Vänta fölförsäkring

Ring 020-575 722 för att teckna försäkringen

Den här försäkringen kan tecknas för ston som betäckts mellan 3–20 års ålder från 40:e till 300:e dräktighetsdygnet. Försäkringen omfattar en (1) dräktighetsperiod och gäller fram till att fölet uppnår 30 dygns ålder.

Viktig och samlad information - förköpsinformation

Viktig och samlad information - produktfaktablad

  • Ersättning om stoet dör eller fölet förloras
  • Ersättning om fölet måste avlivas för att det är sjukt eller skadat
  • Vi ersätter också då stoet visat sig vara dräktigt men inte får något föl

Ersättningar och begränsningar

Här kan du se vilka ersättningar som kan ges i Vänta föl-försäkringen.

Foster som från 40:e dräktighetsdygnet förloras genom bevisad kastning, förlossningshinder eller stoets död.

Uteblivet föl från sto som, genom ultraljudsundersökning utförd av veterinär tidigast 40:e dygnet efter senaste betäckningen och i direkt anslutning till att försäkringen tecknas, befunnits dräktig. Från 90:e dygnet kan även manuell dräktighets- eller blodprovsundersökning ske.

Behöver du rådgöra med en veterinär? Boka ett videosamtal med FirstVets veterinärer och få hjälp på webben. Tjänsten är kostnadsfri och du kan använda den tre gånger per år.

Läs mer här

  • Föl som försäkrats enskilt före 30 dygns ålder omfattas inte av ersättning enligt Vänta föl.
  • Om stoet avlivas på grund av skada som fanns när försäkringen tecknades lämnas ingen ersättning.
  • Om stoet avlivas på grund av sjukdom som fanns när försäkringen tecknades lämnas ingen ersättning.
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Viktig och samlad information om försäkringen

Villkor för hästförsäkring 1 januari 2020 (Vänta föl-försäkring sidan 18)

Villkor för hästförsäkring 1 maj 2019

Villkor för hästförsäkring 1 maj 2018

Stor skillnad mellan ridhjälmar

Folksams test av de vanligaste ridhjälmarna för barn, ungdomar och vuxna visar att bara tre av femton hjälmar får godkänt.

Kolla vilken hjälm som är bäst

Ingår alltid med våra försäkringar - dina förmåner

Vi ger dig noggrant utvalda förmåner genom våra försäkringar som du får tillgång till som kund hos oss.

Dina förmåner