Folksam testar

Olika sorters värmepumpar

Till testresultatet
Värmepumpar är idag det vanligaste sättet att värma upp sin villa. Och det som är viktigt för våra kunder, är även viktigt för oss. Därför testar vi värmepumpar så att du kan göra ett bra och hållbart val – ur kvalitet- och miljösynpunkt.

Vi vill också att värmepumpsleverantörerna fortsätter att höja kvalitén och totalgarantitiderna, genom att granska deras produkter. Här ser du några av slutsatserna vi dragit efter årets test:
 • Glädjande är att allt fler modeller blir ett Bra val – det har alltså skett en kvalitetshöjning
 • Många av luftvärmepumparna innehåller nyheter som ger en lägre miljöpåverkan
 • Allt fler av produkterna kan tecknas med olika former av tilläggsförsäkringar
 • Dålig kvalitet och prisbild vid felsökningar gör att reparationer ofta blir kostsamma
 • Ett resultat av undersökningen är att vi inför ett system för att hjälpa våra kunder hitta reparatörer som har rätt kunskap och certifieringar

Rapporten om värmepumpar 2016

Detaljerad sammanställning av alla testade värmepumpar 2016

Pressmeddelande: Värmepumpslarv och fusk kostar stora pengar

Rapporten om värmepumpar från 2015

Resultatet är baserat på poäng. Högst poäng är ett Bra val, men resten är godkända. Därför är samtliga värmepumpar i jämförelsen vettiga köp. Värmepumparna är valda utifrån bedömd försäljningsmängd. Data har samlats in genom kontakter med tillverkarna. Det kan finnas flera skäl till att en maskin inte finns med, till exempel låg poäng eller att tillverkaren inte inkommit med mätdata är vanliga skäl.

Kriterierna är utformade så att värmepumpar med god energieffektivitet får poäng i flera kategorier. Det är bra både för miljön och dig som köpare - i form av minskad energiförbrukning. Värmepumpar som jämförts avser systemlösningar med varmvattenberedning (Luftvärmepumpar undantagna).

Olika storlekar

Vi har valt att presenterna data för storlekarna 8-9 kW på vätska/vatten samt luft/vatten. De värmepumpar som är varvtalsstyrda kan arbeta inom ett ”bredare” område. Frånluftsmaskinerna finns i ett relativt litet produkturval och presenteras oberoende av storlek.

Luftvärmepumpar presenteras i storleken 12 eller 35 vad avser storlek. Notera att effektintervallet skiljer åt en del mellan jämförda värmepumpar. De värmepumpar som fått högst poäng behöver inte nödvändigtvis alltid vara Bra val för alla. Typ av hus och energibehov ska vara ditt utgångsbehov vid ett köp.

Allmänt för alla typer av pumpar

I den testmetod som använts för energimärkningen är det fabrikanten själv som valt vilken typ av ”hus” maskinen skall sitta i, vilket betyder att alla tillverkare väljer olika hus-typer. Därför blir det svårt att jämföra.

Ljud är också problematiska vid jämförelser av luftvärmepumpar, eftersom de med samma effekt kan låta helt olika. Det handlar alltså mycket om hur ljudet upplevs subjektivt av användaren.

Typ av värmepump: Vätska/Vatten

Energi och Miljö är de områden som ger mest poäng - tretton respektive sju poäng. Övriga områden ger som mest fyra poäng. Tabellen visar hur vi viktat respektive underkategori och vilka mätpunkter som valts. I tabellen anger vi endast totalpoängen för respektive område.

Vi har gjort undantag i tabellen när det gäller ljudeffektbedömningen av varvtalsstyrda värmepumpar. Där har viktningen istället skett genom bedömning av högsta ljudeffekt enligt EN14102 0/35. Men bra att veta är att de varvtalsstyrda ofta jobbar mycket tyst men låter mer när energibehovet är större.

