Försäkring för avelshäst

Står det en värdefull avelshäst i stallet? Vårt hjärta klappar för hästar och vi vet att en sådan behöver en annan typ av försäkring än hobbyhästen som du rider på för ditt höga nöjes skull.
  • Olycksfallsskydd för alla personer som umgås med hästen
  • Tillgång till specialister på djurförsäkring nära dig
  • 5-20 procents mängdrabatt om du har flera hästar

Viktig och samlad information om försäkringen

Vår försäkring för avelhäst finns i omfattningarna Bas och Stor. Välj en försäkring som passar just dina behov.
Det här ingår i våra försäkringar för avelshäst Bas Stor
Olycksfallsskydd för person
Veterinärvård A1 eller A7 Valfri*
Livförsäkring A1 Valfri* Valfri*
Begränsad Livförsäkring A2 Valfri* Valfri*
Buköppning
Rehab Extra
Avel Extra
*Du måste välja minst en av dessa i paketet Bas. Avel Extra ingår om du har valt Livförsäkring A1 eller A2.
Här kan du läsa mer vad som ingår i försäkringen beroende på om du väljer Bas eller Stor.

Detta ingår i Bas och Stor

Detta ingår alltid oavsett om du väljer försäkringen Bas eller Stor.

Att umgås med hästar kan ibland vara riskfyllt. Vår olycksfallsförsäkring ger ett bra skydd dygnet runt och fortsätter dessutom att gälla efter att du fyllt 65 år.

Hästförsäkring Bas

Du kan välja Livförsäkring A1 eller A2 – eller ingen av dem. Du kan välja Veterinärvård A1 eller A7.

Vår mest omfattande livförsäkring för hästar. Försäkringsbeloppet betalas ut om din häst dör, kommer bort eller blir stulen, blir så sjuk att den förlorar sin användbarhet eller om veterinärmedicinsk expertis avgör att den måste avlivas. Det gäller även om den skadas av ett olycksfall och förlorar sin användbarhet varaktigt eller om veterinärmedicinsk expertis avgör att den måste avlivas, trots att den har fått adekvat vård.

Försäkringsbeloppet betalas ut om din häst dör, kommer bort blir stulen eller blir så sjuk att veterinärmedicinsk expertis avgör att den måste avlivas. Det gäller även om den skadas så svårt av ett olycksfall att veterinärmedicinsk expertis avgör att den måste avlivas, trots att den har fått adekvat vård.

Försäkringen ger ersättning för undersökning, behandling och vård utförd av veterinär vid olycksfall eller sjukdom. Du väljer ett försäkringsbelopp på 25 000, 50 000 eller 100 000 kronor och det beloppet kvarstår ända till hästen dör.

Försäkringen ersätter kostnader som avser undersökning, behandling och vård utförd av veterinär vid bland annat dräktighetskomplikationer, förlossningssjukdomar eller kejsarsnitt.

Hästförsäkring Stor - mer skydd för hästen

Väljer du stor ingår ingår Rehab Extra och Buköppning och du kan välja mellan Veterinärvård A1 eller A7.

Försäkringen ger ersättning för undersökning, behandling och vård utförd av veterinär vid olycksfall eller sjukdom. Du väljer ett försäkringsbelopp på 25 000, 50 000 eller 100 000 kronor och det beloppet kvarstår ända till hästen dör.

Försäkringen ersätter kostnader som avser undersökning, behandling och vård utförd av veterinär vid bland annat dräktighetskomplikationer, förlossningssjukdomar eller kejsarsnitt.

Om du har valt veterinärvård med belopp 25 000 kronor eller 50 000 kronor och har fått ersättning från din veterinärvårdsförsäkring, kan du få ytterligare 3 000 kronor per försäkringsår för sjukbeslag, alternativ behandling, laserbehandling av sårskada, medicin och veterinärens resekostnader.

Har du valt veterinärvård med belopp 100 000 kronor så är denna ersättning 5 000 kronor vardera per försäkringsår.

Om du fått maxersättning från din veterinärvårdsförsäkring, kan du få ytterligare upp till 50 000 kronor per försäkringsår för undersökning, behandling och vård utförd av veterinär vid buköppning.

Detta kan du välja - om du tar Stor

Väljer du stor kan du lägga till en livförsäkring samt Avel Extra.

Vår mest omfattande livförsäkring för hästar. Försäkringsbeloppet betalas ut om din häst dör, kommer bort eller blir stulen, blir så sjuk att den förlorar sin användbarhet eller om veterinärmedicinsk expertis avgör att den måste avlivas. Det gäller även om den skadas av ett olycksfall och förlorar sin användbarhet varaktigt eller om veterinärmedicinsk expertis avgör att den måste avlivas, trots att den har fått adekvat vård.

Försäkringsbeloppet betalas ut om din häst dör, kommer bort blir stulen eller blir så sjuk att veterinärmedicinsk expertis avgör att den måste avlivas. Det gäller även om den skadas så svårt av ett olycksfall att veterinärmedicinsk expertis avgör att den måste avlivas, trots att den har fått adekvat vård.

Om du har livförsäkring A1 eller A2 kan du få ytterligare ersättning om ditt sto måste avlivas efter någon av de vanligaste skadorna eller sjukdomarna som avelsston drabbas av. Gäller även om stoets användbarhet förloras eller begränsas.

