Hästförsäkring för ridhäst

Så hanterar vi dina personuppgifter

En trygg försäkring för din ridhäst

Tävlar du och din häst eller rider ni mest i skogen? Oavsett vad så har vi den flexibla försäkringen för alla ridhästar: fölet, unghästen, tävlingshästen eller helt enkelt en häst som du har för ditt hjärtliga nöjes skull.

  • Välj mellan 40 000, 80 000 eller 125 000 kronor i veterinärvårdsbelopp
  • Vi ersätter bland annat rehabilitering, laserbehandling av sår och alternativbehandling upp till ditt veterinärvårdsbelopp i Ridhäst Stor
  • Om din häst får flera skador under ett försäkringsår betalar du ändå bara den fasta självrisken en gång
Jämför våra ridhästförsäkringar

Jämför ridhästförsäkring

Vår försäkring för ridhäst finns i omfattningarna Bas och Stor. Välj en försäkring som passar just dina behov.

Det här ingår i våra försäkringar för ridhäst Stor Bas
Valfri*
Valfri Valfri*
Valfri Valfri*

* Du måste välja minst en av dessa i paketet Bas

**I paket Stor väljer du antingen A1- eller A6 veterinärvård

Villkor och information

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Ridhästen Charmeur har haft ett par kolikanfall under de senaste sex månaderna. Hans ägare Johanna har flera gånger kontaktat veterinären som har behandlat Charmeur i stallet. Fyra besök har det blivit så här långt.

Kostnaden för dessa besök uppgår till 23.348 kronor och eftersom Charmeur har en A1 veterinärvårdsförsäkring upp till 80.000 kronor så får Johanna 15.261 kronor i ersättning.

Charmeur verkar ha en känslig mage. Som hästägare känner Johanna stor oro över att ha en häst med kolikbekymmer. Hon går igenom sitt försäkringsbesked och ser att hon tecknat Ridhäst Stor där det utöver veterinärvårdsförsäkringen ingår 50.000 kronor för buköppning.

Johanna ser också att hon bara behöver betala den fasta självrisken en gång under Charmeurs försäkringsår, oavsett antalet skador. Johanna är tacksam över att den möjligheten finns.

Nu håller vi tummarna för Charmeur och Johanna.
Självrisken består av en fast del på 3 000 kronor, 5 000 kronor eller 7 000 kronor, och därefter en rörlig del på 25% för resterande kostnader. Den fasta självrisken behöver du endast betala en gång per försäkringsår oavsett antal skador. Det är ingen självrisk på livförsäkringar.

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om ridhästförsäkringen.

När du köper försäkringen

Du kan försäkra alla hästraser från det att hästen föds fram till och med 17 års ålder. Har du ett avelssto som ska avelsförsäkras kan du göra det från och med det år hon fyller 3 år till och med det år hon fyller 21 år.

Utifrån vad du använder din häst till – till exempel tävling eller om ni rider mest i skogen – och hur stort försäkringsskydd du vill ha – Bas eller Stor. Vi som jobbar med hästförsäkringar hjälper dig gärna att få rätt försäkring.

Priset, det vill säga premien, påverkas av hur du använder din häst. Andra saker som påverkar priset är rasen, åldern och vilken typ och omfattning av försäkring du väljer samt var du bor.

Vår basförsäkring är för dig som tycker att det räcker med ett bra grundskydd. Om du väljer Hästförsäkring Stor kan du även lägga till en användbarhetsförsäkring till hästens livförsäkring om du har en avel-, trav- eller galopphäst. Då kan du få ersättning om exempelvis din häst inte kan användas till trav mer på grund av skada eller sjukdom. I vår stora försäkring kan du även få ersättning för bland annat buköppning, veterinärens resekostnader, alternativbehandling, djurambulans och medicin.

Nej, vi har inga krav på vaccinationer.

Om din ridhäst inte är försäkrad tidigare har du karens i 20 dagar. Vid olycksfallsskada genom plötsligt yttre våld gäller försäkringen dock utan karens. Vid direkt överflyttning från annat försäkringsbolag eller annan försäkringstagare har du inte heller någon karenstid. För föl gäller speciella regler, läs mer i villkoret.

Självrisken består av en fast del på 3 000 kronor, 5 000 kronor eller 7 000 kronor, och därefter en rörlig del på 25% för resterande kostnader. Den fasta självrisken behöver du endast betala en gång per försäkringsår oavsett antal skador. Det är ingen självrisk på livförsäkringar.

Hur gäller försäkringen?

