Tips när du ska köpa en laddbar bil

Laddhybrider och elbilar

Intresset för att köra fossilfritt har ökat enormt på senare tid. Att ta steget till en laddbar bil behöver inte vara stort men det finns en del saker att tänka på.

Här kan du läsa mer om nya och begagnade laddbara bilar och i listorna under laddhybrider och elbilar kan du se vilka som utsågs som Bra val.

Listan innehåller ett urval av de versioner som finns av respektive bilmodell.

Förkortningen iu i tabellen betyder ingen uppgift.

Så funkar en laddhybrid

Laddhybriden passar bäst då du mest kör lokalt och kan utnyttja laddhybridens kortare el-räckvidd på 3-10 mil. Då kan de flesta korta resorna köras på el och ändå ha lång räckvidd med fossildrift när det behövs.

Laddhybriden kan ge mycket låga utsläpp om den ofta körs på el. Deklarerad bränsleförbrukning kan vara 0,15-0,25 liter/mil men har mycket högre bränsleförbrukning än den deklarerade när elen är slut. Speciellt stora tunga laddhybrider kan ha en bränsleförbrukning nära 1 liter/mil vid fossildrift medan de snålaste kan dra strax under 0,5 liter/mil när elen är slut. Oftast anges inte bränsleförbrukningen med tomt batteri.

En mellanstor laddhybrid har under eldrift en elförbrukning på cirka 1,8-2,5 kWh/mil men kan vara mycket högre när det är kallt ute och i högre hastigheter.

 • För att få en bra miljövinst och ekonomi med en laddhybrid är det nödvändigt att du kan ladda bilen hemma. Merparten av laddhybriderna går inte att snabbladda och laddningen går relativt långsamt, ca 2-4 mil/timme.
 • För att ladda en laddhybrid i din bostad räcker det bra med en 3,7 kW laddbox (2 mil/timme). Då slipper du dyra uppgraderingar av elnätet. De flesta laddhybrider tar inte emot mer än 3,7 kW.
 • Om man vill ladda fortare hemma med laddhybrider som tar emot större effekt, 7,4 kW eller till och med 11 kW kan det vara lämpligt att skaffa en trefasladdare.
 • Laddning i hemmet kräver en laddbox och separat jordfelsbrytare.
 • Om du vill undvika att säkringarna i bostaden löser ut då bilen laddas, kan en elektriker installera lastbalansering. Lastbalansering ser till att bilen får lite mindre ström när många elförbrukare används samtidigt i hushållet.
 • Publika snabbladdare är i första hand anpassade till rena elbilar och det kan vara dyrt att ladda laddhybriden publikt. Välj i första hand de billigare publika laddarna som ger 7,4-22kW laddeffekt. På vissa köpcenter kan man ladda gratis med 3,7-22kW laddeffekt.
 • Tänk på att priset/kWh på publika laddstationer är starkt kopplade till den effekt som laddstationen kan leverera.

Alla laddbara bilar har en begränsad laddkapacitet. Den så kallade ombordladdaren som tar emot växelström är oftast på 3,7kW (förekommer laddhybrider med 7,4kW-11kW) vilket begränsar hur mycket ström bilen kan ta emot. Det går inte fortare att till exempel ansluta till en publik 50kW laddare, bilen kan ändå bara ta emot 3,7kW. Tänk på att vissa laddhybrider kan uppgradera effekten på sin ombordladdare till högre effekter mot en tilläggskostnad när bilen köps som ny.

Laddhybrider kan ha olika teknik för att värma upp kupén. Värmeväxlare är att föredra då de är mest energisnåla. Avsaknad av värmeväxlare alternativt elektriskt element gör att motorn annars behöver starta för att värma upp kupén när det är lite kallare, vilket kan vara irriterande om resan är kort.

De flesta laddhybrider får dra släp till skillnad från många elbilar.

Så funkar en elbil

En elbil kräver mer planering och tidsåtgång för laddning. I nyare elbilar blir det allt vanligare med navigationssystem som hjälper dig att hitta laddplatser efter resvägen och även informera om var och hur länge bilen behöver laddas för att kunna genomföra resan mest optimalt. 

Tänk på att äldre elbilars räckvidd (före 2018) anges enligt en äldre norm (NEDC) vilket skiljer sig avsevärt mot den verkliga räckvidden. Nyare elbilar där räckvidden anges enligt WLTP är mer verklighetsnära men kan ändå skilja en hel del i verklig körning.

