Folksam testar

15 av de vanligaste ridhjälmarna

Till testresultatet

Tre hjälmar skiljer sig från mängden

Ungefär en halv miljon svenskar rider regelbundet. Vi bryr oss om dig som rider och vill att det ska vara både tryggt och enkelt att välja ridhjälm. Vi vill också påverka hjälmtillverkarna att göra säkrare hjälmar. Därför testar vi ridhjälmar.

I testet utmärker sig tre hjälmar som får Folksams utmärkelse Bäst i test eller Bra val: Back on Track EQ3 Lynx, Back on Track EQ3 och Charles Owen Ayr8 Leather Look. Bäst testresultat får Back on Track EQ3 Lynx som är 30 procent bättre än genomsnittet.

Folksams tuffa tester visar att det finns en stor spridning av resultaten mellan hjälmarna och att det finns potential att göra dem säkrare.

Rapport–Folksams ridhjälmstest 2018 (svenska)

Folksam Report: Equestrian Helmets 2018 Tested by Folksam (English)

Se filmen där vår forskare Helena Stigson berättar mer om ridhjälmstestet.
Vi har gjort fyra tester per hjälm. För att säkerställa resultatet testades två hjälmar för varje testmoment. Det första testet motsvarar det som görs för att en hjälm ska kunna få säljas på den svenska/europeiska marknaden. Det testet utvärderar hjälmarnas stötupptagning vid ett rakt islag.

Sedan har vi gjort ytterligare tre tester som speglar hjälmens skyddsförmåga i ridolyckor med olika islagsvinklar – snett islag mot ovandelen av hjälmen, snett islag mot sidan av hjälmen och snett islag mot främre delen av hjälmen. Att vi just valt dessa tre islag beror på att det är oftast de delar av hjälmen som man slår i om man ramlar av en häst eller får en spark mot huvudet. De tre sneda islagen utsätter det hjälmbeklädda testhuvudet för rotation.

Just rotation av huvudet vid islag, vet man är kritiskt för hjärnskador. För att kunna beräkna vilken risk det är att få en hjärnskada har vi genomfört datasimulering. För att utvärdera och jämföra hur bra hjälmarna skyddar väger vi samman resultaten från alla fyra testerna.
Filmen ovan visar testet med slag mot ovandelen på hjälmen och fallet mot den sneda ytan (45 grader) skapar en rotation av huvudet vilket vi vet är kritiskt för hjärnskador. Det hjälmbeklädda huvudets hastighet är 23 kilometer i timmen när det träffar den sneda ytan.
Precis som ovan visar detta ett snett islag. Denna gång ett snett islag mot sidan av hjälmen som speglar ett fall från hästryggen alternativt ett slag/spark mot sidan av hjälmen.
Det här testet motsvarar snett islag mot tinningen vilket motsvarar ett fall från hästryggen eller snett slag mot främre delen av huvudet.
Denna film visar ett rakt islag mot hjälmen vid 22 kilometer i timmen. Detta är det test som ingår i certifieringstestet för att godkänna hjälmar på den svenska marknaden. Hjälmen släpps mot en horisontell yta, vilket endast speglar hjälmens stötupptagning vid raka islag.

Datasimulering utifrån testresultat

En datasimulering har gjorts för att beräkna risken för svåra skador på hjärnan utifrån testresultaten. I datasimuleringen har en modell av människohjärnan använts, framtagen av forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan. Rött innebär hög belastning och motsvarar 50% för hjärnskakning. Blå innebär låg belastning.

Datasimulering sämre hjälm

I simuleringsfilmen ovan visar vi vad som händer vid snett islag på främre delen av hjälmen. Resultatet är från en av de sämre hjälmarna i testet och visar hög belastning vid islag i 23 km/h.

Datasimulering Bäst i test hjälm

Filmen ovan visar belastningarna i hjärnan för den hjälm vi utsett till Bäst i test vid samma islag. Simuleringen visar att belastningen i hjärnan är betydligt lägre och därmed är risken att skadas betydligt lägre.
Enligt Svenska Ridsportförbundet ska hjälm bäras vid all uppsutten ridning och körning inom förbundets verksamhet. Många skador orsakas av en spark när hästen gör en oförutsedd rörelse. Använd därför hjälmen också när du inte sitter på hästen till exempel vid longering.