Kajsa är ägare till ett varmblodssto som heter Stella, som nu väntar sitt tredje föl. Den här gången förvånar hon Kajsa genom att föla nästan två veckor tidigare än beräknat.

När Kajsa kommer ut till stallet på morgonen upptäcker hon det lilla hingstfölet som ligger utslagen i boxen. Hon väcker fölet och försöker få upp honom på benen för att se om han kan få i sig lite mjölk. Men hon lyckas inte.

Veterinär tillkallas och Kajsa mjölkar Stella under tiden för att kunna ge fölet lite av den viktiga mjölken. När veterinären kommer visar det sig att fölet har feber och måste behandlas, men fölet blir bara svagare och svagare. De klarar honom inte.

Kajsa som har tecknat en Stor Avelsförsäkring för Stella får veterinärvårdskostnaderna ersatta genom stoets A7 veterinärvårdsförsäkring. Även veterinärens resor ersätts genom försäkringen eftersom Rehab Extra ingår, och eftersom Stella är livförsäkrad kommer Kajsa ersättas ekonomiskt för att fölet dog.
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Viktig och samlad information om försäkringen

Villkor för försäkring avelshäst 1 maj 2017

Villkor för försäkring avelshäst 1 maj 2016

Självrisker

Självrisken är 2 600 kronor plus 25 procent av överskjutande kostnad för varje självriskperiod. En självriskperiod omfattar 125 dygn räknat från första veterinärbesöket.

I stort sett alla hästar som är mellan två dygn och 15 år gamla kan försäkras hos oss, med några undantag. Tvillingföl och artificiellt uppfödda föl kan försäkras först efter 30 dygn. För arabiska fullblod, islandshästar, Lipizzanerhästar och shetlandsponnyer kan du teckna försäkring till och med det år hästen blir 17 år.

Det räcker nästan alltid med att du betalar självrisken via direktreglering. Det går till så att du ger ditt försäkringsnummer till personalen på djursjukhuset eller kliniken. De kontaktar oss så räknar vi ut vilken ersättning du får samt vilken självrisk du själv får stå för.

Är skadan akut och du önskar ett avlivningstillstånd, ring 0771-950 950. Skicka skadeanmälan och utlåtande från veterinären till Folksam, Djurförsäkring, Box 735, 851 21 Sundsvall. Om diagnosen eller skadebilden är osäker måste det göras en obduktion. I så fall ska du också skicka med ett obduktionsutlåtande.

Om din häst inte är försäkrad tidigare har du karens i 20 dagar. Vid olycksfallsskada genom plötsligt yttre våld gäller försäkringen dock utan karens. Vid direkt överflyttning från annat försäkringsbolag eller annan försäkringstagare har du inte heller någon karenstid. För föl gäller speciella regler, läs mer i villkoret.

Självrisken är 2 600 kronor plus 25 procent av överskjutande kostnad för varje självriskperiod. En självriskperiod omfattar 125 dygn räknat från första veterinärbesöket.

Du ska välja basförsäkring eller stor försäkring för avelshäst. Om du tar basförsäkringen får du ett grundläggande skydd och om du tar den stora försäkringen ingår även bland annat förlorad användbarhet som avelssto.

Skicka veterinärintyget om utdömningen till oss. Vi handlägger ärendet tillsammans med vår veterinär och skickar dig ett skriftligt besked. Sedan ska du låta märka din häst enligt våra anvisningar och skicka märkningsintyget till oss. När vi har fått intyget, betalar vi ut ersättning.

Nej, tyvärr. Hästar som tränas för eller deltar i trav- eller galopptävling kan inte försäkras i A1 försäkring.

Ja, om din häst har A1 eller A2 livförsäkring.

Ja, vår Vänta föl-försäkring ersätter bland annat om stoet kastar eller om fölet dör eller avlivas inom 30 dygn efter födseln.

Ja, i alla våra hästförsäkringar ingår ett olycksfallsskydd för personer som blir skadade av en häst som är försäkrad hos oss.

Ja, vi har tre nivåer: 25 000, 50 000 eller 100 000 kronor.

Utifrån vad du använder din häst till – till exempel ridning, trav eller avel – och hur stort försäkringsskydd du vill ha – Bas eller Stor. Vi som jobbar med hästförsäkringar hjälper dig gärna att få rätt försäkring.

Priset, det vill säga premien, påverkas av hur du använder din häst. Andra saker som påverkar priset är rasen, åldern och vilken typ och omfattning av försäkring du väljer samt var du bor.

A1 försäkringen ersätter ehrlichia, men inte borrelia.

Nej, vi har inga krav på vaccinationer.

Vår basförsäkring är för dig som tycker att det räcker med ett bra grundskydd. Om du väljer stor försäkring, ingår det förutom grundskydd även användbarhet för avel, trav och galopp. Från alla de stora försäkringarna kan du även få ersättning för bland annat buköppning, veterinärens resekostnader, alternativbehandling, djurambulans och medicin.

Test av ridhjälmar

Vi har testat tio av landets vanligaste ridhjälmar, som vi hittat på webben och i ridsportsbutiker. Och det är stor skillnad mellan bäst och sämst.

Kolla vilken hjälm som är bäst

Vi är ridsportens försäkringsbolag

Från 2016 är vi ridsportens försäkringsbolag. Se ditt medlemserbjudande här.

Svenska Ridsportförbundet