Ökningen i elförbrukning vid hög hastighet eller kyla kan ge 35-45% kortare räckvidd. Situationer som påverkar räckvidden mest negativt är, vinterkörning, hög hastighet, accelerationer, släpvagn, avsaknad av värmeväxlare och extra stora hjul. Ett elbilsbatteri tappar i snitt ett par procent av sin kapacitet per år.

Eftersom räckvidden är viktig hos en elbil är det viktigt att elförbrukningen är låg. Stora tunga elbilar drar självfallet mer än lättare. Elförbrukningen hos en snål elbil är ca 1,4-1,8 kWh/mil. En större elbil kan dra från 2,0-2,7 kWh/mil.

 • En elbil bör helst inte laddas regelbundet till mer än 80-90% för att batteriet ska hålla längre. Låt heller inte elbilen stå en längre tid med låg laddnivå.
 • Att ladda hemma är att föredra för att alltid ha tillräcklig räckvidd, och det är betydligt billigare än publik laddning. Använd publik laddning främst vid längre resor då du också behöver dessa laddares snabbladdningsförmåga.
 • Normalladdning hemma eller på arbetsplatsen är vanligtvis 3,7 kW.
 • Om man vill ladda elbilen fortare hemma 7,4 kW eller till och med 11 kW kan det vara lämpligt att skaffa en trefasladdare.
 • Laddning i hemmet kräver en separat jordfelsbrytare.
 • Laddeffekt på publika laddplatser kan variera mellan 3,7 kW och 350 kW. Effekten anges på laddplatsen eller kan ses på tillhörande app.
 • Semisnabbladdning innebär att laddeffekten 11-43 kW och förekommer bland annat vid shoppingcentrum.
 • Snabbladdning innebär en laddeffekt på 50-350kW. Priset per kWh, blir oftast högre ju högre effekt laddplatsen kan leverera.
 • På långkörning snabbladdar man när det är 10-20% laddning kvar och sällan mer än till 80% laddnivå De sista 20 procenten tar mycket längre tid att ladda så det går fortare att ladda fler gånger till 80% än en gång till 100%.
 • Det finns ett stort antal operatörer för snabbladdning med egna betalsystem och laddkort. Det kan skilja mycket i pris/kWh mellan olika elleverantörer. Det finns tjänster som samordnar betalningen till flera operatörer med ett och samma laddkort. Kostnaden blir högre än att betala direkt till aktuell operatör.
 • Publika laddstationer erbjuder olika nivåer av snabbladdning. Du betalar per minut eller per kWh.
 • Bilens förmåga att ta emot laddning varierar mellan olika elbilar. En elbil har en så kallad ombordladdare som kan variera mellan 7,4kW och 22kW vilket begränsar hur mycket växelström bilen kan ta emot. Ombordladdaren omvandlar växelström till likström som elmotorn vill ha.
 • På elbilar är det vanligt med en snabbladdningsfunktion som förser bilen med likström direkt. Men även där finns en begränsning hos bilen. Det går inte fortare att ladda bilen med en publik 150kW-laddare om bilen kan ändå bara ta emot 100kW.
 • När en elbil snabbladdas så laddas den bara med maxeffekt i början av laddperioden. Beroende på batteriets laddningsnivå och temperatur så sjunker laddeffekten gradvis när bilen laddas.
 • Vissa elbilar har förvärmning av batteriet vilket förkortar laddtiden.

Vissa elbilar kan inte ha dragkrok eller endast dra lättare släp.

Publika laddstationer

 • Idag finns det appar och webbsidor som visar var publika laddstationer finns i din närhet.
 • Många publika laddstationer är knutna till en laddoperatör som har egna appar där laddningen kan startas och betalas.

 • Tänk på att varje operatör har sitt eget system för att starta laddning och betala för strömmen.
 • Det finns samlingstjänster där man kan ladda hos flera operatörer med samma laddkort. Men laddkostnaden kan då bli mycket hög.

Hur laddar jag bäst elbilen vid bostaden?

Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning i vanliga vägg- och motorvärmaruttag. Gamla eller felaktiga kopplingar och kabelförgreningar i fastigheten kan orsaka varmgång och brand. Låt därför ett elinstallationsföretag göra en kontroll innan du regelbundet börjar ladda din bil.
 • Dra ut laddkabeln när du har laddat bilen.
 • Använd inte förlängningssladd då det finns risk att säkringen inte skyddar på rätt sätt.
 • Installera helst en laddbox som har typ-2-kontakt som klarar hög belastning under lång tid.
 • Använder du tillfälligt ett vanligt vägguttag bör om möjligt laddströmmen i bilen ställas ned till högst sex ampere.

