Folksams jämförelse av värmepumpar

Till jämförelsen
Att värma sitt hus med värmepump är idag det vanligaste uppvärmnings­alternativet. Det är både ekonomiskt och energisnålt. Folksam har jämfört ett stort antal värmepumpar för att göra det enklare för dig att välja rätt när det dags att byta värmesystem. 
Det är viktigt att ditt val av värmepump blir så bra som möjligt, inte bara för att du ska ha ett bekvämt och billigt boende men också för att hålla nere höga kostnader om det uppstår skador.

En effektiv och väl fungerande värmeanläggning minskar inte bara dina kostnader, den reducerar även din och bostadens miljöbelastning. 

När du ska köpa eller byta värmepump är det bra att känna till pumparnas olika styrkor, svagheter, priser och begränsningar. Börja därefter med att ta in flera offerter för att skapa dig en bra bild av vad olika installatörer rekommenderar för dig och ditt hus. 

Vilken typ av värmepump ska jag välja?

Ta hänsyn till husets geografiska läge, klimat, omgivning men också hustyp, husets energibehov och skick, befintliga värmesystem och inte minst din egen ekonomi och livsstil. En bra början är att fundera över vilken typ av värmepump som kan passa till ditt hus, eller om det är någon typ som inte passar.

Frågor du bör ställa dig:

 • Vilka behov ska tillgodoses?
 • Vilken typ av värmesystem har vi?
 • Vilka ekonomiska resurser finns?
 • Finns några åtgärder som bör göras innan vi satsar på värmepump? Isolering eller annat som påverkar energiförbrukningen.
 • Är kyla något vi bör ta med i beräkningen?

Det är mycket att tänka på i samband med köp av värmepump. För att värmepumpen ska fungera sömlöst i många år är det klokt att se till att det blir rätt från början. Här listar vi bra saker att tänka på inför och efter ditt köp av värmepump.

Ta fram information om ditt hus inför köp av värmepump

 • Husets storlek i kvm (totalt uppvärmd yta) 
 • Energiförbrukning (el kWh, olja m3, ved m3; statistik över ett antal år är en fördel) 
 • Husets byggår och eventuella tilläggsåtgärder såsom tilläggsisolering, fönsterbyte o.s.v. 
 • Ventilationsbehov och ventilationssystem 
 • Tomtyta, markförhållanden och belägenhet 
 • Antal personer i hushållet  

Frågor att ställa till återförsäljaren

 • Passar mitt värmesystem ihop med en värmepump? 
 • Rekommenderas några åtgärder för mitt värmesystem i samband med installationen? 
 • Vad får jag för dokumentation om min nya anläggning? Kräv energiberäkning på papper. 
 • Har ni ansvarsförsäkring? 
 • Har den eventuella borraren ni anlitar ansvarsförsäkring? 
 • Vem utför service och reparationer? 
 • Vilken garanti lämnar ni för installationen? 
 • Vilka serviceintervall bör vi ha? 

Kontrollera återförsäljaren

 • Kolla företagets ekonomi på exempelvis allabolag.se. 
 • Vill säljaren hjälpa dig att få en bra systemlösning, eller sälja på dig en värmepump? 
 • Är företaget medlem i branschorgan och har rätt certifieringar? 
 • Finns företaget angivet som återförsäljare på respektive fabrikats hemsida? 

När du begär offert av värmepump

Glöm inte!

 • Det är viktigt att du får med alla kostnader i offerten. Eventuell borrning, installation, rivning av befintligt värmesystem och injustering av värmesystemet. 
 • Köp både installation och maskin av samma företag. Om det blir problem underlättar det att ett företag är ansvarigt.

Egna kontroller efter att du köpt och installerat värmepumpen

 • Drifttider bör skrivas upp en gång i månaden. Stämmer förbrukningen mot energiberäkningen? 
 • Följ fabrikantens skötselanvisning – alla värmepumpar har filter som behöver rengöras.
 • Börja alltid med att ha alla radiatorer fullt öppna och justera värmen på värmepumpen i första hand.