För att uppnå maximal skyddsförmåga, välj rätt storlek så att den täcker huvudet ordentligt och upplevs som skön.

Hjälmen ska sitta så att den täcker pannan, bakhuvud och hjässa. Den får inte glida ner i nacken. Innan du börjar använda hjälmen justera eventuellt nackvred och remmar.

Remmarna ska dras så att de kommer fritt från öronen. Hakbandet är lagom spänt om du får in ett finger mellan bandet och hakan.
Se våra tips om hur du använder ridhjälmen rätt.

Här är några tips inför hjälmköpet:

 • Köp en hjälm som passar ditt huvud och sitter skönt. Den ska inte kunna trilla av eller glida upp och ner vid nacken. Hjälmen ska täcka panna, hjässa och bakhuvud.
 • Remmarna ska dras så att de är fria runt öronen. Hakbandet är lagom spänt om du får in två fingrar mellan bandet och hakan.
 • Hjälm med MIPS-system ger extra skydd mot huvudskador.
 • Om du köper till ett barn, köp inte en för stor hjälm som barnet ska växa i.

Hur länge kan man ha en hjälm?

Det är svårt att ge någon exakt rekommendation, eftersom det beror på vad hjälmen utsatts för och hur frekvent den använts. Om hjälmen varit utsatt för yttre våld – köp alltid en ny!
Om du köper en ridhjälm ska den vara CE-märkt, det är grundregeln. EU-kommissionen har beslutat att den gamla ridhjälmsstandarden EN1384 inte är tillräcklig. Just nu godkänns därför ridhjälmar utifrån ett tillfälligt certifieringsprotokoll VG1 01.040, som sedan slutet av 2014 ersatt ridhjälmsstandarden EN1384. Detta intygar att hjälmen uppfyller grundläggande hälso- och säkerhetskrav för personlig skyddsutrustning (direktiv 89/686/EEG).

MIPS

 • Hjälmar utrustade med MIPS (Multi-directional Impact System) finns till för att minska huvudets rotation vid ett islag. Rotationsvåld orsakar det förlopp som hjärnan är allra mest känslig för. Skyddet bygger på ett extra skal med låg friktion på insidan av hjälmen som därför kan glida på hjälmens insida.

  Två av hjälmarna i testet har MIPS. En fick Bäst i test och den andra blev ett Bra val.

Ridhjälmar som säljs i Sverige är godkända enligt europeiska CE-normer. Till skillnad mot de test som utförs enligt lagkrav testar Folksam även sneda islag och därmed hur bra hjälmen skyddar mot hjärnskakning eller mer allvarliga hjärnskador. Att testa ett snett islag speglar bättre vad som händer vid en ridolycka.

Folksam mäter även vad som händer i hjärnan. De tester som genomförs idag med bara raka islag visar bara hur hjälmen skyddar mot en skallfraktur men inte mot en hjärnskakning eller svårare hjärnskada.

Eftersom sneda islag inte omfattas i de europeiska certifieringstesterna är det många hjälmar som idag är godkända på marknaden som inte ger ett tillräckligt bra skydd mot hjärnskakning.

Alla hjälmar är godkända enligt lagkrav, men enligt de krav som finns idag testas hjälmarna bara för hur väl de klarar att skydda mot en skallfraktur, inte mot en hjärnskakning eller mer allvarlig hjärnskada.

Folksam har testat även det genom att göra testar med ett så kallat snett islag. Vid våra tester ser vi att dagens hjälmar inte skyddar helt från att få en hjärnskakning. Det är därför angeläget att se över nuvarande testkriterier för certifiering av ridhjälmar. För att undvika att hjälmar säljs utan rotationsskydd bör även sneda islag omfattas i de europeiska certifieringstesterna.

Vid en ridolycka då man slår i huvudet eller får en spark mot hjälmen kommer huvudet att utsättas för rotationsvåld, vilket orsakar det förlopp som hjärnan är allra mest känslig för. Rotationsvåldet kan ge upphov till dragningar mellan hjärnans olika vävnader – nervtrådar, blodkärl och hjärnvävnad.

