit bromsa innan kollisionen.

Vår forskning visar att utvecklingen av ett mörkerseende autobromssystem skulle kunna rädda upp till 45 procent från dödsfall vid krock med älg.

Enligt Nationella viltolycksrådet anmäldes 68 890 viltolyckor under 2023. Den vanligaste viltolyckan i Sverige är kollision med rådjur som står för nästan 70 procent av alla olyckor. Det är också vanligt att köra på vildsvin. Risken för personskador är störst om du krockar med en älg. Din hastighet avgör hur kraftig kollisionen blir.

Fordonets vagnskadeförsäkring täcker för skador i karossen efter en viltolycka. Har du bara en trafikförsäkring gäller den enbart för personskador.

Det är viktigt att märka upp var olyckan skett, därför ska du helst stanna direkt vid en viltolycka. Undantaget är om du kolliderar med vildsvin, björn, lo eller varg. Då ska du köra cirka 200 meter innan du stannar. Märk sedan upp platsen och meddela via 112 att du kört på djuret.

Om du kör på en katt, hund eller ett annat tamdjur ska du försöka få tag på och meddela djurägaren. Du bör också anmäla det till polisen.

Enligt jaktförordningen har du rätt att avliva ett trafikskadat djur innan jägare har anlänt till platsen. Det bästa är dock att låta eftersöksjägaren som kommer till platsen avliva djuret så att det inte orsakas onödigt lidande.

Du får flytta djuret från vägen om det har avlidit, men du ska först och främst tänka på att du inte utsätter dig för fara i trafiken.

Om du tror att du kan ha träffat ett djur med bilen har du anmälningsplikt och ska ringa till 112. Även en lätt kontakt i låga hastigheter kan skada ett djur. Märk upp platsen där du träffat djuret.

Ja, även om renen räknas som hägnat vilt så måste du polisanmäla att du har kört på en ren.

Trafikverket har tagit fram viltolyckskartor för åren 2018-2022. Här kan du kolla risken för viltolycka i olika län.

Trafikverkets viltolyckskartor

Så fort du gjort en anmälan om viltolycka till 112 skickas den till Trafikverket. Det är deras uppgift att ta bort de djur som dödas eller ligger på statlig väg inom två timmar.

Våra bilförsäkringar

Våra bilförsäkringar har det du behöver för att vara trygg på vägen. Vi har försäkrat bilar sedan 1925 och har i dag mer än 900.000 bilar trygga hos oss. Välkommen du också!


Publicerad:
23 februari 2024