Kriterier vätska/vatten

Underkategori Område Möjliga poäng Intervall Mätdata
Energieffektivitet Energi 1-4 120/120-140/140-160/160-180 Systemets energieffektivitet enligt ErP vid 0/55 Medelklimat (%)
ErP system Energi 1-3 A+/A++/A+++ Systemets ErP vid +0/55
Varmvatten tapprofil Energi 1-3 L/XL/XXL Tapprofil enligt ErP
Varmvatten Erp Energi 1-3 B/A/A+ ErP vamvatten
Energieffektivitet Miljö 1-4 120/120-140/140-160/160-180 Systemets energieffektivitet enligt ErP vid 0/55 Medelklimat (%)
Ljudeffekt Miljö 1-2 55-46/45-35 ErP angivelse vid 0/55 dB(A) (ej varvtalsstyrda)
Miljömärkning Miljö 1 Ja/Nej Svanen/Ecolabel m.fl
Garanti Garanti 1-4 1-2/3-4/5-6/7-8 Antal år för hela produkten
Försäkring Försäkring 1-3 0-5/6-10/11-15 Antal möjliga år för hela produkten
Pris Pris 1-3 9,5´/9,5´-11´/11´-12,5´ Kr/kWh - maskinens totalpris genom 8
Online Funktion 0/0,5/0,5 Nej/Ja/Ingår Om värmepumpen kan fjärrövervakas och om det ingår.
KB-styr Funktion 0,5 Ja/Nej Styrning mot borrhålstemperatur med minskat energiuttag vid låg temp
Nätsmart Funktion 0,5 Ja/Nej Kan styras mot att aktivera värmepumpen vid låg energikostnad
Energimängdsmätning Funktion 0,5 Ja/Nej Värmepumpen klarar att ange mängden levererad värme
Hetgasväxlare Funktion 0,5 Ja/Nej Maskinen är utrustad med en växlare för extra varmvatten under drift
Solkompatibel Funktion 0,5 Ja/Nej Om styrningen är förberedd att fungera med solfångare
Allt-i-ett Funktion 0,5 Ja/Nej Att alla delar är inbyggda i värmepumpskåpen

Typ av värmepump: Luft/Vatten

Jämförelsen gäller systemlösningar med tillverkning av varmvatten och maskiner i storleken 8kW. Kriterierna ger mest poäng i områdena energi och miljö – övriga områden ger lägre poäng. Tabellen visar hur vi viktat de olika underkategorierna när vi testat.

Kriterier luft/vatten

Underkategori Område Möjliga poäng Intervall Mätdata
Energieffektivitet Energi 1-4 120/120-130/130-140/140 Systemets energieffektivitet enligt ErP vid +7/55 Medelklimat (%)
ErP system Energi 1-3 A+/A++/A+++ Systemets ErP vid +7/55
Varmvatten tapprofil Energi 1-3 L/XL/XXL Tapprofil enligt ErP
Varmvatten Erp Energi 1-3 B/A/A+ ErP vamvatten
Energieffektivitet Miljö 1-4 115/115-130/130-145/145-160 Systemets energieffektivitet enligt ErP vid +7/55 Medelklimat (%)
Miljömärkning Miljö 1 Ja/Nej Svanen/Ecolabel m.fl
Ljudeffekt Miljö 1-2 60/59 ErP angivelse vid +7/55 dB(A) (maxljud varvtalsstyrda)
Garanti Garanti 1-4 1-2/3-4/5-6/7-8 Antal år för hela produkten
Försäkring Försäkring 1-3 1-5/6-10/11-15 Antal möjliga år för hela produkten
Pris Pris 1-3
10/10,1´-11,5´/11,5´
Kr/kWh - maskinens totalpris genom 8
Online Funktion 0/0,5/0,5 Nej/Ja/Ingår Om värmepumpen kan fjärrövervakas och om det ingår
Kondensvattentråg Funktion 0,5 Ja/Nej Om det finns inbyggd upsamling av kondensvatten.
Nätsmart Funktion 0,5 Ja/Nej Kan styras mot att aktivera värmepumpen vid låg energikostnad
Energimängdsmätning Funktion 0,5 Ja/Nej Värmepumpen klarar att mäta mängden levererad energi (kWh)
Hetgasväxlare Funktion 0,5 Ja/Nej Maskinen är utrustad med en växlare för extra varmvatten under drift
Solkompatibel Funktion 0,5 Ja/Nej Om styrningen är förberedd att fungera med solfångare

Typ av värmepump: Frånluft

Tabellen nedanför visar hur kriterierna är utformade och mest poäng delas ut i områdena energi och miljö – övriga områden ger lägre poäng. I tabellen kan du även se hur vi har viktat de olika underkategorierna när vi testat.