Detta kan vålla hjärnskakning eller i värsta fall en nervskada eller blödning. När vi testar mot en sned yta har vi satt huvudet i rotation på liknande sätt som sker vid en ridolycka. Därför är detta testmoment mycket mer verklighetsnära än då hjälmar testas för ett rakt islag.

Nej, det behöver man inte. Däremot är vår rekommendation att när det väl är dags att köpa en ny, välja en av de ridhjälmar som vi rekommenderar.

Det är svårt att ge någon exakt rekommendation, eftersom det beror på vad hjälmen utsatts för och hur frekvent den använts. Om hjälmen har varit utsatt för yttre våld ska man alltid köpa en ny.

Hej!

Ställ din fråga direkt till vår forskare Helena Stigson

Testresultatet - alla hjälmar

Så här läser du testet

 • Back on Track EQ3 Lynx - MIPS

  Pris: 2.000 kr
  Vikt: 606 gram
  Storlekar: 50-61 cm
  Kommentar: Rotationsskydd som fungerar utmärkt. Bra resultat i alla tester.
  Betyg: 5
 • Back on Track EQ3 - MIPS

  Pris: 1.800 kr
  Vikt: 610 gram
  Storlekar: 53-61 cm
  Kommentar: Rotationsskydd som fungerar bra.
  Betyg: 4
 • Charles Owen Ayr8 Leather Look

  Pris: 4.200 kr
  Vikt: 535 gram
  Storlekar: 53-65 cm
  Kommentar: Bra resultat i alla tester trots att den saknar rotationsskydd.
  Betyg: 4
 • Charles Owen Wellington Classic

  Pris: 2.500 kr
  Vikt: 579 gram
  Storlekar: 52-61 cm
  Kommentar: Bäst stötupptagning i raka islag men saknar rotationsskydd.
  Betyg: 3
 • Charles Owen YR8 Sparkling

  Pris: 1.950 kr
  Vikt: 556 gram
  Storlekar: 52-61 cm
  Kommentar: Bättre än medelhjälmen.
  Betyg: 3
 • Kask Dogma Star Lady

  Pris: 6.000 kr
  Vikt: 649 gram
  Storlekar: 50-63 cm
  Kommentar: Dyraste hjälmen. Bra resultat i rotationstesterna men sämre stötupptagning än medelhjälmen.
  Betyg: 3
 • KEP Cromo

  Pris: 3.750 kr
  Vikt: 457 gram
  Storlekar: 52-62 cm
  Kommentar: Medelbra testresultat.
  Betyg: 3
 • Uvex Perfexxion II

  Pris: 2.500 kr
  Vikt: 520 gram
  Storlekar: 54-59 cm
  Kommentar: Medelbra testresultat.
  Betyg: 3
 • Uvex Suxxeed Velours

  Pris: 4.000 kr
  Vikt: 550 gram
  Storlekar: 54-59 cm
  Kommentar: Medelbra testresultat.
  Betyg: 3
 • Hansbro Ridhjälm HS Gold

  Pris: 1.000 kr
  Vikt: 529 gram
  Storlekar: 51-61 cm
  Kommentar: Dåliga resultat i alla tester.
  Betyg: 2
 • Horka Red Horse

  Pris: 500 kr
  Vikt: 432 gram
  Storlekar: 58-61 cm
  Kommentar: Billigaste hjälmen. Bra stötupptagande men dåligt resultat i rotationstesterna.
  Betyg: 2
 • Samshield Shadowmatt +55W

  Pris: 4.100 kr
  Vikt: 577 gram
  Storlekar: 52-61 cm
  Kommentar: Dåliga resultat i alla tester.
  Betyg: 2
 • Equipage Priority

  Pris: 1.150 kr
  Vikt: 633 gram
  Storlekar: 51-61 cm
  Kommentar: Dåliga resultat i alla tester.
  Betyg: 1
 • GPA First Lady 2X

  Pris: 5.900 kr
  Vikt: 582 gram
  Storlekar: 52-60 cm
  Kommentar: Dåliga resultat i alla tester.
  Betyg: 1
 • Horka Horsy

  Pris: 600 kr
  Vikt: 359 gram
  Storlekar: 52-57 cm
  Kommentar: Dåliga resultat i alla tester.
  Betyg: 1