Tips när du ska köpa en laddbar bil

Laddhybrider och elbilar

Intresset för att köra fossilfritt har ökat enormt på senare tid. Att ta steget till en laddbar bil behöver inte vara stort men det finns en del saker att tänka på.

Här kan du läsa mer om laddbara bilar och i listorna under laddhybrider och elbilar kan du se vilka som utsågs som Bra val i Folksams rapport ”Hur säker är bilen” 2021.

Så funkar en laddhybrid

Laddhybriden passar bäst då du mest kör lokalt och kan utnyttja laddhybridens el-räckvidd på 3-7 mil. Då kan alla korta resor köras på el och ändå ha lång räckvidd med fossildrift när det behövs.

Laddhybriden kan ge mycket låga utsläpp om den ofta körs på el. Deklarerad bränsleförbrukning kan vara 0,15-0,25 liter/mil men har mycket högre bränsleförbrukning än den deklarerade när elen är slut. Speciellt stora tunga laddhybrider kan ha en bränsleförbrukning nära 1 liter/mil vid fossildrift medan de snålaste kan dra strax under 0,5 liter/mil när elen är slut. Oftast anges inte bränsleförbrukningen med tomt batteri.

En mellanstor laddhybrid har under eldrift en elförbrukning på cirka 1,8-2,5 kWh/mil men kan vara mycket högre när det är kallt ute och i högre hastigheter.

 • För att få en bra miljövinst och ekonomi är det nödvändigt att du kan ladda bilen hemma, till exempel på natten. Merparten av laddhybriderna går inte att snabbladda och laddningen går relativt långsamt, ca 1,5-3 mil/timme.
 • För att ladda en laddhybrid i din bostad räcker det bra med en 3,7 kW laddbox (1,5 mil/timme). Då slipper du dyra uppgraderingar av elnätet. De flesta laddhybrider tar inte emot mer än 3,7 kW.
 • Ha gärna en egen säkring i huset för billaddaren.
 • Om du vill undvika att säkringarna i bostaden går då bilen laddas, kan en elektriker installera lastbalansering. Lastbalansering ser till att bilen får lite mindre ström när många elförbrukare används samtidigt i hushållet.
 • Publika laddare är i första hand anpassade till rena elbilar och det är ofta dyrt att ladda laddhybriden externt. Om du ändå gör det, välj att betala per kWh, och inte per minut.

Alla laddbara bilar har har en begränsad laddkapacitet. Den så kallade ombordladdaren som tar emot växelström är oftast på 3,7kW (förekommer 7,4kW-11kW) vilket begränsar hur mycket ström bilen kan ta emot. Det går inte fortare att till exempel ansluta till en publik 22kW laddare, bilen kan ändå bara ta emot 3,7kW. Tänk på att vissa laddhybrider kan uppgradera sin ombordladdare till högre effekter mot en tilläggskostnad när bilen köps som ny.

De flesta laddhybrider kan inte snabbladdas med likström som en elbil.

Laddhybrider kan ha olika teknik för att värma upp kupén. Vissa har elektrisk värmeväxlare vilket gör att motorn inte behöver starta för att värma upp kupén när det är lite kallare. Laddhybrider utan värmeväxlare startar motorn för uppvärmning av kupén vilket kan vara irriterande om resan är kort. De flesta laddhybrider får dra släp till skillnad från många elbilar.

Så funkar en elbil

Elbilars räckvidd varierar mellan ca 20 och 60 mil. På långkörning laddar man sällan mer än 80%. De sista 20 procenten tar mycket längre tid att ladda. En elbil kräver mer planering och tidsåtgång för laddning. I elbilar från 2020 blir det allt vanligare med navigationssystem som hjälper dig att hitta laddplatser efter resvägen och även informera om var och hur länge bilen behöver laddas för att kunna genomföra resan mest optimalt. Tänk på att äldre elbilars räckvidd (före 2018) anges enligt en äldre norm (NEDC) vilket skiljer sig avsevärt mot den verkliga räckvidden. Nyare elbilar där räckvidden anges enligt WLTP är mer verklighetsnära men kan ändå skilja en hel del i verklig körning i kyla eller hög hastighet. Ett elbilsbatteri tappar i snitt ett par procent av sin kapacitet per år.