Det räcker nästan alltid med att du betalar självrisken via direktreglering. Det går till så att du ger ditt försäkringsnummer till personalen på djursjukhuset eller kliniken. De kontaktar oss så räknar vi ut vilken ersättning du får samt vilken självrisk du själv får stå för.

Ja, om din häst har A1 eller A2 livförsäkring.

Ja, i alla våra hästförsäkringar ingår ett olycksfallsskydd för personer som blir skadade av en häst som är försäkrad hos oss.

Ja, vi har tre nivåer: 40 000, 80 000 eller 125 000 kronor.

Vi betalar ut skadeersättning direkt till ditt bankkonto om det finns registrerat i Swedbanks kontoregister. Annars skickar vi ett utbetalningskort. Du registrerar ditt konto på Swedbanks hemsida.

Veterinärvårdsförsäkringen ersätter ehrlichia, men inte borrelia.

Om det finns ett undantag angivet i försäkringsbeskedet för vissa fel (till exempel defekt, sjukdom eller skada) ersätter vi inte skada som undantaget avser. Inte heller följdskador eller annat fel som har samband med detta.

Du betalar den fasta självrisken endast en gång under ditt försäkringsår, även om du besöker veterinären flera gånger för olika skador under försäkringsåret. Den rörliga självrisken betalar du vid varje besök.

Ett försäkringsår börjar oftast den dag du tecknade försäkringen och slutar ett år fram i tiden på huvudförfallodagen. Du kan se vilken huvudförfallodag du har på din hästs försäkringsbesked. 

Om din häst har blivit sjuk eller skatad sig finns det olika sätt att anmäla det på.

  • Du kan göra en anmälan digitalt via den här länken: Anmäl skada för ditt djur.
  • Du kan ringa oss på 0771-950 950. Ha gärna underlaget från veterinärbesöket framför dig.
  • Det går också bra att skicka in kostnadsspecifikationen från veterinären till djurskador@folksam.se eller till:
    Folksam Ömsesidig Sakförsäkring, Djurskador, Box 90345, 120 25 Stockholm.

Hästens namn ska synas på kvitton och underlag. Kostnader, diagnos och besöksdatum ska tydligt framgå på kostnadsspecifikationen. Det lilla babs-kvittot behöver inte vara med.

Är skadan akut och du önskar ett avlivningstillstånd, ring 0771-950 950. Skicka skadeanmälan och utlåtande från veterinären till Folksam ömsesidig sakförsäkring, Djurförsäkring, Box 90345, 120 25 Stockholm. Om diagnosen eller skadebilden är osäker måste det göras en obduktion. I så fall ska du också skicka med ett obduktionsutlåtande.

En livskadeanmälan gör du när du vill informera oss om att din häst har avlidit. För att du ska få ut livförsäkringspengar ber vi dig fylla i blanketten nedan.

Ladda ned blanketten

Mejla till: djurskador@folksam.se
Eller skicka in till:
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring
Djurskador Box 90345
120 25 Stockholm

Djurvård och veterinär

I vår försäkring har vi rätt att anvisa till utvald kvalitetssäkrad veterinär för att ge din häst rätt vård. Men i regel kan du själv välja vilken veterinär/klinik du vill besöka. Det är viktigt att du säkerställer att undersökning, behandling och vård utförs av en legitimerad veterinär. Om det är ett jourfall så ersätter vi skadan/sjukdomen endast om det bedömts som jourfall av veterinär.

Om din häst har blivit sjuk eller skadat sig, ring först Djurens vårdguide. De ger dig alltid kostnadsfria råd – tryggt och enkelt. Du får ring så ofta du vill.

Om du är på en veterinärklinik kan du direktreglera skadan. Veterinärkliniken skickar då kostnaden direkt till oss och du betalar bara självrisken och eventuella avdrag till kliniken. Vi erbjuder direktreglering vardagar mellan 8-16.45.

Har din häst blivit sjuk eller skadat sig, ring först Djurens vårdguide för råd och eventuell vidareförmedling till fysisk veterinär. Använder du tjänsten får du dessutom 300 kronor i rabatt på din fasta självrisk om du behöver uppsöka veterinärklinik. 

Skicka veterinärintyget om utdömningen till oss. Vi handlägger ärendet tillsammans med vår veterinär och skickar dig ett skriftligt besked. Sedan ska du låta märka din häst enligt våra anvisningar och skicka märkningsintyget till oss. När vi har fått intyget, betalar vi ut ersättning.

Folksam Ömsesidig Sakförsäkring
Djurskador
Box 90345
120 25
Stockholm
E-post: djurskador@folksam.se