Hästförsäkring för avelshäst

Så hanterar vi dina personuppgifter

En trygg försäkring för din häst

Har du ett avelssto eller en avelshingst? Vi förstår riskerna och vår försäkring för avelshästar ger dig trygghet om olyckan är framme.

  • Välj mellan 40 000, 80 000 eller 125 000 kronor i veterinärvårdsbelopp
  • Vi ersätter bland annat rehabilitering, laserbehandling av sår och alternativbehandling upp till ditt veterinärvårdsbelopp i Avelshäst Stor
  • Om din häst får flera skador under ett försäkringsår betalar du ändå bara den fasta självrisken en gång
  • Du kan försäkra ditt föl direkt efter födseln
Jämför hästförsäkring för avelshäst

Jämför hästförsäkring för avelshäst

Vår försäkring för avelhäst finns i omfattningarna Bas och Stor. Välj en försäkring som passar just dina behov.

Det här ingår i våra försäkringar för avelshäst Stor Bas
Valfri*
Valfri* Valfri*
Valfri* Valfri*
Valfri
* Du måste välja minst en av dessa i paketet Bas. I paket Stor kan du välja till Avel Extra om du har valt Livförsäkring A1 eller A2.
**Du kan endast ha en veterinärvårdsförsäkring per häst.

Villkor och information

Här laddar du ner försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Lottas avelssto Harmoni väntar sitt fjärde föl. När det är dags föder Harmoni ett litet stoföl. Efter ett par dagar märker Lotta att fölet är dämpat och inte diar lika bra som tidigare.

Lotta ringer först till FirstVet via videosamtal som remitterar Lotta till närmsta djurklinik. Där tas prover på fölet vilka visar på en infektion. Dropp och medicinering sätts in och Harmoni och fölungen blir kvar ett par dagar på kliniken.

När det är dags för Lotta att hämta sto och föl möts hon av en sprallig fölunge som brallar runt i boxen. Vilken lycka!

Lotta tecknade Avelshästförsäkring Stor för fölet direkt vid födseln med veterinärvårdsbeloppet 80.000 kronor. Veterinärvårdskostnaden landar på 37.460 kronor, men Lotta kan pusta ut då ersättningen från Folksam är 25.845 kronor. Och om det skulle hända fölet något mer under försäkringsåret så finns det pengar kvar i försäkringen.
Självrisken består av en fast del på 3 000 kronor, 5 000 kronor eller 7 000 kronor, och därefter en rörlig del på 25% för resterande kostnader. Den fasta självrisken behöver du endast betala en gång per försäkringsår oavsett antal skador. Det är ingen självrisk på livförsäkringar.

När du köper hästförsäkring för avelshäst

Du kan teckna en Avelshästförsäkring för ditt avelssto från det att hästen fyller 3 år och till och med 21 år. Din avelshingst kan du försäkra till och med 17 års ålder.

Utgå från hur stort försäkringsskydd du vill ha – Bas eller Stor. Vi som jobbar med hästförsäkringar hjälper dig gärna att få rätt försäkring.

Om din avelshäst inte är försäkrad tidigare har du karens i 20 dagar. Vid olycksfallsskada genom plötsligt yttre våld gäller försäkringen dock utan karens. Vid direkt överflyttning från annat försäkringsbolag eller annan försäkringstagare har du inte heller någon karenstid. För föl gäller speciella regler, läs mer i villkoret.

Du ska välja basförsäkring eller stor försäkring för avelshäst. Om du tar basförsäkringen får du ett grundläggande skydd och om du tar den stora försäkringen kan du bland annat välja till förlorad användbarhet som avelssto.

Priset, det vill säga premien, påverkas av hur du använder din häst. Andra saker som påverkar priset är rasen, åldern och vilken typ och omfattning av försäkring du väljer samt var du bor.

Ja, vår Vänta föl-försäkring ersätter bland annat om stoet kastar eller om fölet dör eller avlivas inom 30 dygn efter födseln.

Vår basförsäkring är för dig som tycker att det räcker med ett bra grundskydd. Om du väljer Hästförsäkring för avelshäst Stor kan du även lägga till en användbarhetsförsäkring till hästens livförsäkring om du har en avel-, trav- eller galopphäst. Då kan du få ersättning om exempelvis din häst inte kan användas till avel mer på grund av skada eller sjukdom. I vår stora försäkring kan du även få ersättning för bland annat veterinärens resekostnader, alternativbehandling, djurambulans, medicin och buköppning.

Nej, vi har inga krav på vaccinationer.

Så gäller hästförsäkringen för avelshäst

Det räcker nästan alltid med att du betalar självrisken via direktreglering. Det går till så att du ger ditt försäkringsnummer till personalen på djursjukhuset eller kliniken. De kontaktar oss så räknar vi ut vilken ersättning du får samt vilken självrisk du själv får stå för.