Det är alltid bra med ett serviceavtal – men du kan utföra mycket kontroller och service själv.

Ta del av vår guide om hur du bäst tar hand om din värmepump:

Så tar du hand om din värmepump

I praktiken fungerar alla värmepumpar på samma sätt. De flyttar värme från en plats till en annan. Vad som huvudsakligen skiljer dem åt är källan till värmen; berggrund, jord, vatten eller luft.

Vill du veta mer om olika slags värmesystem, om hur de kan påverka dina elkostnader och vad som passar just ditt hus bäst?

Ta del av vår studie om hur uppvärmningssystemen påverkas av var i landet husen är byggda.

Vår studie om uppvärmning - Tre hus i Sverige

Luftvärmepump

Luftvärmepumpen hämtar energi ur utomhusluften. Denna värmepump kombineras vanligtvis med en annan energikälla. Värmen distribueras ut i huset via en innerdel som har en värmeväxlare och en fläkt som värmer upp inomhusluften. Ofta används aggregatet för att kyla hemmet under sommaren och det är framförallt vanligt i hus utan vattenburet system. Luftvärmepumpen kan inte producera varmvatten.

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump återvinner värmen som är på väg ut ur byggnaden genom ventilationen. Frånluftsvärmepumpen kräver ett mekaniskt ventilationssystem för att fungera och en kompletterande energikälla. Denna värmepump kan producera varmvatten.

Vätska/vattenvärmepump

Vätska/vattenvärmepumpen kallas i dagligt tal för bergvärme. Pumpen hämtar lagrad solenergi från någon av källorna grundvatten, sjö och hav eller mark. Det uppvärmda vattnet distribueras ut i huset via ett vattenburet system. Vätska/vattenvärmepumpen kan även producera varmvatten.

Luft/vattenvärmepump

Luft/vattenvärmepumpen hämtar energi ur utomhusluften till ett vattenburet värmesystem. Energin i luften gör att köldmediet i värmepumpen förångas. Pumpen påverkas i hög grad av utomhustemperaturen. Värmen distribueras ut i huset via ett vattenburet system. Denna värmepump kan producera varmvatten.

Varmvattenvärmepump eller värmepumpsberedare

Varmvattenvärmepumpen hämtar energi ur luften och värmer endast ditt varmvatten. Denna värmepump används framför allt i hus där det inte finns tillgång till direktverkande el.

Med vår jämförelse av värmepumpar från 2020 kan du enkelt se vilken värmepump som är bäst inom våra olika kategorier. Vi har jämfört värmepumpar inom de fyra kategorierna effektivitet, miljö, funktion och garanti.

Alla jämförda värmepumpar blev godkända, men några värmepumpar utmärkte sig inom effektivitet och miljö. Dessa värmepumpar har vi gett utmärkelsen Bra val i vår jämförelse.  

Alla värmepumpar som ingår i Folksams jämförelse kommer från tillverkare och leverantörer som är medlemmar i branschorganisationerna SKVP eller KVI. Samtliga pumpar uppfyller minimikraven och är märkta enligt EU-kommissionens direktiv på energimärkning.

Systemet med energimärkning av värmepumpar kan vara komplicerad att förstå. Energimärkningen är i första hand inte till för att jämföra värmepumpar med varandra, utan snarare för att jämföra med andra uppvärmningsalternativ som till exempel el- och oljepannor. 

På samma sätt kan annan information om värmepumpar vara svår att ta till sig för att kunna sätta sig in i vilken modell som passar bäst. Med vår jämförelse får du snabbt en överblick över marknadens värmepumpar.

Vi vill göra det enklare för dig att jämföra olika fabrikat och modeller innan du investerar i en ny värmepump. 

