Småtraktorförsäkring

Kontakta mig med ett pris
Med vår försäkring för småtraktorer – för lantbruk, park- och trädgårdsskötsel – så ersätts du vid till exempel stöld, brand eller annan skada. Traktorn ska vara registrerad på privatperson och får ha en tjänstevikt på högst 2 499 kilo.
  • För lantbruk, park- och trädgårdsskötsel
  • Tjänstevikt på högst 2 499 kilo
  • Ersätter även skador som du orsakar på annans egendom

Viktig och samlad information om försäkringen

Traktorn ska vara registrerad på privatperson och får ha en tjänstevikt på högst 2 499 kilo.
Det här ingår i våra småtraktorförsäkringar Halv Hel
Stöld
Brand
Glas
Rättsskydd
Kris
Vagnskada
Här kan du läsa mer om vad som ingår i småtratktorförsäkringen beroende på om du väljer halv- eller helförsäkring.

Halvförsäkringen.

I halvförsäkring för småtraktor ingår nedanstående innehåll.

Trafikförsäkringen, som du måste ha enligt lag, ger ersättning vid personskador på förare, passagerare och utomstående. Den ersätter även skador som du orsakar på annans egendom. Men du får ingen ersättning för skador på ditt eget fordon eller egendom i fordonet.

Om ditt fordon blir stulet och inte kommer tillrätta inom en månad får du ersättning. Vi betalar också för skador som uppstått vid stöld eller stöldförsök.

Högsta ersättning vid stöld av elektronisk utrustning är 5 000 kronor. CD/DVD-skivor och mobiltelefoner ersätts inte.

Försäkringen gäller för skador genom brand. Vi ersätter också skada på elektriska kablar genom kortslutning.

Försäkringen gäller för vind-, sido-, bak- eller siktruta som spräckts eller krossats, till exempel genom stenskott eller skadegörelse.

Ägaren, eller den som kör, kan få betalt för advokat- och rättegångskostnader vid tvister, till exempel vid trafikskada, köp, försäljning eller reparation. Försäkringen kan också hjälpa dig om du misstänks för vissa trafikbrott.

Ersättningen är högst 200 000 kronor.

Om du eller dina anställda drabbas av till exempel inbrott, rån, hot eller överfall ger försäkringen rätt till behandling hos psykolog. Försäkringen omfattar högst tio behandlingstillfällen per person och ska ha samband med en skada som vi ersätter.

Helförsäkringen.

I helförsäkring för småtraktor ingår förutom halvförsäkring även nedanstående innehåll.

Vagnskadeförsäkringen ger dig ersättning för skador på ditt fordon vid trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse eller olyckshändelse som till exempel kollision, vältning, fallande träd eller när ditt fordon transporteras på ett annat fordon.

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det du behöver du göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Viktig och samlad information om försäkringen

Villkor småtraktorförsäkring 2016

Villkor småtraktorförsäkring 2015

Självrisker

Här kan du se vad självrisken blir vid olika typer av skador.

Händelse Självrisk
Trafik Normalt ingen
Brand 4 400 kr
Stöld 4 400 kr
Glas 1 500 kr
Rättsskydd 20% av kostnaden, men lägst 1 500 kr
Krisförsäkring Ingen självrisk
Vagnskada 4 400 kr
Beställ en offert på vad det kostar att försäkra din lägenhet. Ändringar på en redan gällande försäkring kan du inte göra här, ring istället till vår kundservice på 0771–950 950 så hjälper vi dig.

Vi behöver ditt personnummer för att registrera försäkringen. Med hjälp av personnumret hämtar vi uppgifter om var du är bosatt (län, kommun, församling). Uppgifterna kan kompletteras med uppgifter från registerkällor som folkbokförings­register, fastighetsregister och kreditupplysningsregister.

Genom att du lämnar ditt personnummer samtycker du till detta. Vill du inte lämna ditt personnummer så kan du kontakta oss.

Kontakta kundservice

Folksams verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen och marknadsföringen följer svensk lag. Folksam Sak tillhandahåller i huvudsak försäkring för dig som person, boende, motorfordon, djur och båtar. Omfattningen av din försäkring framgår av försäkringsvillkoret. Om inte annat avtalats är försäkringstiden ett år. All kommunikation mellan dig och oss sker på svenska.

Försäkringsgivare
Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam Sak)

Organisationsnummer
502006-1619

Adress
106 60 Stockholm

Telefon
0771 - 960 960

Försäkringens pris

Priset för din försäkring framgår av försäkringsbesked och premiefaktura eller av den offert du fått. Har priset lämnats i en offert gäller prisuppgiften enligt vad som sägs i offerten eller annars avtalats. Betalningsvillkoren framgår av dina försäkringsvillkor.

Ångerrätt

När du tecknar försäkring genom ett distansavtal eller vid hemförsäljning har du rätt att ångra köpet inom 14 dagar efter det att avtalet ingåtts och du vid distansavtal fått information och avtalsvillkor eller vid hemförsäljning fått information om ångerrätt med ångerblankett.

Om du ångrar dig måste du meddela oss. Vi har då rätt att kräva premie för den tid försäkringen varit gällande.

Uppsägning av försäkringen i förtid

Du kan säga upp försäkringen under försäkringstiden om det föreligger viss anledning som anges i försäkringsavtalslagen, till exempel om behovet av försäkringen upphör eller liknande omständighet inträffar. Du kan också säga upp försäkringen vid skada att upphöra inom 14 dagar.

Från vår sida kan vi säga upp försäkringen under försäkringstiden bara om det föreligger viss anledning som anges i försäkringsavtalslagen, till exempel att du grovt åsidosatt dina förpliktelser mot oss.

Om försäkringen sagts upp av dig eller oss, får du tillbaka den del av premien som du har rätt till.

Klagomål

Missförstånd eller oenigheter kan oftast klaras upp på ett enkelt sätt, till exempel genom ett telefonsamtal. Ta först kontakt med den som handlagt ditt ärende. Om du efter omprövning ändå inte skulle bli nöjd med vårt beslut kan du kontakta Kundombudsmannen Folksam som gör en opartisk bedömning av ditt ärende. Du kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som prövar de flesta tvister angående privatpersoners försäkringar. Tingsrätt kan pröva din tvist med Folksam enligt svensk lag.

Samla försäkringar och förebygg skada – 10 % rabatt

Med hemmet försäkrat hos oss kan du få 10 procent i samlings­rabatt på många för­säkringar. När du före­bygger skador får du mer rabatt.

Vilka rabatter får du?

Ingår alltid med våra försäkringar - dina förmåner

Vi ger dig noggrant utvalda förmåner genom våra försäkringar som du får tillgång till som kund hos oss.

Dina förmåner