Så gör du vid en singelolycka

En singelolycka är en olycka där endast ett fordon är inblandat. Du kan till exempel ha kört in i en stolpe, ner i ett dike eller på någon annan persons staket. Även om det bara är ett fordon inblandat kan flera personer ha blivit skadade i en singelolycka.

De vanligaste skälen till singelolyckor är ouppmärksamhet, trötthet, för hög hastighet och tyvärr påverkan av alkohol eller narkotika.

Om du har varit med om en singelolycka och inte är allvarligt skadad är det viktigt att du snabbt säkrar olycksplatsen. Du ska även dokumentera händelsen, kontakta relevanta myndigheter och ditt försäkringsbolag. Här hjälper vi dig med det som är viktigast att göra när du råkat ut för en singelolycka.

Vad ska jag göra vid en singelolycka?

  • Kontrollera medpassagerare – Kolla om de andra i bilen mår bra. Är någon skadad eller chockad? Ring 112 vid allvarliga skador. Flytta inte på någon som är allvarligt skadad om det inte är nödvändigt, till exempel vid brandrisk.
  • Varna dina medtrafikanter – För att inte din singelolycka ska orsaka en seriekrock eller andra olyckor ska du sätta på varningsblinkers på bilen och ställa ut varningstriangel minst hundra meter bakom bilen. 
  • Dokumentera olycksplatsen – Ta foton från olycksplatsen och skriv ner hur olyckan gick till. Finns det vittnen till olyckan eller om du skadat annans egendom ska du ta deras kontaktinformation. Med bra dokumentation kan vi hjälpa dig snabbare. 
  • Anmäla olyckan – För att kunna få ersättning för skador på ditt fordon eller för skador du har orsakat på annan egendom ska du anmäla skadan till oss. Du kan anmäla din singelolycka digitalt.
  • Bärgning – Om din bil inte går att köra från olycksplatsen och du har hel- eller halvförsäkring hos oss, hjälper vi dig med bärgningen. Här hittar du information om skadeanmälan vid bärgning.

Måste jag polisanmäla en singelolycka?

Det är inte alltid nödvändigt att polisanmäla en singelolycka, men om någon är skadad, din olycka blockerar en trafikled eller om du skadat en vägskylt eller annat föremål ska du anmäla det till polisen.

Täcker bilförsäkringen en singelolycka?

Om du har krockat eller skadat din egen bil och det är du själv som är förare handlar det på försäkringsspråk om en vagnskada. För att få ersättning för vagnskador behöver du antingen ha en vagnskadeförsäkring (ingår i helförsäkring) eller en vagnskadegaranti.

Om du varken har vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti på bilen så kan du inte få ersättning för skador på bilen som du själv har orsakat.

Vid singelolycka ingår hjälp med bärgning om du minst har din bil halvförsäkrad hos oss. Här finns mer information om vår bilförsäkring.

Aktsamhetskrav vid singelolycka

Även om du har vagnskadeförsäkring i din bilförsäkring finns det vissa krav du måste följa för att få full ersättning från din försäkring. Du är bland annat skyldig att se till att däcken uppfyller de regler som finns.

Om du råkar ut för en olycka och vi bedömer att dina däck är slitna eller om du till exempel kör med sommardäck på vintern, får du betala en extra hög självrisk.

Undvik singelolyckan genom bra däck!

En orsak till singelolyckor är slitna däck eller att bilen inte har rätt däcktyp för väglaget. Om du chansar med att köra med dåligt mönsterdjup på däcken eller med fel däcktyp blir din bilkörning osäkrare om du råkar ut för vattenplaning eller isigt underlag.

Om mönsterdjupet på däcken ligger på gränsen för vad som krävs enligt lag rekommenderar vi att du köper nya däck för att minska risken för singelolyckor. Mönsterdjupet för vinterdäck ska vara minst 3 millimeter, men vi rekommenderar att du byter redan vid 5 millimeter för att vara på den säkra sidan. För sommardäck är gränsen 1,6 millimeter.

Tips om olika däck inför däckbyte

Köp bilsäkerhetspaket till Folksampris

Vårt bilsäkerhetspaket innehåller en bogserlina, startkablar, nödhammare, reflexväst, pannlampa och en varningstriangel.

Till vår säkerhetsbutik


Publicerad:
 14 december 2023

Våra bilförsäkringar

Våra bilförsäkringar har det du behöver för att vara trygg på vägen. Vi har försäkrat bilar sedan 1925 och har i dag mer än 900.000 bilar trygga hos oss. Välkommen du också!