Hur jämförelsen av värmepumpar gick till

 • Värmepumpar för normalstora hus - Vi har jämfört värmepumpar som passar hus av normal storlek. En värmepump i samma serie men av annan storlek kan få andra poäng
 • Fokus på energimärkning - Vi har utgått från mätpunkter i energimärkningen och granskat dessa på en mer detaljerad nivå än vad som presenteras på produktens energimärkningsetikett. Vi har även granskat viktiga områden som garantier och funktioner
 • Information från leverantörer - Vi har granskat leverantörens information utifrån mätpunkter inom miljöeffektivitet, funktion och garanti. Detta har sen översatts till vårt poängsystem
 • Varmvattenstillverkning - För värmepumptyperna Luft/Vatten, Vätska/Vatten och Frånluft har vi valt mätpunkter utifrån en systemlösning där även varmvattenstillverkning ingår
 • Drift i värmekretsar med högre temperaturer -Vi har valt mätpunkter för värmesystem som består av radiatorer. Om du har ett välisolerat hus eller golvvärme kan det vara bra att titta på hur energieffektiv värmepumpen är i dessa förhållanden
 • Lägre temperaturer - För luftvärmepumpar tittar vi mycket på om värmepumpen ger bra effekt även vid lägre utetemperaturer. Vi gör inte någon bedömning hur den fungerar vid kyldrift. KVI utför idag funktionstester på värmepumpar
 • Alla jämförda värmepumpar är godkända - De produkter som klarat sig allra bäst får stämpeln ”Bra val”. Utmärkelsen ges till de produkter som klarat sig riktigt bra inom alla områden

Vi har jämfört flera olika typer av värmepumpar som kommer från tillverkare som är medlemmar i branschorganisationer. Alla är godkända i vårt test men vi har kategoriserat vissa som bra val. För att uppnå vår högsta märkning krävs att framför allt båda kategorierna effektivitet och miljö genererar höga poäng för produkterna.

Beroende på vilken typ av värmepump det gäller har vi också olika mätpunkter. För exempelvis luftvärmepumpar tittar vi extra noga på hur effektiv den är vid lägre temperaturer. I andra kategorier tittar vi på mätpunkter där varmvattentillverkning ingår. 

Svaret är inte helt enkelt. Ett val av värmepump är komplicerat och ibland är det svårt att veta vilken pump som är bäst för sin villa eller fritidshus. En viktig förutsättning vid valet är det befintliga värmesystemet och dess uppbyggnad Andra viktiga aspekter innan du gör ett val är bland annat att ta hänsyn till ditt hus geografiska läge, klimat och hur ditt hus är byggt.

Vi har studerat tre olika typer av hus i Sverige utifrån uppvärmningssystem och var i landet husen ligger. I vår studie kan du själv jämföra typ av värmepump, storlek på ditt hus och i vilket elområde du bor i. Du kan enkelt få en beräkning på hur många kWh och kronor som du kan spara in på och återbetalningstid på din investering.  

Se över ditt värmesystem

Efter att du gjort ett val av värmepump är nästa steg att göra ett inköp med bra garantier och ta hjälp av certifierade installatörer för installationen. Om det går att teckna serviceavtal är detta bra att göra i samband med ditt köp, annars finns det flera företag som specialiserar sig på underhåll. 

Din värmepump behöver regelbundet underhållas för att kunna prestera. Rekommenderat är att göra detta med några års mellanrum. Har du en äldre värmepump kan det vara bra att göra detta vartannat år.  

Du kan med fördel göra flera saker själv som att rengöra filter och ventiler. Men gör inte mer än vad du är säker på att du kan utföra på egen hand. Om värmepumpen behöver felsökas är det ofta bra att gå in på tillverkarens hemsida och söka företag som rekommenderas av dem.