Självrisken består av en fast del på 3 000 kronor, 5 000 kronor eller 7 000 kronor, och därefter en rörlig del på 25% för resterande kostnader. Den fasta självrisken behöver du endast betala en gång per försäkringsår oavsett antal skador. Det är ingen självrisk på livförsäkringar.

Ja, om din häst har A1 eller A2 livförsäkring.

Vi betalar ut skadeersättning direkt till ditt bankkonto om det finns registrerat i Swedbanks kontoregister. Annars skickar vi ett utbetalningskort. Du registrerar ditt konto på Swedbanks hemsida.

Ja, vi har tre nivåer: 40 000, 80 000 eller 125 000 kronor.

Veterinärvårdsförsäkringen ersätter ehrlichia, men inte borrelia.

Om det finns ett undantag angivet i försäkringsbeskedet för vissa fel (till exempel defekt, sjukdom eller skada) ersätter vi inte skada som undantaget avser. Inte heller följdskador eller annat fel som har samband med detta.

Om din avelshäst har blivit sjuk eller skadat sig finns det olika sätt att anmäla det på.

  • Du kan göra en anmälan digitalt via den här länken: Anmäl skada för din häst.
  • Du kan ringa oss på 0771-950 950. Ha gärna underlaget från veterinärbesöket framför dig.
  • Det går också bra att skicka in kostnadsspecifikationen från veterinären till djurskador@folksam.se eller till:
    Folksam Ömsesidig Sakförsäkring, Djurskador, Box 90345, 120 25 Stockholm.

Hästens namn ska synas på kvitton och underlag. Kostnader, diagnos och besöksdatum ska tydligt framgå på kostnadsspecifikationen. Det lilla babs-kvittot behöver inte vara med.

Du betalar den fasta självrisken endast en gång under ditt försäkringsår, även om du besöker veterinären flera gånger för olika skador under försäkringsåret. Den rörliga självrisken betalar du vid varje besök.

Ett försäkringsår börjar oftast den dag du tecknade försäkringen och slutar ett år fram i tiden på huvudförfallodagen. Du kan se vilken huvudförfallodag du har på din hästs försäkringsbesked. 

Är skadan akut och du önskar ett avlivningstillstånd, ring 0771-950 950. Skicka skadeanmälan och utlåtande från veterinären till Folksam ömsesidig sakförsäkring, Djurförsäkring, Box 90345, 120 25 Stockholm. Om diagnosen eller skadebilden är osäker måste det göras en obduktion. I så fall ska du också skicka med ett obduktionsutlåtande.

En livskadeanmälan gör du när du vill informera oss om att din häst har avlidit. För att du ska få ut livförsäkringspengar ber vi dig fylla i blanketten nedan.

Ladda ned blanketten

Mejla till: djurskador@folksam.se
Eller skicka in till:
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring
Djurskador Box 90345
120 25 Stockholm

Djurvård och veterinär

I vår försäkring har vi rätt att anvisa till utvald kvalitetssäkrad veterinär för att ge din häst rätt vård. Men i regel kan du själv välja vilken veterinär/klinik du vill besöka. Det är viktigt att du säkerställer att undersökning, behandling och vård utförs av en legitimerad veterinär. Om det är ett jourfall så ersätter vi skadan/sjukdomen endast om det bedömts som jourfall av veterinär.

Om din häst har blivit sjuk eller skadat sig, ring först Djurens vårdguide på 0771–22 22 88. De ger dig alltid kostnadsfria råd – tryggt och enkelt. Du får ringa så ofta du vill. 

Om du är på en veterinärklinik kan du direktreglera skadan. Veterinärkliniken skickar då kostnaden direkt till oss och du betalar bara självrisken och eventuella avdrag till kliniken. Vi erbjuder direktreglering vardagar mellan 8-16.45.

Har din häst blivit sjuk eller skadat sig, ring först Djurens vårdguide på 0771–22 22 88, för råd och eventuell vidareförmedling till fysisk veterinär. Använder du tjänsten får du dessutom 300 kronor i rabatt på din fasta självrisk om du behöver uppsöka veterinärklinik. 

Skicka veterinärintyget om utdömningen till oss. Vi handlägger ärendet tillsammans med vår veterinär och skickar dig ett skriftligt besked. Sedan ska du låta märka din häst enligt våra anvisningar och skicka märkningsintyget till oss. När vi har fått intyget, betalar vi ut ersättning.

Folksam Ömsesidig Sakförsäkring
Djurskador
Box 90345
120 25
Stockholm
E-post: djurskador@folksam.se