Se filmen med våra tips!

Hästtransporter

Se till att du har koll på vad som krävs

Att transportera ett så tungt djur som en häst kräver ofta ett tyngre släp, speciell körkortsbehörighet och en lämplig dragbil – i synnerhet om man transporterar två hästar eller fler.

Här reder vi ut begreppen och ger några goda råd om saker som är bra att tänka på när du ska transportera häst.

Ett bra dragfordon

Dragfordonet begränsar hur tungt släp man kan dra. En bilmodells dragvikt är den maximala vikt ett släp får ha inklusive last (bruttovikt) när man kopplar den på bilen. Dragvikten kan variera stort beroende på vilken motor en speciell modellversion har. De minsta bensinversionerna kan ha en dragvikt som är hälften mot en större dieselmotor.

Önskas en dragbil med lägre utsläpp så finns ett antal laddhybrider att välja på med hög dragvikt. Men vissa laddhybrider har begränsningar och får bara dra lätta släp eller inte alls. Några laddhybrider har fyrhjuldrift med en av axlarna eldriven.

Merparten av dagens elbilar får inte dra släp. Vill man dra släp med elbil så finns ändå ett mindre antal elbilar, även med fyrhjulsdrift, som får dra upp mot 2000kg. Det man ska tänka på är att släpet begränsar elbilens räckvidd i mycket större utsträckning jämfört med en fossildriven bil.

– De 152 dragbilarna på vår lista är de som tillåts dra släp och dessutom klarar kraven för Bra val från Folksams rapport ”Hur säker är bilen 2019”. Bra val innebär bland annat att bilmodellen har autobroms som standard eller tillval. Ju nyare årsmodell desto vanligare med autobroms som standardsutrustning, säger Anders Ydenius, trafiksäkerhetsforskare på Folksam. Ska man dra ett riktigt tungt släp, till exempel med två hästar, så gäller det att vara extra noga när man väljer dragbil. Då måste man välja en bil med tillräckligt hög dragvikt. Släpets tomvikt tillsammans med lasten på släpet, den så kallade bruttovikten, får inte överstiga bilens dragvikt. Det kan alltså vara bilen som begränsar hur mycket du får lasta på släpet även om släpet i sig tillåts lasta mer.

Det finns flera bra egenskaper hos en dragbil förutom bilens dragvikt som kan vara bra att känna till. Under gynnsamma vägförhållanden behöver man inte tänka på vilka hjul som bilen driver med. Men om underlaget är sämre, utanför asfalterade ytor och på vintern, kan en bakhjulsdriven bil ha bättre framkomlighet än en framhjulsdriven. Det beror på den extra vikt över drivhjulen som den bakhjulsdrivna bilen får av släpet. Men allra bäst framkomlighet fås med fyrhjulsdrift som kan vara nödvändig för att komma upp för en snöig eller lerig backe med ett tungt släp.

Lista – 152 dragbilar som är ett Bra val

Godkända hästsläps maxvikter

Mina viktigaste råd är att sätta sig in i körkortsregler för släp samt att ha koll på viktuppgifter för både dragbil och hästtransport. Anders Ydenius, trafiksäkerhetsforskare

Bilens och släpets maxlast

Förutom bilens tillåtna dragvikt behöver man hålla reda på hur mycket lasten i bilen och på släpet får väga. Bil och släp har en angiven respektive maxlast. Sedan 1 januari 2021 gäller nya regler där överlast beräknas utifrån ett fordons totalvikt, det vill säga fordonet, föraren och lasten istället för maxlasten. Vid en eventuell kontroll mäts bilens respektive släpets totalvikt. Om bilen eller släpets totalvikt överskrids med mer än 10 procent räknas det som överlast.

Det som är speciellt med hästsläp är deras varierande totalvikt. Vid köp av begagnat släp kan två till synes identiska släp ha helt olika totalvikt med följden att körkortsbehörigheten kanske inte räcker för den tyngre. Det går att ändra totalvikten uppåt och nedåt i efterhand men det kan kräva förändringar på släpet och en ny registreringsbesiktning.

Körkortsbehörigheter

Det här kan vara snårig att förstå sig på och det som få känner till är att det är släpets och bilens sammanlagda totalvikt som bestämmer vilken körkortsbehörighet som behövs, oavsett om släpet är lastat eller inte.

Det räcker inte alltid med B-behörighet om man drar en hästtransport, och om man stoppas med fel körkortsbehörighet gör man sig skyldig till olovlig körning.

– Har du B-behörighet idag kanske det räcker med att uppgradera till ”utökad B behörighet” för att klara transportbehoven, säger Anders.

Körkortsbehörigheter

  • För B-behörighet gäller generellt att bil och släp får ha en sammanlagd totalvikt på högst 3500 kg. Bilens totalvikt får inte i något fall överstiga 3500 kg.
  • Under 2021 utreds om bilens totalvikt kan höjas från 3500 kg till 4250 kg för bilar med eldrift eller gasdrift.
  • Körkort taget före 1 juli 1996: Med B-körkort får du köra personbil oavsett vikt och dra ett lätt släp med en totalvikt på högst 750 kg.
  • Körkort taget före 19/1 2013: Med äldre BE-behörighet finns ingen begränsning på släpets totalvikt annat än bilens begränsning.
  • Körkort taget efter 19/1 2013: Med ett separat körprov för utökad B-behörighet (B96) tillåts en sammanlagd totalvikt på 4250 kg för bil och släp.
  • Med nyare BE-behörighet får släpvagnens totalvikt vara max 3500 kg. Det vill säga tyngsta tillåtna kombinationen är en bil med totalvikten 3500 kg som tillåts dra 3500 kg, alltså 7000 kg.

Sammanfattning

  • Fordonets dragvikt måste minst vara det släpet och den aktuella lasten väger tillsammans (släpets bruttovikt)
  • Din körkortsbehörighet måste gälla för fordonskombinationens totalvikter. Transportstyrelsens Släpvagnskalkylator ger dig direkt besked om du är behörig för en viss fordonskombination och om bilen är godkänd att dra släpet