Att ställa på bilen

Har du haft din bil avställd och vill veta vad som gäller när du ställer på bilen igen? Här får du veta vad du ska tänka på.

Checklista när du ska ställa på bilen

 • Anmäl till Transportstyrelsen – Du ställer på bilen på Transportstyrelsens webbplats, via deras app Mina fordon eller skriftligen på ditt registreringsbevis.
 • Trafikförsäkring är ett måste – För att köra bilen måste du som ägare ha en trafikförsäkring.
 • Fordonsskatt – När du ställer på ditt fordon måste du betala fordonsskatt. Du får ett inbetalningskort från Transportstyrelsen och har 21 dagar på dig att betala, från och med datumet för påställningen.
 • Bilförsäkring – Om din bil var försäkrad hos oss när du ställde av den startar försäkringen automatiskt igen när du ställer på bilen. Bilförsäkringen får då samma omfattning som tidigare.

Vad händer med försäkringen när jag ställer på min bil igen?

Om du hade din bil försäkrad hos oss när du ställde av den, eller om du har en avställningsförsäkring hos oss, kommer din vanliga bilförsäkring att börja gälla automatiskt från och med den dag Transportstyrelsen registrerar din anmälan. Du behöver endast kontakta oss om du vill ändra omfattningen på din bilförsäkring.

Har du aldrig haft bilen påställd och försäkrad under tiden du har ägt bilen måste du börja med att teckna en bilförsäkring innan det går att ställa på den hos Transportstyrelsen.

Våra bilförsäkringar

Behöver jag ändra min avställningsförsäkring till en bilförsäkring?

När du har en avställningsförsäkring hos oss behöver du inte ändra den till en vanlig bilförsäkring då du ställer på bilen igen. Avställningsförsäkringen ändras automatisk till en bilförsäkring från och med den dag då Transportstyrelsen registrerar in din bil. Försäkringen gäller med samma omfattning som den hade innan du ställde av bilen.

Trafikförsäkring och fordonsskatt vid påställning av bil

För att kunna ställa på bilen måste du ha en trafikförsäkring som täcker skador på personer eller annans egendom om du är med om en trafikolycka. För att kunna få ersättning för skador på din bil behöver du en halv- eller helförsäkring. Om din bil var försäkrad hos oss när du ställde av den startar försäkringen automatiskt igen när du ställer på bilen. Har bilen inte varit försäkrad måste du först teckna en trafikförsäkring innan du kan ställa på den.

När du har ställt på din bil är det också dags att börja betala fordonsskatt. Transportstyrelsen kommer att skicka dig ett inbetalningskort till din digitala brevlåda eller en pappersavi med posten. Skatten ska betalas senast tre veckor från den dag du ställde på bilen.

Påställning och ägarbyte samtidigt

Om en bil ska ställas på i samband med ett ägarbyte kommer antingen den nya eller den gamla ägaren bli skattskyldig. Det beror på vilken person som är registrerad ägare till bilen vid påställningstillfället.

Om du anmäler ägarbyte och ställer på bilen samma dag via Transportstyrelsens e-tjänst eller app kommer den nya ägaren bli skattskyldig. Du kan också anmäla ägarbyte och påställning från samma dag genom att skicka in registreringsbeviset för att den nya ägaren ska betala fordonsskatten.

Transportstyrelsens information om ägarbyte och påställning

Ställa på andra fordon

Om du har en A-traktor/EPA, mopedbil, moped eller motorcykel fungerar på- och avställning precis likadant som med en bil. Du ställer på ditt fordon hos Transportstyrelsen genom att gå in på deras webbplats eller i deras app.

För att ställa på fordonet och få köra det måste du ha en giltig trafikförsäkring. Om ditt fordon var försäkrat hos oss när du ställde av det startar din försäkring automatiskt igen.

Fler tips när du ställer på bilen

 • Kolla så att däcken är i bra skick.
 • Testa bromsar och se efter att det finns bromsvätska.
 • Finns det olja eller är det dags att byta olja och oljefilter?
 • Om bilen stått stilla länge kan du behöva du ladda batteriet.
 • Fungerar belysningen som den ska?
 • Undersök slangar och packningar så att de inte torkat sönder.
 • Ta en titt under motorhuven för att se att inga djur varit framme och stökat till.

När du ställer på din bil måste den ha en giltig trafikförsäkring. Om bilen var försäkrad hos oss när du ställde av den kommer din försäkring startas automatiskt. Har bilen inte varit påställd under tiden du har ägt den behöver du aktivt teckna en ny försäkring.

Du kan ställa av och på bilen hur många gånger du vill. Det finns ingen gräns eller regel som begränsar antalet gånger en avställning är möjlig och det kostar ingenting.

Den enda gången du får köra ett avställt fordon är kortast lämpliga väg till eller från närmaste besiktning. Ditt fordon måste då ha en giltig trafikförsäkring och det får inte finnas några obetalda fordonsskatter.

Det är du som är bilägare som måste anmäla hos Transportstyrelsen att du vill ställa på bilen. Du kan börja köra din bil från den dag anmälan registreras hos Trafikverket, eller det senare datum som du valt.

Nej, det kostar ingenting att ställa på eller av ett fordon oavsett hur många gånger du gör det. Däremot måste du börja betala fordonsskatt när bilen är påställd.

Om du har haft bilen avställd och missat en kontrollbesiktning kan bilen ha fått körförbud. Då får den inte användas i trafik trots att du ställt på den. Du får enbart köra kortast lämpliga väg till besiktning.

Du får inte heller köra bilen om den har användningsförbud på grund av att du har obetald fordonsskatt på bilen sedan tidigare.

Du kan se om du har ett kör- eller användningsförbud på Transportstyrelsens e-tjänst eller via appen Mina fordon.

Du ställer av bilen på Transportstyrelsens webbplats, via deras app Mina fordon eller skriftligen på ditt registreringsbevis.

Checklista - ställa av bilen

Våra bilförsäkringar

Vår bilförsäkring har det du behöver för att vara trygg på vägen. Vi har försäkrat bilar sedan 1925 och har i dag mer än 900.000 bilar trygga hos oss. Välkommen du också!

Källa: Transportstyrelsen

Publicerad: 19 mars 2024