Värdena som inhämtats från energimärkningen gäller för ett medelklimat och inte kallt klimat. Till skillnad från de andra produkttyperna finns det ett relativt stort spann på vilken effekt maskinerna kan leverera, vilket är bra att tänka på när du jämför. Valet kan också påverkas av vilken ventilationslösning fastigheten har.

Kriterier frånluft

Underkategori Område Möjliga poäng Intervall Mätdata
Energieffektivitet Energi 1-4 120/120-130/130-140/140-150 Systemets energieffektivitet enligt ErP vid 0/55 Medelklimat (%)
ErP system Energi 1-3 A+/A++/A+++ Systemets ErP vid +0/55
Varmvatten tapprofil Energi 1-3 L/XL/XXL Tapprofil enligt ErP
Varmvatten Erp Energi 1-3 B/A/A+ ErP vamvatten
Energieffektivitet Miljö 1-4 120/120-130/130-140/140-150 Systemets energieffektivitet enligt ErP vid 0/55 Medelklimat (%)
Miljömärkning Miljö 1 Ja/Nej Svanen/Ecolabel m.fl
Ljudeffekt Miljö 1-3 50-46/46-40/40-35 ErP angivelse vid 0/55 dB(A)
Garanti Garanti 1-4 1-2/3-4/5-6/7-8 Antal år för hela produkten
Försäkring Försäkring 1-3 0-5/6-10/11-15 Antal möjliga år för hela produkten
Pris Pris 1-3 9,5´/9,5´-11´/11´-12,5´ Kr/kWh - maskinens totalpris genom 8
Online Funktion 0/0,5/0,5 Nej/Ja/Ingår Om värmepumpen kan fjärrövervakas och om det ingår

Typ av värmepump: Luftvärmepumpar luft/luft

Här kan du se hur vi utformat kriterier och viktat de olika underkategorierna när vi testat. Mest poäng ger områdena Energi och Miljö – övriga områden en lägre poäng.

De värden vi hämtat in är valda för att ge en bra bild av maskinens prestanda, även vid låga temperaturer. De testvärden som presenteras i marknadsföringsmaterial är inte alltid de värden som användaren är i behov av att känna till.
 

Priserna kan vara svåra att jämföra eftersom prissystemen som används är uppbyggda på olika sätt.

Kriterier luftvärmepumpar luft/luft

Underkategori Område Möjliga poäng Intervall Mätdata
SCOP ErP Energi 1-4 3,6/3,6-4,3/4,3-4,9/4,9 Säsongsvärmefaktor enligt ErP medelklimat
COP +7/20 Energi 1-3 4,5/4,5-5/5 Värmefaktor (COP) vid +7 ute samt +20 inne enligt EN14511 nominell
COP -15/20 Energi 1-3 2,3/2,3-2,6/2,6 Värmefaktor (COP) vid -15 ute samt +20 inne enligt EN14511
Effekt -7/20 Energi 1-4 3,6/3,6-4/4-4,5/4,5 Maxeffekt vid -7 samt +20 inne enligt EN14511
Effekt -15/20 Energi 1-4 3/3-3,5/3,5-4,0/4,0 Maxeffekt vid -15 samt +20 inne enligt EN14511
Ljudeffekt ute Miljö 1-3 64/63-59/58 Ljudeffekt enligt EN12102
Ljudeffekt inne Miljö 1-3 61/60-55/54 Ljudeffekt enligt EN12102
COP -15/20 Miljö 1-3 2,2/2,2-2,6/2,6 Värmefaktor (COP) vid -15 ute samt +20 inne enligt EN14511
Garanti Garanti 1-4 1-2/3-4/5-6/7-8 Antal år för hela produkten
Försäkring Försäkring 1-3 0-5/6-10/11-15 Antal möjliga år för hela produkten
Online Funktion 0/0,5/0,5 Nej/Ja/Ingår Om värmepumpen kan fjärrövervakas och om det ingår
Underhållsvärme Funktion 0,5 Ja/Nej Maskinen klarar att ställas på mindre än 12 grader inomhus.

Om din värmepump skadats

Nu kan du få tips på vilka företag vi rekommenderar att du kontaktar eller var du kan söka efter dem. Gå till vår skadeanmälan genom länken nedanför, och följ de här enkla stegen:

- Välj kategorin ”Din bostad eller dina saker”
- Välj sedan”Värmeanläggning i bostad”
- Svara på frågorna i anmälan
- Se våra tips om vilka du kan kontakta

Till skadeanmälan

När du ska köpa värmepump

Den främsta anledningen att satsa på en ny värmeanläggning är i många fall att få ner husets energikostnad. Den initiala investeringen är stor och det finns mycket att tänka på.

