Hästförsäkring för avelshäst

Står det en värdefull avelshäst i stallet? Vårt hjärta klappar för hästar och vi vet att en sådan behöver en annan typ av försäkring än hobbyhästen som du rider på för ditt höga nöjes skull.
  • Har du upptäckt vår stora avelsförsäkring med massa extra innehåll som ger trygghet för din häst - till exempel hormonell behandling till surrogatsto?
  • Olycksfallsskydd för alla personer som umgås med hästen
  • Om din avelshäst blir sjuk eller skadad kan du få kostnadsfri rådgivning genom Veterinärbesök i mobilen

Viktig och samlad information - förköpsinformation

Viktig och samlad information - produktfaktablad

Vår försäkring för avelhäst finns i omfattningarna Bas och Stor. Välj en försäkring som passar just dina behov.
Det här ingår i våra försäkringar för avelshäst Stor Bas
Valfri*
Valfri* Valfri*
Valfri* Valfri*
Du måste välja minst en av dessa i paketet Bas. I paketet Stor ingår Avel Extra om du har valt Livförsäkring A1 eller A2.

Kajsa är ägare till ett varmblodssto som heter Stella, som nu väntar sitt tredje föl. Den här gången förvånar hon Kajsa genom att föla nästan två veckor tidigare än beräknat.

När Kajsa kommer ut till stallet på morgonen upptäcker hon det lilla hingstfölet som ligger utslagen i boxen. Hon väcker fölet och försöker få upp honom på benen för att se om han kan få i sig lite mjölk. Men hon lyckas inte.

Veterinär tillkallas och Kajsa mjölkar Stella under tiden för att kunna ge fölet lite av den viktiga mjölken. När veterinären kommer visar det sig att fölet har feber och måste behandlas, men fölet blir bara svagare och svagare. De klarar honom inte.

Kajsa som har tecknat en Stor Avelsförsäkring för Stella får veterinärvårdskostnaderna ersatta genom stoets A7 veterinärvårdsförsäkring. Även veterinärens resor ersätts genom försäkringen eftersom Rehab Extra ingår, och eftersom Stella är livförsäkrad kommer Kajsa ersättas ekonomiskt för att fölet dog.
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Viktig och samlad information om försäkringen

Villkor för försäkring avelshäst 1 januari 2020

Villkor för försäkring avelshäst 1 maj 2019

Villkor för försäkring avelshäst 1 maj 2018

Självrisker

Självrisken är 2 600 kronor plus 25 procent av överskjutande kostnad för varje självriskperiod. En självriskperiod omfattar 125 dygn räknat från första veterinärbesöket.

Du kan teckna försäkring från det att hästen föds till och med 17 års ålder. Tvillingföl och artificiellt uppfödda föl kan försäkras först efter 30 dygn.

Det räcker nästan alltid med att du betalar självrisken via direktreglering. Det går till så att du ger ditt försäkringsnummer till personalen på djursjukhuset eller kliniken. De kontaktar oss så räknar vi ut vilken ersättning du får samt vilken självrisk du själv får stå för.

Är skadan akut och du önskar ett avlivningstillstånd, ring 0771-950 950. Skicka skadeanmälan och utlåtande från veterinären till Folksam ömsesidig sakförsäkring, Djurförsäkring, Box 90345, 120 25 Stockholm. Om diagnosen eller skadebilden är osäker måste det göras en obduktion. I så fall ska du också skicka med ett obduktionsutlåtande.

Om din häst inte är försäkrad tidigare har du karens i 20 dagar. Vid olycksfallsskada genom plötsligt yttre våld gäller försäkringen dock utan karens. Vid direkt överflyttning från annat försäkringsbolag eller annan försäkringstagare har du inte heller någon karenstid. För föl gäller speciella regler, läs mer i villkoret.

Självrisken är 2 600 kronor plus 25 procent av överskjutande kostnad för varje självriskperiod. En självriskperiod omfattar 125 dygn räknat från första veterinärbesöket.

Du ska välja basförsäkring eller stor försäkring för avelshäst. Om du tar basförsäkringen får du ett grundläggande skydd och om du tar den stora försäkringen ingår även bland annat förlorad användbarhet som avelssto och hormonell behandling till surrogatsto.

Skicka veterinärintyget om utdömningen till oss. Vi handlägger ärendet tillsammans med vår veterinär och skickar dig ett skriftligt besked. Sedan ska du låta märka din häst enligt våra anvisningar och skicka märkningsintyget till oss. När vi har fått intyget, betalar vi ut ersättning.

Nej, tyvärr. Hästar som tränas för eller deltar i trav- eller galopptävling kan inte försäkras i A1 försäkring.

Ja, om din häst har A1 eller A2 livförsäkring.

Ja, vår Vänta föl-försäkring ersätter bland annat om stoet kastar eller om fölet dör eller avlivas inom 30 dygn efter födseln.

Ja, i alla våra hästförsäkringar ingår ett olycksfallsskydd för personer som blir skadade av en häst som är försäkrad hos oss.

Ja, vi har tre nivåer: 25 000, 50 000 eller 100 000 kronor.

Utifrån vad du använder din häst till – till exempel ridning, trav eller avel – och hur stort försäkringsskydd du vill ha – Bas eller Stor. Vi som jobbar med hästförsäkringar hjälper dig gärna att få rätt försäkring.

Priset, det vill säga premien, påverkas av hur du använder din häst. Andra saker som påverkar priset är rasen, åldern och vilken typ och omfattning av försäkring du väljer samt var du bor.

Veterinärvårdsförsäkringen ersätter ehrlichia, men inte borrelia.

Nej, vi har inga krav på vaccinationer.

Vår basförsäkring är för dig som tycker att det räcker med ett bra grundskydd. Om du väljer stor försäkring, ingår det förutom grundskydd även användbarhet för avel, trav och galopp. Från alla de stora försäkringarna kan du även få ersättning för bland annat buköppning, veterinärens resekostnader, alternativbehandling, djurambulans och medicin.

För att ansöka om full ersättning liv eller förlorad användbarhet ber vi dig fylla i blanketten nedan.

Ladda ned blanketten

Mejla till: djurskador@folksam.se
Eller skicka in till:
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring
Djurskador Box 90345
120 25 Stockholm

Stor skillnad mellan ridhjälmar

Folksams test av de vanligaste ridhjälmarna för barn, ungdomar och vuxna visar att bara tre av femton hjälmar får godkänt.

Kolla vilken hjälm som är bäst

Vi är ridsportens försäkringsbolag

Vi är stolta över att vara Svenska Ridsportförbundets huvudsponsor – läs mer om dina medlemsförmåner här.

Svenska Ridsportförbundet