Snö och is på taket

Tips vid kraftigt snöfall

Vid kraftigt snöfall och långvarig kyla finns det risk för snötrycksskador, frysskador och takläckage.
Det är viktigt att känna till att försäkringen inte ersätter skada på tak och / eller byggnaden i övrigt som orsakats av läckage från tak.

Boverket har regler för hur stora snölaster ett tak ska tåla. Reglerna varierar från norr till söder och efter den senaste uppdateringen så ska nybyggda tak tåla större snölast än tidigare.

Viktigt att tänka på vid snöskottning

En vanlig villa som är byggd enligt norm ska tåla tyngd från normalt snöväder.

Problemet är att det kan samlas mycket snö på en del av taket, till exempel mellan huvudbyggnaden och ett lågt liggande altantak.

Ibland kan det också driva extra mycket snö på läsidan av taket. I dessa fall kan det vara bra att skotta.

Tänk på det här vid skottning

  • Helst bör du låta professionella snöröjare sköta snöskottningen
  • Använd en skyffel som inte skadar taket. En metallskyffel skadar lätt takbeläggningen
  • Om det är mycket snö; skotta av i lager. Om man till exempel bara skottar av halva taket så kan det bli snedbelastning och skada bärande konstruktion
  • Säkerheten är mycket viktig för den som skottar, men även för de som vistas nere på marken. Att jobba på ett tak är alltid farligt men på vintern gör snö, is, kyla och blåst arbetet extra svårt. Se till att använda ordentliga skyddsanordningar

Isbildning på tak vid mekanisk ventilation

Ibland kan det bildas is vid utblåsningshuven på tak på grund av att varm luft smälter omkringliggande snö. Det byggs upp en ”iskaka” som blir bredare och tjockare.

Vid tillräckligt tjock is rinner smältvattnet baklänges in under takpannorna. Det har även hänt att hängrännor och stuprör skadats av isen. Är yttertaket dåligt isolerat så kan man också se stora istappar vid takfot.

Försäkringar för ditt boende

I boendet samlas allt ditt hjärta klappar för. Här finns kära och välkända saker, minnen och ägodelar.