Börja med att begära in offerter från flera installatörer, för att du ska kunna jämföra dem ordentligt.

Be att få med alla kostnader i offerten. Eventuell borrning, installation, rivning av befintligt värmesystem och injustering av värmesystemet. Köp både installation och maskin av samma företag. Om det blir problem underlättar det att ett företag är ansvarigt.

De flesta värmepumpar på marknaden kan ge en god besparing. Men om de installeras och dimensioneras felaktigt försämras funktionen kraftigt. Energimyndigheten har utfört en mätning av ett antal installerade vätska/vattenvärmepumpar (bergvärme) och där blir vikten av detta tydlig:

Till mätningen

Branschorganet Svenska kyl- och värmepumpföreningen (SKVP) har tagit fram en checklista vid köp av värmepump.

Checklista för utskrift

Bra frågor att ställa till återförsäljaren
 • Passar mitt värmesystem ihop med en värmepump?
 • Rekommenderas några åtgärder på värmesystemet i samband med installationen?
 • Vad får jag för dokumentation om min nya anläggning? (kräv energiberäkning på papper)
 • Har ni ansvarsförsäkring?
 • Har den eventuella borrare ni anlitar ansvarsförsäkring?
 • Vem utför service och reparationer?
 • Vilken garanti lämnar ni på installationen?
 • Vilka serviceintervall bör vi ha?
Kontrollera återförsäljaren
 • Kolla av ekonomin för företaget på exempelvis allabolag.se
 • Fundera på om säljaren vill hjälpa dig att få en bra systemlösning eller sälja på dig en värmepump
 • Kontrollera om de är medlemmar i branschorgan samt har rätt certifieringar
 • Kontrollera att företaget även finns angivet som återförsäljare på respektive fabrikats hemsida
Egna kontroller efter köp
 • Drifttider bör skrivas upp en gång i månaden. Stämmer förbrukningen mot energiberäkningen?
 • Följ fabrikantens skötselanvisning – alla värmepumpar har filter som behöver rengöras
 • Börja alltid med att ha alla radiatorer fullt öppna och justera värmen på värmepumpen

Olika typer av värmepumpar

 • Frånluftsvärmepump
  Återvinning sker av den värme som annars skulle ventileras ut ur huset. Kräver mekanisk ventilation. Kan producera varmvatten.

  Vätska-/vattenvärmepump
  Det vi i dagligt tal kallar ”bergvärme” är samma typ av värmepump som kan hämta sin energi från t.ex. grundvatten, sjö/hav eller mark. Lagrad solenergi hämtas från någon av källorna. Det av värmepumpen uppvärmda vattnet distribueras ut i huset via ett vattenburet system. Kan även producera varmvatten.

  Luft-/vattenvärmepump
  Utomhusluften hämtar energi ur utomhusluften. Energin i luften gör att köldmediet i värmepumpen, som har låg kokpunkt, förångas. Den här typen av värmepump påverkas i hög grad av utomhustemperaturen. Värmen distribueras ut i huset via ett vattenburet system. Kan producera varmvatten.

  Luft-/Luftvärmepump
  Luftvärmepumpen hämtar energi ur utomhusluften. Värmen distribueras ut i huset via en innerdel som har en värmeväxlare samt en fläkt och värmer upp inomhusluften. Ofta används aggregatet för kyla under sommaren och är vanligt i hus utan vattenburet system. Kan inte producera varmvatten.
Totalt finns cirka 1,3 miljoner värmepumpar installerade i landet. Värmepumpen är idag det vanligaste sättet att värma upp villan eller fritidshuset. I filmen får du tips på hur du enkelt rengör din luftvärmepump.

Vi har försäkringar som är ett Bra miljöval

Som första försäkringsbolag kan vi erbjuda våra villa-, fritidshus- och bilförsäkringar certifierade som ett Bra Miljöval.

Därför är det bra för dig

För en hållbar framtid

Genom att placera pengar ansvarsfullt vill vi påverka de företag vi investerar i att ta ett aktivt ansvar. Så här jobbar vi med ansvarsfullt ägande.

Ansvarsfullt ägande