Du hittar fler tips om hur du kan ta hand om din värmepump i vår guide:

Så tar du hand om din värmepump

Hos Folksam ingår ett skydd för din värmepump. Bor du i villa omfattas den genom villaförsäkringen. Har du ett fritidshus gäller fritidshusförsäkringen. Om din värmepump går sönder finns det sedan ett antal saker som påverkar hur mycket du får i ersättning.  

Det paket du valt i din försäkring och den självrisk du valt är en del. Du kan välja mellan Villaförsäkring Bas och Villaförsäkring Stor. Sedan sker avdrag baserat på vilken typ av värmepump du har, hur gammal den är samt om det finns någon form av garanti.  

Det är viktigt att du kontaktar Folksam innan någon form av reparation eller utbyte utförs. Du kan läsa mer på vår sida om hur du kan ta hand om din värmepump.  

Så täcker villaförsäkringen din värmepump

Solen värmer kontinuerligt upp vår planet. En värmepump använder lagrad solenergi – beroende på typ av värmepump hämtas energin från jord, luft, vatten eller berggrund. Värmepumpen flyttar värmeenergin in i ditt hem. Det sker genom en process av temperatur och tryckförändringar. 
 
För att värmepumpen ska kunna utföra arbetet krävs att energi tillförs via till exempel köpt el. Elen används för att driva kompressorn i värmepumpen. Fördelen är att du får ut mycket mer värme, än vad du får om du använder den köpta elen till att värme huset direkt. 

Livslängden på en värmepump påverkas i hög grad av installationens omfattning och förhållanden. Det är därför viktigt att göra en långsiktig kalkyl på din investering och välja installatör med omsorg.

• En luftvärmepump håller ungefär 12-15 år
• En luftvattenvärmepump cirka 15 år
• En vätske- eller vattenvärmepump cirka 20 år
• En frånluftsvärmepump cirka 15-20 år

Under denna tid behöver värmepumpen både reparation och service, vilket kan vara kostsamt. Men du kan utan problem göra enkel service själv. Vi har samlat enkla tips på vår sida om hur du kan förebygga skador och förlänga livet på din värmepump:

Det krävs vanligtvis tillstånd för att borra i samband med installation av vätske- och vattenvärmepumpar. Detta hjälper vanligen din installatör till med.

Hur mycket du kan spara med din värmepump kan variera stort. Beroende på vilken typ av värmepump och vilka övriga förhållanden och förutsättningar som gäller minskar energianvändningen med:

• För luftvärmepumpar: 50-70 procent av uppvärmningskostnaden
• För luftvattenvärmepumpar cirka 60-70 procent av uppvärmningskostnader för värme och varmvatten
• För vätske- och vattenvärmepumpar cirka 70-80 procent av uppvärmningskostnaderna för värme och varmvatten
• För frånluftsvärmepumpar är det stora skillnader mellan olika typer av produkter

I vår studie där vi jämfört olika värmesystem kan du jämföra vilka kostnadsbesparingar du kan göra utifrån storleken av ditt hus, elområde och värmepumpsystem. 

Vår studie om uppvärmning av hus

Priset, livslängden och kvaliteten varierar mycket. Gör därför en långsiktig kalkyl på din investering!

• En luftvärmepump cirka 25.000-35.000 kronor
• En luftvattenvärmepump 130.000-190.000 kronor
• En vätske- eller vattenvärmepump 160.000-250.000 kronor
• En frånluftsvärmepump cirka 15-20 år, 80.000-160.000 kronor

Det är många saker som påverkar priset. Ta alltid in flera offerter!

Den främsta anledningen är för att minska husets energikostnad och att du med ett medvetet val även ser till att minska husets miljöpåverkan.  

Skaffa Sveriges bästa villaförsäkring

Vår hem- och villaförsäkring har allt du behöver för ett tryggt husliv och är högst rankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Vår villaförsäkring

Fritidshusförsäkring som skyddar året om

En fritidshusförsäkring ska skydda huset i ur och skur, året om. Både när du är i huset och när du befinner dig på någon annan plats.

Vår fritidshusförsäkring