Eftersom räckvidden är viktig hos en elbil är det viktigt att elförbrukningen är låg. Stora tunga elbilar drar självfallet mer än lättare. Elförbrukningen hos en mindre elbil är ca 1,4-1,8 kWh/mil. En större elbil kan dra från 2,0-2,7 kWh/mil.

Ökningen i elförbrukning vid hög hastighet eller kyla kan ge 35-45% kortare räckvidd något man kanske inte tänker på med en fossildriven bil.

 • Att ladda hemma är att föredra för att alltid ha tillräcklig räckvidd, och det är betydligt billigare än publik laddning. Använd publika laddning främst vid längre resor då du också behöver dessa laddares snabbladdningsförmåga.
 • Laddeffekt på publika laddplatser kan variera mellan 3,7 kW och 350 kW. Effekten anges på laddplatsen eller kan ses på tillhörande app.
 • Normalladdning är upp till 3,7 kW till exempel hemma eller på arbetsplatsen.
 • Semisnabbladdning innebär att laddeffekten 11-43 kW och förekommer bland annat vid shoppingcentrum.
 • Snabbladdning innebär att laddeffekten 50-350kW. Snabbladdningen görs genom ett särskilt uttag på bilen (CCS/CHAdeMO). Priset per kWh, blir oftast högre ju högre effekt laddplatsen kan ge.
 • Det finns ett stort antal operatörer för snabbladdning med egna betalsystem och laddkort. Det kan skilja mycket i pris/kWh mellan olika elleverantörer. Det finns tjänster som samordnar betalningen till flera operatörer med ett och samma laddkort. Kostnaden blir högre än att betala direkt till aktuell operatör.
 • Om du vill kunna ladda snabbare hemma än 3,7 kW kan du välja högre effekt. Men tänk då på att elinstallationen blir dyrare och att eldistributören måste höja säkringsnivån i fastigheten vilket ökar kostnaden. Ta dig därför en funderare på hur snabbt du vill kunna ladda hemma.
 • Publika laddstationer erbjuder olika grader av snabbladdning. Du betalar per minut eller per kWh.
 • Förmågan att ta emot laddning varierar. En elbil har en så kallad ombordladdare som kan variera mellan 7,4kW och 11kW vilket begränsar hur mycket ström bilen kan ta emot. Ombordladdaren omvandlar växelström till likström som elmotorn vill ha.
 • På elbilar är det vanligt med en snabbladdningsfunktion som via en speciell laddkontakt förser bilen med likström direkt. Men även där finns en begränsning hos bilen. Det går inte fortare att ladda bilen med en publik 150kW-laddare om bilen kan ändå bara ta emot 50kW.
 • När en elbil snabbladdas så laddas den bara med maxeffekt i början av laddperioden. Beroende på batteriets laddningsnivå och temperatur så sjunker laddeffekten gradvis när bilen laddas.
 • När du snabbladdar en elbil under resan, tänk på att det mest optimala är att ladda upp till 80 procent. De sista 20 procenten tar mycket längre tid att ladda.

Elbilar har oftast ingen möjlighet att montera dragkrok på vilket gör att du inte kan ha dragkrok.

Laddstationer

 • Idag finns det appar och webbsidor som visar var publika laddstationer finns i din närhet.
 • Många laddstationer är knutna till en laddoperatör som har egna appar som visar var servicen finns.
 • Tänk på att varje operatör har sitt eget system för att starta laddning och betala för strömmen.

Hur laddar jag bäst elbilen vid bostaden?

Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning i vanliga vägg- och motorvärmaruttag. Gamla eller felaktiga kopplingar och kabelförgreningar i fastigheten kan orsaka varmgång och brand. Låt därför ett elinstallationsföretag göra en kontroll innan du regelbundet börjar ladda din bil.
 • Dra ut laddkabeln när du har laddat bilen.
 • Använd inte förlängningssladd då det finns risk att säkringen inte skyddar på rätt sätt.
 • Installera helst en laddbox som har typ-2-kontakt som klarar hög belastning under lång tid.
 • Använder du tillfälligt ett vanligt vägguttag bör om möjligt laddströmmen i bilen ställas ned till högst sex ampere.

Småhusägare

För småhusägare med eget garage, carport eller parkering intill husvägg är det ofta lätt att ordna laddplats. Det som behövs är framdragen el och en laddbox. Billigast är en laddbox på väggen i ett garage eller utomhus.