Småhusägare

För småhusägare med eget garage, carport eller parkering intill husvägg är det ofta lätt att ordna laddplats. Det som behövs är framdragen el och en laddbox. Billigast är en laddbox på väggen i ett garage eller utomhus.

Fixa laddplats som småhusägare – steg för steg.

Småhusägare kan få skattereduktion med högst 50 % av arbets- och materialkostnaden. Läs mer Skatteverkets sida om grön teknik.

BRF äger – eget garage, parkering under tak eller motorvärmarplatser

För bostadsrättsföreningar med egna garage, parkering under tak eller motorvärmarplatser är det ofta lätt att ordna laddplatser.

Fixa laddplats för bostadsrättsförening – steg för steg-guide.

Organisationer och bostadsrättföreningar kan få bidrag för att installera laddpunkter, läs mer på Naturvårdsverkets sida Ladda bilen.

Samfällighet – BRF gemensamhetsanläggningar och garagesamfälligheter

För att kunna installera laddstolpar/laddboxar behöver Samfälligheten uppfylla en del villkor. Anläggningsbeslut visar vad som gäller.
Läs mer på Lantmäteriets sida Laddningsplatser för elfordon på gemensam parkeringsplats.

Organisationer och bostadsrättföreningar kan få bidrag för att installera laddpunkter. Läs mer på Naturvårdsverkets sida Ladda bilen.

Tips: förvärm eller kyl bilen innan färd

 • Ett bra tips för att öka räckvidden är att förvärma eller kyla bilen innan du åker. Vissa bilar kan förinställas så att bilen antingen kyls eller värms upp när den står och laddar. Då slipper du använda bilens batteri, eller som i vissa bilar, starta förbränningsmotorn för att kyla eller värma vid starten.

Så gäller bilförsäkringen

Skador eller fel på bilbatteriet regleras via maskinskadeförsäkringen. Du kan få ersättning för:

Hybrid- och elbilsbatteri

 • Batteri till hybridsystemet, förutom bilens eller lätta lastbilens startbatteri.
 • Batteri för drift av elbil, plug-in eller laddhybridsbil samt bränslecellsbil. 

 • Laddintag för plug-in och el, förutom extern laddenhet. Portabel laddare räknas som ett biltillbehör och ersätts av bilförsäkringen.

 • OBC (on-bord charger) laddsystem för batterier.
 • Kylsystem för högvoltsbatteri.
 • Omvandlare för DC (likström) AC (växelström).

Ersätts ej:

 • Laddningsstolpen ses som ett tillbehör till fastigheten om den är fast monterad på garaget eller fastighetsväggen och ersätts inte av bilförsäkringen. Kolla istället vad som gäller i din hemförsäkring.

Hur gäller min villaförsäkring vid brand eller kortslutning?

Villaförsäkringen gäller bara vid brand och kortslutning som skadar byggnaden. Bilen och dess tillbehör ersätts inte. Anmäl istället dessa skador till bilförsäkringen.

Har det uppstått en brand- eller kortslutningsskada på byggnaden så ersätts skadan i villaförsäkringen. Men du måste vara försiktig när du laddar bilen och följa elbilsleverantörens rekommendationer.

Laddboxen omfattas av villaförsäkringens installationsmoment för el om den går sönder och är fast installerad på huset, den omfattas också vid brand. Ibland kan laddboxen vara installerad som en laddstolpe ute på tomten, den anses då vara en del av tomtmarken och omfattas inte av installationsmomentet men däremot vid brandskada.

Med våra tips får du koll på hur du laddar din elbil på ett säkert sätt.

Ladda elbilen säkert

Så laddar du din elbil bäst - våra tips

Ladda elbilen - Elsäkerhetsverket

Drivmedel för elbil, laddhybrid, hybridbil och bränslecellsbil

Bygg- och fastighetsrelaterade frågor

 • Folksams Byggrådgivning ger kostnadsfria råd på telefon.
  075-245 17 00

En bilförsäkring med högt betyg

Vår Bilförsäkring Stor har det du behöver för att vara trygg på vägen och får betyget 4,6 av 5 hos Konsumenternas försäkringsbyrå.

Våra bilförsäkringar

Folksam väljer nya bilar

I vår guide rekommenderar vi nya, säkra och bränslesnåla bilar på den svenska bilmarknaden 2022.

Säkra och bränslesnåla nybilar