Fixa laddplats som småhusägare – steg för steg.

Småhusägare kan få skattereduktion med högst 50 % av arbets- och materialkostnaden. Läs mer Skatteverkets sida om grön teknik.

BRF äger – eget garage, parkering under tak eller motorvärmarplatser

För bostadsrättsföreningar med egna garage, parkering under tak eller motorvärmarplatser är det ofta lätt att ordna laddplatser.

Fixa laddplats för bostadsrättsförening – steg för steg-guide.

Organisationer och bostadsrättföreningar kan få bidrag för att installera laddpunkter, läs mer på Naturvårdsverkets sida Ladda bilen.

Samfällighet – BRF gemensamhetsanläggningar och garagesamfälligheter

För att kunna installera laddstolpar/laddboxar behöver Samfälligheten uppfylla en del villkor. Anläggningsbeslut visar vad som gäller.
Läs mer på Lantmäteriets sida Laddningsplatser för elfordon på gemensam parkeringsplats.

Organisationer och bostadsrättföreningar kan få bidrag för att installera laddpunkter. Läs mer på Naturvårdsverkets sida Ladda bilen.

Tips: förvärm eller kyl bilen innan färd

 • Ett bra tips för att öka räckvidden är att förvärma eller kyla bilen innan du åker. Vissa bilar kan förinställas så att bilen antingen kyls eller värms upp när den står och laddar. Då slipper du använda bilens batteri, eller som i vissa bilar, starta förbränningsmotorn för att kyla eller värma vid starten.

Så gäller bilförsäkringen

Skador eller fel på bilbatteriet regleras via maskinskadeförsäkringen. Du kan få ersättning för:

Hybrid- och elbilsbatteri

 • Batteri till hybridsystemet, förutom bilens eller lätta lastbilens startbatteri.
 • Batteri för drift av elbil, plug-in eller laddhybridsbil samt bränslecellsbil. Batterier äldre än fem år eller som används under 8 000 mil ersätts med 75 procent av nypriset. Är batteriet äldre än åtta år eller har använts 12 000 mil ersätts 50 procent av nypriset.
 • Laddintag för plug-in och el, förutom laddkabel och extern laddenhet. Portabel laddare räknas som ett biltillbehör och ersätts av bilförsäkringen.
 • OBC (on-bord charger) laddsystem för batterier.
 • Kylsystem för högvoltsbatteri.
 • Omvandlare för DC (likström) AC (växelström).

Ersätts ej:

 • Laddningsstolpen ses som ett tillbehör till fastigheten om den är fast monterad på garaget eller fastighetsväggen och ersätts inte av bilförsäkringen. Kolla istället vad som gäller i din hemförsäkring.

Hur gäller min villaförsäkring vid brand eller kortslutning?

Villaförsäkringen gäller bara vid brand och kortslutning som skadar byggnaden. Bilen och dess tillbehör ersätts inte. Anmäl istället dessa skador till bilförsäkringen.

Har det uppstått en brand- eller kortslutningsskada på byggnaden så ersätts skadan i villaförsäkringen. Men du måste vara försiktig när du laddar bilen och följa elbilsleverantörens rekommendationer.
Bonus Malus är ett nytt skattesystem som premierar bilar med låga koldioxidutsläpp. Från 1 april 2021 kommer det maximala bonusbeloppet för laddhybrider justeras från 60 000kr till 45 000kr och CO2 gränsen för när bonus betalas ut kommer sänkas från 70g till 60g. Samtidigt höjs klimatbonusen för rena elbilar från 60 000 till 70 000kr.

Läs mer om Bonus Malus

Ladda elbilen - Elsäkerhetsverket

Drivmedel för elbil, laddhybrid, hybridbil och bränslecellsbil

Bygg- och fastighetsrelaterade frågor

 • Folksams Byggrådgivning ger kostnadsfria råd på telefon.
  075-245 17 00

En bilförsäkring med högt betyg

Vår bilförsäkring har det du behöver för att vara trygg på vägen och får betyget 4,4 av 5 hos Konsumenternas försäkringsbyrå.

Våra bilförsäkringar

Folksam väljer nya bilar

I vår guide rekommenderar vi nya, säkra och bränslesnåla bilar på den svenska bilmarknaden 2020.

Säkra och bränslesnåla nybilar